תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים שולחניים של HP - פתרון מתקדם של בעיות קול (Windows 11‏, Windows 10)

פעל לפי שלבי פתרון הבעיות המתקדמים כדי לפתור בעיות שמע במחשב השולחני שלך.

הבן את מכשירי וחיבורי הקול של המחשבים השולחניים

מרבית המחשבים השולחניים לא מצוידים ברמקולים מובנים. יש לחבר אוזניות או רמקולים ליציאות בחזית המחשב או בגב המחשב כדי להאזין לשמע.

הערה:

אם המחשב שלך הגיע עם כרטיס גרפי נפרד, ייתכן שכיסוי פלסטיק חוסם את יציאת ה-HDMI המחוברת אל לוח האם. רוב המחשבים יכולים להשתמש בווידאו מהכרטיס הגרפי או מלוח האם, אך לא משניהם במקביל. אם תסיר את כיסוי הפלסטיק כדי לחבר צג ליציאה, הווידאו והקול לא יעבדו אלא אם כן תסיר את הכרטיס הגרפי.

השתמש בגרפיקה הבאה כדי לזהות יציאות לחיבור מכשירי שמע שונים באמצעות האיורים הבאים:

יציאות המחשב עבור מכשירי שמע (מיקרופון, יציאת line-in, יציאת line-out)

הסבר

תיאור

(1)

מחבר מיקרופון או יציאת מרכז/סאב-וופר

(2)

מחבר רמקול קדמי (לרמקולים קדמיים המחוברים לחשמל או לאוזניות)

(3)

יציאת Line-in או יציאה אחורית לרמקולים

יציאות המחשב עבור מכשירי שמע (רמקולים, מיקרופון, יציאת line-in, יציאת line-out)

הסבר

תיאור

(1)

יציאת רמקול צידית

(2)

יציאת רמקול אחורית

(3)

יציאת מרכז וסאב-וופר

(4)

מיקרופון

(5)

יציאת line-out (לרמקולים קדמיים המחוברים לחשמל או לאוזניות)

(6)

יציאת line-in

בדוק את האוזניות

בדוק את שמע המחשב מהאוזניות.

סוגים של אוזניות

מחשבי HP תומכים בשלושה סוגים של מחברי אוזניות. האחד תומך אך ורק בהעברת קול לאוזניות והשניים האחרים תומכים בקול לאוזניות ולמיקרופון כאחד. סמלים מסמנים כל סוג של מחבר.

 • מחברים במחשב המסומנים בסמל USB תומכים בקול ובמיקרופון גם יחד.

  דוגמה למחבר של כבל USB
 • המחברים שעל המחשב המסומנים בסימן אוזניות בלבד,, תומכים בפלט קול בלבד ופועלים עם אוזנייה סטנדרטית בעלת שלושה פינים או עם אוזנייה בעלת ארבעה פינים לצורך העברת קול.

  שקע סטנדרטי בעל שלושה פינים
 • המחברים שעל המחשב המסומנים בסט ראש של אוזניות ומיקרופון , תומכים בקול ובמיקרופון כאשר נעשה בהם שימוש בשילוב אוזנייה עם תקע בעל ארבעה פינים ובמיקרופון.

  תקע בעל ארבעה פינים

בדוק את צליל המחשב באוזניות

כדי לשמוע צליל, ניתן להשתמש בתקע בעל שלושה פינים ותקע בעל ארבעה פינים באוזניות או במחבר אוזניות. שימוש בתקע בעל ארבעה פינים שיכול לתמוך במיקרופון במחבר בעל שלושה פינים מאפשר לשמוע קול, אך המיקרופון לא יפעל מכיוון שמחבר בעל שלושת הפינים של המחשב אינו תומך במיקרופון.

 1. מצא ונתק את כל כבלי השמע מגב המחשב.

 2. חבר את האוזניות ישירות למחבר יציאת רמקול בגב המחשב. לצד מחבר יציאת הרמקול עשוי להופיע סמל רמקול או עיגול עם חץ שמצביע החוצה, או שמופיע לצדו הכיתוב ‏OUT.

  יציאות המחשב עבור מכשירי שמע (מיקרופון, יציאת line-in, יציאת line-out)

  הסבר

  תיאור

  (1)

  מחבר מיקרופון או יציאת מרכז/סאב-וופר

  (2)

  מחבר רמקול קדמי (לרמקולים קדמיים המחוברים לחשמל או לאוזניות)

  (3)

  יציאת Line-in או יציאה אחורית לרמקולים

 3. בתוך Windows, לחץ לחיצה ימנית על סמל הרמקול בסרגל המשימות, ואז בחר פתח את מערבל עוצמת הקול.

 4. הזז את מחוון בקרת עוצמת הקול כדי לבדוק את הקול. בכל לחיצה על המחוון הראשי של עוצמת הקול, אתה אמור לשמוע צלצול פעמונים מבעד לאוזניות.

  סליידר עוצמת הקול ב-Windows 11

  סליידר עוצמת הקול ב-Windows 11

  סליידר עוצמת הקול ב-Windows 10

  סליידר עוצמת הקול ב-Windows 10
  • אם נשמע קול דרך האוזניות, חומרת הקול במחשב פועלת, והבעיה קשורה ככל הנראה לרמקולים או לכבלי הרמקולים. נתק את האוזניות וחבר מחדש את הרמקולים.

   בסיום, בדוק שוב אם יש קול בעזרת השלבים הקודמים עם מחוון בקרת עוצמת הקול. אם הקול עדיין לא פועל כראוי לאחר חיבור מחדש של הרמקולים, נסה להחליף את כבל הרמקול (אם ניתן) ונסה שוב.

  • אם אינך שומע קול דרך אוזניות הראש, ודא שאתה מחבר את האוזניות למחבר המתאים, ונסה שוב. אם עדיין אין קול, עבור אל הגדר את הרמקולים שישמשו ברירת מחדל ובדוק את השמע.

הגדר את הרמקולים שישמשו ברירת מחדל ובדוק את השמע

הגדר ובדוק את הרמקולים המשמשים ברירת מחדל.

 1. ב-Windows, חפש ופתח את הגדרות קול.

 2. בצע את אחת הפעולות הבאות, בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך:

  • Windows 11: גלול כלפי מטה, ואז לחץ על הגדרות קול נוספות.

   הגדרות קול ב-Windows 11
  • Windows 10: גלול כלפי מטה, ואז לחץ על לוח הבקרה של הקול.

   הגדרות קול ב-Windows 10
 3. בחר קול > השמעה.

 4. בחר את מכשיר השמע שלך, ואז לחץ על הגדר ברירת מחדל. אם מפורט מכשיר שמע אחד בלבד, הוא יוגדר כברירת המחדל באופן אוטומטי.

  הערה:

  אם נתקלת בבעיות בהגדרת מכשיר שמע HDMI כמכשיר ברירת המחדל עבור השמעה, עיין במחשבי HP - פתרון בעיות קול ותצוגה ב-HDMI (מערכת Windows 10) למידע נוסף.

  דוגמה של הגדרת התקן ברירת המחדל להשמעת שמע
 5. לאחר שבחרת את מכשיר השמע המשמש כברירת המחדל, לחץ על הגדר תצורה.

  דוגמה של הגדרת התקן ברירת המחדל להשמעת שמע
 6. בחר את הגדרת הרמקול בערוצי שמע.

  הערה:

  אם ברצונך להשתמש בפלט HDMI, בחר בשמע דיגיטלי (HDMI). ראה את מחשבי HP - פתרון בעיות תצוגה וקול בחיבור HDMI (מערכת הפעלה Windows 10) לקבלת מידע נוסף.

 7. בחר בדיקה כדי לשלוח קול לכל רמקול, או בחר רמקול יחיד כדי לשלוח קול לאותו רמקול.

  • אם הקול נשמע בצורה נכונה, סיימת את תהליך פתרון הבעיות.

  • אם אין קול מרמקול אחד או יותר, או אם סוג התצורה השתנה, לחץ על הבא ואז פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך כדי להשלים את הגדרת הרמקולים.

  דוגמה של חלון הגדרת תצורה של רמקול
 8. בדוק אם יש קול. אם בעיית השמע נמשכת, עבור אל בדוק את חיבורי הרמקול.

בדוק את חיבורי הרמקול

ודא שחיברת את כבלי הרמקולים למחברי הקול הנכונים.

 1. ב-Windows, חפש ופתח את הגדרות קול.

 2. בצע את אחת הפעולות הבאות, בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך:

  • Windows 11: גלול כלפי מטה, ואז לחץ על הגדרות קול נוספות.

   הגדרות קול ב-Windows 11
  • Windows 10: גלול כלפי מטה, ואז לחץ על לוח הבקרה של הקול.

   הגדרות קול ב-Windows 10
 3. לחץ על קול, ואז לחץ על הכרטיסייה הפעלה.

 4. בחלון קול, מתוך לשונית ההפעלה בחר את מכשיר ההפעלה שלך, ואז לחץ על תכונות.

  הכרטיסייה השמעת קול עם רמקולים/אוזניות נבחרו ולחצן המאפיינים סומן
 5. בחלון תכונות רמקולים/אוזניות בחר את הכרטיסייה כללי.

  החלון מאפייני רמקולים
 6. השתמש ברשימת המחברים שמקודדים בצבע שתוצג כדי לקבוע איזה מחבר תואם לזוגות הרמקולים שאתה משתמש בהם.

  לדוגמה, בהתקנת 7.1 Surround משתמשים במחברים (או בשקעים) הבאים:

  • L R (ירוק, יציאת Line Out) הוא עבור זוג הרמקולים הקדמיים בצד ימין ושמאל (המחבר הירוק, בדרך כלל נקרא יציאת Line Out).

  • RL RR (כתום) הוא עבור זוג הרמקולים האחורי-שמאלי ואחורי-ימני.

  • C Sub (שחור) הוא עבור הרמקול המרכזי או סאב-וופר.

  • SL SR (אפור) הוא עבור הרמקולים בצד שמאל ובצד ימין.

 7. ודא שכל חיבור של כבל רמקול תואם לצבע של יציאת השמע בגב המחשב על פי הצבעים המוצגים בחלון תכונות רמקולים/אוזניות.

  • אם ברשותך רמקולים מסוג 5.1 ואילך, חבר את כבלי הרמקולים לחומרת הרמקולים בדרך כלל בסאב-וופר. לאחר מכן התאם את כבל הרמקול ליציאות השמע בגב המחשב באמצעות הצבעים המוצגים בחלון תכונות רמקולים/אוזניות.

  • אם שונה חיבור כלשהו של כבל הרמקול, חזור על צעדים אלה ובדוק שוב את הקול.

 8. בדוק אם יש קול. אם בעיית השמע נמשכת, עבור אל עדכן את מנהל התקן השמע בעזרת מנהל ההתקנים.

עדכן את מנהל התקן השמע בעזרת מנהל ההתקנים

הפעל את התקן השמע ולאחר מכן עדכן את מנהל התקן השמע באמצעות מנהל ההתקנים.

 1. ב-Windows, חפש את מנהל ההתקנים ופתח אותו.

  לחץ על מנהל ההתקנים בתוצאות החיפוש
 2. לחץ לחיצה כפול על הקלט והפלט של השמע ועל בקרי קול, וידיאו ומשחקים.

 3. אם מכשיר קול מופיע ברשימה עם חץ המורה כלפי מטה, המכשיר מושבת. לחץ לחיצה ימנית על שם מכשיר הקול ולאחר מכן בחר הפוך התקן לזמין.

  בחירת אפשר התקן
 4. כאשר התקן הצלילים פועל, לחץ לחיצה ימנית על מכשיר הקול ובחר עדכן מנהל התקן.

  בחירת עדכן מנהל התקן'
 5. בחר חפש אוטומטית אחר תוכנת מנהלי התקנים מעודכנת.

  בחירה בחיפוש עדכון מנהל ההתקן האוטומטי
 6. המתן בזמן ש-Windows מחפש ומתקין מנהלי התקן מעודכנים. אם תתבקש לעשות זאת, הפעל מחדש את המחשב.

  • אם Windows עדכן את מנהל ההתקן של השמע, בדוק שיש קול. אם בעיית השמע נמשכת לאחר עדכון מנהל ההתקן, עבור אל אפס את ה-BIOS לערכי ברירת המחדל.

  • אם מנהל ההתקן העדכני ביותר כבר מותקן, המשך בשלבים אלה.

  Windows עדכנה בהצלחה את תוכנת מנהל ההתקן
 7. ב-Windows, חפש את מנהל ההתקנים ופתח אותו.

  לחץ על מנהל ההתקנים בתוצאות החיפוש
 8. לחץ לחיצה כפולה על קלטי ופלטי שמע.

 9. לחץ לחיצה ימנית על מכשיר הקול ולאחר מכן בחר הסר התקנת מכשיר.

  בחירת הסר התקן
 10. כאשר נפתח החלון הסר התקנת מכשיר, בחר הסר התקנה.

  בחירת הסר התקנה
 11. הפעל מחדש את המחשב כדי להתקין מחדש את מנהל ההתקן.

 12. בדוק אם יש קול. אם בעיית השמע נמשכת לאחר ההתקנה מחדש של מנהל ההתקן, עבור אל אפס את ה-BIOS לערכי ברירת המחדל.

אפס את ה-BIOS לערכי ברירת המחדל

הגדרות BIOS פגומות או שגויות עלולות לגרום לבעיות שמע. ניתן לנסות לשחזר את ערכי ה-BIOS בברירת מחדל כדי לפתור בעיות שמע.

 1. כבה את המחשב.

 2. לחץ על לחצן ההפעלה, ואז לחץ על Esc שוב ושוב עד שייפתח תפריט האתחול.

  הערה:

  אם לא תקיש על מקש Esc בזמן המתאים והמחשב ימשיך בתהליך האתחול, כבה את המחשב ולאחר מכן חזור על ההליך.

 3. בתפריט האתחול, הקש על F10 כדי לפתוח את תוכנית השירות להגדרת ה-BIOS.

 4. השתמש במקשי החיצים כדי לבחור בכרטיסייה קובץ.

 5. בחר החל ברירות מחדל וצא. הגדרות ברירת המחדל ישוחזרו, תוכנית השירות להגדרת ה-BIOS תיסגר, ויתבצע אתחול של המחשב ל-Windows.

  בדוק אם יש קול. אם בעיית השמע נמשכת, עבור אל הפעל את בדיקת השמע מתוך אבחון החומרה של מחשב HP.

הפעל את בדיקת השמע מתוך אבחון החומרה של מחשב HP

הפעל את בדיקת השמע של אבחון החומרה של מחשב HP כדי לוודא שהתקן השמע שלך פועל כראוי. במהלך הבדיקה יושמעו כמה צלילים מוזיקליים ברצף, שוב ושוב. בדיקה זו עשויה להימשך דקה אחת עבור כל יציאת פלט של שמע.

 1. ב-Windows, חפש את HP PC Hardware Diagnostics Windows, לחץ לחיצה ימנית על האפליקציה בתוצאות החיפוש ולאחר מכן בחר הפעל כמנהל מערכת.

  הערה:

  אם במחשב שלך לא מותקן HP PC Hardware Diagnostics Windows, ראה את מחשבי HP - בדיקת כשלים בחומרה.

  בחירה ב'הפעל כמנהל מערכת'

  מוצג התפריט הראשי של HP PC Hardware Diagnostics.

  תפריט ראשי של HP PC Hardware Diagnostics
 2. בחר בדיקות רכיבים.

  תפריט בדיקות רכיבים
 3. בחלון התפריט של 'בדיקות רכיבים', לחץ על שמע > בדיקה של הפעלת שמע.

  תפריט בדיקת רכיבים כאשר האפשרות 'שמע' נבחרה
 4. לחץ על הפעל פעם אחת.

  הפעל את בדיקת הפעלת השמע
 5. לחץ על הבא, ולאחר מכן בחר במכשיר הפעלת שמע כדי להתחיל את הבדיקה. במהלך הבדיקה, מספר תווי מוזיקה יתנגנו ברצף, שוב ושוב.

  בחר מכשיר שמע לבדיקה
 6. כאשר בדיקת השמע מסתיימת, לחץ כן או לא, תלוי אם שמעת את הצלילים במהלך בדיקת השמע.

  בחירת 'כן' או 'לא' כדי לאשר אם שמעת צליל או לא

  תוצאות בדיקת השמע מוצגות על המסך.

  בדיקת שמע שעברה את בדיקת הפעלת השמע בהצלחה
  • אם בדיקת השמע הסתיימה בהצלחה, לחץ על סיום, סגור את הכלי והפעל מחדש את המחשב.

  • אם בדיקת השמע נכשלה, רשום את קוד מזהה הכשל (24 ספרות) כדי שיהיה בהישג ידך כאשר תפנה לתמיכת הלקוחות של HP. מידע זה זמין גם ביומני הבדיקות.

  תוצאות בדיקת השמע מוצגות במסך יומני הבדיקות של אבחון החומרה

אם בדיקת הפעלת השמע עברה ללא שגיאות אבל בעיות השמע נמשכות, עדכן את ה-BIOS.

עדכן את ה-BIOS

עדכון ה-BIOS יכול לפתור כמה בעיות שמע.

בצע איפוס למערכת Windows

אם הבעיה נמשכת, שחזר את המחשב לתצורה המקורית שלו.

Microsoft מספקת תכונת איפוס שמתקנת את המחשב בעזרת התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. לפני השימוש באפשרות זו, ודא שגיבית את כל הקבצים החשובים שלך.

עבור אל מחשבי HP - אפס את המחשב למידע נוסף.

פנה לתמיכת הלקוחות של HP

אם הבעיה נמשכת, פנה לתמיכת הלקוחות של HP לקבלת סיוע נוסף לפתרון הבעיה.

 1. הזן את המספר הסידורי של המוצר שברשותך כדי להציג את מצב האחריות ולשנות את המיקום שלך, לפי הצורך.

 2. בחר אפשרות תמיכה. התמיכה עשויה להשתנות בהתאם למדינה/אזור.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏