תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות מדגמי HP Smart Tank - שגיאת E4 (חסימת נייר)

במהלך עבודת הדפסה, המדפסת מסדרת HP Smart Tank דגמים 670, 720, 750, 6000, 7000 או 7300 מפסיקה להזין דפים, שגיאת E4 מוצגת בלוח הבקרה, ונורית של חידוש פעולה מהבהבת.

בצע את המשימות הבאות בסדר הנתון. השתמש במדפסת לאחר כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

שחרר נייר תקוע מהמדפסת

חסימות נייר עלולות לקרות באזורים רבים במדפסת. אם אינך מצליח למצוא את חסימת הנייר באזור אחד, המשך לחפש באזור הבא עד שתאתר את הנייר התקוע.

מיקומי חסימה אפשריים

מיקומי חסימות הנייר

הסבר

תיאור

1

אזור מגש ההזנה

2

בתוך המדפסת

3

גב המדפסת

4

מזין המסמכים

נקה את גלגלות הזנת הנייר באמצעות כלי אוטומטי

אבק, סיבי נייר ופסולת אחרת עלולים להצטבר על גלילי הזנת הנייר ולגרום לחסימות נייר ולבעיות בהזנת הנייר. נקה את הגלגלות מלוח הבקרה של המדפסת.

 1. כבה את המדפסת.

 2. הוצא את ערימת הנייר ממגש ההזנה.

 3. לחץ והחזק את הלחצן הפעלה, לחץ על הלחצן העתקה בצבע שלוש פעמים ועל הלחצן העתקה בשחור שבע פעמים, ולאחר מכן שחרר את הלחצן הפעלה.

  המדפסת נדלקת ומנקה את גלגלות נתיב הנייר.

 4. המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה.

נקה את גלילי הנייר הנמצאים במגש ההזנה

ייתכן שאבק, סיבי נייר ופסולת אחרת יצטברו על גלגלת האיסוף ויגרמו לבעיות בהזנת הנייר. נקה את גלילי הנייר במגש ההזנה.

אסוף את הפריטים הבאים:

 • מטלית נטולת מוך או מטוש

 • מים מזוקקים, מסוננים או מבוקבקים (מי ברז עלולים להזיק למדפסת)

 1. כבה את המדפסת.

 2. נתק את כבל המתח ואת כבל ה-USB.

 3. משוך החוצה את מגש הקלט.

  משוך את מגש ההזנה
 4. משוך החוצה את מגש הפלט.

  משיכת מגש הפלט החוצה
 5. הסתכל לתוך המרווח שבו היו המגשים ומצא את גלגלות איסוף הנייר האפורות.

  איתור של גלילי איסוף הנייר

  הסבר

  תיאור

  1

  גלילי איסוף נייר

 6. הרטב מקלון צמר גפן ארוך במים מזוקקים, וסחט ממנו מים עודפים.

 7. לחץ את מקלון צמר הגפן כנגד הגלילים, ולאחר מכן סובב את הגלילים בעזרת האצבעות. הפעל לחץ מתון להרחקת כל הצטברות של אבק או לכלוך.

 8. הכנס מחדש את מגש הפלט.

  הכנסה מחדש של מגש הפלט
 9. הכנס מחדש את מגש ההזנה

  הכנסה מחדש של מגש ההזנה
 10. הנח לגלגלות להתייבש במשך 10 עד 15 דקות.

 11. חבר את כבל המתח ואת כבל ה-USB.

 12. הפעל את המדפסת.

איפוס המדפסת

אפס את המדפסת כדי להתאושש מתקלות או משגיאות במדפסת.

 1. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מהמדפסת.

 2. נתק את כבל החשמל ממקור המתח.

 3. המתן ‏60 שניות.

 4. חבר מחדש את כבל החשמל לשקע חשמל בקיר ולמדפסת.

  הערה:

  ‏HP ממליצה לחבר את המדפסת ישירות לשקע חשמל בקיר.

 5. הפעל את המדפסת כדי להשלים את האיפוס.

מסירת המדפסת לתיקון

מסור לתיקון או החלף את מוצר HP שברשותך אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.

עבור אל פנה לתמיכת הלקוחות של HP‏ כדי לקבוע מועד לתיקון או להחלפה. אם אתה נמצא באזור אסיה והאוקיינוס השקט, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך.

כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות מוצר HP. יתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שכבר אינם במסגרת האחריות.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏