תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים ניידים של HP - פתרון בעיות בחיבורי USB (Windows 10)‎

מסמך זה מתאר שגיאות נפוצות ועצות כלליות לפתרון בעיות בהתקני אפיק טורי אוניברסלי ‏(USB), כגון רכזות, כונני אצבע, מדפסות ומצלמות.

הגרפיקה והמידע במסמך זה עשויים להשתנות מעט בהתאם לגרסה של Windows שברשותך.

לפני פתרון בעיות בחיבור USB

התקני USB מסוימים, כגון מדפסות, סורקים ומכונות צילום, מחייבים התקנת תוכנה ומנהלי התקן של התקני USB לפני חיבור התקן ה-USB למחשב. פעל תמיד על פי תיעוד ההתקנה המגיע מיצרן התקן ה-USB.

בעת פתרון בעיות בהתקן ה-USB, יתכן שיהיה עליך לנתק את התקן ה-USB מהמחשב.

זהירות:

יש לפעול תמיד על פי הוראות היצרן לשם ניתוק התקני USB מהמחשב. יש כמה התקני USB שחייבים לכבות ו/או להוציא אותם לפני שמנתקים אותם מהמחשב. סוגים אחרים של התקני USB תומכים בתכונה הוצאה בטוחה של חומרה במערכת הפעלה Windows.

שלבים לפתרון בעיות בחיבור USB

בצע את השלבים הבאים, בהתאם לצורך, על מנת לפתור בעיות בהתקני USB שאינם פועלים באופן תקין.

 1. חשמל: אם התקן ה-USB פועל על אספקת חשמל מסוללות, ודא שהסוללות תקינות ויושבות היטב במקומן. אם התקן ה-USB פועל על מקור חשמל חיצוני, ודא שכל חיבורי החשמל בטוחים ושכבל החשמל מחובר אל מקור חשמל.

 2. בדוק את חיבור ה-USB: לעתים, די בניתוק התקן ה-USB מהמחשב וחיבורו מחדש כדי לפתור את הבעיה:

  1. נתק את כל התקני ה-USB מהמחשב, פרט לעכבר ומקלדת USB (אם הם בשימוש). התקנים אלה כוללים רכזות, כונני אצבע, מדפסות ומצלמות.

  2. כאשר כל התקני ה-USB מנותקים, בצע אחת משתי הפעולות הבאות:

   • אם ברשותך מחשב שולחני, חבר את ההתקן שאינו פועל באופן תקין לאחת מיציאות ה-USB בגב המחשב (היציאות המחוברות ישירות ללוח האם).

   • אם ברשותך מחשב נייד, חבר את ההתקן שאינו פועל באופן תקין ליציאת USB במחשב הנייד. אין להשתמש במשכפל כניסת USB (כגון, תחנת עגינה או רכזת USB).

  מה קורה כאשר ההתקן מחובר?

  • ההתקן פועל באופן תקין: סביר להניח שהבעיה קשורה לאספקת מתח או לרמת ביצועים כללית ירודה של המערכת.

   הערה:

   כדי למנוע כשל של התקן ה-USB בעתיד: אין לחבר התקנים רבים מדי למחשב; המתן 5 שניות לאחר חיבור התקן לפני שתשתמש בו; יש להשתמש ברכזת USB עם אספקת מתח כדי לחבר התקנים נוספים; כמו כן, אין לחבר התקני USB כשהמערכת עסוקה (עובדת לאט יותר מאשר בדרך כלל).

  • ההתקן אינו פועל: השאר את ההתקן מחובר והמשך לשלב הבא.

 3. התקן את תוכנת היצרן של התקן ה-USB. התקני USB מסוימים מחייבים את התקנתה של תוכנת היצרן לפני שניתן להפעיל את התקן ה-USB.

  1. אם התקן ה-USB סופק עם תוכנה והיא טרם הותקנה, התקן את התוכנה כעת, בהתאם להנחיות היצרן.

  2. לאחר התקנת תוכנת היצרן, חבר מחדש את התקן ה-USB שבו אירעו בעיות.

  ההתקן אמור לפעול באופן תקין כעת. אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

 4. השתמש בפותר הבעיות המובנה של Windows.

  1. בחר התחל > הגדרות > עדכון ואבטחה > פתרון בעיות.

  2. בחר את פותר הבעיות המתאים בצורה הטובה ביותר לבעיה שלך, ואז בחר הפעל את פותר הבעיות.

  3. פעל בהתאם להוראות על המסך ופתור שגיאות כלשהן שנמצאו. אם ההתקן עדיין לא פועל כשורה, המשך לשלב הבא.

 5. הפעל את Windows Update כדי לבדוק אם קיימים עדכונים למערכת ההפעלה הדרושים למחשב שלך. עבור אל Windows Update (באנגלית) ופעל על פי השלבים המוצגים על גבי המסך כדי לבדוק אם קיימים עדכונים, ובחר את כל העדכונים המומלצים והאופציונליים עבור מנהלי התקנים. אם ההתקן עדיין לא פועל כשורה, המשך לשלב הבא.

 6. אם התקן ה-USB פעל בעבר, ולאחר מכן יצא מכלל שימוש, נסה את שחזור המערכת של Microsoft על מנת לחזור לנקודת זמן הקודמת להתרחשות הכשל בהתקן. ראה מחשבי HP - השימוש בשחזור מערכת של Microsoft למידע נוסף. אם ההתקן עדיין לא פועל כשורה, המשך לשלב הבא.

 7. יתכן שתוכל לפתור את הבעיה באמצעות 'מנהל ההתקנים'. ב-Windows, חפש את מנהל ההתקנים ופתח אותו. בצע את השלבים הבאים, בהתאם לאופן שבו ההתקן רשום ב'מנהל ההתקנים':

  • התקן בלתי ידוע: מנהל התקן לא הותקן או לא הוגדר כראוי. (לדוגמה, כאשר התקן USB הוסר בזמן ש-Windows עדיין היה במהלך הגדרתו כחומרה חדשה שנמצאה). כדי לפתור בעיה זו, הסר והתקן מחדש את מנהל ההתקן של ההתקן, באופן הבא:

   1. נתק את ההתקן.

   2. לחץ לחיצה ימנית על התקן בלתי ידוע, ובחר באפשרות הסרת התקנה.

    יפתח החלון אשר את הסרת ההתקנה של ההתקן.

   3. לחץ על התיבה לצד האפשרות מחק את תוכנת מנהל ההתקן עבור התקן זה (אם היא מוצגת).

   4. לחץ על אישור.

   5. הפעל מחדש את המחשב.

   6. התקן מחדש את ההתקן על פי הוראות היצרן.

  • התקן אחר: יציאות ה-USB פועלות אך יש להתקין מנהלי התקן. לפתרון הבעיה, בצע את הפעולות הבאות:

   1. נתק את התקן ה-USB והמתן 20 שניות.

   2. התקן את מנהלי ההתקנים על פי הוראות היצרן.

  • שם מנהל ההתקן מוצג: יציאות USB והתקני הכנס-הפעל בסיסיים פועלים כראוי. קיימת בעיה פיזית עם ההתקן או בעיה במנהלי ההתקן. יתכן שביצוע אחד השלבים הבאים יפתור את הבעיה:

   1. הפעל מחדש את המחשב ונסה שוב לחבר את התקן ה-USB.

   2. נתק את התקן ה-USB, הסר את ההתקנה של תוכנת ההתקן (אם קיימת), ולאחר מכן התקן מחדש את התוכנה.

   3. הסר את ההתקנה והתקן שוב את ההתקן באופן הבא:

    1. בעת שההתקן מחובר, לחץ לחיצה ימנית על שם ההתקן ב'מנהל ההתקנים' ובחר באפשרות הסר התקנה.

     יפתח החלון אשר את הסרת ההתקנה של ההתקן.

    2. לחץ על התיבה לצד האפשרות מחק את תוכנת מנהל ההתקן עבור התקן זה (אם היא מוצגת).

    3. לחץ על אישור.

    4. לאחר ששם ההתקן הוסר, נתק את ההתקן והפעל מחדש את המחשב.

    5. התקן מחדש את ההתקן על פי הוראות היצרן.

   4. אם ההתקן הוא התקן תקשורת, לחץ פעמיים על שם ההתקן והגדר את יציאת ה-COM למספר אחר; למשל מ-COM4 ל-COM3.

  • ההתקן אינו מופיע ברשימה: אם ההתקן לא רשום כלל, עבור לשלב הבא.

 8. הסר את ההתקנה של USB Root Hubs כדי לאלץ את המערכת לחזור ולהתקין את ה-root hubs בפעם הבאה שמפעילים את המחשב. בצע את השלבים הבאים כדי להסיר את התקנת ה-USB Root Hubs:

  1. נתק את כל התקני ה-USB המחוברים למחשב, פרט לעכבר ומקלדת USB (אם הם בשימוש). התקנים אלה כוללים רכזות, כונני אצבע, מדפסות ומצלמות.

  2. ב-Windows, חפש את מנהל ההתקנים ופתח אותו.

   כעת יפתח החלון מנהל ההתקנים.

  3. לחץ לחיצה כפולה על בקרי אפיק טורי אוניברסאלי כדי להרחיב את הרשימה.

   הרשימה 'בקרי אפיק טורי אוניברסלי' ב'מנהל ההתקנים'
  4. לחץ תחילה לחיצה ימנית על USB Root Hub ברשימה ולאחר מכן בחר באפשרות הסר התקנה.

   האפשרות 'הסר התקנה' ב'מנהל ההתקנים'
  5. לחץ על אישור כדי לאשר.

  6. המשך להסיר את ההתקנה של כל פריטי USB Root Hub המפורטים.

  7. סגור את ‏מנהל התקנים והפעל מחדש את המחשב.

  8. אם התקן USB שקיימות בו בעיות סופק עם תוכנה והיא טרם הותקנה, התקן את התוכנה כעת, בהתאם להנחיות היצרן.

  9. חבר מחדש את התקן USB שנתקל בבעיות ובדוק האם הוא פועל.

התקן USB 2.0 לא זוהה על-ידי Windows (שם התקן לא קיים במנהל ההתקנים)

אם התקן ה-USB לא מוצג ב'מנהל ההתקנים', יתכן שקיימת בעיה של דרישות מתח. בצע את הפעולות הבאות עד לזיהוי ההתקן:

 1. נתק את ההתקן.

 2. הפעל מחדש את המחשב.

 3. חבר את ההתקן והמתן 5 שניות. אם ההתקן לא מזוהה, נתק אותו ועבור אל השלב הבא.

 4. ב-Windows, חפש את האפשרות מנהל ההתקנים ופתח אותה.

  כעת יפתח החלון מנהל ההתקנים.

 5. לחץ לחיצה כפולה על בקרי אפיק טורי אוניברסאלי כדי להרחיב את הרשימה.

  הרשימה 'בקרי אפיק טורי אוניברסלי' ב'מנהל ההתקנים'
 6. לחץ פעמיים על USB Root Hub, לחץ על הכרטיסייה צריכת חשמל ולאחר מכן לחץ על מאפייני צריכת חשמל (אם אפשרות זו מוצגת).

  הערה:

  הכרטיסייה צריכת חשמל מוצגת ב-USB 2.0 בלבד. ב-USB 3.0 לא קיימת כרטיסייה צריכת חשמל.

  התקנים המחוברים לרכזת מוצגים ולצדם אספקת החשמל הדרושה להם. אם צריכת החשמל הכוללת המוצגת עולה על ‎500mA, נתק את ההתקנים והשתמש ברכזת עם אספקת מתח.

  החלון 'מאפייני צריכת החשמל' של USB Root Hub
 7. המשך לבדוק את מאפייני צריכת החשמל של כל רכזת USB. אם אספקת החשמל הדרושה הכוללת חורגת מאספקת החשמל הכוללת הזמינה עבור הרכזת, הסר התקן מרכזת זו כדי להקטין את אספקת החשמל הדרושה.

 8. חבר את ההתקן והמתן 5 שניות. אם ההתקן לא מזוהה, נתק אותו ועבור אל השלב הבא.

 9. נתק כבלי USB מהירים באורך העולה על 3 מ', והשתמש בכבלים מהירים קצרים מ-3 מ'.

  השתמש רק בכבלים מהירים באורך של פחות מ-3 מ' עם התקני USB מהירים (מדפסות רב-תכליתיות, סורקים ומצלמות).

 10. אם התקן ה-USB מחובר ליציאת USB במקלדת, נתק אותו ולאחר מכן חבר אותו ליציאת USB במחשב או ברכזת המחוברת לחשמל.

 11. יתכן שקיימת בעיה ביציאת ה-USB. נסה להתחבר ליציאת USB אחרת. אם התקן ה-USB מוצג ב'מנהל ההתקנים' לאחר חיבור הכבל ליציאה אחרת, הסר את ההתקנה של מנהל התקן ה-USB, ולאחר מכן התקן אותו מחדש.

 12. אם ההתקן עדיין אינו מוצג, התייעץ עם יצרן ההתקן לקבלת תמיכה.

התקן אחסון USB אינו מוצג בחלון 'הוצאת חומרה באופן בטוח'

אם חיברת התקן אחסון USB, כגון כונן הבזק, יתכן שההתקן לא יוצג בחלון הוצאת חומרה באופן בטוח כאשר תלחץ על הסמל הוצאת חומרה באופן בטוח באזור ההודעות שבשולחן העבודה של Windows.

חלון 'הוצאת חומרה באופן בטוח'

יתכן שהתקן ה-USB לא יוצג אם הוא נעצר קודם לכן ולא נותק מיציאת ה-USB.

כדי לפתור בעיה זו, נתק את ההתקן, המתן כ-20 שניות, ולאחר מכן חבר מחדש את ההתקן כדי להביא להצגת ההתקן בחלון הוצאת חומרה באופן בטוח.

אם ההתקן עדיין לא מוצג בחלון הוצאת חומרה באופן בטוח, הפעל מחדש את המחשב וחזור על תהליך זה.

כרטיס זיכרון אינו מוצג בחלון 'הוצאת חומרה באופן בטוח'

אם ההתקן שאינו מוצג בחלון הוצאת חומרה באופן בטוח הוא כרטיס זיכרון בקורא כרטיסי USB, הפעלה מחדש של המחשב תתקן את הבעיה. אין להשתמש בסמל הסרת חומרה באופן בטוח כדי להסיר כרטיס זיכרון. כדי להסיר כרטיס זיכרון עליך להשתמש במערכת הפעלה Windows להוצאת הכרטיס באמצעות השלבים הבאים:

חלון 'הוצאת חומרה באופן בטוח'
 1. כאשר האור בקורא אינו מהבהב, הכנס כרטיס זיכרון.

  מוצג חלון הפעלה אוטומטית. אם החלון אינו מוצג, פתח את הכרטיס באמצעות 'סייר Windows'.

 2. לכרטיס הזיכרון יש אות כונן המיוחסת לו, בדיוק כמו לכונן תקליטונים, כונן CD-ROM או כונן קשיח. השתמש בכרטיס הזיכרון כפי שאתה משתמש בכל כונן אחר במחשב. לדוגמה, לחץ פעמיים על סמל כרטיס הזיכרון כדי לפתוח חלון חדש המציג את הקבצים שבכרטיס ה-CompactFlash.

 3. בסיום העבודה עם הקבצים שבכרטיס הזיכרון, לחץ לחיצה ימנית על סמל כרטיס הזיכרון ובחר באפשרות ‏הוצאה.

  בחירה באפשרות 'הוצא דיסק נשלף'
 4. המתן עד שנורית קורא כרטיס הזיכרון תכבה או תפסיק להבהב.

 5. הוצא את כרטיס הזיכרון מהחריץ שלו.

יציאות ה-USB הקדמיות אינן פועלות במחשב שולחני

אם המחשב השולחני כולל יציאות USB בחזית המחשב והן אינן פועלות, יתכן שהתנתק כבל בתוך המחשב.

ראשית, ודא שיציאות ה-USB בגב המחשב פועלות, על-ידי חיבור התקן USB ליציאה האחורית. אם ההתקן לא מזוהה ביציאה האחורית, ראה שלבים לפתרון בעיות בחיבור USB. בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק אם יציאות ה-USB הקדמיות התנתקו מלוח המערכת.

זהירות:

מוצר זה מכיל רכיבים שעלולים להינזק עקב פריקה אלקטרוסטטית (ESD). כדי לצמצם את הסיכון לנזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, עבוד מעל רצפה ללא שטיח, השתמש במשטח עבודה בעל כושר פיזור סטטי (כגון משטח גומי מוליך) והצמד לפרק כף היד רצועת ESD, המחוברת למשטח מוארק.

 1. כבה את המחשב, נתק את כבל המתח, והצב את המחשב כך שיהיה לך נוח לעבוד עליו. במקרה הצורך, נתק כבלים והעבר את המחשב לשולחן מעל לרצפה שאינה מכוסה בשטיח.

 2. הסר את הלוח הצדי. במקרה הצורך, תוכל למצוא הוראות התואמות ספציפית למחשב שלך על-ידי חיפוש ב'תמיכת הלקוחות של HP' (בראש דף זה) אחר מספר הדגם של המחשב והטקסט "פתיחת המארז".

 3. מבט על פנים המחשב. חוטים היוצאים מלוח ה-USB PCA בחזית המחשב מנותבים לערכה של פיני USB בלוח המערכת. ודא שחיבור זה בוצע היטב. אם החוטים אינם מחוברים או מחוברים חלקית, הדק את החוטים לחיבור ה-USB המתאים בלוח המערכת.

  כדי לאתר את מיקומו של חיבור ה-USB בלוח המערכת, חפש 5 זוגות של פינים עם תווית המתחילה ב-USB, ‏JUSB, ‏FRONT_USB או F_USB. אם לוח המערכת שלך כולל שתי מערכות של פינים, FUSB1 ו-USB2 לדוגמה, השתמש תחילה במספר הנמוך יותר. כמו כן, תוכל לעיין במפרט לוח המערכת שמתאים לדגם הספציפי של המחשב שברשותך. חפש את מפרט לוח המערכת ב'תמיכת הלקוחות של HP' עבור דגם המחשב שלך.

  תמונה של חיבור USB בלוח מערכת
 4. כאשר חוטי ה-USB הקדמי יהיו מחוברים כהלכה, החזר למקומו את הלוח הצדי.

 5. ודא שאין התקנים או כבלים המחוברים ליציאות ה-USB הקדמיות.

 6. חבר את כבל המתח (ואת העכבר והמקלדת, אם הם נותקו קודם לכן).

 7. הפעל את המחשב והמתן עד ש-Windows יאתר את החומרה החדשה.

 8. באפשרותך להשתמש ביציאות הקדמיות לאחר ש-Windows יתקין מנהלי התקנים עבור יציאות ה-USB.

העכבר מגיב לאט, אם בכלל

אם המחשב שלך אינו מזהה את העכבר, או אם העכבר מגיב באיטיות רבה, הורד והתקן את מנהל ההתקן העדכני של USB 3.0.

הערה:

לא כל מחשב או עכבר זקוק לעדכון זה.

 1. עבור אל דף האינטרנט מנהלי התקן ותמיכה של HP.

 2. השתמש באחת השיטות הזמינות כדי לזהות את דגם המחשב שברשותך. דף תוצאות החיפוש של תוכנות ומנהלי התקן מוצג כאשר דגם המחשב מזוהה.

 3. לחץ על מנהל התקן - ערכת שבבים.

 4. הורד את מנהל התקן USB 3.0, ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להשלים את ההתקנה.

 5. לאחר שמנהל ההתקן הורד והותקן, הפעל מחדש את המחשב.

התקן USB 2.0 אינו פועל כאשר ביציאת USB 3.0

התקנים מסוימים מסוג USB 2.0 אינם פועלים ביציאות USB 3.0. כדי לתקן זאת, הסר את ההתקנה של מנהל התקן USB 3.0 במנהל ההתקנים.

 1. ב-Windows, חפש את האפשרות מנהל ההתקנים ופתח אותה.

 2. לחץ פעמיים על Universal Serial Bus Controllers (בקרי אפיק טורי אוניברסלי) להרחבת הרשימה, ולאחר מכן אתר את רכזות הבסיס של התקן ה-USB 3.0.

  איתור רכזת הבסיס של התקן -USB 3.0
 3. לחץ לחיצה ימנית על רכזת הבסיס של התקן ה--USB 3.0 ולאחר מכן לחץ על הסר התקנה.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏