תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP DeskJet 2700, Ultra 4800 - התקנת המדפסת בפעם הראשונה

כדי להתקין מדפסת בפעם הראשונה, הוצא את המדפסת מהקופסה, חבר את כבל החשמל, הוסף את המדפסת ל-HP Smart, טען נייר, התקן את מחסניות הדיו והשלם את ההתקנה.

הערה:

אם אתה מחפש את תוכנת המדפסת, עבור אל 123.hp.com.

הוצא את המדפסת מהקופסה

הוצא את המדפסת מהקופסה, ולאחר מכן הסר את כל סרטי ההדבקה, המדבקות וחומרי האריזה.

זהירות:

כדי למנוע בעיות התקנה ונזק אפשרי למדפסת, ודא שכל חומרי האריזה הפנימיים הוסרו, כל הדלתות סגורות והמגשים הותקנו מחדש לפני הפעלת המדפסת.

 1. הוצא את המדפסת מהקופסה.

 2. הסר את כל הסרטים וחומרי האריזה מהחלק החיצוני של המדפסת.

 3. הורד את מגש הפלט ולאחר מכן הסר את הסרט מדלת הגישה למחסניות.

  פתיחת דלת הגישה למחסנית
 4. בזמן שדלת המחסניות פתוחה, הסר כל סרט הדבקה וקרטון מתוך המדפסת.

  הסרת סרט הדבקה וקרטון מתוך המדפסת
 5. סגור את דלת הגישה למחסנית הדיו.

 6. הוצא את החומרה והחומרים מהקופסה.

 7. מחזר הקופסה וחומרי האריזה.

חבר את כבל המתח

חבר את המדפסת לשקע החשמל והפעל את המדפסת.

הערה:

אין לחבר כעת את כבל ה-USB. החיבור למחשב נוצר במהלך התקנת התוכנה.

 1. חבר את כבל החשמל לגב המדפסת ולשקע החשמל.

  חיבור כבל החשמל
 2. לחץ על לחצן ההפעלה.

 3. המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה.

הוסף את המדפסת ל-HP Smart

האפליקציה HP Smart נדרשת והיא מסייעת לחבר את המכשיר למדפסת. היא גם תנחה אותך לאורך שאר תהליך ההתקנה.

 1. עבור אל 123.hp.com כדי להוריד את התוכנה ולהתקין אותה.

  הערה:

  אם ההתקנה של HP Smart במכשיר שלך נכשלה, עבור אל לא ניתן להוריד את אפליקציית המדפסת HP Smart ולהתקין אותה עבור פתרון בעיות.

 2. פתח את האפליקציה ולאחר מכן גע בהוסף מדפסת חדשה או גע בסימן הפלוס כדי לאתר את המדפסת שלך.

 3. פעל בהתאם להנחיות ב-HP Smart כדי לחבר את המדפסת לרשת ולמכשיר שלך.

 4. הירשם ל-HP+‎ או ל-Instant Ink.

  הערה:

  אפשרות זו היא אופציונלית ותלויה במדינה/באזור.

 5. פעל בהתאם להנפשה באפליקציה HP Smart כדי לטעון נייר ולהתקין מחסניות התקנה.

ניתן להשתמש בשלבים בדף זה עם ההוראות ב-HP Smart כדי להשלים את הגדרת המדפסת.

טען נייר רגיל

טען נייר רגיל במגש ההזנה.

 1. הרם את מגש ההזנה.

  הרמה של מגש הנייר
 2. הסט את מכוון רוחב הנייר שמאלה עד הסוף.

  החלקת מכוון הנייר החוצה
 3. טען ערימת נייר לבן רגיל במגש ההזנה.

  טעינת נייר במגש ההזנה
 4. הסט את מכוון רוחב הנייר ימינה עד שייעצר בקצה הנייר.

  הסטת מכוון הנייר פנימה
 5. הנמך את מגש הפלט ומשוך החוצה את מאריך המגש.

  פתיחת מגש הפלט

לפני שתדפיס, דאג לבחור את גודל הנייר הנכון או את סוג המדיה הנכון בהגדרות משימת ההדפסה.

התקן את מחסניות הדיו והשלם את ההתקנה

התקן את מחסניות הדיו של HP שסופקו עם המדפסת שלך.

 1. הורד את מגש הפלט ולאחר מכן פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו.

 2. הוצא את מחסנית הדיו מתוך האריזה.

 3. אחוז במחסנית בצדדיה ולאחר מכן הסר את הסרט המגן.

  זהירות:

  אל תיגע במגעים בצבע נחושת או בחרירי הדיו ואל תדביק מחדש את סרט המגן. נגיעה באזורים אלה עלולה לגרום תקלה במערכת הדיו.

  הסרת הסרט ממחסנית הדיו
 4. החלק את המחסנית למקומה בתושבת בעלת קוד הצבע המתאים לה ולאחר מכן דחוף כלפי מעלה עד שתינעל בנקישה.

  התקנת מחסנית הדיו
 5. סגור את דלת הגישה למחסנית הדיו.

  המדפסת מדפיסה סט של דפי מידע, כולל דף יישור.

 6. פעל בהתאם להוראות בדף היישור כדי לכייל את המחסניות עבור איכות ההדפסה הטובה ביותר.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏