תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

אוזניות מציאות וירטואלית Reverb G2 Omnicept של HP - כיצד להחליף את רצועת הראש

לאחר קבלה של רצועת הראש החלופית, ניתן להתקין אותה באוזניות.

כלים נדרשים להחלפת הרצועה של האוזניות

יש צורך בכלים הבאים כדי להשלים את ההליך הבא.

 • מברג פיליפס #1

 • כלי פתיחה דק

החזר את רצועת האוזניות למקומה

השתמש בהליך הבא כדי להסיר את רצועת האוזניות הקודמת ולהתקין את רצועת האוזניות החלופית.

 1. הנח מטלית מגן על משטח העבודה כדי להגן על העדשות במהלך הליך ההחלפה.

 2. אתר את אטם הפנים.

  איתור אטם הפנים
 3. הסר את תפס הכבל.

  הסרת תפס הכבל והחלק העליון של הרצועה
 4. הסר את הרצועה העליונה מחזית האוזניות.

  הסרת הרצועה העליונה
 5. הסר את האטם האחורי.

  1. העבר את הרצועה האחורית למיקום ה-MAX.

   הזזת הרצועה למיקום ה-MAX
  2. משוך את הפדית האחורית מצד ימין ומצד שמאל עד שהם ייפתחו וייפרדו מהאטם האחורי.

   משוך את הפדית האחורית מכל צד
  3. משוך החוצה את הפדית האחורית בצד אחד עד שהיא תתנתק מהאטם האחורי.

   משוך החוצה את הפדית האחורית בצד אחד
  4. אוזנייה עם אטם אחורי הוסרה

   אטם אחורי הוסר
 6. שחרר את בורגי הרמקולים של האוזניות מכל צד ולאחר מכן הסר כל אחד מהרמקולים. שים לב שהמומנט של בורגי הרמקול הוא 3.0±0.1 ק"ג כוח/ס"מ.

  שחרר את בורגי רמקולי האוזניות כדי להסיר אותם
 7. הנח כל רמקול של אוזניות בניילון בועות להגנה.

  הגנה על כל רמקול בניילון בועות
 8. באמצעות כלי פתיחה דק, פתח חלקית כל זרוע צד.

  הערה:

  הסר בזהירות כל זרוע צד חיצונית. כבל השמע מנותב דרך זרוע הצד ויש לחבר אותו מחדש אם הכבל משוך החוצה ממקומו.

  1. דחף החוצה את 6 הסטים של הצמדים האופקיים.

  2. דחף החוצה את 2 הצמדים האנכיים.

   פתיחה חלקית של כל זרוע צד
 9. משוך את הרצועה כלפי מטה דרך החורים שבזרוע הצד, ואז הסר אותה מזרוע הצד. הפרד בעדינות את התפסים כדי למנוע את שבירתם.

  1. פרק את הרצועה מזרוע הצד.

   הסרת הרצועה מזרוע הצד
  2. משוך החוצה את הזרוע הפלסטית עד שיהיה פער בין שני החלקים, ואז הפרד את החלקים.

  משיכה והפרדה מזרוע הצד

  הקפד שלא לגרום נזק לכבל השמע בשלבים הבאים. נזק לכבל עלול לגרום להחלפה של היחידה כולה, וזה לא כלול באחריות/CarePack.

  משוך בעדינות את הרצועה כדי למנוע את שבירת התפסים. משיכת הרצועה בחוזקה גורמת נזק לתפסים. הקפד שלא לגרום נזק לכבל השמע בעת הסרה של זרוע הצד החיצונית. אם יש בעיה בכבל השמע, יש להדביק אותו בחזרה בזהירות.

 10. נתק את זרוע הצד החיצונית.

  פירוק זרוע הצד החיצונית
  הערה:

  זרוע הצד עדיין נמצאת ב-HMD כתוצאה מהנוכחות של כבל מיקרופון.

 11. הסר את שני הברגים המקבעים את מכלול הרצועה העליונה. אם נתקלת בבעיות במכלול הרצועה העליונה, יש להחליף את מכלול הרצועה העליונה בנפרד אך ורק באמצעות מכלול חלק חלופי.

  הסרת מכלול הרצועה העליונה
 12. הנח את הרצועה שהוסרה בצד והתכונן להתקין את הרצועה החדשה. אם כבל השמע נותק, נתב את הכבל מחדש והדבק אותו לזרוע הצד. אל תדביק אותו לקצה של זרוע הצד. החל סרט באזור שמצוין על ידי טבעת צהובה. יש להכניס את הכבל לתוך החריץ, כפי שמציינים החיצים האדומים.

  ניתוב הכבל והדבקתו
 13. כדי להרכיב מחדש את מערכת הראש, משוך את הרצועה דרך הפתח בזרוע הצד החיצונית. אנא הקפד שלא לגרום נזק לכבל השמע בשלבים הבאים. נזק לכבל עלול לגרום להחלפה של היחידה כולה, וזה לא כלול באחריות/CarePack.

  הרכבת הרצועה לתוך זרוע הצד
 14. לחץ על זרוע הצד הפנימית והחיצונית כאחד. ודא שפס הרצועה אינו יוצא מתוך זרוע הצד

  הרכב את זרוע הצד הפנימית והחיצונית
 15. ישר את פיני POGO של הרמקולים עם החורים בצידי האוזנייה, ולאחר מכן הדק כל אחד מהרמקולים בעזרת בורג.

  הערה:

  ודא שכל אחד מהרמקולים מותקן בצד הנכון. המומנט של בורגי הרמקול הוא 3.0±0.1 ק"ג כוח/ס"מ.

  התקנת בורגי הרמקול
  התקנת הברגים בצד הנכון
 16. יישר את פין ה-POGO בקו אחד עם החור.

  יישור החור בקו אחד עם פין ה-POGO
 17. אתר את הצמדים הקדמיים והצדדיים ברצועה האחורית.

  איתור הצמדים של האטם האחורי
 18. על מנת למנוע נזק, דחוף בעדינות את התפסים של האטם האחורי על גבי תפסי הרצועה האחורית, החל מהתפס המרכזי והמשך אל הצדדים. תשמע נקישה כאשר כל תפס מחובר.

  דחיפת התפסים
 19. חבר מחדש את תפס הכבלים ואת החלק העליון של הרצועה.

  התקנת החלק העליון של הרצועה
  הערה:

  תפס הכבלים הוא לא דו-כיווני. ודא שהוא ננעל באוזניות.

  אין להתקין את תפס הכבלים בדרך ההפוכה, אחרת הוא לא יוכל להחזיק כבל.

  התקנת תפס הכבלים
 20. יש לדאוג לכך שהמשולש יפנה כלפי מעלה ושתפס הכבל יהיה סגור בצורה נכונה.

  יישור תפסי הכבל בקו אחד
 21. התקן מחדש את אטם הפנים. כדי למנוע טביעות אצבעות על העדשות, יש לעטות כפפות בעת התקנה מחדש של אטם הפנים.

  התקנת אטם הפנים


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏