תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP DeskJet 3510 - שגיאת 'חסימת נייר'

במהלך עבודת הדפסה, המדפסת מפסיקה להזין דפים ומופיעה הודעה על חסימת נייר. מופיעה הודעת השגיאה שחרר את החסימה ולאחר מכן לחץ על אישור בלוח הבקרה של המדפסת. נורית ההפעלה בלוח הבקרה של המדפסת עשויה אף להבהב במהירות. דבר זה מציין כי יתכן שהנייר תקוע במדפסת.

הערה:

חסימות נייר עשויות להיות אמתיות או כוזבות. המדפסת עשויה לדווח על חסימת נייר גם כאשר אין נייר תקוע. השלבים הבאים מתייחסים לחסימות נייר אמיתיות וגם לכוזבות.

בצע את המשימות הבאות לפי הסדר שבו הן מפורטות. השתמש במדפסת לאחר כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

שחרור נייר תקוע מהמדפסת

חסימות נייר עלולות לקרות באזורים רבים במדפסת. אם אינך מצליח למצוא את חסימת הנייר באזור אחד, המשך לחפש באזור הבא עד שתאתר את הנייר התקוע.

ודא שהגררה יכולה לנוע בחופשיות

ודא שהגררה יכולה לנוע מצד אחד של המדפסת לשניה ללא חסימות.

 1. הפעל את המדפסת, אם היא לא פועלת עדיין.

 2. פתח את דלת הגישה למחסנית הדיו.

  פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו
 3. המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.

 4. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מגב המדפסת.

  אזהרה:

  כדי למנוע סיכון של פציעה או התחשמלות, עליך לנתק את כבל המתח לפני שתיגע בחלק הפנימי של המדפסת.

 5. בדוק אם נייר או חפצים חוסמים את הגררה, ופנה כל נייר או חפצים שתמצא.

  זהירות:

  אם הנייר נקרע במהלך הסרתו מהגלילים, בדוק את הגלילים והגלגלים כדי לוודא שלא נשארו בתוך המדפסת פיסות נייר קרועות. אם יישארו במדפסת חתיכות נייר, יכולות להיווצר עוד חסימות נייר.

 6. הכנס את היד למדפסת דרך דלת הגישה למחסניות והנע את הגררה באופן ידני.

  • אם הגררה תקועה בצד ימין של המדפסת, הזז את הגררה לצד שמאל של המדפסת.

  • אם הגררה תקועה בצד שמאל של המדפסת, הזז את הגררה לצד ימין של המדפסת.

  • אם הגררה תקועה באמצע המדפסת, הזז את הגררה לצד ימין של המדפסת.

 7. הסר כל נייר חופשי או עצם חוסם שתמצא.

 8. ודא שהגררה יכולה לנוע בחופשיות לרוחב המדפסת. דחוף את הגררה בחוזקה לצד שמאל של המדפסת ולאחר מכן לצד ימין.

 9. סגור את דלת הגישה למחסנית הדיו.

 10. חבר מחדש את כבל המתח, ולאחר מכן הפעל את המדפסת.

נקה את גלילי הזנת הנייר

אבק, סיבי נייר ופסולת אחרת עלולים להצטבר על גלילי הזנת הנייר ולגרום לחסימות נייר ובעיות בהזנת הנייר. נקה את הגלילים כדי למנוע חסימות נייר בעתיד.

 1. כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל המתח.

  אזהרה:

  כדי למנוע סיכון של פציעה או התחשמלות, עליך לנתק את כבל המתח לפני שתיגע בחלק הפנימי של המדפסת.

 2. הרטב קלות מטוש נטול מוך במים מזוקקים או מסוננים, וסחוט ממנו נוזלים עודפים.

 3. הרם את מגש הקלט.

  הרמת מגש ההזנה
 4. הרם והחזק את מגן מגש ההזנה.

 5. הסתכל מטה דרך מגש ההזנה הפתוח ומצא את גלילי איסוף הנייר האפורים. ייתכן שיהיה עליך להיעזר בפנס כדי להאיר את האזור.

  איתור גלילי איסוף הנייר
 6. הרטב קלות מטלית נטולת מוך במים מזוקקים, וסחט ממנה נוזלים עודפים.

 7. הנח את המטלית על גבי הגלילים וסובב אותם למעלה בעזרת אצבעותיך. הפעל לחץ מתון להרחקת כל הצטברות של אבק או לכלוך.

 8. אפשר לגלילים להתייבש לחלוטין (כ-10 דקות).

 9. חבר מחדש את כבל המתח, ולאחר מכן הפעל את המדפסת.

נקה את גלילי הזנת הנייר

ניקוי גלילי הזנת הנייר יכול לסייע לסלק חסימות נייר.

 1. הוצא את כל הנייר ממגש ההזנה.

 2. בלוח הבקרה של המדפסת לחץ על לחצן החץ מטה כדי לבחור באפשרות הגדרות, ולאחר מכן לחץ על אישור.

 3. לחץ על לחצן החץ מטה כדי לבחור באפשרות כלים, ולאחר מכן לחץ על אישור.

 4. לחץ על לחצן החץ מטה כדי לבחור באפשרות נקה הזנת נייר, ולאחר מכן לחץ על אישור.

  המדפסת מנקה את גלילי הזנת הנייר.

נקה מריחות דיו

ניקוי כתמי דיו יכול לסייע בניקוי חסימות נייר ולמטב את איכות ההדפסה.

 1. טען נייר במגש ההזנה.

 2. לחץ על לחצן החץ מטה כדי לבחור באפשרות הגדרות ולאחר מכן לחץ על אישור.

 3. לחץ על לחצן החץ מטה כדי לבחור באפשרות כלים, ולאחר מכן לחץ על אישור.

 4. לחץ על לחצן החץ מטה כדי לבחור באפשרות נקה מריחות דיו, ולאחר מכן לחץ על אישור.

  המדפסת מזינה דף אחד ומשמיעה רעשים כדקה אחת.

איפוס המדפסת

אפס את המדפסת כדי להתאושש מתקלות או משגיאות במדפסת.

 1. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מהמדפסת.

 2. נתק את כבל החשמל ממקור המתח.

 3. המתן ‏60 שניות.

 4. חבר מחדש את כבל החשמל לשקע חשמל בקיר ולמדפסת.

  הערה:

  ‏HP ממליצה לחבר את המדפסת ישירות לשקע חשמל בקיר.

 5. הפעל את המדפסת כדי להשלים את האיפוס.

מסירת המדפסת לתיקון

מסור לתיקון או החלף את מוצר HP שברשותך אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.

עבור אל פנה לתמיכת הלקוחות של HP‏ כדי לקבוע מועד לתיקון או להחלפה. אם אתה נמצא באזור אסיה והאוקיינוס השקט, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך.

כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות מוצר HP. יתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שכבר אינם במסגרת האחריות.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏