תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים ומדפסות של HP - מציאת המספר הסידורי

לכל מוצר HP יש מספר זיהוי ייחודי הנקרא מספר סידורי. עליך לדעת את המספר הסידורי כאשר אתה עובד עם התמיכה, תיקון המוצר, או מברר אם המוצר עדיין נמצא במסגרת האחריות.

מצא את המספר הסידורי של מחשב HP

לכל מחשב HP יש מספר סידורי על פני המחשב. תוכל גם להשתמש במערכת Windows או ChromeOS כדי למצוא את המספר.

Windows

עבור מחשבי HP עם Windows, מצא את המספר הסידורי באמצעות לחיצה על שילוב מקשים.

 1. השתמש בצירוף מקשים כדי לפתוח חלון מידע מערכת:

  • מחשבים ניידים: תוך בשימוש במקלדת המובנית, לחץ על Fn + Esc.

  • מחשבים שולחניים או מחשבי All-in-One: לחץ על Ctrl + Alt + S.

 2. אתר את המספר הסידורי בחלון שייפתח. אם חלון מידע המערכת אינו נפתח, המשך בצעדים אלו.

 3. ב- Windows, חפש את שורת הפקודה ופתח אותה.

 4. בחלון שורת הפקודה, הקלד wmic bios get serialnumber, ולאחר מכן לחץ על Enter.

המספר הסידורי יוצג.

מערכת הפעלה Chrome

עבור מחשבי Chromebook, אתר את המספר הסידורי במסך הכניסה.

 1. הפעל את המחשב.

 2. במסך הכניסה, לחץ על המקשים Alt + V בו-זמנית.

גרסת מערכת ההפעלה, גרסת קושחה, והמספר הסידורי מוצגים בפינה הימנית העליונה של המסך.

הערה:

ב-Chromebook שיש בו תמיכה של HP, כולל המספר הסידורי עשר ספרות, מציין את מספר המוצר ונושא תווית של HP.

זיהוי המספר הסידורים של HP במסך הכניסה

תיוג במחשב

חפש תווית או מספר החקוק על פני השטח של המוצר.

 • חפש בצידו החיצוני של המחשב שלך מספר המתויג כמספר סידורי, S/N או SN. אפשר שהמספר יוצג על תווית או שהוא יהיה חרוט על פני השטח של המוצר.

  דוגמאות למקומות שבהם תוכל למצוא את המספר הסידורי:

  • מתחת למחשב נייד או לאורך השוליים האחוריים שלו או של Chromebook

   איתור התווית על גבי הפנל האחורי של מחשב נייד
  • אם יש לך מחשב נייד בעל סוללה נתיקה, בתוך תא הסוללה

   איתור המספר הסידורי בתוך תא הסוללה
  • אם יש לך מחשב ניידת נתיק, בין הטבלט לבין יחידת העגינה (הסר את הטבלט כדי לחשוף את המספר הסידורי)

  • בגב מחשב All-in-One

   איתור תווית המידע על המוצר הנמצאת בתחתית גב מחשב שולחני מדגם HP All-in-One
  • בצד מחשב שולחני

   איתור תווית מידע על המוצר על צידו של מחשב שולחני מתוצרת HP

מצא את המספר הסידורי של מדפסת HP

לכל מדפסת HP יש מספר סידורי על פני שטח המדפסת. אם חיברת את המדפסת למחשב, תוכל גם להשתמש בתוכנת HP כדי לאחזר את המספר.

תיוג במדפסת

חפש תווית על פני השטח של המוצר.

 • חפש במדפסת שלך מספר סידורי, מס' סידורי, S/N או SN המודפסים על התווים. אפשר שיהיה עליך לפתוח את אזור הגישה למחסנית הדיו או מכסה הסורק כדי לחשוף את התווית.

  דוגמאות למקומות שבהם תוכל למצוא את המספר הסידורי:

  • פנים אזור הגישה של מחסניות הדיו

   איתור המספר הסידורי באזור גישת המחסנית

  • בגב המדפסת

   איתור המספר הסידורי בגב המדפסת

  • במגש הקלט (מדפסות Sprocket)

   מאתר את המספר הסידורי

HP Smart app

Find the product serial number using the HP Smart app.

 1. Open the HP Smart app.

 2. From the app home screen, select your printer name or image.

 3. In Windows, select the Printer Settings tile.

 4. Select Printer Information and the serial number displays.

HP Printer Assistant

מצא את המספר הסידורי ב-HP Printer Assistant.

 1. לחץ על הדפסה, סריקה ופקס בחלק העליון של החלון.

 2. תחת הדפסה, לחץ על תחזק את המדפסת.

  תוכנת HP Toolbox תיפתח.
 3. לחץ על הלשונית מידע התקן כדי לגלות את המספר הסידורי.

  איתור המספר הסידורי ב-HP Printer Assistant

מרכז הפתרונות של HP

מצא את המספר הסידורי ב-HP Solution Center.

 1. לחץ על עזרה (?) בחלק התחתון של חלון Solution Center.

 2. במקטע משאבים נוספים, רחף מעל כלים ולאחר מכן לחץ על מידע טכני כדי לחשוף את המספר הסידורי.

  מציאת המספר הסידורי בתוכנת HP Solution Center

תוכנת HP LaserJet

מצא את המספר הסידורי בתוכנת HP LaserJet.

 1. לחץ על HP Device Toolbox, לחץ על שם המדפסת שלך, ולחץ על 'אישור'.

 2. לחץ בית > תצורת התקן כדי לחשוף את המספר הסידורי.

  מציאת המספר הסידורי בתוכנת HP LaserJet

HP Utility (Mac)

תוכל למצוא את המספר הסידורי באמצעות תוכנת המדפסת HP Utility במחשב macOS או OS X שלך.

 1. פתח את Finder, ולאחר מכן לחץ על בצע בסרגל התפריט העליון.

 2. לחץ על Applications (אפליקציות) ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על תיקיית HP.

 3. לחץ לחיצה כפולה על תוכנית השירות של HP.

  איתור תוכנית השירות הרשומה ברשימת האפליקציות
 4. בחר את דגם המדפסת שברשותך מתוך הרשימה Devices (התקנים).

  דוגמה לרשימה Devices (התקנים)
 5. לחץ לחיצה כפולה על מידע ההתקן.

  החלון HP Utility Device Information (מידע התקן HP Utility) ייפתח כדי להציג את מידע דגם המדפסת, כולל המספר הסידורי.

  תמונה המסמנת את מידע המספר הסידורי של המדפסת ב-HP Utility

מצא את המספר הסידורי של צג HP

מצא את המספר הסידורי של צג HP שברשותך באמצעות תצוגת התפריט על המסך, או על צידו החיצוני של הצג.

 • אם הצג שלך עובד, השתמש בלחצני התפריט שעל גבי הצג כדי לפתוח את התפריט על גבי המסך ובחר מידע. המספר הסידורי מוצג בחלון המידע.

 • אם הצג אינו פועל או שהתפריט על המסמך אינו מציג את המספר הסידורי, חפש בגב הצג, מתחת למעמד, או מתחת למכסה הקוסמטי תווית עם מספר סידורי, מס' סידורי, S/N או SN.

  איתור תווית המספר הסידורי בגב הצג

מצא את המספר הסידורי של מוצרי HP אחרים

מצא את המספר הסידורי של מוצרי HP אחרים. ניתן למצוא את המספר הסידורי במיקומים הבאים.

השתמש בזכוכית מגדלת כדי לסייע למצוא את המספר הסידורי של פרטים קטנים. למרבית חומרי האספקה, כגון מחסניות דיו וטונר, אין מספר סידורי.

 • חריטת לייזר על-גבי משטח המוצר

 • בתוך תא הסוללה

 • חשבונית או קבלה עבור הרכישה

 • אריזת המוצר או קופסת המשלוח

 • תיעוד שהגיע עם המוצר

 • תווית שמודבקת למוצר (בדרך כלל בצדו התחתון)

  איתור תווית המספר הסידורי בגב המחשבון


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏