תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP LaserJet M207-M212 - הדפסת דוחות ודפי בדיקה עצמית

מסמך זה כולל הוראות להדפסת דוחות מדפסת פנימיים, כגון דוח תצורה, דוח מידע, דוח בדיקת רשת אלחוטית, ודף בדיקת התאמת יישור.

הדפס דוח תצורה

דוח תצורה מכיל מידע על המדפסת, כגון המספר הסידורי, הגדרות נייר ושימוש במדפסת. דגמי מדפסת Wi-Fi כוללים גם מידע על כתובת ה-IP של המדפסת ושם הרשת (SSID). תול להדפיס דוח תצורה מלוח הבקרה.

 1. הפעל את המדפסת.

 2. לחץ והחזק את לחצן המידע במשך שלוש שניות עד שכל הנוריות נדלקות.

 3. לחץ על לחצן חדש פעולה.

  הערה:

  עבור M211d, לחץ והחזק את לחצן חידוש הפעולה במשך שלולש שניות כדי להדפיס את דוח התצורה.

דוח תצורה יודפס.

דוגמה לדוח תצורה

הדפס דוח מידע על המדפסת

הדפס דוח מידע על המדפסת כדי למצוא מידע על אודות המדפסת שלך, מחסנית הטונר, מצב החיבור, שם Wi-Fi Direct והסיסמה, והמצב השגיאה הנוכחי של המדפסת שלך.

 • בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על הלחצן מידע (פרט ל-M211d).

מודפס דוח מידע על המדפסת.

דוגמה לדוח מידע על המדפסת

הדפסת דוח בדיקת רשת אלחוטית

הדפס דוח בדיקת רשת אלחוטית על מנת למצוא את תוצאות האבחון עבור הסטטוס של רשת ה-Wi-Fi, עוצמת אות ה-Wi-Fi והרשתות שנתגלו. תוכל להדפיס דוח בדיקת רשת אלחוטית מלוח הבקרה.

 1. הפעל את המדפסת.

 2. לחץ והחזק את לחצן המידע במשך שלוש שניות עד שכל הנוריות נדלקות.

 3. לחץ על לחצן מידע ועל לחצן חידוש פעולה בעת ובעונה אחת.

דוח בדיקת רשת אלחוטית יודפס.

דוגמה לדוח בדיקת רשת אלחוטית

פתח עמוד בדיקה לכיוון היישור

הדפס עמוד בדיקה לכיוון היישור על מנת למרכז את תמונת ההדפסה על גבי העמוד.

 1. פתח את HP Smart ובחר את המדפסת שברשותך.

 2. לחץ על הגדרות מתקדמות.

  הערה:

  עבור Windows 7 ו-8, פתח את HP Printer Assistant, בחר הדפס, ואז לחץ על עמוד הבית של המדפסת (EWS).

 3. לחץ מערכת > שירות.

 4. במטקע התאמת היישור, מתוך הרשימה הנפתחת של גודל מגש 1 בחר את הגודל ואז הזן את הערכים עבור תזוזת X1, תזוזת X2, ותזוזת Y.

 5. לחץ על הדפס דף ניסיון‏.

יודפס דף בדיקת התאמת היישור.

דוגמה של דף בדיקת התאמת יישור (חזית)
דוגמה של דף בדיקת התאמת יישור (גב)


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏