תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות הזרקת דיו של HP - מוצג קוד Oxc19a0005 או קוד שגיאה זהה

קוד שגיאה אלפנומרי (הקסדצימאלי) מוצג בלוח הבקרה של המדפסת ללא שום מידע נוסף.

דוגמה לקוד שגיאה אלפנומרי בלוח הבקרה של המדפסת
הערה:

אם הודעת השגיאה מכילה תיאור עם קוד אלפנומרי, פעל בהתאם להוראות בהודעה או חפש בהודעה צעדים ספציפיים המתייחסים לבעיה.

דוגמה של הודעת שגיאה עם טקסט תיאורי בלוח הבקרה של מדפסת.

אפס את המדפסת שלא הותקנו בה מחסניות דיו

אפס את השגיאה באמצעות איפוס המדפסת ללא מחסניות הדיו.

 1. פתח את דלת הגישה או את המכסה של המחסנית.

  • אם הגררה נעה אל מרכז המדפסת, המשך על פי השלבים הבאים.

  • אם הגררה אינה נעה אל מרכז המדפסת, סגור את דלת או מכסה הגישה. נתק את כבל החשמל מהמדפסת וממקור החשמל, המתן 60 שניות, ואז חבר מחדש את כבל החשמל אל המדפסת ואל שקע בקיר. הדלק את המחשב ולאחר מכן המשך בשלבים הבאים.

 2. הסר את המחסניות.

 3. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מהמדפסת.

 4. נתק את כבל החשמל ממקור המתח.

 5. המתן ‏60 שניות.

 6. חבר מחדש את כבל המתח לשקע חשמל בקיר ולמדפסת.

  הערה:

  ‏HP ממליצה לחבר את המדפסת ישירות לשקע חשמל בקיר.

 7. הפעל את המדפסת.

 8. הכנס מחדש את המחסניות, ולאחר מכן סגור את דלת הגישה או המכסה של המחסנית.

 9. פעל בהתאם להוראות כדי ליישר את המדפסת אם תתבקש לעשות זאת.

מסירת המדפסת לתיקון

מסור לתיקון או החלף את מוצר HP שברשותך אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.

עבור אל פנה לתמיכת הלקוחות של HP‏ כדי לקבוע מועד לתיקון או להחלפה. אם אתה נמצא באזור אסיה והאוקיינוס השקט, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך.

כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות מוצר HP. יתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שכבר אינם במסגרת האחריות.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏