תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP DeskJet Plus 4100 - הגדרת המדפסת בפעם הראשונה

כדי להגדיר מדפסת בפעם הראשונה, הסר את המדפסת מהקופסה, חבר את כבל החשמל, הוסף את המדפסת אל HP Smart, טען נייר, התקן את מחסניות הדיו והשלם את ההתקנה.

הערה:

אם אתה מחפש את תוכנת המדפסת, עבור אל 123.hp.com.

הוצא את המדפסת מהקופסה

הוצא את המדפסת מהקופסה, ולאחר מכן הסר את כל הסרטים הדביקים, המדבקות וחומרי האריזה.

זהירות:

על מנת למנוע בעיות התקנה ונזק פוטנציאלי למדפסת, יש לוודא שכל חומרי האריזה הוסרו, שכל הדלתות סגורות וכל המגשים הוכנסו חזרה לפני שמדליקים את המדפסת.

 1. הוצא את המדפסת מהקופסה.

 2. הסר את כל סרטי ההדבקה וחומרי האריזה מהחלק החיצוני של המדפסת.

 3. הנמך את מגש הפלט, שלח את היד לתוך המדפסת, ולאחר מכן אחוז בידית והנמך את דלת הגישה למחסניות הדיו כדי לפתוח אותה.

  פתיחה את דלת הגישה למחסנית
 4. הוצא את כל סרטי ההדבקה, חומרי האריזה והקרטון מתוך המדפסת

  הסרת חומרי האריזה מתוך המדפסת
 5. סגור את דלת הגישה למחסנית הדיו.

 6. הוצא את החומרה והחומרים מהקופסה.

 7. מחזר הקופסה וחומרי האריזה.

חבר את כבל המתח

חבר את המדפסת לשקע חשמל והפעל אותה.

הערה:

אין לחבר כעת את כבל ה-USB. החיבור למחשב נוצר במהלך התקנת התוכנה.

 1. חבר את כבל החשמל לגב המדפסת ולשקע החשמל.

  חיבור כבל החשמל
 2. לחץ על לחצן ההפעלה.

 3. המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה.

הוסף את המדפסת ל-HP Smart

האפליקציה HP Smart נדרשת והיא מסייעת לחבר את המכשיר למדפסת. הוא גם ינחה אותך לאורך שאר תהליך ההתקנה.

 1. גש אל 123.hp.com כדי להוריד ולהתקין את התוכנה.

 2. פתח את האפליקציה ואז גע בהוסף מדפסת חדשה או גע בסימן הפלוס כדי למצוא את המדפסת שלך.

 3. פעל בהתאם להוראות של HP Smart כדי לחבר את המדפסת לרשת ולתקן שלך.

 4. הירשם לשירות HP+ או Instant Ink.

  הערה:

  זוהי אפשרות אופציונלית התלויה במדינה/אזור.

 5. פעל בהתאם להנפשה באפליקציה HP Smart כדי לטעון נייר ולהתקין מחסניות התקנה.

ניתן להשתמש בשלבים בדף זה עם ההוראות ב-HP Smart כדי להשלים את הגדרת המדפסת.

טעינת נייר רגיל

טען נייר רגיל במגש ההזנה.

 1. הרם את מגש הקלט.

  הרמת מגש ההזנה
 2. הסט את מכוון רוחב הנייר שמאלה עד הסוף.

  הסטת מכוון הנייר שמאלה
 3. הכנס ערימת נייר לבן רגיל למגש ההזנה.

  טעינת נייר במגש
 4. הסט את מכוון רוחב הנייר ימינה עד שייעצר בקצה הנייר.

  החלקת מכוון הנייר פנימה
 5. הנמך את מגש הפלט ומשוך החוצה את מאריך המגש.

  פתיחת מגש הפלט והמאריך

התקן את מחסניות הדיו והשלם את ההתקנה

התקן את מחסניות הדיו של HP שסופקו עם המדפסת שלך.

 1. הנמך את מגש הפלט, שלח את היד לתוך המדפסת, ולאחר מכן אחוז בידית והנמך את דלת הגישה למחסניות הדיו כדי לפתוח אותה.

 2. הוצא את המחסנית מהאריזה. הקפד להחזיק אותה בצידי הפלסטיק השחור בלבד.

 3. הסר את הסרט מהמחסנית.

  זהירות:

  אל תיגע במגעים בצבע נחושת או בחרירי הדיו ואל תדביק מחדש את סרט המגן. נגיעה באזורים אלה עלולה לגרום תקלה במערכת הדיו.

  הסרת הסרט ממחסנית הדיו
 4. החלק את מחסנית הדיו לתוך החריץ שלה המקודד בצבע בזווית קלה כלפי מעלה ולאחר מכן דחף את המחסנית כלפי מעלה עד שהיא תינעל במקומה.

  התקנת מחסנית הדיו
 5. סגור את דלת הגישה למחסנית הדיו.

 6. למטרות איכות ההדפסה, מודפס דף יישור לאחר הדפסת שלושה דפים. עקוב אחר ההוראות בדף כדי להשלים את יישור מחסנית הדיו.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏