תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP Ink Tank 310,‏ 410 - מוצגת הודעת שגיאה 'אי-התאמה' או 'מחסניות דיו חסרות'

אחרי התקנת ראשי ההדפסה, המדפסת לא מוכנה לפעולה ומוצגת הודעת השגיאה אי-התאמה או מחסניות דיו חסרות במסך המחשב. בלוח הבקרה של המדפסת, אחד מסמלי ראש ההדפסה או שניהם, הסמל שגיאה ונורית 'התראת ראש הדפסה' מהבהבים.

מציאת ראש ההדפסה שגרם לשגיאה

התבונן בלוח הבקרה של המדפסת כדי לקבוע איזה ראש הדפסה גרם לשגיאה.

 • אם המחוון מופיע מעל סמל המחסנית להדפסה בשלושה צבעים, המחסנית להדפסה בשלושה צבעים גרמה לשגיאה.

  מחוון מופיע מעל סמל המחסנית להדפסה בשלושה צבעים
 • אם המחוון מופיע מעל סמל המחסנית להדפסה בשחור, המחסנית להדפסה בשחור גרמה לשגיאה.

  מחוון מופיע מעל סמל המחסנית להדפסה בשחור
 • אם מופיעים מחוונים מעל שני סמלי המחסניות, שתי המחסניות גרמו לשגיאה.

  מחוון מופיע מעל סמלי המחסנית להדפסה בשלושה צבעים והמחסנית להדפסה בשחור

בדיקת ראשי ההדפסה

ייתכן שהמדפסת תציג הודעת שגיאה אם ראשי ההדפסה לא הותקנו בצורה נכונה. התקן את ראשי ההדפסה בצורה נכונה.

 1. סגור את מאריך מגש הפלט, ואז סובב את מגש הפלט שמאלה כדי לאחסן אותו בתוך המדפסת.

 2. פתח את הדלת החיצונית, ואז פתח את דלת הגישה אל ראש ההדפסה.

 3. אם הגררה אינה גלויה, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן 'העתקה בצבע/בשחור' למשך שלוש שניות.

  הגררה תנוע אל מרכז המדפסת.

  גררה נעה אל מרכז המדפסת
 4. דחף בעדינות כלפי מטה את תפס הגררה הכחול.

  תפס הגררה הכחול ייפתח.

  דחיפת התפס הכחול כלפי מטה
 5. לחץ לחיצה קלה כלפי מטה על ראש ההדפסה כדי לשחרר אותו, ולאחר מכן משוך את ראש ההדפסה החוצה מתוך התושבת שלו.

  הסרת ראשי ההדפסה
 6. ודא שהפקקים בחלק העליון של ראש ההדפסה הוסרו.

  הסרת הפקקים
 7. ודא שהסרט הוסר ממגעי ראש ההדפסה.

  זהירות:

  אל תיגע במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. אל תחזור ותדביק את הסרט המגן על המגעים. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו ולמגעים חשמליים פגומים.

  הסרת סרט
 8. החלק את ראש ההדפסה בזווית קלה מעלה לתוך התושבת הריקה, ולאחר מכן דחף בעדינות את ראש ההדפסה כלפי מעלה עד שהוא ייכנס למקומו בנקישה.

  • הכנס את ראש ההדפסה בשלושה צבעים לתוך התושבת השמאלית.

  • הכנס את ראש ההדפסה בשחור לתוך התושבת הימנית.

  הכנסת ראשי הדפסה
 9. כדי לסגור את תפס הגררה הכחול, לחץ בחוזקה כלפי מטה עד שהתפס ייכנס למקומו בנקישה.

  סגירת התפס הכחול
 10. סגור את דלת הגישה אל ראש ההדפסה.

 11. סגור את הדלת החיצונית.

תהליך ההכנה לפעולה נמשך.

אם השגיאה נמשכת והמדפסת לא מוכנה לפעולה, המשך לשלב הבא.

איפוס המדפסת

אפס את המדפסת כדי להתאושש מתקלות או משגיאות במדפסת.

 1. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מהמדפסת.

 2. נתק את כבל החשמל ממקור המתח.

 3. המתן ‏60 שניות.

 4. חבר מחדש את כבל החשמל לשקע חשמל בקיר ולמדפסת.

  הערה:

  ‏HP ממליצה לחבר את המדפסת ישירות לשקע חשמל בקיר.

 5. הפעל את המדפסת כדי להשלים את האיפוס.

פנייה לתמיכה בלקוחות של HP

אם הפעולות בשלבים הקודמים לא פתרו את הבעיה שלך, צור קשר עם תמיכת הלקוחות של HP לסיוע נוסף.

 1. הזן את המספר הסידורי של המוצר שברשותך כדי להציג את מצב האחריות ולשנות את המיקום שלך, לפי הצורך.

 2. בחר אפשרות תמיכה. אם אתה נמצא באזור אסיה והאוקיינוס השקט, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏