תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP LaserJet M207-M212 - שגיאת חסימת נייר

כאשר אתה מנסה להדפיס, מופיע מצב שגיאה.

 • מוצגת הודעת שגיאת חסימת נייר במחשב או בהתקן הנייד.

 • סמל הנייר מהבהב ונורית ההתייחסות מהבהבת (בדגמי USB) או שנורית הסטטוס הקדמית מאירה באור כתום מלא (בדגמים אלחוטיים).

בצע את המשימות הבאות לפי הסדר שבו הן מפורטות. השתמש במדפסת לאחר כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

חפש נייר תקוע

מצא והסר נייר או מדייה כלשהם שאולי נתקעו בתוך המדפסת.

מיקומי חסימה אפשריים

מיקומי חסימות הנייר

הסבר

תיאור

1

אזור מחסנית הדפסה

2

מגש הזנה

3

סל הפלט

4

האזור האחורי של מתקן ההדפסה הדו-צדדית

5

בסיס מדפסת

איפוס המדפסת

אפס את המדפסת כדי להתאושש מתקלות או משגיאות במדפסת.

 1. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מהמדפסת.

 2. נתק את כבל החשמל ממקור המתח.

 3. המתן ‏60 שניות.

 4. חבר מחדש את כבל החשמל לשקע חשמל בקיר ולמדפסת.

  הערה:

  ‏HP ממליצה לחבר את המדפסת ישירות לשקע חשמל בקיר.

 5. הפעל את המדפסת כדי להשלים את האיפוס.

מסירת המדפסת לתיקון

מסור לתיקון או החלף את מוצר HP שברשותך אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.

עבור אל פנייה לתמיכת לקוחות של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או להחלפה. אם אתה נמצא באזור אסיה והאוקיינוס השקט, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך.

כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות של מוצר HP. יתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שכבר אינם במסגרת האחריות.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏