תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבי HP - פתרון בעיות שינה ותרדמה ב- Windows 10

המחשב אינו נכנס למצב שינה, אינו מתעורר ממצב שינה, או מתעורר ממצב שינה באופן בלתי צפוי. הבעיה עשויה להופיע אחרי שדרוג ל-Windows 10.

המחשב לא מתעורר משינה (Sleep) או ממצב שינה

אם המחשב אינו מתעורר ממצב שינה או תרדמה, אתחול המחשב מחדש, שינוי ההגדרות, או עדכון התוכנה ומנהלי ההתקנים עשויים לפתור את הבעיה.

אם ברשותך מחשב נייד שאינו יוצא ממצב שינה, ודא תחילה שהמחשב מחובר למקור חשמל ושנורית ההפעלה דולקת.

הפעלה מחדש של המחשב

הפעלה מחדש של המחשב מוחקת את כל המידע בזיכרון המחשב, שעשוי לשחזר פונקציונליות. אם הבעיה נמשכת אחרי הפעלת המחשב מחדש, אפשר למקלדת להעיר את המחשב.

אפשר למקלדת להעיר את המחשב

אפשר שתוכל לפתור את הבעיה אם תאפשר למקלדת שלך להתעורר.

 1. ב-Windows, חפש ופתח את מנהל ההתקנים.

 2. בחר את החץ שליד ההמקלדות ולאחר מכן בחר את שם המקלדת שלך.

  הבחירה 'מקלדות' בחלון 'מנהל ההתקנים'
 3. בחר את הכרטיסייה ניהול צריכת חשמל. אם הכרטיסייה ניהול צריכת חשמל אינה זמינה, בחר את הלחצן שינוי הגדרות. החלון 'מאפייני מקלדת' ייפתח עם הכרטיסייה 'ניהול צריכת חשמל' הזמינה. אם אתה מתבקש להזין סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה או אשר.

 4. בחר אפשר להתקן זה להעיר את המחשב.

  הבחירה 'אפשר להתקן זה להעיר את המחשב' בכרטיסייה 'ניהול צריכת חשמל'
 5. לחץ על אישור‏.

אם הבעיה נמשכת אחרי שהוגדר למקלדת לעורר את המחשב ממצב שינה, בדוק אם יש עדכוני Windows 10.

התקנת עדכונים מחשב באמצעות Windows Update

מצא והתקן עדכונים עבור המחשב שלך עם Windows 10.

 1. ב-Windows, חפש ופתח את הגדרות עדכוניWindows.

 2. לחץ על בדוק אם יש עדכונים.

  אם קיימים עדכונים זמינים כלשהם, התקנתם תתחיל באופן אוטומטי.

 3. לאחר התקנת העדכונים, הפעל מחדש את המחשב, במידת הצורך.

שינוי האפשרויות המתקדמות עבור Windows Update

פתח את תפריט האפשרויות המתקדמות עבור הגדרות נוספות עבור Windows Update.

 1. בחלון Windows Update, בחר אפשרויות מתקדמות.

  בחר אפשרויות מתקדמות
 2. באזור אפשרויות העדכונים תוכל לנהל את הגעתם והתקנתם של עדכונים:

  • הפעל את קבלת עדכונים עבור מוצרי Microsoft אחרים כאשר Windows מתעדכן כדי שהמחשב יעדכן באופן אוטומטי כוננים ואפליקציות של מוצרי Microsoft אחרים בעת עדכון Windows.

  • הפעל הורד עדכונים באמצעות חיבורים מדודים (ייתכן שיחול חיוב נוסף) כדי לאפשר הורדת עדכונים באמצעות חיבור מונה.

  • הפעל את הפעל מחדש התקן זה מהר ככל האפשר כאשר נדרשת הפעלה מחדש להתקנת העדכון. ‏Windows מציג הודעה לפני הפעלה מחדש. להפעלת אפשרות זו, המחשב חייב להיות מופעל ומחובר.

עדכן את המחשב בעזרת HP Support Assistant

השתמש ב-HP Support Assistant כדי למצוא עדכונים ולהתקין אותם, כולל עדכוני BIOS, עבור המחשב שברשותך עם Windows.

 1. ב-Windows, חפש את HP Support Assistant ופתח אותה או לחץ על סמל האפליקציה בשורת המשימות.

  אם האפליקציה אינה מותקנת במחשב, הורד את הגרסה העדכנית ביותר מאתר האינטרנט של HP Support Assistant.

 2. בלשונית לוח המחוונים שלי, מצא את המחשב שלך ואז לחץ על עדכונים.

 3. המתן בזמן ש-HP Support Assistant מנתח את המערכת.

 4. בסיום הניתוח, בחר את העדכונים המפורטים, הורד והתקן אותם ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל המסך.

 5. אם תוצג הנחיה, הפעל את המחשב מחדש ולאחר מכן סגור את הכלי.

השימוש ב'פותר בעיות צריכת החשמל' כדי לפתור בעיות

ניתן להשתמש ב'פותר בעיות צריכת החשמל' של Windows כדי לאתר ולפתור בעיות בהגדרות צריכת החשמל של המחשב.

כדי להפעיל את פותר בעיות צריכת החשמל, בצע את השלבים הבאים:

 1. ב-Windows, חפש ופתח את פתרון בעיות.

 2. בחלון פתרון בעיות במחשב, ותחת מערכת ואבטחה בחר שפר את צריכת החשמל.

  חלון 'פתרון בעיות במחשב' כאשר האפשרות 'שפר את צריכת החשמל' מסומנת
 3. בחלון הפעלה, לחץ על הבא. פותר בעיות צריכת החשמל מתחיל באיתור בעיות.

  חלון איתור בעיות
 4. לאחר השלמת תהליך האיתור, יוצגו פתרונות מומלצים. פעל בהתאם להוראות שעל גבי המסך כדי לפתור בעיות כלשהן שאותרו.

הפעלת חבילת פותר הבעיות של הצג או הסתר התקנים ב-Windows 10

אם המחשב שלך אינו נכנס כראוי למצב שינה, נורית ההפעלה נשארת דלוקה והמאוורר ממשיך לפעול, תוך הפעלת הצג או הסתר עדכונים של Windows 10.

הפעלת חבילת פתור הבעיות

פעל בהתאם לצעדים אלה כדי להפעיל את חבילת פותר הבעיות.

 1. שנה את ההגדרה 'שירות עדכונים' מאוטומטי (הפעלה מושהית) לידני.

  1. ב-Windows, חפש ופתח לוח הבקרה.

  2. בשדה החיפוש של לוח הבקרה, הקלד שירותים, ואז בחר כלי ניהול מהרשימה.

   בחירת כלי ניהול
  3. בחר שירותים > Windows Update כדי להציג את התכונות.

  4. בחר עצור כדי לעצור את פעולת השירות.

  5. מתוך תפריט סוג אתחול, בחר ידני > אישור.

   בחירת ידני בתפריט סוג האתחול בתכונות Windows Update
 2. ואדא שהותקנה אצלך הגירסה הנכונה של מנהל ההתקן MEI.

  1. עבור אל http://www.hp.com/cposupport/software.html.

  2. הזן את מספר דגם המחשב הזן את השם, מספר המוצר או המספר הסידורי של מוצר HP בתיבה לדוגמה, HP ProBook 645, ולאחר מכן בחר חפש. אם מוצגת רשימה של מספרי דגמים, בחר את מספר הדגם שברשותך מתוך הרשימה.

  3. הורד את גרסה 9 או 10 של מנהל ההתקן MEI מתוך הסעיף מנהל התקן ערכת השבבים. אם לא מופיע מנהל התקן MEI, גרסה 9 או 10 ברשימה, הורד והתקן את מנהל ההתקן המתאים מ-http://www.intel.com (באנגלית).

   הערה:

   SP66228 פועל עבור מרבית הדגמים.

  4. בעמוד תוצאות התוכנות ומנהלי ההתקנים, בחר ב- Microsoft Windows 10 בתפריט גירסה ואז בחר על שנה.

  5. התקן את מנהל התקן MEI. אם אתה מקבל אזהרה בצורת דו-שיח לפיה אתה מחליף גירסה חדשה של התוכנה, הסכם לתוכן האזהרה.

   הערה:

   אינך צריך להסיר את ההתקנה של גירסה 11 לפני התקנת גירסה 9 או 10. יש להתקן גירסה קיימת של מנהל ההתקן על מנת להתקין גירסה 9 או 10.

 3. הורד והפעל את חבילת פותר הבעיות של הצג או הסתר התקנים ב-Windows 10.

  1. הורד את חבילת פתרון הבעיות של Windows 10: http://download.microsoft.com/download/F/2/2/F22D5FDB-59CD-4275-8C95-1BE17BF70B21/wushowhide.diagcab ‏(באנגלית).

  2. הפעל את חבילת פתרון הבעיות והסתר את העדכונים של מנהל התקן MEI. צעד זה מונע מהמערכת שלך מלהתקין מחדש או להציג עדכונים לגירסה 11 של מנהל ההתקן MEI באופן אוטומטי.

 4. בצע את השלבים הקודמים כדי לשנות את הגדרת Windows Update Services מתוך ידנילאוטומטית (הפעלה מושהית).

 5. הפעל מחדש את המחשב כדי להשלים את התהליך.

המחשב מתעורר ממצב שינה באופן בלתי צפוי

אם המחשב שלך מתעורר באופן בלתי צפוי ממצב שינה, אפשר ששינוי הגדרות התקן החומרה וסריקת המחשב לווירוסים תפתור את הבעיה.

שינוי הגדרות ההתקן ב-Windows

פעילות של התקני חומרה כמו עכבר אלחוטי, מקלדות, מתאמי רשת או אודיו ברמת HD עלולים לגרום למחשוב לחזור באופן בלתי צפוי ממצב של חסכון בחשמל. זה יכול לגרום למחשב להתעורר ממצב שינה, ללא סיבה הנראית לעין.

פעילות רשת התקשורת יכולה לגרום לחומרת הרשת להעיר את המחשב, במיוחד כאשר הרשת מופעלת תמיד (למשל, חיבורי כבל או DSL). שינוי הגדרות החומרה עשוי לפתור את הבעיה.

 1. ב-Windows, חפש ופתח את מנהל ההתקנים.

 2. בחר את החץ הסמוך להתקן שצריך לכוונן.

  • כדי לבדוק את הגדרות המקלדת, בחר מקלדות.

  • אם אתה משתמש בעכבר אופטי, בחר באפשרות עכברים והתקני הצבעה אחרים.

   הערה:

   אם מנעת מהעכבר את היכולת להעיר את המחשב, עדיין תוכל להעיר אותו בעזרת הלחצן מקש רווח שעל המקלדת או לחצן ההפעלה שבחזית המחשב.

  • אם המחשב משתמש בחיבור אינטרנט 'המחובר תמיד', בחר מתאמי רשת.

  • כדי לבדוק את ההגדרות של שמע באיכות גבוהה, בחר בקרי צליל, וידאו ומשחקים.

 3. לחץ פעמיים על שם ההתקן כדי לפתוח את חלון המאפיינים.

 4. בחר את הכרטיסייה ניהול צריכת חשמל.

  • אם הכרטיסייה ניהול צריכת חשמל אינה זמינה, בחר את הלחצן שינוי הגדרות. החלון 'מאפיינים' ייפתח והכרטיסייה ניהול צריכת חשמל' תהיה זמינה.

  • אם אתה מתבקש להזין סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה או אשר.

 5. בטל את סימון התיבה לצד אפשר להתקן זה להעיר את המחשב.

  האפשרות 'אפשר להתקן זה להעיר את המחשב' בלשונית 'ניהול צריכת חשמל'
 6. בחר אישור, סגור את כל החלונות הפתוחים, ואז הפעל מחדש את המחשב.

 7. חזור על שלבים אלה עבור התקנים נוספים, בהתאם לצורך. יתכן שתידרש לבצע פעולה זו עבור כל אחד מההתקנים הרשומים: עכבר, מקלדות, מתאמי רשת ושמע.

אם הבעיה לא נפתרה אחרי שינוי הגדרות החומרה, המשך לשלב הבא.

בדיקת הבעיה בהתקן מחובר

התקנים מסוימים עלולים לגרום לבעיות שינה או המתנה. נתק את ההתקנים כדי לבדוק אם הם גורמים לבעיה.

 1. נתק את כל ההתקנים שאינם חיוניים (מדפסות, סורקים, כונני USB וכן הלאה).

 2. הפעל מחדש את המחשב כאשר רק העכבר המקורי, הצג והמקלדת מחוברים.

  • אם ניתוק ההתקנים פותר את בעיית השינה/המתנה, אחד מההתקנים שהיה מחובר גרם לבעיה. החלף את אחד מההתקנים ובדוק אם הבעיה חוזרת על עצמה. המשך להוסיף התקנים ולבדוק, עד שתמצא את ההתקן שגרם לבעיה.

  • אם הבעיה לא נפתרה אחרי ניתוק התקנים שאינם חיוניים, המשך לשלב הבא.

סריקה והסרה של וירוסים ותוכנות ריגול מהמחשב (Windows 10)

השתמש באבטחה של Windows כדי לסרוק ולהסיר וירוסים, תוכנות ריגול או תוכנות זדוניות אחרות מהמחשב.

 • סריקה מהירה: סריקה מהירה בודקת את המקומות בכונן הדיסק הקשיח בעלי הסבירות הגבוהה ביותר לפגיעה על-ידי תוכנה זדונית.

 • סריקה מלאה: סריקה מלאה בודקת את כל הקבצים בכונן הדיסק הקשיח ואת כל היישומים שפועלים כעת. אם אתה חושד שתוכנה זדונית פגעה במחשב שלך, הפעל סריקה מלאה. השלמת הסריקה עשויה להימשך יותר משעה, והמחשב עשוי לפעול באיטיות במהלך הסריקה.

 • סריקה מותאמת אישית: סריקה מותאמת אישית בודקת כונני מחשב וקבצים ספציפיים שאתה בוחר.

 • סריקה לא מקוונת של Windows Defender: סריקה לא מקוונת של Windows Defender בודקת אם קיימות תוכנות Rootkit או תוכנות זדוניות מתמידות במחשב שלך. בחר באפשרות זו כדי לבדוק אם יש תוכנות זדוניות מחוץ למערכת Windows הרגילה. השלמת הסריקה עשויה להימשך 15 דקות, והמחשב מופעל מחדש כחלק מהסריקה.

  הערה:

  HP ממליצה להשתמש בסריקה בלתי מקוונת של Windows Defender במקרה של חשד שהמחשב נגוע בתוכנה זדונית או וירוס.

 1. בתוך Windows, חפש ופתח את Windows אבטחת, ואז בחר הגנה מפני וירוסים ואיומים.

 2. לחץ סריקה מהירה, אפשרויות סריקה, או הפעל סריקה מתקדמת, ואז בחר את סוג הסריקה שברצונך להפעיל.

  • אם תבחר סריקה מהירה, הסריקה תתחיל.

  • אם תבחר אפשרויות סריקה, המשך בביצוע השלבים הבאים כדי להפעיל סריקה מלאה של המערכת, סריקה מותאמת אישית או סריקה לא מקוונת של Windows Defender.

  המסך 'הגנה מפני וירוסים ואיומים' עם אפשרויות סריקה
 3. בחר באחת מהאפשרויות הבאות, ולאחר מכן לחץ על סרוק כעת > סרוק.

  • אם תבחר סריקה מלאה, הסריקה תתחיל.

  • אם תבחר סריקה מותאמת אישית, בחר את הכוננים או התיקיות הספציפיים שיש לסרוק, ולחץ על בחר תיקייה.

   הבחירה 'כוננים ותיקיות' ב-Windows אבטחת
  • אם תבחר סריקה לא מקוונת של Windows Defender, שמור את כל הקבצים הפתוחים ולאחר מכן לחץ על סרוק. אם נפתח חלון 'בקרת חשבון משתמש', לחץ על כן.

   הערה:

   המחשב מבצע אתחול כאשר הסריקה הבלתי מקוונת מסתיימת.

   המסך 'שמור את העבודה שלך' באפשרות הסריקה המותאמת אישית של Windows Defender
 4. המתן עד לסיום הסריקה ולאחר מכן עיין בתוצאות.

  אם המחשב שלך הופעל מחדש במהלך הסריקה, חפש ופתח את הגנה מפני וירוסים ואיומים, ואז לחץ על אפשרויות סריקה > היסטוריה של הגנה.

  היסטוריה של הגנה מציגה רשימה של כל האיומים ש- Windows Security זיהתה אי פעם במחשב שלך.

  הערה:

  לגרסאות קודמות של Windows 10, לחץ היסטוריה של איומים.

 5. לקבלת מידע נוסף, לחץ על הצג את ההיסטוריה המלאה.

  • אם לא נתגלו איומים, אין צורך לנקוט פעולה.

  • אם נתגלו איומים, בחר מבין האפשרויות המוצגות, כגון נקה איומים או התחל פעולות, כדי להסיר את האיום.

המחשב לא עובר למצב שינה או תרדמה

אם המחשב אינו עובר למצב שינה או תרדמה, פתור את הבעיה באמצעות בדיקת הגדרות החשמל, התקנת תוכנה ועדכון מנהלי התקנים, וסריקה כדי לאתר וירוסים.

שינוי תוכנית צריכת חשמל ב-Windows

באפשרותך לשנות הגדרות מסוימות בכל אחת מתוכניות צריכת החשמל בהתאם להוראות הבאות.

כדי לשנות הגדרות של תוכנית צריכת חשמל, בצע את השלבים הבאים:

 1. ב-Windows, חפש ופתח את אפשרויות צריכת חשמל.

 2. בחלון בחירה או התאמה אישית של תוכנית צריכת חשמל, לחץ על שנה הגדרות תוכנית ליד התוכנית שברצונך לשנות.

  האפשרות 'שנה הגדרות תכנית' מסומנת
 3. בחלון שנה הגדרות עבור התוכנית, בחר את הגדרות התצוגה והשינה שבהן תרצה להשתמש.

 4. כדי לשנות הגדרות צריכת חשמל נוספות, לחץ על שנה הגדרות צריכת חשמל מתקדמות.

  הגדרות תצוגה ושינה כאשר האפשרות 'שנה הגדרות חשמל מתקדמות' מסומנת
 5. בכרטיסייה הגדרות מתקדמות, הרחב את הקטגוריה שברצונך להתאים אישית, הרחב כל הגדרה שברצונך לשנות, ולאחר מכן בחר את הערכים שבהם תרצה להשתמש.

  החלון 'הגדרות צריכת החשמל מתקדמות'
 6. בסיום, לחץ על OK > Save changes (שמור שינויים).

התקנת עדכונים מחשב באמצעות Windows Update

מצא והתקן עדכונים עבור המחשב שלך עם Windows 10.

 1. ב-Windows, חפש ופתח את הגדרות עדכוניWindows.

 2. לחץ על בדוק אם יש עדכונים.

  אם קיימים עדכונים זמינים כלשהם, התקנתם תתחיל באופן אוטומטי.

 3. לאחר התקנת העדכונים, הפעל מחדש את המחשב, במידת הצורך.

שינוי האפשרויות המתקדמות עבור Windows Update

פתח את תפריט האפשרויות המתקדמות עבור הגדרות נוספות עבור Windows Update.

 1. בחלון Windows Update, בחר אפשרויות מתקדמות.

  בחר אפשרויות מתקדמות
 2. באזור אפשרויות העדכונים תוכל לנהל את הגעתם והתקנתם של עדכונים:

  • הפעל את קבלת עדכונים עבור מוצרי Microsoft אחרים כאשר Windows מתעדכן כדי שהמחשב יעדכן באופן אוטומטי כוננים ואפליקציות של מוצרי Microsoft אחרים בעת עדכון Windows.

  • הפעל הורד עדכונים באמצעות חיבורים מדודים (ייתכן שיחול חיוב נוסף) כדי לאפשר הורדת עדכונים באמצעות חיבור מונה.

  • הפעל את הפעל מחדש התקן זה מהר ככל האפשר כאשר נדרשת הפעלה מחדש להתקנת העדכון. ‏Windows מציג הודעה לפני הפעלה מחדש. להפעלת אפשרות זו, המחשב חייב להיות מופעל ומחובר.

עדכן את המחשב בעזרת HP Support Assistant

השתמש ב-HP Support Assistant כדי למצוא עדכונים ולהתקין אותם, כולל עדכוני BIOS, עבור המחשב שברשותך עם Windows.

 1. ב-Windows, חפש את HP Support Assistant ופתח אותה או לחץ על סמל האפליקציה בשורת המשימות.

  אם האפליקציה אינה מותקנת במחשב, הורד את הגרסה העדכנית ביותר מאתר האינטרנט של HP Support Assistant.

 2. בלשונית לוח המחוונים שלי, מצא את המחשב שלך ואז לחץ על עדכונים.

 3. המתן בזמן ש-HP Support Assistant מנתח את המערכת.

 4. בסיום הניתוח, בחר את העדכונים המפורטים, הורד והתקן אותם ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל המסך.

 5. אם תוצג הנחיה, הפעל את המחשב מחדש ולאחר מכן סגור את הכלי.

סריקה והסרה של וירוסים ותוכנות ריגול מהמחשב (Windows 10)

השתמש באבטחה של Windows כדי לסרוק ולהסיר וירוסים, תוכנות ריגול או תוכנות זדוניות אחרות מהמחשב.

 • סריקה מהירה: סריקה מהירה בודקת את המקומות בכונן הדיסק הקשיח בעלי הסבירות הגבוהה ביותר לפגיעה על-ידי תוכנה זדונית.

 • סריקה מלאה: סריקה מלאה בודקת את כל הקבצים בכונן הדיסק הקשיח ואת כל היישומים שפועלים כעת. אם אתה חושד שתוכנה זדונית פגעה במחשב שלך, הפעל סריקה מלאה. השלמת הסריקה עשויה להימשך יותר משעה, והמחשב עשוי לפעול באיטיות במהלך הסריקה.

 • סריקה מותאמת אישית: סריקה מותאמת אישית בודקת כונני מחשב וקבצים ספציפיים שאתה בוחר.

 • סריקה לא מקוונת של Windows Defender: סריקה לא מקוונת של Windows Defender בודקת אם קיימות תוכנות Rootkit או תוכנות זדוניות מתמידות במחשב שלך. בחר באפשרות זו כדי לבדוק אם יש תוכנות זדוניות מחוץ למערכת Windows הרגילה. השלמת הסריקה עשויה להימשך 15 דקות, והמחשב מופעל מחדש כחלק מהסריקה.

  הערה:

  HP ממליצה להשתמש בסריקה בלתי מקוונת של Windows Defender במקרה של חשד שהמחשב נגוע בתוכנה זדונית או וירוס.

 1. בתוך Windows, חפש ופתח את Windows אבטחת, ואז בחר הגנה מפני וירוסים ואיומים.

 2. לחץ סריקה מהירה, אפשרויות סריקה, או הפעל סריקה מתקדמת, ואז בחר את סוג הסריקה שברצונך להפעיל.

  • אם תבחר סריקה מהירה, הסריקה תתחיל.

  • אם תבחר אפשרויות סריקה, המשך בביצוע השלבים הבאים כדי להפעיל סריקה מלאה של המערכת, סריקה מותאמת אישית או סריקה לא מקוונת של Windows Defender.

  המסך 'הגנה מפני וירוסים ואיומים' עם אפשרויות סריקה
 3. בחר באחת מהאפשרויות הבאות, ולאחר מכן לחץ על סרוק כעת > סרוק.

  • אם תבחר סריקה מלאה, הסריקה תתחיל.

  • אם תבחר סריקה מותאמת אישית, בחר את הכוננים או התיקיות הספציפיים שיש לסרוק, ולחץ על בחר תיקייה.

   הבחירה 'כוננים ותיקיות' ב-Windows אבטחת
  • אם תבחר סריקה לא מקוונת של Windows Defender, שמור את כל הקבצים הפתוחים ולאחר מכן לחץ על סרוק. אם נפתח חלון 'בקרת חשבון משתמש', לחץ על כן.

   הערה:

   המחשב מבצע אתחול כאשר הסריקה הבלתי מקוונת מסתיימת.

   המסך 'שמור את העבודה שלך' באפשרות הסריקה המותאמת אישית של Windows Defender
 4. המתן עד לסיום הסריקה ולאחר מכן עיין בתוצאות.

  אם המחשב שלך הופעל מחדש במהלך הסריקה, חפש ופתח את הגנה מפני וירוסים ואיומים, ואז לחץ על אפשרויות סריקה > היסטוריה של הגנה.

  היסטוריה של הגנה מציגה רשימה של כל האיומים ש- Windows Security זיהתה אי פעם במחשב שלך.

  הערה:

  לגרסאות קודמות של Windows 10, לחץ היסטוריה של איומים.

 5. לקבלת מידע נוסף, לחץ על הצג את ההיסטוריה המלאה.

  • אם לא נתגלו איומים, אין צורך לנקוט פעולה.

  • אם נתגלו איומים, בחר מבין האפשרויות המוצגות, כגון נקה איומים או התחל פעולות, כדי להסיר את האיום.

השבתת דרישת הסיסמה בעת חידוש פעולה ממצב שינה (Sleep)

אם אינך רוצה שהמחשב יחייב סיסמה בעת התעוררות משינה, תוכל להשבית את דרישת הסיסמה.

 1. חפש ב-Windows את האפשרות נהל את חשבונך ופתח אותה.

 2. בחלון 'חשבונות', בחר את אפשרויות כניסה.

  בחירת אפשרויות כניסה בחלון 'הגדרות'.
 3. באזור מחייב כניסה בחר לעולם לא מתוך התפריט אם עזבת את המחשב, מתי צריכה Windows לחייב אותך שוב להיכנס למערכת?

השבתת מצב שינה היברידית ב-Windows

ההגדרה 'שינה היברידית' עשויה לגרום לבעיה במצב 'שינה'. שנה את הגדרות צריכת החשמל המתקדמות כדי להשבית שינה היברידית.

 1. חפש ב-Windows, את לוח הבקרה ופתח אותו.

 2. בשדה החיפוש של לוח הבקרה, הקלד אפשרויות חשמל, ואז בחר אפשרויות חשמל מהרשימה.

  בחירת אפשרויות צריכת חשמל
 3. בחר שנה הגדרות תכנית עבור תכנית צריכת החשמל שנבחרה.

  שינוי הגדרות תוכנית
 4. בחר את שנה הגדרות צריכת חשמל מתקדמות.

  לחיצה על שנה הגדרות צריכת חשמל מתקדמות
 5. הרחב את שינה, ואז הרחב את אפשר שינה היברידית.

 6. בחר כבוי מתוך התפריט מופעל באמצעות סוללה ואז בחר כבוי מהתפריט כאשר מחובר לחשמל.

  בחירת כובי בתפריט הנפתח 'כאשר מופעל באמצעות סוללה'
 7. לחץ על אישור‏.

הבנת מצבי השינה והתרדמה של Windows

השתמש במידע זה עבור הגדרות של שינה ותרדמה.

שינה: לחץ על המקש שינה בלוח המקשים, או בחר שינה מתוך תפריט החשמל כדי להעביר את המחשב למבצ שינה.

סגור את לוח התצוגה כדי להעביר את המחשב הנייד למצב שינה. מצב שינה שומר בזיכרון את המצב של כל האפליקציות הפתוחות ולאחר מכן מכבה את לוח התצוגה ואת כונן הדיסק הקשיח.

אספקת המתח היחידה שמתבצעת היא לצורך שמירת הנתונים בזיכרון. השחזור ממצב שינה מתבצע במהירות, על פי רוב בתוך שניות. מצב שינה שימושי כאשר עליך להשהות את המחשב לפרק זמן קצר. יחד עם זאת, השמירה על אספקת המתח למודולי הזיכרון עשויה לרוקן את הסוללה אם המחשב הנייד אינו מחובר לחשמל.

תרדמה: בחר תרדמה (אם זמינה) מתפריט החשמל כדי להעביר את המחשב למצב תרדמה.

מצב שנת חורף שומר בדיסק הקשיח את המצב של כל האפליקציות הפתוחות ולאחר מכן מכבה לחלוטין את המחשב. המחשב אינו צורך חשמל במצב שנת חורף.

כאשר תפעיל מחדש את המחשב, ישוחזר המצב הקודם של כל האפליקציות הפתוחות. הפעלה מחדש מ'מצב שינה' עשוי להימשך זמן רב יותר מאשר הפעלה מחדש ממצב 'שינה'. השתמש במצב זה כאשר אינך זקוק למחשב במשך פרק זמן ארוך.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏