תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים שולחניים של HP – מידע ואפשרויות תפריטים של תוכנית השירות להגדרת ה-BIOS

למד איך לפתוח את ההגדרות והתפריטים הכלליים של ה-BIOS ולנווט בהם. תפריטים ושימושים ספציפיים משתנים לפי דגם המחשב.

ה-BIOS (מערכת קלט-פלט בסיסית) שולט בתקשורת בין התקני מערכת כמו כונן הדיסקים, התצוגה והמקלדת. הוא גם מאחסן מידע על תצורה עבור סוגי ציוד היקפי, רצף האתחול, כמות זיכרון מערכת וזיכרון מורחב ועוד. כל גרסת BIOS מותאמת אישית בהתבסס על תצורת החומרה של קו דגם המחשב וכוללת תוכנית שירות מובנית להגדרה המאפשרת גישה לשינוי הגדרות מחשב מסוימות.

הערה:

אם עליך לעדכן את ה-BIOS כדי לפתור בעיה ספציפית, לשפר את הביצועים או לתמוך ברכיב חומרה חדש או שדרוג של Windows, עבור אל מחשבים שולחניים של HP – עדכון ה-BIOS (מערכת קלט פלט בסיסית). ניתן לעדכן את ה-BIOS אם Windows פועל או לא פועל.

תפריט הקבצים בתוכנית השירות להגדרת ה-BIOS

פתיחת תוכנית השירות להגדרת ה-BIOS

היכנס לתוכנית השירות להגדרת ה-BIOS באמצעות סדרה של לחיצות על מקשים במהלך תהליך האתחול.

 1. כבה את המחשב והמתן חמש שניות.

 2. הפעל את המחשב ולחץ מיד על המקש esc שוב ושוב, עד שייפתח תפריט האתחול.

 3. לחץ על f10 כדי לפתח את תוכנית השירות להגדרת ה-BIOS.

  לחץ על מקש F10 כדי לפתוח את הגדרת ה-BIOS

תפריטים והגדרות של תוכנית השירות להגדרת ה-BIOS

השתמש בסרגל התפריט העליון כדי לגשת למידע במחשב, להגדרות האבטחה ולאפשרויות של תצורת המערכת. ההגדרות הזמינות משתנות לפי דגם המחשב.

 • קובץ: סקור את פרטי המערכת, הגדר תאריך ושעה ושמור שינויים או בטל אותם.

 • אחסון: קבל מידע על התקני אחסון, הגדר את התצורה של התקני אחסון ובדוק אותם וכן בחר אפשרויות אתחול.

 • אבטחה: הגדר סיסמאות והגדרות אבטחה להתקני המערכת והצג את מזהי המערכת של המחשב.

 • חשמל: הגדר את התצורה של מאפייני ניהול צריכת החשמל.

 • מתקדם: בחר באפשרויות הפעלה, אפיק והתקנים כגון ההתנהגות של מקש num lock.

זהירות:

המידע המאוחסן על ידי תוכנית השירות להגדרת ה-BIOS הוא מידע חיוני. יש לנהוג בזהירות בעת ביצוע שינויים ב-BIOS. שגיאה עלולה לגרום לכך שביצועי המחשב לא יהיו כמצופה.

תפריט קובץ תוכנית השירות להגדרת ה-BIOS

סקור את מידע המערכת, יומן מערכת ואפשרויות לשמירת שינויים בהגדרות ה-BIOS.

תפריט הקבצים בתוכנית השירות להגדרת ה-BIOS
 • מידע מערכת: מציג מידע מערכת הקשור ל-BIOS, את דגם המחשב, את המספרים הסידוריים ואת סוג המעבד.

 • אודות: קרא מידע על תוכנית השירות להגדרת ה-BIOS.

 • יומן מערכת: עיין ביומן של עדכוני BIOS.

 • הגדר תאריך ושעה: הגדר את התאריך והשעה של המחשב.

 • הגדרות ברירת מחדל: שמור את שינויי הגדרות ה-BIOS כהגדרות ברירת המחדל החדשות או שחזר את ההגדרות להגדרות ברירת המחדל של היצרן.

 • החל ברירות מחדל וצא: החזר את המחשב להגדרות ברירת המחדל וצא מההגדרה.

 • התעלם משינויים וצא: התעלם משינויי ההגדרות וצא מההגדרה.

 • שמור שינויים וצא: שמור את ההגדרות החדשות וצא מההגדרה.

תפריט אחסון תוכנית השירות להגדרת ה-BIOS

סקור את האפשרויות והמפרטים של אחסון המחשב ובצע שינויים בהגדרות התצורה.

תפריט האחסון בתוכנית השירות להגדרת ה-BIOS
 • תצורת התקן: השתמש במקשי החיצים כדי לבחור התקן אחסון ולאחר מכן הקש על enter כדי לבדוק מידע על מספר הדגם, גרסת הקושחה והמספר הסידורי.

  תפריט תצורה של התקן אחסון
 • אפשרויות אחסון: שנה מ-SATA Emulation ל-AHCI.

  תפריט 'אפשרויות אחסון'
 • סדר אתחול: שנה את הסדר שבו המחשב משתמש בהתקני האתחול. השתמש במקשי החיצים כדי לעבור לפריט שברצונך לשנות, ולאחר מכן הקש על enter כדי לגרור את ההתקן למיקום חדש.

  מסך סדר אתחול

תפריט האבטחה של תוכנית השירות להגדרת ה-BIOS

נהל הגדרות אבטחה וסיסמאות הקשורות למערכת.

תפריט האבטחה בתוכנית השירות להגדרת ה-BIOS
 • סיסמת הגדרה: צור סיסמה כדי לגשת לתוכנית השירות להגדרת ה-BIOS.

 • סיסמת הפעלה: צור סיסמה שתשמש להפעלת המחשב.

 • אבטחת התקן: בחר אם התקנים מסוימים, כגון שמע המערכת, בקר הרשת ו-SATA יהיו מוסתרים או זמינים.

  הערה:

  אם המחשב משתמש בשמע משולב בלוח האם, שמע המערכת לא יוצג. שמע המערכת מוצג רק אם מותקן כרטיס קול נפרד.

  תפריט אבטחת התקן בתוכנית השירות להגדרת ה-BIOS
 • אבטחת USB: הפעל או השבת יציאות USB במחשב.

 • אבטחת חריץ: הפעל או השבת את חריצי PCI Express של המחשב.

 • אתחול הרשת: הפעל או השבת את תכונת אתחול הרשת במחשב.

 • מזהי המערכת: הצג מזהי מערכת של המחשב, כולל מזהה ייחודי אוניברסלי (UUID), מספר SKU, בייט של תכונות ואת מזהה ה-build של תצורת החומרה והתוכנה.

  תפריט מזהי מערכת בתוכנית השירות להגדרת ה-BIOS
 • אבטחת מערכת: שנה את הגדרות האבטחה של המערכת, כגון Virtualization Technology,‏ Software Guard Extensions ו-Data Execution Prevention. כולל אפשרות לשחזור הגדרות אבטחה לברירות המחדל של היצרן.

  תפריט אבטחת המערכת בתוכנית השירות להגדרת ה-BIOS
 • תצורת אתחול מאובטח: הפעל או השבת את 'אתחול מאובטח' או את 'אתחול מדור קודם' ובחר את סוג המקש של האתחול המאובטח.

  תפריט 'תצורת אתחול מאובטח' בתוכנית השירות להגדרת ה-BIOS

תפריט צריכת החשמל של תוכנית השירות להגדרת ה-BIOS

נהל את הגדרות צריכת החשמל הקשורות למערכת ההפעלה והחומרה והצג את מהירות מאוורר ה-CPU.

תפריט צריכת החשמל של ה-BIOS
 • ניהול צריכת החשמל של מערכת ההפעלה: הפעל או השבת את ניהול צריכת החשמל של זמן ריצה ושנה את הגדרות החיסכון בצריכת החשמל במצב סרק.

  התפריט 'ניהול צריכת החשמל' של מערכת ההפעלה בתוכנית השירות להגדרת ה-BIOS
 • ניהול צריכת החשמל של החומרה: הפעל או השבת את הגדרות ניהול צריכת החשמל עבור התקנים, כולל SATA,‏ S4 ו-S5.

  התפריט 'ניהול צריכת חשמל של החומרה' בתוכנית השירות להגדרת ה-BIOS
 • תרמי: הצג את המהירות עבור מאוורר ה-CPU.

  תפריט תרמי בתוכנית השירות להגדרת ה-BIOS

תפריט מתקדם של תוכנית השירות להגדרת ה-BIOS

נהל אפשרויות מתקדמות של צריכת חשמל ואפיק ואפשרויות התקן, כולל מצב המקש Num Lock בעת ההפעלה.

תפריט מתקדם בתוכנית השירות להגדרת ה-BIOS
 • אפשרויות הפעלה: שנה את מה שקורה לאחר שהמחשב מאבד מתח, ושנה את התנהגות הבדיקה העצמית של ההפעלה (POST).

  התפריט 'אפשרויות הפעלה'
 • הפעלת BIOS: בחר ימים ושעה להפעלת המחשב באופן אוטומטי.

  תפריט אפשרויות הפעלה של ה-BIOS
 • אפשרויות אפיק: הפעל או השבת אפשרויות אפיק מתקדמות.

  תפריט אפשרויות אפיק
 • אפשרויות התקנים: שנה את אפשרויות ההתקן כגון ההתנהגות של מקש Num Lock.

  תפריט אפשרויות התקנים

ניווט בין תפריטי תוכנית השירות להגדרת ה-BIOS

זהה את מקש המקלדת המשמש כדי לנווט לתפריטים ולהגדרות ולבחור אותם בתוכנית השירות של ההגדרה.

מקשי המקלדת ושימושם

מקש מקלדת

תיאור השימוש

מקש חץ שמאלה או ימינה

בוחר מסך של תפריט אחר (מזיז את הסמן שמאלה או ימינה).

מקש חץ מעלה או מטה

בוחר פריט (מזיז את הסמן מעלה או מטה).

enter

מבצע פקודה או בוחר תפריט משנה.

f10

שומר את הערכים הנוכחיים וחוזר לתפריט הקודם.

esc

יוצא מהתפריט או מתוכנית השירות של הגדרת ה-BIOS מבלי לשמור שינויים.

איתור גרסת ה-BIOS הנוכחית

פתח את מידע המערכת של תוכנית השירות להגדרת ה-BIOS כדי לזהות את גרסת ה-BIOS המותקנת.

 1. כבה את המחשב והמתן חמש שניות.

 2. הפעל את המחשב ולחץ מיד על המקש esc שוב ושוב, עד שייפתח תפריט האתחול.

 3. לחץ על f10 כדי לפתח את תוכנית השירות להגדרת ה-BIOS.

 4. בחר בכרטיסייה קובץ, השתמש בחץ מטה כדי לבחור מידע מערכת ולאחר מכן הקש enter כדי לאתר את מהדורת ה-BIOS (גרסה) והתאריך.

  איתור גרסת ה-BIOS

שחזור הגדרות ברירת המחדל של תוכנית השירות להגדרת ה-BIOS

השתמש בתוכנית השירות להגדרת ה-BIOS כדי לשחזר את הגדרות ה-BIOS המותקנות של היצרן.

 1. בתוכנית השירות של ה-BIOS, בחר בכרטיסייה קובץ.

 2. בחר החל ברירות מחדל וצא.

תוכנית השירות להגדרת ה-BIOS תיסגר והמחשב יאתחל ל-Windows.

כיצד לעדכן את ה-BIOS

ניתן לעדכן את ה-BIOS אם Windows פועל או לא פועל.

אם עליך לעדכן את ה-BIOS כדי לפתור בעיה ספציפית, לשפר את הביצועים או לתמוך ברכיב חומרה חדש או שדרוג של Windows, עבור אל מחשבים שולחניים של HP – עדכון ה-BIOS (מערכת קלט פלט בסיסית).

פתור בעיות במהלך עדכון ה-BIOS

אם אירעה בעיה בעת עדכון ה-BIOS, למשל אם המערכת נתקעת או אם מוצגת הודעת שגיאה, המערכת תנסה לבצע שחזור BIOS אוטומטי.

המערכת לא נפגעה אם ניתן לאתחל ל-Windows. במקרה כזה, הורד והתקן את עדכון ה-BIOS האחרון מתוך הורדות תוכנות ומנהלי התקנים של HP.

במהלך אתחול של עדכון ה-BIOS, מוצג מסך שחור והשחזור האוטומטי נכשל

אם מוצג מסך שחור והשחזור האוטומטי נכשל בעת אתחול של עדכון ה-BIOS, קיימות שתי שיטות לשחזור ה-BIOS באופן ידני.

 • השתמש בקובץ הגיבוי שאוחסן בכונן הקשיח: הפעל את המחשב ואז לחץ מיד על מקש Windows ועל מקש B ביחד והחזק אותם עד שתשמע 8 צפצופים. תוכנית השירות לעדכון ה-BIOS נפתחת כדי לבצע שחזור BIOS.

 • הורד את אותו קובץ BIOS או אחד חדש יותר: עבור אל מחשבי HP שולחניים – שחזור ה-BIOS, ופעל בהתאם להוראות ליצירת מפתח USB לשחזור ה-BIOS במחשב אחר. הזן את מפתח ה-USB למחשב עם בעיית ה-BIOS כדי להתחיל בשחזור. אם שום דבר לא קורה לאחר הזנת המפתח, הפעל מחדש את המחשב ואז לחץ מיד על מקש Windows ועל מקש B ביחד והחזק אותם כדי להתחיל את השחזור.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏