תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP LaserJet M207-M212 - התקנת המדפסת בפעם הראשונה

כדי להגדיר את המדפסת בפעם הראשונה, הוצא מהקופסה את המדפסת ואת כל חומרי האריזה, חבר את המדפסת למקור מתח, הורד והתקן את התוכנה של HP Smart או את המדפסת, חבר את המדפסת לרשת, צור חשבון HP וטען נייר.

הערה:

אם אתה מחפש את תוכנת המדפסת, עבור אל http://123.hp.com.

שלב 1: הוצא את המדפסת מהקופסה

הוצא את המדפסת מהאריזה ולאחר מכן הסר את חומרי האריזה.

 1. הוצא את המדפסת ואת כבל המתח מהאריזה.

 2. הסר ומחזר את כל חומרי האריזה.

  הסר ומחזר את כל חומרי האריזה.
  הערה:

  אל תוציא את מחסנית הטונר מהמדפסת. המדפסת מכילה את מחסנית הטונר כשהיא כבר מוכנה להדפסה.

  אל תסיר את הטונר

שלב 2: חבר מחדש את כבל החשמל והפעל את המדפסת

חבר את כבל החשמל לשקע החשמל ולאחר מכן הפעל את המדפסת.

הערה:

אין לחבר כעת את כבל ה-USB. החיבור למחשב נוצר במהלך התקנת התוכנה. מדפסות HP+‎ חייבות להיות מחוברות לאינטרנט (Wi-Fi או קווי). אם ברצונך להשתמש בכבל USB, חבר את מדפסת HP+‎ שלך לאינטרנט תחילה, ולאחר מכן חבר את כבל ה-USB כחיבור משני.

 1. חבר את כבל החשמל לגב המדפסת ולאחר מכן חבר את הקצה השני של כבל החשמל לשקע חשמל בקיר.

  חיבור כבל החשמל
 2. הפעל את המדפסת.

שלב 3: התקן את תוכנת המדפסת וחבר את המדפסת

השתמש באפליקציית HP Smart או HP Easy Start כדי לסייע לך להתקין את המדפסת ולחבר את המדפסת לרשת אלחוטית (מועדפת) או לחיבור USB.

הערה:

אם אין לך חשבון, תוכל ליצור אחד במהלך תהליך התקנת התוכנה.

שלב 4: טען נייר, התקן את מכסה המגש, והשלם את ההגדרה

טען נייר במגש ההזנה והתקן את מכסה המגש.

 1. הסט את מכווני הנייר כנגד קצוות מגש ההזנה.

  החלקת מכווני הנייר החוצה
 2. טען ערימת נייר רגיל למגש ההזנה כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה, ולאחר מכן החלק את הערימה קדימה עד שתיעצר.

  הערה:

  טען עד 150 גיליונות נייר כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה והקצה העליון לעבר המדפסת. אם אתה טוען נייר מחורר, טען את הנייר כך שהחורים יפנו לצד השמאלי של המגש.

  טעינת ערימת נייר
 3. הסט את מכווני הנייר עד שייצמדו לערימת הנייר.

  החלקת מכווני הנייר פנימה
 4. התקן את מכסה המגש.

  התקנת מכסה המגש
 5. הארך את מגש הפלט.

  הארכת מגש הפלט

המדפסת שלך מותקנת עתה ומוכנה להדפסה.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏