תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP Laser NS MFP 1005 - טעינת נייר, מעטפות

כיצד לטעון נייר או מעטפות לתוך מגש הקלט של מדפסות לייזר מדגמי HP NS MFP 1005, 1005c, 1005n ו-1005w.

זהירות:

אל תטען סוגים רבים של נייר לתוך מגש הפלט, ולעולם אל תטען נייר בזמן שהמדפסת מדפיסה.

טעינת נייר רגיל

טען ערימת נייר לתוך מגש ההזנה.

 1. הסר את מכסה מגש הקלט.

  הסרת מכסה מגש הקלט
 2. הסט החוצה ככל האפשר את מכווני הנייר.

  החלקת מכווני הנייר החוצה
 3. כופף או אוורר את קצות ערימת הנייר כדי להפריד בין הדפים.

 4. הכנס ערימת נייר (לא יותר מ-150 גיליונות) לתוך מגש ההזנה כשהקצה העליון פונה קדימה והצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה.

  טעינת נייר
 5. החלק פנימה את מכווני הנייר עד שייגעו בקצוות הנייר.

  זהירות:

  כדי למנוע חסימות נייר, אל תמלא את המגש יתר על המידה. ודא שהקצה העליון של ערימת הנייר נמצא מתחת למכוון מילוי הנייר בתוך המדפסת.

  החלקת מכווני הנייר פנימה
 6. הסר את מכסה מגש ההזנה.

  הסרת מכסה מגש ההזנה
 7. משוך את מאריך מגש הפלט החוצה.

  משיכת מאריך מגש הפלט החוצה

המדפסת מוכנה כעת להדפסה על נייר רגיל. לפני ההדפסה, הקפד לבחור את גודל הנייר הנכון ואת הגדרות הנייר הנכונות עבור עבודת ההדפסה שלך.

טעינת מעטפות

טען מעטפה אחת בכל פעם במגש ההזנה.

 1. הסר את מכסה מגש הקלט.

  הסרת מכסה מגש הקלט
 2. הסט החוצה ככל האפשר את מכווני הנייר.

  החלקת מכווני הנייר החוצה
 3. הוצא את כל הנייר ממגש ההזנה.

 4. הכנס מעטפה אחת לתוך מגש ההזנה כשהצד הקצר של המעטפה פונה אחורה והצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה.

  דוגמה לכיוון מעטפה
 5. הסט את מכווני הנייר עד לקצוות המעטפה.

  החלקת מכווני הנייר פנימה
 6. החלק את מכסה מגש ההזנה אל מעל המגש.

  הסרת מכסה מגש ההזנה
 7. משוך את מאריך מגש הפלט החוצה.

  משיכת מאריך מגש הפלט החוצה

המדפסת מוכנה כעת להדפסה על נייר רגיל. לפני ההדפסה, הקפד לבחור את גודל הנייר הנכון ואת הגדרות הנייר הנכונות עבור עבודת ההדפסה שלך.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏