תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

בדוק את מפלסי הדיו או הטונר במדפסת HP

בדוק את מפלסי הדיו או הטונר באופן סדיר כדי להעריך את כמות הדיו או הטונר שנותרה. כאשר מפלס הדיו או הטונר נמוך, שקול רכישה של אספקה חלופית כדי שתהיה בהישג ידך. התקן מחסנית חדשה או טענן טונר נוסף כאשר הדיוק או הטונר נגמרו או כבר אינם מספקים עוד איכות הדפסה סבירה.

בדיקת מפלסי הדיו או הטונר המשוערים מלוח הבקרה של המדפסת

מדפסות HP רבות מציגות מפלסי דיו וטונר בלוח הבקרה.

חפש סמל טיפת דיוסמל טיפת דיו או סמל טיפת דיו, סמל מחסניתסמל מחסנית, תפריט רמות דיו או מחוון רמת טונר כדי לצפות במפלסי הדיו או הטונר המשוערים.

בדיקת מפלסי הדיו או הטונר (Windows)

השתמש באחת מהשיטות הבאות כדי לבדוק את מפלסי הדיו או הטונר שלך ממחשב Windows.

 • האפליקציה HP Smart‏ (Windows 10): הורד את האפליקציה HP Smart (באנגלית) מחנות Windows. הוסף את המדפסת שלך כדי להציג את מפלסי הדיו או הטונר במסך הבית.

  מסך הבית של HP Smart
 • ‏‎HP Print and Scan Doctor: הורד והפעל את HP Print and Scan Doctor. בחר את המדפסת שלך, לחץ על מדפסת בסרגל התפריטים העליון, ולאחר מכן לחץ על מפלסי חומרים מתכלים.

  תפריט מפלסי האספקה בתוך HP Print and Scan Doctor
 • תוכנת המדפסת: חפש ב-Windows את המילה HP, ולחץ על שם המדפסת שלך או על מרכז הפתרונות של HP. במידת הצורך, לחץ על תחזק את המדפסת.

  דוגמה למפלסי דיו משוערים במסייע ההדפסה של HP

  אם לא התקנת את תוכנת המדפסת של HP, עבור אל הורדות תוכנה ומנהלי התקנים של HP. זהה את המדפסת שלך, ולאחר מכן בצע את ההוראות שעל-גבי המסך.

 • מדפסות לייזר של HP: חפש Easy Printer Manager, ב- Windows ואז לחץ HP Easy Printer Manager.

  דוגמה למידע על חומרים מתכלים ב-HP Easy Printer Manager

בדיקת מפלסי הדיו או הטונר (Mac)

השתמש בתוכנת המדפסת כדי לבדוק את מפלסי הדיו או הטונר שלך ממחשב Mac.

 1. לחץ על סמל Apple לחץ סמל Apple, לחץ העדפות מערכת, ואז לחץ מדפסות וסורקים, הדפס ופקס, או הדפס ופקס.

 2. בחר את המדפסת שלך מתוך רשימה, לחץ על אפשרויות וחומרים מתכלים, ואז לחץ על הלשונית חומרים מתכלים.

  לחיצה על אפשרויות וחומרים מתכלים

בדיקת מפלסי הדיו או הטונר (iOS Android)

השתמש באפליקציה HP Smart כדי לבדוק את מפלסי הדיו או הטונר מתוך מכשיר Android או Apple iOS.

עבור אל כדי להתקין את האפליקציה HP Smart במכשיר הנייד שלך. הוסף את המדפסת שלך כדי להציג את מפלסי הדיו או הטונר במסך הבית.

מסך הבית של אפליקציית HP Smart עם מפלסי הדיו

בדוק את מפלסי הדיו או הטונר (מיכלי הדיו של HP ומדפסות Smart Tank)

אם מפלסי הדיו מוצגים כריקים בתוכנת המדפסת של HP, תוכל לבדוק באופן חזותי את מפלסי הדיו של המדפסת באמצעות חלון מיכל הדיו.

שמור על מפלסי הדיו של המדפסת בין קו המילוי המקסימלי לקו המילוי המינימלי.

זהירות:

מפלס דיו מתחת לקו המילוי המינימלי עלול להוריד את איכות הדפסה. מפלס דיו מעל קו המילוי המקסימלי עלול לגרום לנזילות. נזק למדפסת כתוצאה ממילוי שגוי של מיכלי הדיו או שימוש בדיו שאינו מתוצרת HP אינו נכלל באחריות.

דוגמה למיכלי דיו שמולאו כראוי

דוגמה למיכלי דיו שמולאו כראוי

קווי מילוי במיכל הדיו

1: קו מילוי מקסימלי

2: קו מילוי מינימלי

שאלות נפוצות

עיין בשאלות נפוצות אלה כדי למצוא מידע נוסף על בדיקת מפלסי הדיו או הטונר.

כיצד אוכל לבדוק את מפלסי הדיו במחסניות HP Instant Ink?

הצג את מפלסי הדיו במחסניות מתוך תוכנת המדפסת שלך, או מלוח הבקרה של המדפסת.

הקש על הסמל HP Instant Inkסמל HP Instant Ink בלוח הבקרה של המדפסת כדי לראות מפלסי דיו.

לצפייה בספירת עמודים ובמצב משלוח המחסניות, היכנסו אל עמוד חשבון HP Instant Ink שלכם.

כיצד להתקין דיו או טונר חדשים?

מצא הוראות התקנה באתר האינטרנט של HP.

גש אל תמיכת הלקוחות של HP, הקלד את דגם המדפסת שברשותך, ולאחר מכן חפש מסמך החלפת מחסניות.

אם המדפסת שלך אינה משתמש במחסניות, חפש מסמך טעינה מחדש של טונר או מילוי מחדש של מכלי דיו.

היכן ארכו חומרים מתכלים חליפיים עבור מדפסת HP?

דיו, טונר, תופי הדמיה להחלפה וחומרים מתכלים אחרים הזמינים מ-HP ומקמעונאים מקומיים.

בקר בחנות HP כדי למצוא חומרים מתכלים להחלפה.

אם יש לך לקוח של HP Instant Ink גש אל HP Instant Ink - השגת מחסניות דיו להחלפה עבור מידע נוסף.

כיצד אוכל לפתור בעיות של איכות הדפסה?

למד כיצד לתק בעיות באיכות ההדפסה באתר האינטרנט של HP.

כדי לאתר צעדים לשיפור את איכות ההדפסה, עבור אל תמיכת הלקוחות של HP, ולאחר מכן הקלד את דגם המדפסת שברשותך בשורת החיפוש. חפש בדף המדפסת שלך מסמך איכות הדפסה.

מה לעשות כאשר מפלסי הדיו או הטונר המוצגים אינם נכונים?

מפלסי הדיו או הטונר המופיעים בתוכנת המדפסת של HP הם הערכות המחושבות על פי השימוש. מידת הדיוק של הערכות אלה יורדת בעקבות התנאים הבאים.

 • אינך משתמש בדיו או טונר מקוריים של HP.

 • הותקנה מחסנית שיוצרה מחדש, מולאה מחדש או משומשת.

 • המדפסת משתמשת במיכלי דיו במקום במחסניות.

 • המדפסת עברה איפוס חומרה מלא.

אלו אספקות דיו או טונר מתאימות למדפסת שלי?

מצא חומרים מתכלים תואמים באתר האינטרנט של HP.

גש אל אלו מחסניות מתאימות למדפסת HP שלי? כדי למצוא את אספקות הדיו או הטונר הנכונות עבור המדפסת שלך.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏