תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP - השגיאה 'נדרשת התערבות משתמש' (Windows)

הודעת שגיאה נדרשת התערבות משתמש מוצגת במחשב והמדפסת לא מדפיסה. אפשר שבעיה זו נגרמה כתוצאה ממצב שגיאה של המדפסת, עבודות הדפסה משובשות, או בעיות בחיבור האלחוטי.

בצע את המשימות הבאות בסדר הנתון. השתמש במדפסת לאחר כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

בדוק אם יש נוריות מהבהבות או הודעות שגיאה

כאשר המדפסת אינה מגיבה או אינה פועלת כמצופה, חפש הודעת שגיאה כדי למצוא מידע שימושי יותר.

 1. בדוק את לוח הבקרה של המדפסת: אם הנוריות במדפסת שלך מהבהבות או מוצגת שגיאה, פעל בהתאם להוראות בלוח הבקרה של המדפסת או תוכנת המדפסת כדי לפתור את הבעיה. אם לא מוצגות הוראות, גש אל תמיכת הלקוחות של HP‏, הקלד את דגם המדפסת שלך ואז חפש נוריות מהבהבות או את השגיאה הספציפית כדי לקרוא תיאור מפורט של השלבים.

 2. בדוק את תוכנת המדפסת שלך או את האפליקציה HP Smart: שגיאות והודעות בתוכנות ואפליקציות של HP מספקות לעיתים הוראות כדי לפתור מצבי שגיאה של המדפסת.

שימוש בכלי (Windows) HP Print and Scan Doctor

השתמש ב-HP Print and Scan Doctor במחשב עם Windows כדי לסייע באבחון ובפתרון בעיות הדפסה וסריקה.

 1. ודא שיש נייר במגש הראשי ואז הפעל את המדפסת.

 2. הורד את HP Print and Scan Doctor, ופעל בהתאם להנחיות כדי להתקין ולפתוח את הכלי.

 3. במסך הפתיחה, לחץ על התחל כדי לבחור את המדפסת ולהפעיל את האבחון.

 4. אם המדפסת לא נמצאה, לחץ על המוצר שלי לא מופיע ברשימה, ולאחר מכן בצע את ההוראות לפתרון בעיות בחיבור.

אפס את סביבת ההדפסה של Windows

הפסק את ההדפסה ברקע, מחק קבצי עבודת הדפסה, ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב ואת המדפסת.

 1. כבה את המדפסת, ולאחר מכן נתק את כבל המתח.

 2. בתוך Windows, חפש ופתח את שירותים.

 3. בחלון שירותים, לחץ לחיצה ימנית על הדפסה ברקע, ואז בחר עצור.

  עצירת מנגנון ההדפסה ברקע של החלון 'שירותים'
 4. אחרי שמנגנון ההדפסה נעצר, סגור את חלון שירותים.

 5. ב-Windows, פתח את סייר הקבצים.

 6. גלוש אל -C: > Windows > System 32 > הדפסה ברקע > מדפסות.

 7. מחק את כל הקבצים שבתיקייה PRINTERS.

 8. כבה את המחשב שלך.

 9. חבר מחדש את כבל המתח למדפסת ולאחר מכן הפעל אותו.

 10. הפעל את המחשב.

איפוס המדפסת

אפס את המדפסת כדי להתאושש מתקלות או משגיאות במדפסת.

 1. אם המדפסת שברשותך מכילה סוללה נטענת, הוצא אותה.

 2. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל החשמל מהמדפסת.

 3. נתק את כבל החשמל ממקור המתח.

 4. המתן ‏60 שניות.

 5. חבר מחדש את כבל החשמל לשקע חשמל בקיר ולמדפסת.

  הערה:

  ‏HP ממליצה לחבר את המדפסת ישירות לשקע חשמל בקיר.

 6. הפעל את המדפסת כדי להשלים את האיפוס.

הפעל את כלי פתרון בעיות המדפסת של Windows

Windows כולל כלי פתרון בעיות שיכול לסייע לפתור בעיות מדפסת.

 1. ב-Windows, חפש ופתח את פתור בעיות הגדרות.

 2. לחץ מדפסת > הפעל את פותר הבעיות.

  הפעלת פותר הבעיות של המדפסת ב-Windows
 3. אם תתבקש לעשות זאת, בחר את המדפסת שלך מהרשימה ולאחר מכן לחץ הבא.

Windows מזהה ופותרת בעיות במדפסת ה-HP שלך.

צור חיבור IP ידני

הדפס עמוד תצורת רשת או תוצאות בדיקת רשת אלחוטית, ואז השתמש במידע שבעמוד זה כדי לחבר את המדפסת שלך באופן אלחוטי.

 1. הדפס תוצאות בדיקת רשת אלחוטית או דוח תצורת רשת.

  • מדפסות הזרקת דיו עם תפריט לוח הבקרה: פתח את התפריט אלחוט, הגדרות רשת, או הגדרה כדי לאתר את רשימת הדוחות הזמינים.

  • רוב מדפסות הזרקת הדיו הן ללא תפריט לוח בקרה: לחץ על הלחצנים אלחוט ומידע בו-זמנית, או לחץ על הלחצנים אלחוט והתחל העתקה בשחור בו-זמנית.

  • מדפסות LaserJet: לחץ והחזק את הלחצן אלחוט במשך 10 שניות או עד שהנורית 'מוכנה' תתחיל להבהב או עבור אל תפריט האלחוט ובחר בדיקת רשת אלחוטית.

  • מדפסות Laser NS ו-Neverstop Laser: לחץ לחיצה ארוכה (3 שניות) על הלחצנים המשך וכן אלחוט.

  • מדפסות DeskJet 6000 ו-6400, ENVY 6000 ו-6400, Tango: לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן מידע עד שכל לחצני לוח הבקרה יידלקו, ואז לחץ במקביל על הלחצנים מידע וחידוש פעולה.

 2. בתדפיס, אתר את המצב האלחוטי, כתובת ה-IP, מסכת רשת המשנה, שער ברירת המחדל וכתובת ה-URL.

  • מצב אלחוטי: תחת 802.11 אלחוטי, המצב אמור להיות מחובר. אם לא, המדפסת שלך אינה מחוברת לרשת האלחוטית. חבר את המדפסת שלך לרשת. לקבלת מידע נוסף, עבור אל Connect to a Wireless HP Printer.

   מצב אלחוטי של מחובר בדף תצורת הרשת
  • כתובת IP, מסיכת רשת משנה, שער ברירת מחדל: תחת 802.11 אלחוטי, אתר את כתובת ה-IP, מסיכת רשת המשנה ומספרי השער של המדפסת. אם אתה מוצא מספרים שונים עבור IPv4 ו-IPv6, דרושים לך רק מספרי IPv4.

   זיהוי כתובת ה-IP, מסיכת רשת המשנה ושער ברירת המחדל בדוח תצורת הרשת
  • כתוב(ו)ת URL: תחת מידע כללי, אתר את כתובות URL לשרת אינטרנט מוטבע. ייתכן שלמדפסת שלך יש יותר מכתובת URL אחת.

   איתור כתובת ה-URL עבור שרת אינטרנט מוטבע בדף תצורת הרשת
 3. במחשב המחובר לרשת, פתח דפדפן אינטרנט, הקלד את אחת מכתובות ה-URL בשדה הכתובת ולאחר מכן הקש על Enter כדי לפתוח את ה-EWS של המדפסת. אם ה-EWS אינו מוצג, נסה דפדפן אחר.

 4. ב-EWS, לחץ על הכרטיסייה רשת או עבודה ברשת, פתח את אפשרות התפריט אלחוטי, ולאחר מכן לחץ על תצורת IPv4.

 5. בחר -IP ידני ולאחר מכן ספק את פרטי המדפסת שברשותך.

  הגדרה ידנית של כתובת ה-IP של מדפסת ב-EWS
  • כדי למלא באופן אוטומטי את כל השדות, לחץ על הצע כתובת IP ידנית, ולאחר מכן ודא שהשדות עבור כתובת IP ידנית, מסיכת רשת משנה ידני ושער ברירת מחדל ידני תואמים לפרטי המדפסת שברשותך בדף תצורת הרשת.

  • אם כתובת IP ידנית אינה זמינה, הקלד את המידע מתוך דף תצורת הרשת בשדות כתובת IP, מסיכת רשת משנה ושער ברירת מחדל.

 6. לחץ על החל, ולאחר מכן המתן לאישור השינויים.

צור יציאת TCP/IP ב-Windows (אלחוטיות בלבד)

הוסף יציאת מדפסת ל-Windows שתואמת לכתובת ה-IP של המדפסת שברשותך.

 1. הדפס תוצאות בדיקת רשת אלחוטית או דוח תצורת רשת.

  • מדפסות הזרקת דיו עם תפריט לוח הבקרה: פתח את התפריט אלחוט, הגדרות רשת, או הגדרה כדי לאתר את רשימת הדוחות הזמינים.

  • רוב מדפסות הזרקת הדיו הן ללא תפריט לוח בקרה: לחץ על הלחצנים אלחוט ומידע בו-זמנית, או לחץ על הלחצנים אלחוט והתחל העתקה בשחור בו-זמנית.

  • מדפסות LaserJet: לחץ והחזק את הלחצן אלחוט במשך 10 שניות או עד שהנורית 'מוכנה' תתחיל להבהב או עבור אל תפריט האלחוט ובחר בדיקת רשת אלחוטית.

  • מדפסות Laser NS ו-Neverstop Laser: לחץ לחיצה ארוכה (3 שניות) על הלחצנים המשך וכן אלחוט.

  • מדפסות DeskJet 6000 ו-6400, ENVY 6000 ו-6400, Tango: לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן מידע עד שכל לחצני לוח הבקרה יידלקו, ואז לחץ במקביל על הלחצנים מידע וחידוש פעולה.

 2. בדף תצורת הרשת, אתר את כתובת ה-IP של המדפסת.

 3. ב-Windows, חפש ופתח את מדפסות וסורקים.

 4. לחץ על שם המדפסת ולאחר מכן לחץ על נהל.

 5. לחץ תכונות מדפסת.

 6. בכרטיסייה יציאות, לחץ על הוסף יציאה.

 7. בחר יציאת TCP/IP תקנית, ולאחר מכן לחץ על יציאה חדשה.

  יצירת יציאת TCP/IP רגילה חדשה
 8. הזן את כתובת ה-IP של המוצר ולחץ על הבא.

 9. בחר את היציאה התקנית החדשה מסוג TCP/IP מהרשימה, ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הערה:

  ייתכן שתראה שתי מדפסות ברשימת ההתקנים. אל תסיר או תסיר את ההתקנה של אף אחת מהמדפסות.

מסירת המדפסת לתיקון

מסור לתיקון או החלף את מוצר HP שברשותך אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.

עבור אל פנה לתמיכת הלקוחות של HP‏ כדי לקבוע מועד לתיקון או להחלפה. אם אתה נמצא באזור אסיה והאוקיינוס השקט, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך.

כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות מוצר HP. יתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שכבר אינם במסגרת האחריות.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏