תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

שחזר את מצב הגדרת ה-Wi-Fi במדפסת של HP

השתמש בלוח הבקרה של המדפסת כדי לשחזר את מצב הגדרת ה-Wi-Fi, ולאחר מכן הגדר שוב את המדפסת.

כאשר תפעיל את המדפסת בפעם הראשונה, מצב הגדרת Wi-Fi יופעל באופן אוטומטי כך שניתן יהיה לגלות את המדפסת במהלך ההתקנה. מסיבות אבטחה, מצב הגדרת Wi-Fi נכבה לאחר שעתיים.

מדפסות HP DeskJet 2700,‏ 2700e,‏ 4100‏, 4100e

השתמש בלחצנים 'ביטול' ו'אלחוט' כדי לשחזר את מצב הגדרת ה-Wi-Fi.

 1. לחץ על הלחצן ביטול כדי להכין את המדפסת.

 2. לחץ על הלחצן אלחוט והלחצן ביטול בו-זמנית והחזק למשך חמש שניות עד שכפתור ההפעלה יתחיל להבהב.

  הערה:

  ייתכן שלוח הבקרה שלך יראה אחרת בהשוואה לדוגמה הבא, אבל השלבים זהים.

  לחיצות לחצון כדי לשחזר את הגדרות האלחוט
 3. המתן עד שנורית האלחוט הכחולה דולקת ברציפות.

 4. תוך שעתיים חזור לאפליקציה או לתוכנה כדי לאתר ולהוסיף את המדפסת ולהשלים את ההגדרה.

מדפסות HP ENVY 6000,‏ 6000e,‏ 6400e,‏ ENVY Pro 6400

השתמש בלחצן האלחוט בגב המדפסת כדי לשחזר את מצב הגדרת ה-Wi-Fi.

 1. בגב המדפסת, לחץ והחזק את הלחצן אלחוט למשך חמש שניות.

  הערה:

  ייתכן שלוח הבקרה שלך יראה אחרת בהשוואה לדוגמה הבא, אבל השלבים זהים.

  לחץ במשך חמש שניות על הלחצן 'אלחוט'
 2. המתן עד שנורית הסטטוס תיהפך לסגולה.

 3. תוך שעתיים חזור לאפליקציה או לתוכנה כדי לאתר ולהוסיף את המדפסת ולהשלים את ההגדרה.

מדפסות HP Laser 100,‏ Color Laser 150

השתמש בלחצנים 'ביטול' ו'אלחוט' כדי לשחזר את מצב הגדרת ה-Wi-Fi.

 1. לחץ על הלחצן ביטול או על הלחצן חידוש פעולה/ביטול כדי להכין את המדפסת.

 2. לחץ והחזק את הלחצן אלחוט במשך 20 שניות עד שנוריות ההתראה והחשמל יהבהבו יחד.

  הערה:

  ייתכן שלוח הבקרה שלך יראה אחרת בהשוואה לדוגמה הבא, אבל השלבים זהים.

  דוגמה ללחיצה על הלחצן 'אלחוט' במשך 20 שניות.
 3. המתן 60 שניות.

 4. תוך שעתיים חזור לאפליקציה או לתוכנה כדי לאתר ולהוסיף את המדפסת ולהשלים את ההגדרה.

מדפסות HP Laser MFP 130 ,Color Laser MFP 170

השתמש בלחצנים בלוח הבקרה של המדפסת כדי לשחזר את מצב הגדרת ה-Wi-Fi.

 1. לחץ על הלחצן תפריט.

 2. השתמש בחץ ימני כדי לנווט אל רשת, ואז לחץ על אישור.

 3. בחר ברירת מחדל של Wi-Fi, ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הערה:

  ייתכן שלוח הבקרה שלך יראה אחרת בהשוואה לדוגמה הבא, אבל השלבים זהים.

  דוגמה ללחיצה על אישור באפשרות ברירת המחדל של ה-Wi-Fi
 4. המתן 60 שניות.

 5. תוך שעתיים חזור לאפליקציה או לתוכנה כדי לאתר ולהוסיף את המדפסת ולהשלים את ההגדרה.

מדפסות HP Laser NS,‏ Neverstop Laser

השתמש בלחצנים 'אלחוט' ו'ביטול' כדי לשחזר את מצב הגדרת ה-Wi-Fi.

 1. לחץ על הלחצן ביטול כדי להכין את המדפסת.

 2. לחץ והחזק את הלחצן אלחוט ואת הלחצן ביטול בו-זמנית במשך שלוש שניות עד שהמדפסת תופעל מחדש.

  הערה:

  ייתכן שלוח הבקרה שלך יראה אחרת בהשוואה לדוגמה הבא, אבל השלבים זהים.

  דוגמה ללחיצה על הלחצנים 'אלחוט' ו'ביטול' במדפסות HP Laser NS ו-Neverstop Laser
 3. לאחר הפעלת המדפסת מחדש, המתן 60 שניות עד שנורית האלחוט תהבהב בכחול.

 4. תוך שעתיים חזור לאפליקציה או לתוכנה כדי לאתר ולהוסיף את המדפסת ולהשלים את ההגדרה.

מדפסות HP LaserJet M109-M112

השתמש בלחצנים בלוח הבקרה של המדפסת כדי לשחזר את מצב הגדרת ה-Wi-Fi.

 1. אם המדפסת נמצאת במצב שינה (נורית מצב 'מוכנה לעבודה' דולקת אך מעומעמת), לחץ על הלחצן חידוש הפעולה/ביטול כדי להוציא את המדפסת ממצב שינה.

 2. לחץ והחזק את הלחצן אלחוט למשך יותר מ-20 שניות עד שהנורית התראה תהבהב.

  לחיצה על לחצן האלחוט למשך עשרים שניות
 3. שחרר את הלחצן אלחוט.

  המדפסת תופעלת מחדש ונורית האלחוט תהבהב.
 4. תוך שעתיים חזור לאפליקציה או לתוכנה כדי לאתר ולהוסיף את המדפסת ולהשלים את ההגדרה.

מדפסות HP LaserJet MFP M139-M142

השתמש בלחצנים בלוח הבקרה של המדפסת כדי לשחזר את מצב הגדרת ה-Wi-Fi.

 1. אם המדפסת נמצאת במצב שינה (נורית מצב 'מוכנה לעבודה' דולקת אך מעומעמת), לחץ על הלחצן ביטול כדי להוציא את המדפסת ממצב שינה.

 2. לחץ והחזק את הלחצן אלחוט ואת הלחצן ביטול למשך חמש שניות.

  לחיצה על הלחצנים 'אלחוט' ו'ביטול'
 3. המתן עד שהמדפסת תופעל מחדש והנורית אלחוט תהבהב.

 4. תוך שעתיים חזור לאפליקציה או לתוכנה כדי לאתר ולהוסיף את המדפסת ולהשלים את ההגדרה.

מדפסות HP LaserJet M207-M212, MFP M232-M237

השתמש בלחצנים בלוח הבקרה של המדפסת כדי לשחזר את מצב הגדרת ה-Wi-Fi.

 1. לחץ על הלחצן ביטול כדי להכין את המדפסת.

 2. לחץ והחזק את הלחצן מידע במשך חמש שניות עד שכל הלחצנים בלוח הבקרה נדלקים.

  הערה:

  ייתכן שלוח הבקרה שלך יראה אחרת בהשוואה לדוגמה הבא, אבל השלבים זהים.

  דוגמה ללחיצה על הלחצן 'מידע' במשך חמש שניות
 3. לחץ על הלחצן אלחוט ועל הלחצן ביטול בו-זמנית.

  דוגמה ללחיצה על הלחצנים 'אלחוט' ו'ביטול' בו-זמנית
 4. המתן 60 שניות עד שלחצן האלחוט מהבהב ברציפות בצבע כחול או שנורית הסטטוס פועמת בצבע סגול.

 5. תוך שעתיים חזור לאפליקציה או לתוכנה כדי לאתר ולהוסיף את המדפסת ולהשלים את ההגדרה.

מדפסות מסדרת HP LaserJet Tank 1020, 1500, 2500, MFP 1005, 1600 ו-2600

השתמש בלחצנים בלוח הבקרה של המדפסת כדי לשחזר את מצב הגדרת ה-Wi-Fi.

 1. לחץ על הלחצן ביטול כדי להכין את המדפסת.

 2. לחץ והחזק את הלחצן מידע במשך חמש שניות עד שכל הלחצנים בלוח הבקרה נדלקים.

  הערה:

  ייתכן שלוח הבקרה שלך יראה אחרת בהשוואה לדוגמה הבא, אבל השלבים זהים.

  לחיצה והחזקה של לחצן המידע
 3. לחץ על הלחצן אלחוט ועל הלחצן ביטול בו-זמנית.

  לחיצה בו-זמנית על הלחצנים 'אלחוט' ו'ביטול'
 4. המתן 60 שניות עד שלחצן האלחוט מהבהב ברציפות בצבע כחול או שנורית הסטטוס פועמת בצבע סגול.

 5. תוך שעתיים חזור לאפליקציה או לתוכנה כדי לאתר ולהוסיף את המדפסת ולהשלים את ההגדרה.

מדפסות מסדרת HP Smart Tank‏ 670,‏ 720,‏ 750,‏ 7000 ו-7300

השתמש בלחצנים בלוח הבקרה של המדפסת כדי לשחזר את מצב הגדרת ה-Wi-Fi.

 1. לחץ על לחצן כלשהו בלוח הבקרה של המדפסת כדי להעביר אותו למצב 'מוכנה לעבודה'.

 2. לחץ והחזק את הלחצן מידע במשך חמש שניות עד שכל הלחצנים בלוח הבקרה נדלקים.

  לחיצה על הלחצן 'אלחוט' למשך 5 שניות.
 3. לחץ והחזק את הלחצן אלחוט ואת הלחצן ביטול למשך חמש שניות עד שנורת ה-Wi-Fi תהבהב בצבע כחול.

  לחיצה על הלחצנים 'אלחוט' ו'ביטול' למשך 5 שניות
 4. תוך שעתיים חזור לאפליקציה או לתוכנה כדי לאתר ולהוסיף את המדפסת ולהשלים את ההגדרה.

מדפסות HP Smart Tank‏ 790, 7600

השתמש בלחצנים בלוח הבקרה של המדפסת כדי לשחזר את מצב הגדרת ה-Wi-Fi.

 1. לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ה-Wi-Fi בגב המדפסת למשך חמש שניות עד שתצוגת לוח הבקרה תציג הודעה.

  לחיצה על הלחצן 'אלחוט' למשך חמש שניות
 2. בחלון הבקשה, גע באישור כדי לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של הרשת. נורית הסטטוס מהבהבת בסגול.

 3. תוך שעתיים חזור לאפליקציה או לתוכנה כדי לאתר ולהוסיף את המדפסת ולהשלים את ההגדרה.

מדפסות HP Tango

השתמש בלחצן ה-Wi-Fi שבגב המדפסת כדי לשחזר את מצב הגדרת ה-Wi-Fi.

 1. בגב המדפסת, לחץ על הלחצן אלחוט והחזק אותו למשך חמש שניות.

  דוגמה ללחיצה על לחצן האלחוט בגב המדפסת למשך חמש שניות
 2. המתן עד שנורית הסטטוס תתחיל לפעון בצבע כחול.

 3. תוך שעתיים חזור לאפליקציה או לתוכנה כדי לאתר ולהוסיף את המדפסת ולהשלים את ההגדרה.

שחזר את מצב הגדרת ה-Wi-Fi בכל מדפסות HP האחרות

השתמש בלחצנים כדי לשחזר את מצב הגדרת ה-Wi-Fi בדגמים אחרים של מדפסות HP.

כל יתר המדפסות הן בעלות תצוגה של מסך מגע

השתמש במסך המגע כדי לשחזר את מצב הגדרת ה-Wi-Fi.

 1. בלוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל הגדרה או בסמל אלחוט.

 2. בחר הגדרת רשת או הגדרות, ולאחר מכן בחר שחזר הגדרות רשת.

  הערה:

  ייתכן שלוח הבקרה שלך יראה אחרת בהשוואה לדוגמה הבא, אבל השלבים זהים.

  דוגמה לבחירה של 'שחזר הגדרות רשת' בלוח בקרה עם מסך מגע
 3. אם מופיעה בקשה לאישור, גע בכן.

 4. המתן 60 שניות עד שנורית האלחוט תהבהב בכחול.

 5. תוך שעתיים חזור לאפליקציה או לתוכנה כדי לאתר ולהוסיף את המדפסת ולהשלים את ההגדרה.

כל שאר מדפסות Inkjet ו- Ink Tank של HP ללא מסך מגע

השתמש בלחצנים 'ביטול' ו'אלחוט' כדי לשחזר את מצב הגדרת ה-Wi-Fi.

 1. לחץ על הלחצן ביטול כדי להכין את המדפסת.

 2. לחץ לחיצה ממושכת בו-זמנית על הלחצן אלחוט ועל הלחצן ביטול, עד שלחצן ההפעלה יהבהב.

  הערה:

  ייתכן שלוח הבקרה שלך יראה אחרת בהשוואה לדוגמה הבא, אבל השלבים זהים.

  דוגמה ללחיצה על הלחצנים 'אלחוט' ו'ביטול' למשך חמש שניות
 3. המתן 60 שניות עד שנורית האלחוט תהבהב בכחול.

 4. תוך שעתיים חזור לאפליקציה או לתוכנה כדי לאתר ולהוסיף את המדפסת ולהשלים את ההגדרה.

כל מדפסות HP LaserJet האחרות ללא מסך מגע

השתמש בלחצנים 'ביטול' ו'אלחוט' כדי לשחזר את מצב הגדרת ה-Wi-Fi.

 1. לחץ על הלחצן ביטול כדי להכין את המדפסת.

 2. לחץ לחיצה ארוכה על לחצן אלחוט, עד שנורית ההתראה תהבהב.

  הערה:

  ייתכן שלוח הבקרה שלך יראה אחרת בהשוואה לדוגמה הבא, אבל השלבים זהים.

  דוגמה ללחיצה על הלחצן 'אלחוט' והחזקה שלו
 3. המתן 60 שניות עד שנורית האלחוט תהבהב בכחול.

 4. תוך שעתיים חזור לאפליקציה או לתוכנה כדי לאתר ולהוסיף את המדפסת ולהשלים את ההגדרה.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏