תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP LaserJet M207-M212 - נוריות מהבהבות

הסעיפים הבאים מתארים את מצבי השגיאה הנפוצים ביותר עם שילובים של נוריות מהבהבות המוצגות בלוח הבקרה של המדפסת, בליווי פתרונות לכל שילוב. אתר את דפוס הבהוב הנוריות המוצג בלוח הבקרה, ובצע את השלבים כדי לפתור את הבעיה.

לחצנים, סמלים ונוריות בלוח הבקרה

דוגמה ללחצנים, לסמלים ולנוריות בלוח הבקרה

הסבר

תיאור

1

תצוגת לוח הבקרה

 • סמל נייר

 • סמל התייחסות (דגמי USB בלבד)

 • סמל אלחוט (דגמי אלחוט בלבד)

 • סמל מחסנית

2

לחצן חידוש הפעולה

3

לחצן ביטול

4

לחצן הפעלה

5

נורית סטטוס (דגמי USB בלבד)

6

לחצן אלחוט (דגמים אלחוטיים בלבד)

7

לחצן מידע/נורית מידע (דגמי אלחוט בלבד)

דפוסי אורות (M211d)

פרש דפוסי אורות עבור דגמי USB.

נורית הסטטוס מהבהבת

המדפסת מעבדת עבודה או מאתחלת, מופעלת מחדש, מתקררת או מבצעת ניקוי. אין צורך לנקוט פעולה כלשהי. המתן מספר דקות עד שהמדפסת תשלים את העבודה.

הערה:

אם נורית הסטטוס מהבהבת במהירות, כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה. אם הבעיה נמשכת, צור קשר עם תמיכת הלקוחות של HP - צור קשר.

סמל ההתייחסות דלוק וסמל הנייר מהבהב

נגמר הנייר במדפסת או שיש חסימת נייר. ודא שנטען נייר לתוך מגש הקלט.

סמל ההתייחסות דלוק וסמל הנייר מהבהב
 1. הסט את מכווני רוחב הנייר אל קצוות מגש הקלט.

  החלקת מכווני הנייר החוצה
 2. טען ערימת נייר רגיל למגש ההזנה כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה, ולאחר מכן החלק את הערימה קדימה עד שתיעצר.

  טעינת ערימת נייר
 3. החלק את מכווני הנייר עד שהם ינוחו כנגד ערימת הנייר.

  החלקת מכווני הנייר פנימה
 4. הורד את מכסה המגש והארך את מגש הפלט.

  הורדת מכסה המגש והארכת מגש הפלט
 5. לחץ על לחצן חדש פעולה. אם הנורית ממשיכה להבהב, בדוק את נתיב הנייר עבור נייר חסום כלשהו והסר כל חסימה שנמצאה.

סמל ההתייחסות דלוק וסמל המחסנית מהבהב

אפשר שמפלס הטונר במחסנית מאוד נמוך או שקיימת שגיאת מחסנית.

סמל ההתייחסות דלוק וסמל המחסנית מהבהב
 1. פתח את דלת הגישה למחסניות.

  פתיחת דלת הגישה למחסניות
 2. הוצא את מחסנית הטונר.

  הסרת מחסנית הטונר
 3. מחזר את המחסנית הישנה.

 4. הוצא את מחסנית הטונר מהאריזה.

  זהירות:

  החזק את המחסנית בכל אחד מקצותיה כדי למנוע נזק. אל תיגע במכסה המגן או במשטח הגלגלת.

  הסר את מחסנית הטונר מהאריזה
 5. אחוז בשני צידי המחסנית, ונער אותה בעדינות כדי לפזר את הטונר במידה שווה בתוך המחסנית.

  נענוע הטונר בעדינות
 6. הסר את המכסה מהמחסנית.

  הסרת הכיסוי
 7. התקן את המחסנית החדשה.

  התקנת מחסנית הטונר החדשה
 8. סגור את דלת הגישה למחסנית.

  סגירת דלת הגישה למחסנית

סמל ההתייחסות מהבהב

דלת הגישה למחסנית אינה סגורה כראוי.

סמל ההתייחסות מהבהב
 • בדוק וסגור כרואי את דלת הגישה למחסנית ואת דלת הגישה האחורית.

סמל ההתייחסות מכובה וסמל המחסנית דלוק

כמות הטונר במחסנית נמוכה.

סמל ההתייחסות מכובה וסמל המחסנית דלוק
 • אין צורך להחליף עתה את הטונר. שקול לדאוג לזמינותה של מחסנית חלופית להתקנה כאשר איכות ההדפסה הופכת לבלתי קבילה.

דפוסי אורות (M208dw, M209dw, M209dwe ו-M211dw)

פרש דפוסי אורות עבור דגמים אלחוטיים.

אור לבן מלא בפס

המדפסת לא פעילה ואינה מחוברת לרשת אלחוטית.

אור לבן מלא בפס
 • חבר את המדפסת לרשת אלחוטית.

אור לבן מלא על הפס ונורית המחסנית דלוקה

מפלס הטונר נמוך.

אור לבן מלא על הפס ונורית המחסנית דלוקה

אין צורך להחליף עתה את הטונר. שקול לדאוג לזמינותה של מחסנית חלופית להתקנה כאשר איכות ההדפסה הופכת לבלתי קבילה.

אור לבן מלא בפס וסמל המחסנית מהבהב

מפלס הטונר נמוך מאוד.

אור לבן מלא בפס וסמל המחסנית מהבהב
 • החלף את מחסנית הטונר.

אור לבן מהבהב בפס

המדפסת מעבדת ומדפיסה עבודה.

אור לבן מהבהב בפס

אין צורך לנקוט פעולה כלשהי. המתן מספר דקות עד שהמדפסת תשלים את העבודה

אור לבן במרכז הפס

המדפסת נמצאת במצב שינה.

אור לבן במרכז הפס

אין צורך לנקוט פעולה כלשהי.

אור כתום מלא בפס

דלתות המדפסת אינן סגורות כראוי.

אור כתום מלא בפס
 • בדוק וסגור כרואי את דלת הגישה למחסנית ואת דלת הגישה האחורית.

נורית כתומה מאירה באופן יציב על גבי הפס וסמל הנייר מהבהב

אפשר שנגמר הנייר במחסנית או שהנייר לא הוטען כראוי.

נורית כתומה מאירה באופן יציב על גבי הפס וסמל הנייר מהבהב
 1. הסט את מכווני רוחב הנייר אל קצוות מגש הקלט.

  החלקת מכווני הנייר החוצה
 2. טען ערימת נייר רגיל למגש ההזנה כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה, ולאחר מכן החלק את הערימה קדימה עד שתיעצר.

  טעינת ערימת נייר
 3. החלק את מכווני הנייר עד שהם ינוחו כנגד ערימת הנייר.

  החלקת מכווני הנייר פנימה
 4. הורד את מכסה המגש והארך את מגש הפלט.

  הורדת מכסה המגש והארכת מגש הפלט
 5. לחץ על לחצן חדש פעולה.

נורית כתומה מאירה באופן יציב על גבי הפס וסמל המחסנית מהבהב

אפשר שמפלס הטונר במחסנית מאוד נמוך או שקיימת שגיאת מחסנית כמו מחסנית בלתי תואמת, בלתי מורשית או מוגנת.

נורית כתומה מאירה באופן יציב על גבי הפס וסמל המחסנית מהבהב
 1. פתח את דלת הגישה למחסניות.

  פתיחת דלת הגישה למחסניות
 2. הוצא את מחסנית הטונר.

  הסרת מחסנית הטונר
 3. מחזר את המחסנית הישנה.

 4. הוצא את מחסנית הטונר מהאריזה.

  זהירות:

  החזק את המחסנית בכל אחד מקצותיה כדי למנוע נזק. אל תיגע במכסה המגן או במשטח הגלגלת.

  הסר את מחסנית הטונר מהאריזה
 5. אחוז בשני צידי המחסנית, ונער אותה בעדינות כדי לפזר את הטונר במידה שווה בתוך המחסנית.

  נענוע הטונר בעדינות
 6. הסר את המכסה מהמחסנית.

  הסרת הכיסוי
 7. התקן את המחסנית החדשה.

  התקנת מחסנית הטונר החדשה
 8. סגור את דלת הגישה למחסנית.

  סגירת דלת הגישה למחסנית

נורית כתומה מהבהבת במהירות בפס

המדפסת נתקלה בבעיה.

אור כתום מלא מהבהב במהירות בפס
 • המדפסת נתקלה בבעיה. כבה את המדפסת, המתן 30 שניות ולאחר מכן הפעל את המדפסת.

אור כחול בהיר מלא בפס

המדפסת לא פעילה ומחוברת לרשת אלחוטית. יש מחשב או התקן נייד המחוברים ישירות למדפסת שלך באמצעות Wi-Fi Direct.

אור כחול בהיר מלא בפס

אין צורך לנקוט פעולה כלשהי.

הפס פועם באור כחול בהיר

המדפסת מנסה להתחבר לרשת אלחוטית.

הפס פועם באור כחול בהיר

אין צורך לנקוט פעולה כלשהי. המתן עד שהמדפסת תתחבר לרשת אלחוטית.

הפס פועם בצבע כחול מלא ואז מהבהב בצבע כתום

המדפסת אינה מצליחה להתחבר לרשת אלחוטית.

הפס פועם בצבע כחול מלא ואז מהבהב בצבע כתום
 • /נסה להתחבר לרשת אלחוטית.

  הערה:

  אם המדפסת אינה מצליחה להתחבר, הגדר את המדפסת במצב הגדרת אלחוט, המתן 30-45 שניות, ואז פתח את האפליקציה HP Smart והוסף את המדפסת שלך.

אור ירוק מלא על הפס

המדפסת מאתחלת, ממתינה לאישור, מבצעת שגרות ניקוי אוטומטיות, מורידה ומתקינה עדכון מדפסת, או מתקררת.

הערה:

אפשר שעבודת ההדפסה תופסק במהלך הקירור, ואז תמשיך כאשר המדפסת תהיה מוכנה. פעולה זו עשויה להימשך דקות אחדות.

אור ירוק מלא על הפס

אין צורך לנקוט פעולה כלשהי. המתן מספר דקות עד שהמדפסת תשלים את העבודה.

אור ירוק מהבהב בפס

המדפסת מבצעת תחזוקה שגרתית.

אור ירוק מהבהב בפס

אין צורך לנקוט פעולה כלשהי. המתן להשלמת התחזוקה השגרתית.

אור סגול פועם בפס

המדפסת נמצאת במצב הגדרת Wi-Fi.

אור סגול פועם בפס
 • אם לחצן המידע מהבהב, לחץ על לחצן המידע כדי להתחבר אל הרשת האלחוטית.

הפס מהבהב במהירות בצבע סגול ואז זוהר בצבע כתום

חלף הזמן שבו ניתן היה ליצור חיבור מצב הגדרת Wi-Fi מוגנת (WPS).

הפס מהבהב באור סגול מלא במהירות ואז זוהר בצבע כתום
 • לחץ על הלחצן ביטול כדי לנקות את השגיאה ונסה שוב.

  הערה:

  אם המדפסת אינה מצליחה ליצור את החיבור, לחץ והחזק את לחצן Wi-Fi במדפסת במשך שלוש שניות, ואז בתוך שתי דקות לחץ על לחצן WPS בנתב.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏