תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים ניידים של HP - שימוש בלוח מגע או במשטח לחיצה (Windows 10)

לוח מגע או משטח לחיצה הם התקן הצבעה עם משטח רגיש למגע הממוקם על משענת כף היד של המחשב הנייד. באפשרותך לכוונן את הרגישות של לוח המגע או משטח הלחיצה, להפעיל או להשבית תכונות ומחוות מסוימות, ולשנות את פעולות הלחצנים.

לוחות מגע כוללים אזור רגיש למגע שבשוליו יש שני לחצנים או יותר שפועלים כמו הלחצן השמאלי והלחצן הימני בעכבר חיצוני.

משטחי לחיצה כוללים אזורים חסרי סימון המיועדים ללחיצה שמאלית וללחיצה ימנית, במקום הלחצנים הנפרדים שיש בלוח מגע. כדי ללחוץ לחיצה ימנית במשטח לחיצה, לחץ על הפינה הימנית התחתונה. כדי ללחוץ לחיצה שמאלית, הקש במקום כלשהו על משטח הלחיצה או הקש על הפינה השמאלית תחתונה.

הערה:

‏HP ממליצה לבדוק מעת לעת אם קיימים עדכונים לתוכנות, למנהלי התקן ול-BIOS של המערכת, כדי להבטיח שתוכל לנצל את מלוא הפונקציונליות של המחשב הנייד שלך ושל התקן ההצבעה. עיין בסעיף הפעל את Windows Update ‏(Windows 10) במסמך זה, או עיין במסמך HP ‏מחשבי HP - הורדה או עדכון תוכנה ומנהלי התקן.

דוגמה ללוח מגע

דוגמה של אזור רגיש למגע ולחצנים בלוח מגע
 1. אזור רגיש למגע

 2. לחצן שמאלי של לוח המגע

 3. לחצן ימני של לוח המגע

דוגמה למשטח לחיצה עם אזורי לחיצה

דוגמה למשטח לחיצה עם אזורי לחיצה
 1. אזור ללחיצה שמאלית

 2. אזור ללחיצה ימנית

מחוות ניווט נפוצות

הפעולות הנפוצות ביותר לביצוע בלוח מגע או במשטח לחיצה מבוססות על מחוות, והן מספקות קיצורי דרך לניווט מהיר בחלונות ובקבצים ולעבודה עימם. רוב הדגמים והתוכנות יכולים לבצע את כל המחוות המפורטות להלן. במקרים מסוימים, תכונות אלו מושבתות בתוכנה, ויהיה צורך רק להפעיל אותן או להגדיר את התצורה שלהן.

מחוות ניווט נפוצות ותיאורן

המחווה

תיאור

מחוות החלקה

החלק את אצבעך על פני המשטח כדי להזיז את סמן העכבר על גבי המסך.

מחוות הקשה

הקש פעם אחת ללחיצה יחידה של סמן העכבר ופעמיים ללחיצה כפולה.

מחוות סיבוב

כדי לסובב תמונה או חלק מהמסך, הנח שתי אצבעות על לוח המגע וסובב אותן.

סיבוב פועל רק ביישומים שכבר כוללים פונקציית סיבוב, כגון דפדפן תמונות.

מחוות החלקת גרור ושחרר

כדי לגרור ולשחרר פריט, הקש פעמיים כדי לבחור את הפריט, החלק את אצבעך כדי להזיז אותו, ולאחר מכן הרם את אצבעך כדי לשחרר אותו.

מחוות גלילה בשתי אצבעות

כדי לגלול חלון, מסך או רשימה: שים שתי אצבעות על לוח המגע, והזז אותן מצד לצד או מעלה ומטה. הרם את אצבעותיך כדי להפסיק לגלול.

מחוות הגדלה או הקטנה של התצוגה בצביטה

להגדלה או הקטנה של התצוגה בעת עבודה בחלון, הנח שתי אצבעות על המשטח והזז אותן כלפי חוץ להגדלת התצוגה וכלפי פנים להקטנת התצוגה.

שינוי גודל התצוגה פועל רק ביישומים שכבר כוללים פונקציות של שינוי גודל התצוגה, כגון דפדפן תמונות או מעבד תמלילים.

השבתת לוח מגע או משטח לחיצה ב-Windows

השבת את לוח המגע או את משטח הלחיצה כאשר מחובר עכבר USB חיצוני. באפשרותך גם להוסיף לשורת המשימות סמל של לוח המגע לקבלת גישה מהירה להגדרות.

הערה:

אם האפשרות להשבית את לוח המגע אינה זמינה, הורד והתקן את מנהל ההתקן העדכני של לוח המגע מ-Windows Update. למידע נוסף, ראה הפעל את Windows Update (‏Windows 10‏).

 1. ב-Windows, חפש לוח מגע.

 2. מתוך רשימת התוצאות, לחץ על הגדרות לוח מגע.

 3. בחלון לוח מגע לחץ על הגדרות נוספות.

  לחיצה על 'הגדרות נוספות' בחלון לוח המגע
 4. כדי להשבית את לוח המגע בעת השימוש בעכבר USB, סמן את האפשרות השבת התקן הצבעה חיצוני כאשר מחובר התקן הצבעה חיצוני מסוג USB.

  השבתת לוח המגע כאשר משתמשים בעכבר USB
 5. תחת סמל המגש, בחר האם סמל לוח המגע יוצג בשורת המשימות וכיצד יוצג.

  הגדרות סמל המגש
 6. לחץ על החלאישור.

קביעת התצורה של הגדרות לוח המגע או משטח הלחיצה ב-Windows

בדף המאפיינים של לוח המגע נמצאות אפשרויות הגדרת התצורה עבור לוח המגע או משטח הלחיצה. כדי לפתוח את דף המאפיינים ולהפעיל או להשבית את ההגדרות הנפרדות, בצע את השלבים הבאים.

 1. ב-Windows, חפש לוח מגע.

 2. מתוך רשימת התוצאות, לחץ על הגדרות לוח מגע.

 3. בחלון לוח מגע לחץ על הגדרות נוספות.

  לחיצה על 'הגדרות נוספות' בחלון לוח המגע
 4. לחץ על הכרטיסייה לוח מגע או על הכרטיסייה הגדרות משטח לחיצה. אם ברשותך התקן Synaptics, יופיע בכרטיסייה הסמל של Synaptics.

 5. לחץ על הגדרות או הגדרות משטח לחיצה.

  הגדרות משטח לחיצה
 6. תוכל לשנות את ההגדרות המשמשות עבור גלילה, לחיצה, רגישות למגע, תפקוד בקצוות ופעולות במחוות כדי להתאים אותן להעדפותיך האישיות.

  הערה:

  לא בכל המחשבים הניידים נעשה שימוש בלוח המגע או במשטח הלחיצה של Synaptics; עם זאת, כל לוחות המגע כוללים תכונות ואפשרויות תצורה דומות.

  דף המאפיינים של משטח הלחיצה

  החלון 'מאפיינים' מחולק לשלושה אזורים, כדי להקל עליך בהגדרת התצורה של לוח המגע או משטח הלחיצה.

  • בצד השמאלי של החלון מפורטות המחוות והפעולות. לחץ על אחת המחוות או הפעולות כדי לסמן אותה. לאחר הסימון, בחר את סמל העזרה כדי לברר פרטים נוספים או את סמל ההגדרות כדי לשנות את ההגדרות.

  • הצד הימני התחתון מציג את תנועת האצבע המקושרת עם המחווה או הפעולה.

  • הצד הימני העליון מציג את הפעולה שתתרחש על המסך בתגובה לתנועות האצבע.

 7. הפעל או השבת את המחוות הנפרדות באמצעות לחיצה על תיבות הסימון שנמצאות ליד כל אחד מהפריטים. כאשר תיבת הסימון מסומנת, המחווה פעילה.

 8. לחץ על החלאישור.

לחיצה על לחצנים באמצעות לוח מגע או משטח לחיצה

הפעל או השבת את מחוות נפרדות באמצעות לחיצה על תיבות הסימון שנמצאות ליד כל פריט. כאשר תיבת הסימון מסומנת, המחווה פעילה.

בלוח המגע קיימים לחצנים ייעודיים ללחיצה שמאלית וללחיצה ימנית, שהפונקציונליות שלהם זהה לזו של הלחצנים בהתקן הצבעה חיצוני.

משטח הלחיצה משתמש בצד התחתון השמאלי ובצד התחתון הימני של המשטח בתור לחצנים ללחיצה שמאלית וימנית. באפשרותך גם להקיש על פריט ולגרור אותו באותו אופן שבו אתה לוחץ לחיצה ממושכת על הלחצן השמאלי בהתקן הצבעה חיצוני בעודך גורר פריט על גבי המסך.

התאמה אישית של לחיצה שמאלית ולחיצה ימנית על לוח מגע או משטח לחיצה ב-Windows

כברירת מחדל, הלחצן השמאלי והלחצן הימני בלוח מגע (והאזור השמאלי התחתון והימני התחתון של משטח לחיצה) פועלים כלחצני לחיצה שמאלית ולחיצה ימנית. ניתן להתאים את מאפייני הלחיצה על הלחצן באופן אישי, דרך דף המאפיינים של לוח המגע. כדי להתאים את הלחצנים באופן אישי, בצע את השלבים הבאים.

הערה:

האפשרויות המתוארות בהמשך יהיו זמינות בהתאם לדגם המחשב ולקביעת התצורה שלו, וייתכן שהן יהיו שונות במקצת.

 1. ב-Windows, חפש לוח מגע.

 2. מתוך רשימת התוצאות, לחץ על הגדרות לוח מגע.

 3. בחלון לוח מגע לחץ על הגדרות נוספות.

  לחיצה על 'הגדרות נוספות' בחלון לוח המגע
 4. לחץ על הכרטיסייה לחצנים. תחת תצורת לחצנים תוכל לבצע בחירות שונות כדי להתאים אישית את הפונקציות של הלחצנים.

  בחירת הכרטיסייה 'לחצנים'
 5. לחץ על החלאישור.

התאמה אישית של לחיצה במשטח לחיצה

באפשרותך להתאים אישית את הפעולות שנגרמות על ידי לחיצות אצבע או את גודל האזור המיועד ללחיצה ימנית דרך דף המאפיינים של משטח לחיצה. לצורך ביצוע השינויים וההתאמה האישית של הלחיצה, בצע את השלבים הבאים.

 1. ב-Windows, חפש לוח מגע.

 2. מתוך רשימת התוצאות, לחץ על הגדרות לוח מגע.

 3. בחלון לוח מגע לחץ על הגדרות נוספות.

  לחיצה על 'הגדרות נוספות' בחלון לוח המגע
 4. לחץ על הגדרות משטח לחיצה.

  הגדרות משטח הלחיצה
 5. לחץ על האפשרות לחיצה כדי לסמן אותה. אם תיבת הסימון שנמצאת ליד לחיצה אינה מסומנת, לחץ עליה עד שיופיע בתוכה סימן תיוג, כדי להפעיל את הלחיצה.

  לחיצה בדף המאפיינים של משטח הלחיצה
 6. הקש על סמל ההגדרות כדי לשנות את הגדרות הלחיצה.

  חלון הגדרות הלחיצה
 7. התאם אישית את הפעולות באצבע אחת, שתי אצבעות, שלוש אצבעות ולחיצה על פינה, באמצעות לחיצה על הסמל למטה כדי לפתוח את תפריט פעולת הלחצן עבור כל אחד מהפריטים. גלול את התפריט כדי לבחור. עבור חלק מהאפשרויות נדרש מידע נוסף. אם הלחצן הגדר תצורה הופך לזמין לאחר ביצוע הבחירה, לחץ על הגדר תצורה ופעל בהתאם להנחיות.

 8. לחץ על הלחצן סגור.

 9. לחץ על הסמל למטה לצד לחיצה, ולאחר מכן לחץ על אזור לחצן ימני.

 10. לחץ על סמל ההגדרות כדי לכוונן את אזור הפעולה של הלחיצה הימנית.

  מופיע חלון שמציג אזור ירוק שבו משטח לחיצה מזהה לחיצה ימנית.

  דוגמה של ברירת המחדל עבור אזור לחיצה ימנית
 11. רחף עם סמן העכבר מעל הנקודה השחורה הקטנה בצד שמאל של התיבה הירוקה עד שמופיע חץ דו-צדדי, ולאחר מכן גרור את העכבר שמאלה כדי להרחיב את אזור הלחיצה הימנית.

  דוגמה של הרחבת אזור לחיצה ימנית שמאלה
 12. לחץ על סגור כדי לחזור למאפייני משטח הלחיצה.

 13. לחץ על החלאישור כדי להחיל את השינויים, ולצאת ממסך המאפיינים.

התאמה אישית של מחוות הקשה במשטח לחיצה

המחוות של הקשה בודדת או כפולה מחקות את התפקוד בלחיצה בודדת או כפולה, בהתאמה, בהתקן הצבעה חיצוני. לצורך ביצוע השינויים וההתאמה האישית של ההקשה, בצע את השלבים הבאים.

 1. ב-Windows, חפש לוח מגע.

 2. מתוך רשימת התוצאות, לחץ על הגדרות לוח מגע.

 3. בחלון לוח מגע לחץ על הגדרות נוספות.

  לחיצה על 'הגדרות נוספות' בחלון לוח המגע
 4. לחץ על הגדרות משטח לחיצה.

  הגדרות משטח לחיצה
 5. לחץ על האפשרות הקשה כדי לסמן אותה. אם תיבת הסימון שנמצאת ליד הקשה אינה מסומנת, לחץ עליה עד שיופיע בתוכה סימן תיוג, כדי להפעיל את הלחיצה.

  הלחיצה בדף מאפייני משטח הלחיצה
 6. לחץ על הסמל הגדרות כדי לכוונן את הגדרות ההקשה. ניתן לבצע את ההתאמות הבאות:

  • הקש-גרור: התאמת האופן שבו נעשה שימוש בלוח המגע לצורך גרירת פריטים במסך המחשב.

  • הגדרות אזורי השבתה של לוח המגע: מאפשר להשתמש בהקשה כדי להפעיל או להשבית את לוח המגע

  • פעולה באזור השמאלי העליון: כוונון פרק הזמן שבו לוח המגע יהיה מושבת.

  חלון הגדרות ההקשה
 7. לחץ על סגור כדי לחזור למאפייני משטח הלחיצה.

 8. לחץ על החלאישור כדי להחיל את השינויים, ולצאת ממסך המאפיינים.

גלילה באמצעות לוח מגע או משטח לחיצה

מחוות גלילה אופקית ואנכית ייעודיות מאפשרות לגלול בתוך חלון. ניתן להתאים אישית ולשנות את אופן הגלילה על-ידי בחירה באצבע אחת או בשתי אצבעות, וכן את האופן שבו לוח המגע או משטח הלחיצה יגיבו למחוות בסמוך לקצוות.

כוונון גלילה באצבע אחת

כדי לכוונן לוח מגע (TouchPad) או משטח לחיצה (ClickPad) לגלילה באצבע אחת, בצע את השלבים הבאים.

 1. ב-Windows, חפש לוח מגע.

 2. מתוך רשימת התוצאות, לחץ על הגדרות לוח מגע.

 3. בחלון לוח מגע לחץ על הגדרות נוספות.

  לחיצה על 'הגדרות נוספות' בחלון לוח המגע
 4. לחץ על הגדרות משטח לחיצה.

  הגדרות משטח לחיצה
 5. לחץ על האפשרות גלילה כדי לסמן אותה. אם תיבת הסימון שנמצאת ליד גלילה אינה מסומנת, לחץ עליה עד שיופיע בתוכה סימן תיוג, כדי להפעיל את הלחיצה.

  גלילה בדף מאפייני משטח הלחיצה
 6. לחץ על הסמל הגדרות כדי לשנות את הגדרות הגלילה. ניתן לבצע את ההתאמות הבאות:

  • מהירות גלילה: כוונון מהירות הגלילה.

  • הגדר אזור גלילה: כוונון הגודל של אזור הגלילה. אזור הגלילה מוגדר ע"י האזור המכוסה בקווי שתי וערב. כדי להגדיל או להקטין את האזור, בצע לחיצה וגרירה על הריבועים השחורים הקטנים.

  • הפעל גלילה אנכית: מאפשר לגלול על-ידי החלקת האצבע כלפי מעלה או מטה בצד השמאלי של לוח המגע, באזור הגלילה השמאלי.

  • הפעל גלילה אופקית: מאפשר לגלול על-ידי החלקת האצבע לאורך הקצה התחתון של לוח המגע, באזור הגלילה התחתון.

  • הפעל את ChiralScrolling: מאפשר לגלול ברציפות, בתנועה מעגלית וחלקה אחת על לוח המגע.

  • הפעל EdgeMotion בזמן הגלילה: ממשיך את הגלילה כאשר האצבע מגיעה לקצה לוח המגע.

  • הפעלת את Coasting - ממשיך את הגלילה לאחר הרמת האצבע מלוח המגע.

  חלון הגדרות הגלילה
 7. לחץ על סגור כדי לחזור למאפייני משטח הלחיצה.

 8. לחץ על החלאישור כדי להחיל את השינויים, ולצאת ממסך המאפיינים.

כוונון גלילה בשתי אצבעות

גלילה בשתי אצבעות מאפשרת לבצע גלילה אנכית או אופקית מכל נקודה בלוח המגע, ולא רק מהאזור המוקצה לגלילה. לצורך הפעלה והתאמה אישית של הגלילה בשתי אצבעות, בצע את השלבים הבאים.

 1. ב-Windows, חפש לוח מגע.

 2. מתוך רשימת התוצאות, לחץ על הגדרות לוח מגע.

 3. בחלון לוח מגע לחץ על הגדרות נוספות.

  לחיצה על 'הגדרות נוספות' בחלון לוח המגע
 4. לחץ על הגדרות משטח לחיצה.

  הגדרות משטח לחיצה
 5. גלילה בשתי אצבעות נמצאת תחת מחוות במספר אצבעות. אם אינך מוצא את הגלילה בשתי אצבעות, לחץ על סמל החץ שנמצא משמאל לתיבת הסימון מחוות במספר אצבעות.

 6. לחץ על האפשרות גלילה בשתי אצבעות כדי לסמן אותה. אם תיבת הסימון שנמצאת ליד גלילה בשתי אצבעות אינה מסומנת, לחץ עליה עד שיופיע בתוכה סימן תיוג, כדי להפעיל את הלחיצה.

  הגלילה בשתי אצבעות בדף מאפייני משטח הלחיצה
 7. לחץ על הסמל הגדרות כדי לשנות את הגדרות הגלילה. ניתן לבצע את ההתאמות הבאות:

  • מהירות גלילה: כוונון מהירות הגלילה.

  • הפעל גלילה אנכית: מאפשרת לגלול ע"י החלקת האצבעות כלפי מעלה או מטה על לוח המגע.

  • הפעל גלילה אופקית: מאפשרת לגלול ע"י החלקת האצבעות שמאלה או ימינה על לוח המגע.

  • הפעל גלילה לאחור: משנה את כיוון הגלילה.

  • הפעל EdgeMotion בזמן הגלילה: המשך בגלילה כאשר האצבע מגיעה לקצה לוח המגע.

  • הפעל גלישה (Coasting) - המשך בגלילה לאחר הרמת האצבעות מלוח המגע.

  חלון ההגדרות של הגלילה בשתי אצבעות
 8. לחץ על סגור כדי לחזור למאפייני משטח הלחיצה.

 9. לחץ על החלאישור כדי להחיל את השינויים, ולצאת ממסך המאפיינים.

ניווט באמצעות מחוות במספר אצבעות

מחוות במספר אצבעות מעמידות לשימושך קיצורי דרך ליישומים שנעשה בהם שימוש תכוף או לניווט נוח בתוך יישומים.

כדי להתאים את המחוות באופן אישי דרך דף המאפיינים של העכבר, לחץ על סמל החץ שנמצא משמאל לתיבת הסימון מחוות במספר אצבעות כדי לפתוח את אפשרויות המחווה במספר אצבעות. אם תיבת הסימון שנמצאת ליד מחוות במספר אצבעות אינה מסומנת, לחץ עליה עד שיופיע בתוכה סימן תיוג.

הפעלת שינוי גודל התצוגה בצביטה

ביישומים רבים ניתן להגדיל ולהקטין את התצוגה. ניתן להפעיל את המחווה של שינוי גודל התצוגה בצביטה בדף המאפיינים של משטח הלחיצה.

 1. לחץ על האפשרות שינוי גודל התצוגה בצביטה כדי לסמן אותה. אם תיבת הסימון שנמצאת ליד שינוי גודל התצוגה בצביטה אינה מסומנת, לחץ עליה עד שיופיע בתוכה סימן תיוג, כדי להפעיל את הלחיצה.

  שינוי גודל התצוגה בצביטה בדף המאפיינים של משטח הלחיצה
 2. בלחיצה על סמל ההגדרות יפתח חלון שמאפשר לשלוט בפעולה שתתרחש במסך בתגובה לשינוי גודל התצוגה בצביטה.

  חלון ההגדרות של שינוי גודל התצוגה בצביטה
 3. לחץ על סגור כדי לחזור למאפייני משטח הלחיצה.

 4. לחץ על החלאישור כדי להחיל את השינויים, ולצאת ממסך המאפיינים.

הפעלת סיבוב

הסיבוב זמין עבור אובייקטים מסוימים ועבור תצלומים. ניתן להפעיל את מחוות הסיבוב בדף 'מאפייני משטח הלחיצה'.

 1. לחץ על האפשרות סיבוב כדי לסמן אותה. אם תיבת הסימון שנמצאת ליד האפשרות לחיצה אינה מסומנת, לחץ עליה עד שיופיע בתוכה סימן תיוג, כדי להפעיל את הלחיצה.

  האפשרות 'סיבוב' בדף מאפייני משטח הלחיצה
 2. בלחיצה על הסמל הגדרות יפתח חלון שדרכו תוכל להגדיר את אפשרויות הסיבוב. האפשרות ‏‎TwistRotate מאפשרת לסובב פריטים כגון תצלומים בשתי אצבעות, בתנועה שמזכירה סיבוב כפתור. האפשרות 'סובב' מסובבת פריטים בקפיצות של 90 מעלות.

  חלון הגדרות הסיבוב
 3. לחץ על סגור כדי לחזור למאפייני משטח הלחיצה.

 4. לחץ על החלאישור כדי להחיל את השינויים, ולצאת ממסך המאפיינים.

ניווט באפליקציות באמצעות החלקה בשלוש אצבעות

ניתן לקבוע את התצורה של מחוות ההחלקה בשלוש אצבעות לניווט בתוך יישומים. בהחלקה בשלוש אצבעות נעשה שימוש לצורך דפדוף באינטרנט או גלילה בתצלומים. בצע את השלבים הבאים כדי לאפשר החלקה בשלוש אצבעות בדף המאפיינים של משטח הלחיצה.

 1. לחץ על האפשרות החלקה בשלוש אצבעות כדי לסמן אותה. אם תיבת הסימון שנמצאת ליד החלקה בשלוש אצבעות אינה מסומנת, לחץ עליה עד שיופיע בתוכה סימן תיוג, כדי להפעיל את הלחיצה.

  הערה:

  לפרטים נוספים בנוגע להחלקה בשלוש אצבעות, לחץ על הסמל עזרה שנמצא ליד החלקה בשלוש אצבעות.

  החלקה בשלוש אצבעות בדף המאפיינים
 2. לחץ על החלאישור כדי להחיל את השינויים, ולצאת ממסך המאפיינים.

הפעלת המחווה של לחיצה בשלוש אצבעות

ניתן להשתמש בלחיצה בשלוש אצבעות כדי לנווט בין יישומים. כאשר הלחיצה בשלוש אצבעות פועלת, הפעולה תפתח יישומים מזוהים. ניתן להפעיל את מחוות הלחיצה בשלוש אצבעות בדף מאפייני משטח הלחיצה.

 1. לחץ על האפשרות לחיצה בשלוש אצבעות כדי לסמן אותה. אם תיבת הסימון שנמצאת ליד לחיצה בשלוש אצבעות אינה מסומנת, לחץ עליה עד שיופיע בתוכה סימן תיוג, כדי להפעיל את הלחיצה.

  לחיצה בשלוש אצבעות בדף מאפייני משטח הלחיצה
 2. לחץ על הסמל הגדרות כדי לבחור את התוכניות שייפתחו בעת השימוש בלחיצה בשלוש אצבעות.

  חלון התכניות 'בחר לחיצה בשלוש אצבעות'
 3. לחץ על סגור כדי לחזור למאפייני משטח הלחיצה.

 4. לחץ על החלאישור כדי להחיל את השינויים, ולצאת ממסך המאפיינים.

הפעלת מחוות ההחלקה בארבע אצבעות

בהחלקה בארבע אצבעות ניתן להשתמש לצורך מעבר בין יישומים וכן מזעור או שחזור של חלונות. ניתן להפעיל את מחוות ההחלקה בארבע אצבעות בדף מאפייני משטח הלחיצה.

 1. לחץ על האפשרות החלקה בארבע אצבעות כדי לסמן אותה. אם תיבת הסימון שנמצאת ליד החלקה בארבע אצבעות אינה מסומנת, לחץ עליה עד שיופיע בתוכה סימן תיוג, כדי להפעיל את הלחיצה.

  החלקה בארבע אצבעות בדף מאפייני משטח הלחיצה
 2. לחץ על הסמל הגדרותכדי לבחור את האפשרויות של החלקה בארבע אצבעות. הפעל או השבת את ההחלקה האופקית או האנכית. כאשר היא פועלת:

  הערה:

  למידע נוסף אודות החלקה בארבע אצבעות, לחץ על עזרה.

  • החלקה אופקית ימינה בארבע אצבעות תגרום לפתיחה של מחליף היישומים.

  • החלקה אופקית שמאלה בארבע אצבעות תגרום לפתיחה של היישום האחרון שהיה בשימוש.

  • החלקה אנכית כלפי מטה בארבע אצבעות תגרום למזעור או שחזור של החלון בשולחן העבודה.

  • החלקה אנכית כלפי מטה בארבע אצבעות תגרום לפתיחה של מחליף היישומים.

  חלון ההגדרות של ההחלקה בארבע אצבעות
 3. לחץ על סגור כדי לחזור למאפייני משטח הלחיצה.

 4. לחץ על החלאישור כדי להחיל את השינויים, ולצאת ממסך המאפיינים.

הפעלת החלקה מהקצה

הפעלת ההחלקה בקצוות מאפשרת לעבור או לנווט בין יישומים דרך המסך 'התחל'. ניתן להפעיל את מחוות ההחלקה מהקצה בדף המאפיינים של משטח הלחיצה.

כדי להפעיל את ההחלקה מהקצה, לחץ על תיבת הסימון שנמצאת ליד הפעלת החלקה מהקצה עד שיוצג סימן תיוג. לאחר הפעלתה, ההחלקה כלפי מרכז לוח המגע גורמת לפעולות הבאות:

 • מהקצה השמאלי, הפעולה תגרום למעבר ליישום האחרון שהיה פתוח.

 • מהקצה הימני, הפעולה תגרום לפתיחה או לסגירה של הסרגל Charms.

 • מהקצה העליון, הפעולה תגרום לפתיחה או לסגירה של סרגל היישומים.

שינוי הגדרות ההצבעה של לוח המגע או משטח הלחיצה

הגדרות ההצבעה מאפשרות להתאים את האופן שבו המצביע ינוע בתגובה למחוות שתבצע. ההצבעה כוללת את התכונות רגישות, מומנטום, EdgeMotion ונגישות.

כדי לבצע התאמה אישית של המחוות דרך דף מאפייני משטח הלחיצה, לחץ על סמל החץ שנמצא משמאל לתיבת הסימון הצבעה כדי לפתוח את אפשרויות ההצבעה.

שינוי הגדרות הרגישות של לוח המגע או משטח הלחיצה

באמצעות האפשרויות של רגישות תוכל לכוונן את תגובתיות לוח המגע ללחץ שמופעל על-ידי המגע. תוכל לפתוח את הגדרות הרגישות בדף מאפייני משטח הלחיצה.

 1. לחץ על האפשרות רגישות כדי לסמן אותה.

  הלחיצה בדף מאפייני משטח הלחיצה
 2. לחץ על הסמל הגדרות כדי לפתוח חלון שדרכו תוכל לשלוט בעוצמת הלחיצה באצבע שתידרש לצורך תגובה של לוח המגע.

  חלון הגדרות הרגישות
 3. לחץ על סגור כדי לחזור למאפייני משטח הלחיצה.

 4. לחץ על החלאישור כדי להחיל את השינויים, ולצאת ממסך המאפיינים.

שינוי הגדרות המומנטום של לוח המגע או משטח הלחיצה

האפשרות מומנטום מקנה ללוח המגע תגובתיות הדומה לזו של כדור עקיבה. באפשרותך לפתוח את הגדרות המומנטום מתוך דף מאפייני משטח הלחיצה.

 1. לחץ על האפשרות מומנטום כדי לסמן אותה. אם תיבת הסימון שנמצאת ליד מומנטום אינה מסומנת, לחץ עליה עד שיופיע בתוכה סימן תיוג, כדי להפעיל את הלחיצה.

  מומנטום בדף המאפיינים של משטח הלחיצה
 2. בלחיצה על הסמל הגדרות יפתח חלון שדרכו תוכל לשלוט במרחק הדאייה של המצביע ולקבוע אם הוא ייעצר בקצה המסך או ייהדף בחזרה.

  חלון הגדרות המומנטום
 3. לחץ על סגור כדי לחזור למאפייני משטח הלחיצה.

 4. לחץ על החלאישור כדי להחיל את השינויים, ולצאת ממסך המאפיינים.

שינוי התנהגות קצה לוח המגע בעת גלילה

ניתן לשלוט בפעולת הגלילה בקצה לוח המגע דרך דפי הגדרות הגלילה. באפשרותך להפעיל או להשבית את פונקציית EdgeMotion בעת גלילה. כאשר ה-EdgeMotion פועל, הוא מפשט את התנועות הארוכות של המצביע. בהגעה לקצה לוח המגע, המצביע ימשיך לזוז עד לניתוק האצבעות מלוח המגע. בדף המאפיינים של משטח הלחיצה, התאם אישית את EdgeMotion באמצעות השלבים הבאים.

 1. לחץ על האפשרות EdgeMotion כדי לסמן אותה. אם תיבת הסימון שנמצאת ליד EdgeMotion אינה מסומנת, לחץ עליה עד שיופיע בתוכה סימן תיוג, כדי להפעיל את הלחיצה.

  EdgeMotion בדף מאפייני משטח הלחיצה
 2. לחץ על הסמל הגדרות כדי לשנות את הגדרות הגלילה בקצוות. ניתן לבצע את ההתאמות הבאות:

  • EdgeMotion: הפעלה או השבתה של EdgeMotion עבור מטלות ספציפיות. הגדר אם ייעשה תמיד שימוש ב-EdgeMotion או רק כאשר נעשה שימוש במחווה הקש-גרור.

  • אזור EdgeMotion: התאמת הגודל של אזורי הקצוות. אזור הקצה נתחם ע"י האזור המכוסה בקווי שתי וערב. הגדל או הקטן את אזורי הקצוות באמצעות לחיצה-גרירה על הריבועים השחורים הקטנים.

  • מהירות EdgeMotion: שליטה במהירות הגלילה בקצוות. כוונן את המהירות בעזרת המחוון.

  חלון ההגדרות של EdgeMotion
 3. לחץ על סגור כדי לחזור למאפייני משטח הלחיצה.

 4. לחץ על החלאישור כדי להחיל את השינויים, ולצאת ממסך המאפיינים.

שינוי הגדרות הנגישות של לוח המגע או משטח הלחיצה

באמצעות האפשרות נגישות ניתן להגדיר ולהגביל את אופן התגובה של המצביע. באפשרותך לפתוח את הגדרות הנגישות מתוך דף מאפייני משטח הלחיצה.

 1. לחץ על האפשרות נגישות כדי לסמן אותה.

  נגישות בדף מאפייני משטח הלחיצה
 2. בלחיצה על הסמל הגדרות ייפתח חלון שמאפשר להתאים את תכונות הנגישות הבאות:

  • שוליים דביקים: הגבלת המצביע לחלון הפעיל.

  • תנועה אטית: הקטנת מהירות המצביע לצורך שיפור הדיוק. בחר במקש Shift או Ctrl כדי להפעיל או להשבית את התנועה האטית.

  • תנועה מוגבלת: הגבלה של תנועת המצביע לתנועה אופקית או אנכית בלבד. בחר במקש Shift או Ctrl כדי להפעיל או להשבית את התנועה המוגבלת.

  חלון הגדרות הנגישות
 3. לחץ על סגור כדי לחזור למאפייני משטח הלחיצה.

 4. לחץ על החלאישור כדי להחיל את השינויים, ולצאת ממסך המאפיינים.

השבתה והפעלה של כל מחוות לוח המגע או משטח הלחיצה

אם אתה מעוניין שלוח המגע או שמשטח הלחיצה יפעל כמו עכבר רגיל של מחשב נייד שאינו משתמש במחוות, באפשרותך להשבית מאפיינים אלה.

להשבתת כל המחוות:

 1. בשורת המשימות, מצא את הסמל משטח לחיצה או את הסמל של התקן הצבעה אחר במגש המערכת של Windows.

  פתיחת הגדרות משטח הלחיצה
 2. בטל את הסימון לצד האפשרות הפעל מחוות.

  הסימון לצד האפשרות 'הפעל מחוות' מבוטל

כדי להפעיל מחדש את המחוות, סמן שוב את האפשרות הפעל מחוות בתפריט המוקפץ.

פתרון בעיות בלוח מגע או במשטח לחיצה

קיימות מספר אפשרויות לפתרון בעיות כאשר לוח המגע או משטח הלחיצה אינם פועלים. בצע את הצעדים הבאים עד למציאת הפתרון.

כיבוי לוח המגע והפעלתו לאחר מכן

במשטחי מגע מסוימים ניתן להפעיל או לכבות את לוח המגע על-ידי הקשה כפולה בפינה השמאלית העליונה של לוח המגע.

 1. הקש הקשה כפולה כדי לכבות את לוח המגע.

  מתג הפעלה/כיבוי של לוח המגע
 2. חזור על הפעולה כדי לכבות את לוח המגע.

איפוס קשיח של מחשב נייד עם סוללה נשלפת

בצע איפוס קשיח במחשב מחברת בעל סוללה נשלפת.

 1. כבה את המחשב, ולאחר מכן נתק את כבל החשמל.

 2. נתק את כל ההתקנים ההיקפיים והוצא את המחשב מכל משכפל יציאות או תחנת עגינה.

 3. הסר את הסוללה מהמחשב.

 4. בזמן שהסוללה וכבל החשמל מנותקים, לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך כ-15 שניות.

 5. לאחר שתרוקן את הקבלים, הכנס מחדש את הסוללה, ולאחר מכן חבר את כבל החשמל. השאר את ההתקנים ההיקפיים מנותקים.

 6. הפעל את המחשב.

איפוס הפעלת מחשב נייד בעל סוללה נשלפת

בצע איפוס הפעלה במחשב מחברת עם סוללה שאינה נשלפת.

 1. כבה את המחשב, ולאחר מכן נתק את כבל החשמל.

 2. נתק את כל ההתקנים ההיקפיים והוצא את המחשב מכל משכפל יציאות או תחנת עגינה.

 3. בעוד כבל המתח מנותק, לחץ על לחצן הפעלה במשך כ-15 שניות.

 4. לאחר שתרוקן את הקבלים, חבר את כבל המתח. השאר את ההתקנים ההיקפיים מנותקים.

 5. הפעל את המחשב.

בצע איפוס של מערכת Windows 10

אם הבעיה נמשכת, שחזר את המחשב לתצורה המקורית שלו.

Microsoft מספקת מאפיין איפוס שמתקן את המחשב שלך בעזרת התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. לפני השימוש באפשרות זו, ודא שגיבית את כל הקבצים החשובים שלך.

גש אל מחשבי HP - אפס את המחשב שלך למידע נוסף.

חיפוש עדכונים של מנהל ההתקן באתר האינטרנט של HP

למד כיצד לחפש עדכונים של מנהל ההתקן באתר האינטרנט של HP.

HP מספקת הורדות רבות של תוכנות ומנהלי התקן, ללא תשלום.

הערה:

בשביל התקנים עם Windows 10 במצב S, ניתן להשיג מנהלי התקן דרך Windows Update בלבד. עבור אל מחשבי HP - שאלות נפוצות בנוגע ל-Windows 10 במצב S לקבלת מידע נוסף.

 1. אם מוצג העמוד הבה נזהה את המוצר שלך כדי להתחיל לחץ על מחשב נייד או מחשב שולחני.

 2. הקלד בשדה את שם הדגם של המחשב שלך או את המספר הסידורי שלו, ולאחר מכן לחץ על שלח. למשל, הקלד Pavilion HPE h8-1360t שולחני, ולאחר מכן לחץ על שלח.

  הקלד בשדה החיפוש את שם דגם המחשב של HP או של Compaq שברשותך
 3. אם מוצג הדף מוצרים תואמים, בחר את מספר הדגם שברשותך מתוך הרשימה.

 4. דף תוצאות התוכנה עבור המחשב שלך מוצג עם מערכת ההפעלה שנבחרה כברירת מחדל. אם אתה צריך לשנות את מערכת ההפעלה, לחץ שנה, בחר את הגרסה שלך, ולאחר מכן לחץ שנה.

  הערה:

  אם אינך מצליח למצוא את מערכת ההפעלה הרצויה ברשימה, פירושו של דבר הוא של-HP אין מנהלי התקן בשביל מערכת ההפעלה. השתמש בשיטה שונה להורדת תוכנות ומנהלי התקן.

  שנה את מערכת ההפעלה שמותקנת במחשב שלך
 5. מתוך רשימת סיווגי התוכנה ומנהלי ההתקן הזמינים, לחץ על שם הסיווג, ולאחר מכן לחץ על הורד.

  זהירות:

  לעתים קיימת יותר מהורדה זמינה אחת בשביל רכיב כלשהו, כגון עדכונים מרובים לקושחת DVD. במקרה זה, עליך לזהות את הרכיב המותקן במחשב שברשותך, ולאחר מכן להוריד את הקובץ המתאים. כדי לאתר שם של רכיב חפש ב-Windows מנהל ההתקנים ופתח אותו. חפש את הרכיב, ולאחר מכן הרחב את הסיווג (לדוגמה, כונני DVD/CD). שם היצרן המקורי של הרכיב מופיע בסיווג.

  בחר הורדה
 6. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להתקין את התוכנה או את מנהל ההתקן.

הפעל את Windows Update

עדכן את מחשב Windows 11 או Windows 10 שברשותך באמצעות Windows Update.

 1. ב-Windows, חפש ופתח את בדוק אם קיימים עדכונים.

  אם קיימים עדכונים זמינים כלשהם, התקנתם תתחיל באופן אוטומטי.

 2. לאחר התקנת העדכונים, הפעל מחדש את המחשב כשתתבקש לעשות זאת.

בצע שחזור מערכת כדי לפתור בעיה ב-Windows

אם הבעיה התרחשה לאחרונה, שחזר את המערכת לנקודת זמן שקדמה למועד תחילת הבעיה כדי לפתור אותה.

למידע נוסף עבור אל מחשבי HP - שימוש בשחזור מערכת Microsoft.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏