תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP DeskJet Plus 4100 - הגדרת המדפסת בפעם הראשונה

כדי להגדיר מדפסת בפעם הראשונה, הסר את המדפסת מהקופסה, חבר את כבל החשמל, הוסף את המדפסת אל HP Smart, טען נייר, התקן את מחסניות הדיו והשלם את ההתקנה.

הערה:

אם אתה מחפש את תוכנת המדפסת, עבור אל 123.hp.com.

הוצא את המדפסת מהקופסה

הוצא את המדפסת מהקופסה, ולאחר מכן הסר את כל סרטי ההדבקה, המדבקות וחומרי האריזה.

זהירות:

כדי למנוע בעיות התקנה ונזק אפשרי למדפסת, ודא שכל חומרי האריזה הפנימיים הוסרו, כל הדלתות סגורות והמגשים הותקנו מחדש לפני הפעלת המדפסת.

 1. הוצא את המדפסת מהקופסה.

 2. הסר את כל הסרטים וחומרי האריזה מהחלק החיצוני של המדפסת.

 3. הורד את מגש הפלט כלפי מטה.

  פתיחת דלת הגישה למחסנית
 4. הסר את כל ניירות הדבק והקרטון מדלת הגישה למחסנית ומתוך המדפסת.

  הסרת חומרי האריזה מדלת הגישה למחסנית ומתוך המדפסת
 5. סגור את דלת הגישה למחסנית הדיו.

 6. הוצא את החומרה והחומרים מהקופסה.

 7. מחזר הקופסה וחומרי האריזה.

חבר את כבל המתח

חבר את המדפסת לשקע החשמל והפעל את המדפסת.

הערה:

אין לחבר כעת את כבל ה-USB. החיבור למחשב נוצר במהלך התקנת התוכנה.

 1. חבר את כבל החשמל לגב המדפסת ולשקע החשמל.

  חיבור כבל החשמל
 2. לחץ על לחצן ההפעלה.

 3. המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה.

הוסף את המדפסת ל-HP Smart

האפליקציה HP Smart נדרשת והיא מסייעת לחבר את המכשיר למדפסת. היא גם תנחה אותך לאורך שאר תהליך ההתקנה.

 1. עבור אל 123.hp.com כדי להוריד את התוכנה ולהתקין אותה.

  הערה:

  אם ההתקנה של HP Smart במכשיר שלך נכשלה, עבור אל לא ניתן להוריד את אפליקציית המדפסת HP Smart ולהתקין אותה עבור פתרון בעיות.

 2. פתח את האפליקציה ולאחר מכן גע בהוסף מדפסת חדשה או גע בסימן הפלוס כדי לאתר את המדפסת שלך.

 3. פעל בהתאם להנחיות ב-HP Smart כדי לחבר את המדפסת לרשת ולמכשיר שלך.

 4. הירשם ל-HP+‎ או ל-Instant Ink.

  הערה:

  אפשרות זו היא אופציונלית ותלויה במדינה/באזור.

 5. פעל בהתאם להנפשה באפליקציה HP Smart כדי לטעון נייר ולהתקין מחסניות התקנה.

ניתן להשתמש בשלבים בדף זה עם ההוראות ב-HP Smart כדי להשלים את הגדרת המדפסת.

טעינת נייר רגיל

טען נייר רגיל במגש ההזנה.

 1. הרם את מגש הקלט.

  הרמת מגש ההזנה
 2. הסט את מכוון רוחב הנייר שמאלה עד הסוף.

  הסטת מכוון הנייר שמאלה
 3. הכנס ערימת נייר לבן רגיל למגש ההזנה.

  טעינת נייר במגש
 4. הסט את מכוון רוחב הנייר ימינה עד שייעצר בקצה הנייר.

  החלקת מכוון הנייר פנימה
 5. הנמך את מגש הפלט ומשוך החוצה את מאריך המגש.

  פתיחת מגש הפלט והמאריך

התקן את מחסניות הדיו והשלם את ההגדרה

התקן את מחסניות הדיו של HP שסופקו עם המדפסת.

 1. הורד את מגש הפלט, ואז פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו.

 2. הוצא את מחסניות הדיו מהאריזה.

 3. אחוז במחסניות בצדדיהן, ואז הסר את הסרט המגן.

  זהירות:

  אל תיגע במגעים בצבע נחושת או בחרירי הדיו ואל תדביק מחדש את סרט המגן. נגיעה באזורים אלה עלולה לגרום תקלה במערכת הדיו.

  הסרת הסרט ממחסנית הדיו
 4. החלק את המחסניות לתוך החריצים המתאימים שלהן בהתאם לצבען, ודחוף כל אחת כלפי מעלה עד שהן ייכנסו למקומן בנקישה.

  התקנת מחסנית הדיו
 5. סגור את דלת הגישה למחסנית הדיו.

  המדפסת מדפיסה סט של דפי מידע, כולל דף יישור.

 6. פעל בהתאם להוראות בדף היישור כדי לכייל את המחסניות לאיכות ההדפסה הטובה ביותר.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏