תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

הגדרת מדפסת HP (Apple AirPrint עבור Mac)

‏‎AirPrint היא פתרון הדפסה מובנה עבור מחשבי Mac. תוכל להדפיס מרוב האפליקציות שיש להן מאפיין הדפסה.

הערה:

על מנת לגשת לתכונות מדפסת נוספות כמו סריקה וכלי ההדפסה של HP, הורד והתקן את HP Smart‏ - Mac App Store (באנגלית).

הוסף את המדפסת ב-macOS עם AirPrint

על מנת להגדיר מדפסת HP עם AirPrint, הוסף את המדפסת אל תור ההדפסה בהעדפות המערכת.

 1. ודא שהמדפסת מחוברת אל ה-Mac או אל אותה רשת Wi-Fi שאליה מחובר ה-Mac.

  • חיבור USB: חבר את הכבל אל יציאת USB בגב המדפסת ואז אל יציאה זמינה ב-Mac.

  • חיבור Wi-Fi עבור מדפסות עם תפריטי לוח בקרה: במדפסת, בחר בתפריט הגדרות, רשת, או אלחוט בחר באשף הגדרת אלחוט, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות כדי לחבר את המדפסת.

  • חיבור Wi-Fi עבור מדפסות ללא תפריט לוח בקרה: לחץ והחזק את לחצן Wi-Fi במשך שלוש שניות עד שנורית ה-Wi-Fi תהבהב. לחץ על לחצן WPS בנתב שלך, ואז המתן עד שהמדפסת תתחבר לרשת.

   אם אין לנתב שלך לחצן WPS, הורד את האפליקציה HP Smart ב-Mac או במכשיר הנייד שלך, ואז פעל בהתאם להוראות באפליקציה כדי להגדיר את המדפסת שלך ברשת ה-Wi-Fi

  • חיבור רשת קווית (Ethernet): חבר את כבל הרשת אל יציאת ה- Ethernet של המדפסת וליציאה זמינה בנתב או בנקודת גישה. ביציאת המדפסת, אמורה נורת הקישור הירוקה לדלוק באופן יציב ונורת הפעילות הכתומה אמורה להבהב.

 2. פתח את תפריט Apple, לחץ על העדפות מערכת, ואז לחץ על הדפס וסרוק או מדפסות וסורקים.

 3. חפש את המדפסת שלך ברשימה המדפסות.

  • אם המדפסת שלך מופיע ברשימה, הסר את המדפסת לפני שתוסיף אותה עם AirPrint. לחץ על שם המדפסת, לחץ על סימן המינוס, לחץ על מחק מדפסת, ואז לחץ על סימן הפלוס כדי לפתוח את חלון 'הוסף'.

  • אם המדפסת שלך לא מופיעה ברשימה, לחץ על סימן הפלוס.

 4. בחלון הוסף, בחר את המדפסת שלך ואז בחר AirPrint או AirPrint בטוח בשדה השתמש.

  הוספת מדפסת להעדפות המערכת באמצעות AirPrint
 5. לחץ על הוסף כדי להשלים את ההגדרה.

 6. שלח עבודת הדפסה כדי לוודא שהגדרת המדפסת הצליחה.

שאלות נפוצות

יש לך שאלה נוספת? אתר תשובות נוספות ועזרה.

כיצד משתמשים בפונקציות ובהגדרות של המדפסת עם AirPrint?

Apple תומכת בכל הפונקציות וההגדרות הסטנדרטיות של ההדפסה עם AirPrint.

 • הגדרה והגדרות של עבודת הדפסה: לחץ קובץ > הדפס. עבור האפליקציה תמונות בחר פריסה, ואז לחץ על הדפס. לחץ הצג פרטים כדי להציג את כל האפשרויות וההגדרות.

 • סרוק מסמכים ותמונות: לחץ על תפריט Apple , לחץ על העדפות מערכת, ואז לחץ על הדפס וסרוק או מדפסות וסורקים. לחץ סרוק, לחץ פתח סורק, ואז לחץ הצג פרטים כדי לצפות בכל האפשרויות וההגדרות.

  שינוי הגדרות הסריקה בחלון הסריקה

  אפשרויות סריקה נוספות:

  • האפליקציה HP Easy Scan: גש אל ‏‎123.hp.com כדי להתקין את מנהל ההתקן והתוכנה עם כל המאפיינים. אחרי השלמת הגדרת המדפסת, גש אל אפליקציות כדי למצוא ולפתוח את HP Easy Scan. בהתאם למדפסת שלך, אפליקציה זו תומכת בסריקה מלוח הבקרה של המדפסת אל המחשב או אל חשבון דוא"ל, סריקה דו-צדדית (דופלקס), ויצירת קבצי ריקה ברי-עריכה.

  • האפליקציה HP Smart: התקן HP Smart‏ - Mac App Store (באנגלית). פתח את האפליקציה ולאחר מכן לחץ על סימן הפלוס כדי להגדיר את המדפסת שלך. לחץ על האריח סרוק במסך הבית כדי להציג אופציות לסריקה מהמדפסת, ייבוא קובץ קיים, או שימוש במצלמה של המחשב או מצלמת האינטרנט כדי ללכוד ולערוך תמונות או מסמכים.

  • Apple Image Capture: פתח את לכידת התמונה מרשימת אפליקציות, לחץ על שם המדפסת שלך ברשימת התקנים או משותפים, ואז לחץ הצג פרטים כדי להציג את כל האפשרויות וההגדרות.

 • בדוק את רמות הדיו המשוערות: הצג את המחוונים של מפלסי הדיו בלוח הבקרה של המדפסת, אם הם זמינים. או הדפס עמוד בדיקה-עצמית או דוח מצב מדפסת.

 • גש אל דף הבית של המדפסת (מדפסות רשת): פתח את חלון הדפס וסרוק או מדפסות וסורקים, בחר את המדפסת שלך, לחץ אפשרויות וחומרי הספקה, ואז לחץ הצג את עמוד האינטרנט של המדפסת.

  לחיצה על 'הצג את עמוד האינטרנט של המדפסת'
 • פקס: השתמש בלחצנים ובתפריטים בלוח הבקרה של המדפסת.

מה אם ה-Mac שלי אינו יכול למצוא את המדפסת שלי?

נסה עצות אלה לפתרון בעיות אם ה-Mac אינו מאתר את מדפסת AirPrint.

 • בדוק את חיבור המדפסת. בדוק את תפריט האלחוט או ההגדרות בלוח הבקרה של המדפסת או הדפס דף תצורת רשת, ואז ודא שהמדפסת מחוברת לרשת האלחוטית.

 • בדוק את חיבור המחשב. ב-Mac שלך, לחץ על סמל הרשת, ואז ודא שה-Mac מחוברת לרשת האלחוטית.

 • בדוק אם קיימים עדכוני Mac. פתח את תפריט Apple, לחץ על אודות Mac זה, ואז לחץ עדכון תוכנה כדי לעדכן את ה-Mac שלך.

 • עדכן את קושחת המדפסת. גש אל הורדות תוכנה ומנהלי התקנים של HP כדי לחפש ולהוריד עדכוני קושחה עבור המדפסת שלך.

 • הפעל מחדש את הנתב, את המדפסת ואת ה-Mac. נתק את הנתב, כבה את המדפסת, ואז סגור את כל התוכניות ב-Mac וכבה אותו. הפעל את הנתב, המתן לחיבור אינטרנט מוצלח, הפעל את המדפסת ואז הפעל את ה-Mac.

 • אפס את מערכת ההדפסה. פתח את תפריט Apple, לחץ על העדפות מערכת, ואז לחץ על הדפס וסרוק או מדפסות וסורקים. לחץ לחיצה ימנית או Ctrl + לחיצה בכל מקום בחלון מדפסות, ואז לחץ על אפס את מערכת ההדפסה. הפעל מחדש את המדפסת שלך, ואז הוסף מחדש את המדפסת שלך מתוך הרשימה.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏