תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים שולחניים של HP - הגדרת תאריך ושעה, השעון מאבד זמן, שעה ותאריך שגויים (Windows 10)

מסמך זה מספק הוראות בנוגע לאופן השינוי של הגדרות התאריך והשעה במחשב, כיצד להפוך לזמין שעון אינטרנט וכיצד לפתור בעיות נפוצות בשעון של המחשב.

המחשב משתמש בתאריך ובשעה כדי לבצע את הפעולות הבאות:

 • לזהות מתי קבצים נוצרים, משתנים או נמחקים.

 • לנהל הודעות דוא"ל ונקודות שחזור מערכת של קטלוג.

 • לנהל פעילויות חשובות רבות אחרות הקשורות למערכת.

התאריך והשעה מוצגים במסך הנעילה ובשורת המשימות.

התאריך והשעה מוצגים בשורת המשימות

שינוי הגדרות התאריך והשעה של שעון המחשב

באפשרותך לשנות את התאריך והשעה באמצעות הגדרות Windows.

 1. ב-Windows, חפש את האפשרות שנה תאריך ושעה ופתח אותה.

 2. בחלון זמן ושפה, בחר אפשרות להגדרת התאריך והשעה.

  דוגמה לתאריך ו מסך הבית של 'שעה'

שנה את הגדרות התאריך והשעה

למד כיצד לשנות את הגדרות התאריך והשעה.

 1. ב-Windows, חפש את האפשרות שנה תאריך ושעה ופתח אותה.

 2. בחלון זמן ושפה, בחר אפשרות עבור כל הגדרה.

  • עדכן את שעון המחשב שלך באופן אוטומטי: הפעל את ההגדרה הגדר שעה באופן אוטומטי.

   הגדרת המחשב לעדכון הזמן באופן אוטומטי
  • שנה את התאריך והשעה באופן ידני: כבה את הגדר שעה באופן אוטומטי, ולאחר מכן לחץ על הלחצן שנה. השתמש בתפריטים הנפתחים כדי לבחור את בחירתך. כאשר ההגדרות נכונות, לחץ על שנה.

   שינוי התאריך והשעה באופן ידני
  • עדכן את אזור הזמן של המחשב באופן אוטומטי: הפעל את ההגדרה הגדר אזור זמן באופן אוטומטי.

   הגדרת המחשב לעדכון אזור הזמן באופן אוטומטי
  • שנה את אזור הזמן באופן ידני: כבה את ההגדרה הגדר אזור זמן באופן אוטומטי. במקטע אזור זמן, השתמש בתפריט הנפתח כדי לבחור את אזור הזמן הנכון.

   שינוי אזור הזמן באופן ידני

סנכרון שעון המחשב שלך עם שרת שעון באינטרנט

בלוח הבקרה, תוכל לקבוע את תצורת ההגדרות כדי לאפשר ל-Windows לסנכרן באופן אוטומטי את התאריך והשעה עם שרת שעון באינטרנט כדי לוודא שהשעה מוצגת בצורה מדויקת.

הערה:

אם המחשב שלך הוא חלק מתחום, המאפיין 'שעון אינטרנט' אינו זמין. פנה אל מנהל המערכת לקבלת מידע בנושא סנכרון שעון.

 1. ודא שהמחשב מחובר לרשת עם חיבור אינטרנט פעיל.

 2. ב-Windows, חפש את האפשרות שנה תאריך ושעה ופתח אותה.

 3. בחלון זמן ושפה, לחץ על סנכרן כעת תחת סנכרן את השעון שלך.

  סנכרון שעון המחשב שלך עם שרת שעון באינטרנט
  • אם המחשב שלך מציג את השעה הנכונה, סיימת.

  • אם המחשב לא מציג את השעה הנכונה, המשך בצעדים אלה.

 4. בחלון זמן ושפה, בחר אזור ולחץ על הגדרות תאריך, שעה ואזור נוספות תחת הגדרות קשורות.

  לחיצה על 'הגדרות תאריך, שעה ואזור' נוספות הגדרות אזוריות
 5. בחלון לוח הבקרה, בחר תאריך ושעה.

  לחיצה על 'תאריך ושעה'
 6. בחלון תאריך ושעה, בחר בכרטיסייה שעון אינטרנט ולאחר מכן לחץ על שינוי הגדרות.

  לחיצה על 'שינוי הגדרות'
 7. אם אתה מתבקש להזין סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה או אשר.

 8. ודא שהאפשרות בצע סנכרון עם שרת שעון באינטרנט נבחרה, ולאחר מכן לחץ על עדכן כעת.

  בצע סנכרון עם שרת שעון באינטרנט
 9. המחשב מתחבר לשרת אינטרנט ומעדכן את השעה במחשב.

  הערה:

  אם המחשב לא מצליח לקבל עדכון משרת השעון באינטרנט שנבחר, תופיע הודעה המציינת שאירעה שגיאה. בחר בשרת אחר ונסה שוב.

 10. לחץ על אישור‏.

שעון האינטרנט מופעל כעת במחשב שלך.

שעון המחשב מאבד זמן

אם השעה ב-Windows אינה תואמת לשעה הנוכחית, או אם יש לאפס אותה לעתים קרובות, למד כיצד לפתור את הבעיה.

הערה:

פתרון בעיות בשעון המחשב עלול להצריך הפעלה מחדש של המחשב או ניטור ביצועי השעון לאורך זמן. HP ממליצה להדפיס מסמך זה לצורך עיון בעתיד.

השבתה או הפעלה של הגדרות שעון האינטרנט

באפשרותך להשבית או להפעיל את הגדרות שעון האינטרנט כדי לקבוע איזו הגדרה משפרת את הדיוק של שעון המחשב.

סנכרון שעון המחשב עם שרת השעון באינטרנט מספק לרוב את השיטה המדויקת ביותר להצגת השעה הנכונה, ופעולה זו מומלצת בדרך כלל. עם זאת, במקרים מסוימים, התחברות לשרת השעון באינטרנט עלולה לגרום לשעון המחשב להציג שעה שגויה.

הערה:

אם המחשב שלך הוא חלק מתחום, המאפיין 'שעון אינטרנט' אינו זמין. השתמש בהליך עדכון ה-BIOS כדי להמשיך בפתרון הבעיה או פנה אל מנהל המערכת שלך.

 1. ודא שהמחשב מחובר לרשת עם חיבור אינטרנט פעיל.

 2. ב-Windows, חפש את האפשרות שנה תאריך ושעה ופתח אותה.

 3. בחלון זמן ושפה, ודא שנבחר אזור הזמן הנכון במקטע אזור זמן, ולאחר מכן הפעל את ההגדרה הגדר אזור זמן באופן אוטומטי.

  הגדרת המחשב לעדכון אזור הזמן באופן אוטומטי
  הערה:

  אם אזור הזמן אינו נכון, כבה את ההגדרה הגדר אזור זמן באופן אוטומטי ולאחר מכן השתמש בתפריט הנפתח כדי לבחור את אזור הזמן הנכון.

 4. בחלון זמן ושפה, בחר אזור ולחץ על הגדרות תאריך, שעה ואזור נוספות תחת הגדרות קשורות.

  לחיצה על 'הגדרות תאריך, שעה ואזור' נוספות הגדרות אזוריות
 5. בחלון לוח הבקרה, בחר תאריך ושעה.

  לחיצה על 'תאריך ושעה'
 6. בחלון תאריך ושעה, בחר בכרטיסייה שעון אינטרנט ולאחר מכן לחץ על שינוי הגדרות.

  הערה:

  אם הכרטיסייה 'שעון אינטרנט' לא מופיעה, דלג אל השלב עדכון ה-BIOS להמשך פתרון בעיות.

  לחיצה על 'שינוי הגדרות'
 7. אם אתה מתבקש להזין סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה או אשר.

 8. שנה את ההגדרה בצע סנכרון עם שרת שעון באינטרנט.

  • אם ההגדרה כבר מסומנת, הסר את סימן הביקורת מההגדרה בצע סנכרון עם שרת שעון באינטרנט.

  • אם היא עדיין לא מסומנת, סמן את תיבת סימן בהגדרה בצע סנכרון עם שרת שעון באינטרנט.

  בחירת 'בצע סנכרון עם שרת שעון באינטרנט'
 9. לחץ על אישור‏.

 10. כדי להפעיל מחדש את המחשב, לחץ לחיצה ימנית על התחל, ולאחר מכן בחר כבה או צא > הפעל מחדש.

  המתן להפעלת המחשב מחדש ולפתיחת Windows.

 11. המתן להפעלת המחשב מחדש ולפתיחת Windows.

  נטר את שעון המחשב כדי לבדוק אם הבעיה נמשכת. אם שעון המחשב נותר מדויק, סיימת. אם לא, חזור על שלבים אלה כדי לאפס את הגדרת שעון האינטרנט בחזרה למצבה המקורי, ולאחר מכן נסה לעדכן את ה-BIOS.

עדכן את ה-BIOS

למד כיצד לעדכן את ה-BIOS. אם למחשב שלך יש עדכון BIOS זמין, העדכון עשוי לפתור בעיות הגורמות לשעון המחשב להציג שעה שגויה.

להוראות מפורטות, גש אל אחד מהמסמכים הבאים.

נטר את שעון המחשב כדי לבדוק אם הבעיה נמשכת. אם שעון המחשב נותר מדויק, סיימת. אם לא, חזור על שלבים אלה כדי לאפס את הגדרת שעון האינטרנט בחזרה למצבה המקורי, ולאחר מכן נסה לבצע את ההליך ב-הסר והתקן מחדש את השעון בזמן אמת.

הסר והתקן מחדש את השעון בזמן אמת

למד כיצד להסיר ולהתקין מחדש את שעון זמן אמת כדי לפתור את הבעיה שבה שעון המחשב מציג את הזמן באופן שגוי.

הסר והתקן מחדש את שעון זמן האמת כאשר המערכת פועלת ב'מצב בטוח'. היעזר בשלבים הבאים כדי לבצע משימה זו:

זהירות:

אל תנסה להתקין מחדש את שעון זמן אמת במצב אתחול רגיל. עלול להיגרם נזק למערכת.

 1. הפעל מחדש את המחשב במצב בטוח. למידע נוסף אודות המצב הבטוח, ראה מחשבי HP - מצב בטוח ב-Windows‏ (‏מערכת הפעלה Windows 10).

 2. כאשר המחשב מופעל מחדש, חפש ופתח את מנהל ההתקנים.

  כעת יפתח החלון מנהל ההתקנים.

 3. בחלון מנהל ההתקנים, לחץ פעמיים על התקני מערכת.

  לחיצה כפולה על 'התקני מערכת'
 4. לחץ לחיצה ימנית על CMOS של המערכת/שעון זמן אמת, בחר את הסר התקנה ולאחר מכן לחץ על אישור בחלון אישור הסרת התקן.

  לחיצה על 'הסר התקנת שעון CMOS של המערכת/זמן אמת'
 5. כאשר ייפתח החלון שינוי הגדרות מערכת, לחץ על כן כדי להפעיל מחדש את המחשב.

  לחיצה על 'כן' בחלון 'שינוי הגדרות מערכת'

שעון זמן אמת מותקן מחדש באופן אוטומטי.

קוד שגיאה: תאריך ושעה של CMOS לא הוגדרו

בעת הפעלת המחשב, אם המחשב מציג את קוד השגיאה תאריך ושעה של CMOS לא הוגדרו, ככל הנראה יש להחליף את סוללת ה-CMOS או ה-RTC. בהתאם לסוג המחשב שלך, בחר את הקישור כדי למצוא מידע נוסף על החלפת ה-CMOS או ה-RTC במחשב שלך.

מחשבים כוללים סוללת גיבוי פנימית לצורך הצגת השעה הנכונה, בדומה לשעון יד המציג את השעה הנכונה. הסוללה הפנימית נקראת CMOS או סוללת Real-Time Clock ‏(RTC). מחשבים מסתמכים על סוללת הגיבוי הפנימית להצגת השעה הנכונה כאשר הם כבויים. יש להחליף את סוללת הגיבוי הפנימית של CMOS או RTC כאשר היא נחלשת.

הערה:

פתרון בעיות בשעון המחשב עלול להצריך הפעלה מחדש של המחשב או ניטור ביצועי השעון לאורך זמן. HP ממליצה להדפיס מסמך זה לצורך עיון בעתיד.

הסרה והחלפה של הסוללה של שעון זמן-אמת או סוללת ה-CMOS

למד כיצד לאתר את המסמך עם הוראות להחלפת סוללת ה-CMOS או ה-RTC במחשב HP All-in-One או מחשב מחברת שברשותך.

 1. גש אל תמיכת הלקוחות של HP.

 2. בשדה החיפוש, הקלד את שם הסדרה של המחשב שלך ואת המילים real-time clock (שעון זמן אמת) ולחץ על סמל החיפוש .

  לדוגמה, הקלד HP Envy 15-3000 real-time clock כדי לחפש רשימת מסמכים עם מידע על המחשב מסדרת HP Envy 15-3000 ובעיות הנוגעות לשעון זמן אמת.

  דוגמה לחיפוש בתמיכת הלקוחות של HP
 3. בתוצאות החיפוש, חפש מסמך המתאר כיצד להוציא ולהחליף את סוללת שעון זמן האמת או ה-CMOS עבור המחשב שלך מסדרת All-in-One או notebook, ולאחר מכן לחץ על הקישור.

  זהירות:

  אם אינך מצליח לאתר מסמך הכולל הסבר בנוגע להוצאה והחלפה של סוללת ה-CMOS או ה-RTC עבור סדרת המחשב הספציפי שברשותך, אל תנסה להחליף את הסוללה. פנה אל מרכז שירות מורשה לצורך תיקון.

  דוגמה לתוצאות חיפוש במחלקת שירות הלקוחות של HP
 4. פעל על פי ההוראות המפורטות במסמך כדי להחליף את סוללת ה-CMOS או ה-RTC.

שעון המערכת מציג שעה שגויה לאחר חידוש פעולה ממצב שינה (hibernation)

שעון שורת המשימות אינו פועל או מגיב

אם השעון בשורת המשימות אינו פועל, עליך לערוך את הרישום.

זהירות:

ערך רישום שגוי עלול לגרום לבעיות חמורות במערכת או למנוע את הפעלת המחשב. אם עליך לערוך את הרישום כדי לפתור בעיות, עליך ליצור תמיד גיבוי תחילה. אם הרישום ניזוק בעקבות עריכה והוא לא גובה, ייתכן שהפתרון היחיד יהיה לשחזר את המערכת.

 1. ב-Windows, חפש ופתח את regedit.

  בחירת Regedit מתוצאות החיפוש
 2. בחר ב-HKEY_LOCAL_MACHINE.

  בחירה ב-HKEY_LOCAL_MACHINE
 3. בחר SOFTWARE > Microsoft > Windows NT > CurentVersion > ImmersiveShell.

 4. לחץ לחיצה ימנית על התיקייה ImmersiveShell ובחר צור ערך DWORD חדש (32 סיביות)

 5. תן שם לערך UseWin32TrayClockExperience.

 6. שנה את ערכו ל: 1.

 7. הפעל מחדש את המחשב כדי להחיל את השינויים.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏