תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP - לא נמצאו מדפסות AirPrint שגיאה (iOS, iPadOS)

לאחר בחירת עבודת הדפסה, מוצגת הודעת לא נמצאו מדפסות AirPrint ב-iPhone או ב-iPad שלך. בדוק את חיבור הרשת האלחוטית שלך וודא ש- AirPrint מופעל.

בצע את המשימות הבאות לפי הסדר שבו הן מפורטות. השתמש במדפסת לאחר כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

פתור בעיות בחיבור המדפסת האלחוטי

אם המערכת לא מזהה את המדפסת בעת התקנות התוכנה או במקרה שעבודת הדפסה אלחוטית לא מתבצעת, ודא שהחיבור לרשת תקין ובדוק את דרישות ההגדרה.

 • חיבור רשת לקוי: נסה לקרב את המדפסת ואת המחשב או ההתקן הנייד לנתב האלחוטי ובדוק אם איכות החיבור השתפרה. נסה לפתוח אתר אינטרנט כדי לוודא שהחיבור לאינטרנט תקין. אם רשת ה-Wi-Fi איטית או לא יציבה, הפעל מחדש את הנתב על ידי ניתוק כבל המתח, המתנה של 15 שניות וחיבור הכבל מחדש.

 • המדפסת כבויה או במצב שינה: גע בתפריט לוח הבקרה או לחץ על לחצן ההפעלה כדי להעיר את המדפסת ולהעביר אותה למצב מוכן. לעתים האפליקציה מציגה סטטוס 'לא מקוון' למרות שהמדפסת מוכנה לשימוש.

 • בדוק את מצב החיבור של המדפסת: ודא שהקליטה האלחוטית מופעלת ושהמדפסת מחוברת לאותה רשת של המחשב או ההתקן הנייד שלך. אם יש במדפסת נורית חיווי ליד סמל או לחצן אלחוט, ודא שהנורית דולקת. אם הנורית כבויה או מהבהבת, סימן שאין חיבור לרשת.

 • חבר את המדפסת לרשת:

  • מדפסות עם מסכי מגע: פתח את אשף הגדרת הרשת האלחוטית דרך תפריט אלחוט, תפריט הגדרות או תפריט הגדרת הרשת. כדי להשלים את החיבור, בחר את הרשת הרצויה והזן את הסיסמה.

  • מדפסות ללא מסכי מגע: לחץ לחיצה רצופה על לחצן אלחוט שבמדפסת, עד שהנורית תתחיל להבהב. בתוך שתי דקות, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן WPS שבנתב. הנורית שבמדפסת תפסיק להבהב כאשר יושלם ביצוע החיבור.

 • הפעל מחדש את ההתקנים: הפעל מחדש את המדפסת והמחשב (או ההתקן הנייד) כדי לנקות את כל מצבי השגיאה שאולי נותרו.

 • הדפס דוח בדיקת שידור אלחוטי: באתר התמיכה של HP, חפש את דגם המדפסות שברשותך ובמקטע המתאים, חפש את דף הבדיקה העצמית כדי לאתר את המסמך המסביר כיצד להדפיס את הדוח ולבדוק אותו.

 • הפעל Bluetooth לתהליך הגדרת המדפסת (מערכות הפעלה Android, iOS בלבד): אפליקציית HP Smart נעזרת ב-Bluetooth לאיתור המדפסת ולהגדרת החיבור האלחוטי לרשת.

הפעל את AirPrint מתוך היישום HP Smart

במחשב או בהתקן הנייד שברשותך, השתמש ביישום HP Smart כדי לחפש ולהפעיל את AirPrint במדפסת שלך.

 1. פתח את האפליקציה HP Smart. אם האפליקציה HP Smart אינה ברשותך, הורד אותה מ-‏‎123.hp.comapp store.

 2. במסך הבית של היישום, בחר את השם או התמונה של המדפסת שלך.

 3. תחת מתקדם, בחר הגדרות מתקדמות או דף הבית של המדפסת (EWS).

 4. בחר באפשרות רשת, ולאחר מכן חפש את AirPrint.

  • אם AirPrint אינו מוצג, המחשב שלך אינו תומך בו. השתמש בשיטה חלופית להדפסה, כגון Wi-Fi Direct.

  • אם AirPrint מוצג, בחר אותו ולאחר מכן בחר מצב.

 5. אם תתבקש לעבור אל דף אינטרנט מאובטח התומך ב-HTTPS, בחר באישור או בנתב מחדש ל-HTTPS.

 6. אם מוצגת הודעת החיבור אינו פרטי, בחר ב מתקדם או בהצג פרטים, ואז בחר המשך אל 192.168‎.x.xx או בקר באתר האינטרנט.

 7. תחת מצב AirPrint, בחר בהפעל את AirPrint.

שימוש בשיטה שונה כדי להדפיס

במקרים מסוימים, תצורת ההתקן הנייד שברשותך אינה תואמת לשיטת הדפסה של HP.

אם אין באפשרותך להדפיס, התקן את להגדרה מודרכת של המדפסת, או השתמש ב- אם אינך מצליח להתחבר דרך רשת מקומית.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏