תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP - לא נמצאו מדפסות AirPrint שגיאה (iOS, iPadOS)

לאחר בחירת עבודת הדפסה, מוצגת הודעת לא נמצאו מדפסות AirPrint ב-iPhone או ב-iPad שלך. בדוק את חיבור הרשת האלחוטית שלך וודא ש- AirPrint מופעל.

בצע את המשימות הבאות בסדר הנתון. השתמש במדפסת לאחר כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

פתור בעיות בחיבור המדפסת האלחוטי

אם המערכת לא מזהה את המדפסת בעת התקנות התוכנה או במקרה שעבודות הדפסה אלחוטית לא מתבצעות, ודא שהחיבור לרשת תקין ובדוק את דרישות ההגדרה.

 • חיבור רשת לקוי: קרב את המדפסת ואת המחשב או המכשיר הנייד לנתב האלחוטי ובדוק אם איכות החיבור השתפרה. נסה לפתוח אתר אינטרנט כדי לוודא שהחיבור לאינטרנט תקין. אם רשת ה-Wi-Fi איטית או לא יציבה, הפעל מחדש את הנתב על-ידי ניתוק כבל המתח, המתנה של 15 שניות וחיבור הכבל מחדש.

 • המדפסת כבויה או במצב שינה: גע בלוח הבקרה או לחץ על לחצן ההפעלה כדי להעיר את המדפסת ולהעביר אותה למצב מוכן. לעיתים סטטוס המדפסת לא מקוון למרות שהמדפסת מוכנה לעבודה.

 • בדוק מה סטטוס החיבור של המדפסת: ודא שהקליטה האלחוטית מופעלת ושהמדפסת מחוברת לאותה הרשת של המחשב או המכשיר הנייד שלך. אם יש במדפסת נורית ליד הסמל או הלחצן אלחוט, ודא שהנורית דולקת. אם הנורית כבויה או מהבהבת, סימן שהמדפסת אינה מחוברת לרשת.

 • חבר מחדש את המדפסת לרשת: הנח את המדפסת בטווח אות נתב ה-Wi-Fi וחבר אותה לרשת.

  • מדפסות עם לוח בקרה של מסך מגע: פתח את תפריט הגדרות, רשת, או הגדרות אלחוט בחר באשף הגדרת אלחוט, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות כדי לבחור את שם הרשת ולהזין את הסיסמה.

  • מדפסות ללא לוח בקרה עם מסך מגע: לחץ והחזק את לחצן האלחוט במשך חמש שניות או עד שנורית האלחוט מתחילה להבהב. תוך שתי דקות, לחץ והחזק את הלחצן WPS (הגדרת Wi-Fi מוגנת) בנתב עד שתהליך החיבור יתחיל. נורית האלחוט של המדפסת מפסיקה להבהב כאשר ביצוע החיבור נשלם.

  • מדפסות HP DeskJet 6000 ו-6400, ENVY 6000 ו-6400 ו-Tango: לחץ והחזק את לחצן Wi-Fi ואת לחצן ההפעלה בגב המדפסת למשך חמש שניות, עד שהפס הכחול יהבהב. תוך שתי דקות, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן WPS (הגדרת רשת Wi-Fi מוגנת) בנתב, עד שתהליך החיבור יתחיל. הפס הכחול מפסיק להבהב כאשר ביצוע החיבור נשלם.

 • הפעל מחדש את המכשירים: הפעל מחדש את המדפסת והמחשב או המכשיר הנייד כדי להסיר מצבי שגיאה אפשריים.

 • הדפס דוח של בדיקות אלחוט: באתר תמיכת הלקוחות של HP, חפש את דגם המדפסת שברשותך ואז חפש את דף הבדיקה העצמית כדי לאתר את המסמך המסביר כיצד להדפיס את הדוח ולבדוק אותו.

 • הפעל Bluetooth להגדרת האפליקציה HP Smart: הפעל Bluetooth במחשב או במכשיר הנייד כדי שהאפליקציה HP Smart תוכל לזהות את המדפסת במהלך ההתקנה.

 • אפשר שבידוד האלחוט גורם למדפסת שלך להופיע כבלתי מקוונת. למידע נוסף, בדוק עם יצרן הנתב שלך.

הפעל את AirPrint מתוך היישום HP Smart

במחשב או בהתקן הנייד שברשותך, השתמש ביישום HP Smart כדי לחפש ולהפעיל את AirPrint במדפסת שלך.

נוהל

 1. פתח את אפליקציית HP Smart, ואז צור חשבון או היכנס לחשבון. אם אין לך את HP Smart, הורד אותה מ-123.hp.com או מחנות האפליקציות שלך.

 2. במסך הבית של היישום, בחר את השם או התמונה של המדפסת שלך.

 3. תחת מתקדם, בחר הגדרות מתקדמות או דף הבית של המדפסת (EWS).

 4. בחר באפשרות רשת, ולאחר מכן חפש את AirPrint.

  • אם AirPrint אינו מוצג, המחשב שלך אינו תומך בו. השתמש בשיטה חלופית להדפסה, כגון Wi-Fi Direct.

  • אם AirPrint מוצג, בחר אותו ולאחר מכן בחר מצב.

 5. אם תתבקש לעבור אל דף אינטרנט מאובטח התומך ב-HTTPS, בחר באישור או בנתב מחדש ל-HTTPS.

 6. אם מוצגת הודעת החיבור אינו פרטי, בחר ב מתקדם או בהצג פרטים, ואז בחר המשך אל 192.168‎.x.xx או בקר באתר האינטרנט.

 7. תחת מצב AirPrint, בחר בהפעל את AirPrint.

שימוש בשיטה שונה כדי להדפיס

במקרים מסוימים, תצורת ההתקן הנייד שברשותך אינה תואמת לשיטת הדפסה של HP.

אם אין באפשרותך להדפיס, התקן את אפליקציית HP Smart להגדרה מודרכת של המדפסת, או השתמש ב--Wi-Fi Direct אם אינך מצליח להתחבר דרך רשת מקומית.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏