תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים ניידים צרכניים של HP - מידע על עדכון ‏BIOS ואפשרויות תפריט

קרא מדריך זה כדי לפתוח את ההגדרות והתפריטים הכלליים של ה-BIOS. תפריטים ספציפיים ופונקציות ספציפיות על פי דגם המחשב הנייד.

ה-BIOS (מערכת קלט-פלט בסיסית) שולט בתקשורת בין התקני מערכת כמו כונן הדיסקים, הצג והמקלדת. הוא גם מאחסן מידע תצורה עבור סוגי ציוד היקפי, רצף אתחול, כמות זכרון מערכת וזכרון מורחב, ועוד. כל גרסת BIOS מותאמת אישית על סמך תצורת חומרת דגם המחשב וכוללת תוכנת-עזר מובנית להגדרה המאפשר גישה לשינוי הגדרות מחשב מסוימות.

הערה:

אם עליך לעדכן את ה-BIOS כדי לפתור בעיה ספציפית, לשפר את הביצועים או לתמוך ברכיב חומרה חדש או שדרוג Windows, גש אל מחשבים ניידים צרכניים של HP - עדכון ה-BIOS (מערכת קלט פלט בסיסית).

תפריט הגדרת BIOS

פתח את תוכנת העזר להגדרת ה-BIOS

השיטות לפתיחת הגדרות ה-BIOS תלויות ב-CPU, בגרסת ה-BIOS ותאריך הייצור של המחשב הנייד.

אם הנוהל נכשל ו-Windows מופעלת, כבה את המחשב ובצע שוב את התהליך.

כבה את המחשב, ולאחר מכן לחץ על לחצן ההפעלה, ואז חזור ולחץ שוב ושוב על מקש esc עד שתפריט האתחול יופיע. לחץ על f10 כדי להזין תוכנת עזר להגדרת ה-BIOS.

השתמש בתפריטים ובהגדרות של תוכנת העזר להגדרת ה-BIOS

השתמש בסרגל התפריט העליון כדי לגשת למידע המחשב, להגדרות האבטחה ולאפשרויות תצורת המערכת. ההגדרות הזמינות משתנות על פי דגם המחשב.

זהירות:

המידע המאוחסן בתוכנת העזר להגדרת ה-BIOS הוא מידע חיוני. נקוט זהירות בעת ביצוע שינויים ב-BIOS. שגיאה עלולה לגרום לכך שביצועי המחשב לא יהיו כמצופה.

סרגל התפריט העליון בתוכנת העזר להגדרת ה-BIOS
 • התפריט הראשי: מציג מידע מערכת כללי הקשור ל-BIOS, את דגם המחשב ואת המספרים הסידוריים, ואת יומן המערכת.

  • שעת מערכת

  • תאריך מערכת

  • שם המוצר

  • מספר המוצר

  • זיהוי לוח מערכת

  • נולד בתאריך

  • סוג מעבד

  • זיכרון כולל

  • גרסת BIOS

  • ספק ה-BIOS

  • מספר סידורי

  • מספר UUID

  • מספר CT של לוח המערכת

  • מערכת הפעלה שהותקנה על ידי היצרן

  • מספר סידורי סוללה ראשית

  • יומן מערכת

  • מזהה Build

  • בייט תוכנה

 • תפריט אבטחה: הגדרת סיסמת מנהל, הגדרות סקירת מודול פלטפורמה מהימן (TPM) ושחזר הגדרות אבטחה ברירת מחדל.

  • סיסמת מנהל

  • סיסמת הפעלה

  • Intel Software Guard Extensions‏ (SGX)

  • התקן TPM

  • מצב TPM

  • נקה TPM

  • שחזר הגדרות אבטחה חזרה לברירות המחדל של היצרן

 • תפריט תצורת מערכת: שנה את הגדרות האתחול וה-BIOS של המחשב, כולל השבתת מקש ה-fn, אפשרויות אתחול בטוחות, ואיפשור טכנולוגיית וירטואליזציה.

  • שפה

  • טכנולוגיית וירטואליזציה

  • המאוורר תמיד פועל

  • מצב מקשי פעולה

  • טעינת USB

  • זמן הסוללה הנותר

  • F5 LED

  • DSP שמע

  • אפשרויות אתחול

   • עיכוב אחרי מקש חם (שניה)

   • אתחול USB

   • אתחול מהרשת

   • פרוטוקול אתחול רשת

   • תמיכה ברכיבים מדור קודם

   • אתחול מאובטח

   • מקש פלטפורמה

   • פעולה בהמתנה

   • נקה את כל מקשי האתחול הבטוחים

   • סדר אתחול UEFI

    • מנהל אתחול של מערכת ההפעלה

    • כונן הבזק USB / דיסק קשיח USB

    • כונן USB CD/DVD ROM

    • תאם רשת

   • סדר אתחול מדור קודם

    • מנהל אתחול של מערכת ההפעלה

    • דיסק קשיח של מחשב נייד

    • כונן הבזק USB / דיסק קשיח USB

    • כונן USB CD/DVD ROM

    • מתאם רשת USB

    • תאם רשת

 • תפריט יציאה: בחר כיצד לשמור או להשליך את הגדרות התצורה ששונו, או טען ערכי הגדרה ברירת מחדל.

  • יציאה עם שמירת השינויים

  • יציאה עם ביטול השינויים

  • טען את ברירות המחדל של ההגדרה

נווט בין תפריטי תוכנת העזר להגדרת ה-BIOS

זהה את מקש המקלדת המשמש כדי לנווט ולבחור תפריטים והגדרות ב-BIOS.

מקשי מקדלת לניווט תפריט תוכנת העזר להגדרת ה-BIOS

מקש

פעולה

f10

הכנס להגדרות בלוגו האדום של ‏Compaq או בלוגו הכחול של HP

f1

עזרה בהגדרות

esc

יציאה מההגדרות

מקש חץ למעלה או למטה

בחירת פריט (הזזת הסמן כלפי מעלה או מטה)

מקש חץ שמאלה או ימינה

בחירת מסך תפריט אחר (הזזת הסמן ימינה או שמאלה)

f5 או f6

שינוי ערכי הפריט הנבחר

enter

בחר תת-תפריט

f9

טען את ערכי ברירת המחדל של ההגדרות

f10

שמירת שינויים ויציאה

שחזר את הגדרות ברירת המחדל של הגדרת ה-BIOS

השתמש בתוכת העזר להגדרת ה-BIOS כדי לשחזר את הגדרות ה-BIOS של היצרן.

 1. בתוכנית השירות להגדרת ה-BIOS, בחר בכרטיסייה Exit (יציאה).

 2. בחר באפשרות Load Setup Defaults (טען את ברירות המחדל של ההגדרה).

 3. בחר ‏שמור שינויים וצא (לחיצה על מקש ‏f9 ועל מקש ‏enter שגם טוענת את הגדרות ברירת המחדל).

 4. לחץ על מקש esc ועל מקש enter כדי לצאת מההגדרות.

שחזר סיסמת הדלקת של BIOS שנשכחה או שלא פעלה

מחשבים ניידים של HP מפיקים קוד אחרי הזנת סיסמה שגויה שלוש פעמים.

צור קשר עם תמיכת לקוחות של HP כדי לפתוח את נעילת המחשב עם הקוד שהופק.

עדכן את ה-BIOS

תוכל לעדכן את ה-BIOS אם Windows מופעלת או לא מופעלת.

אם עליך לעדכן את ה-BIOS כדי לפתור בעיה ספציפית, לשפר את הביצועים או לתמוך ברכיב חומרה חדש או שדרוג Windows, גש אל מחשבים ניידים צרכניים של HP - עדכון ה-BIOS (מערכת קלט פלט בסיסית).

פתור בעיות במהלך עדכון BIOS

אם מופיעה בעיה בעת עדכון BIOS, כמו קפיאה של המערכת או הצגת הודעת שגיאה, המערכת תנסה לבצע שחזור BIOS אוטומטי.

המערכת תקינה אם ביכולת לאתחל לתוך Windows. במקרה כזה, הורד והתקן את עדכון ה-BIOS האחרון מתוך הורדות תוכנות ומנהלי התקנים של HP.

במהלך אתחול עדכון ה-BIOS מוצג מסך שחור והשחזור האוטומטי נכשל

אם במהלך אתחול עדכון ה-BIOS מוצג מסך שחור והשחזור האוטומטי נכשל, קיימות מספר שיטות לשחזר באופן ידני את ה-BIOS.

 • השתמש בקובץ גיבוי שאוחסן בדיסק הקשיח: הפעל את המחשב ואז לחץ מייד על מקש Windows ועל מקשה B בעת ובעונה אחת והחזק אותם עד שתשמע 8 צפצופים. תוכנת העזר לעדכון ה-BIOS נפתחת כדי לבצע שחזור BIOS.

 • הורד את אותו קובץ BIOS או חדש יותר: גש אל מחשבי HP ניידים - שחזור ה-BIOS, ופעל בהתאם להוראות ליצירת שחזור BIOS על גבי מפתח USB במחשב אחר. הכנס את מפתח ה-USB לתוך המחשב עם בעיית ה-BIOS כדי להתחיל את השחזור. אם שום דבר לא קורה אחרי הכנסת המפתח, הפעל מחדש את המחשב ואז לחץ מייד והחזק את מקש Windows ואת מקש B בעת ובעונה אחת כדי להתחיל את השחזור.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏