תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

השתמש בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) במדפסת HP

שרת האינטרנט המשובץ (EWS‏) הוא דף בית של המדפסת שניגשים אליו באמצעות דפדפן אינטרנט לצורך ניהול הגדרות, קבלת עדכונים וביצוע משימות תחזוקה.

דוגמה לשרת האינטרנט המשובץ (EWS) במדפסת HP

יש כמה דרכים לפתוח את דף הבית של המדפסת:

 • חיבור רשת מקומי: כאשר המדפסת שלך מחוברת באמצעות חיבור אלחוטי או קווי (Ethernet), הזן את כתובת ה-IP של המדפסת לתוך סרגל הכתובת של דפדפן האינטרנט.

 • האפליקציה HP Smart: ממחשב או התקן נייד, פתח את הגדרות המדפסת באפליקציה.

 • חיבור Wi-Fi Direct: חבר את המדפסת שלך באמצעות Wi-Fi Direct אל המחשב שלך או ההתקן הנייד שלך, ואז הזן את כתובת ה-IP של המדפסת לתוך סרגל הכתובת של דפדפן האינטרנט. תמיכת Wi-Fi Direct משתנה בהתאם לדגם המדפסת.

פתח את EWS מתוך האפליקציה HP Smart

גש אל דף הבית של המדפסת באמצעות תפריט ההגדרות ב-HP Smart.

 1. ודא שהמדפסת שלך מחוברת לאותה הרשת שאליה מחובר המחשב או ההתקן הנייד שלך.

 2. פתח את האפליקציה HP Smart. אם האפליקציה HP Smart אינה ברשותך, הורד אותה מ-‏‎123.hp.comapp store.

 3. הנח את המדפסת קרוב לנתב ולמחשב או להתקן הנייד שלך.

 4. פתח את האפליקציה ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות כדי להוסיף את המדפסת שלך.

 5. מתוך מסך הבית של האפליקציה, בחר את השם או התמונה של המדפסת שלך.

 6. גלול כלפי מטה במורד הרשימה של ההגדרות כדי לבחור הגדרות מתקדמות או דף הבית של המדפסת (EWS).

 7. אם מופיע חלון כניסה או אישור, הזן את המידע כדי לסיים את פתיחת ה-EWS.

  • אם מופיע אישור אבטחה של אתר אינטרנט, לחץ על המשך כדי לפתוח את דף הבית של המדפסת.

  • אם נפתח חלון כניסה, הקלד admin עבור שם המשתמש ולאחר מכן הקלד את קוד ה-PIN שנמצא על המדבקה הממוקמת בתחתית או בגב המדפסת, או את הסיסמה שנקבעה על-ידי מנהל המערכת של המדפסת.

  דוגמה למדבקת קוד ה-PIN על המדפסת

פתח את ה-EWS באמצעות חיבור רשת מקומי

אם המדפסת שלך מחוברת אל הרשת המקומית, השג את כתובת ה-IP, ואז הקלד אותה בדפדפן אינטרנט במחשב או בהתקן נייד כדי לפתוח את דף הבית של המדפסת.

 1. ודא שהמדפסת שלך מחוברת לאותה הרשת שאליה מחובר המחשב או ההתקן הנייד שלך.

 2. מצא את כתובת ה-IP של המדפסת.

  • מדפסות עם תפריט לוח בקרה: מצא את כתובת ה-IP בתפריט אלחוט או בהגדרות הרשת.

   דוגמה למסך סיכום האלחוט
  • מדפסות ללא תפריט לוח בקרה: הדפס דף תצורת רשת או דוח בדיקת רשת אלחוטית כדי לאתר את כתובת ה-IP.

   ברוב המדפסות יש ללחוץ במקביל על הלחצנים אלחוט ומידע, או ללחוץ במקביל על הלחצנים אלחוט והתחל צילום בשחור.

   עבור מדפסות HP DeskJet‏ 6000 ו-6400, Envy‏ 6000 ו-6400 ו-טנגו, לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן מידע עד שכל לחצני לוח הבקרה יידלקו, ולאחר מכן גע במקביל בלחצן מידע ובלחצן חידוש.

   דוגמה לכתובת ה-IP בדוח תצורת רשת
 3. הקלד את כתובת ה-IP בשורת הכתובת של דפדפן האינטרנט ואז לחץ על Enter.

  הקלדת כתובת IP בשורת הכתובת של דפדפן האינטרנט
 4. אם מופיע חלון כניסה או אישור, הזן את המידע כדי לסיים את פתיחת ה-EWS.

  • אם מופיע אישור אבטחה של אתר אינטרנט, לחץ על המשך כדי לפתוח את דף הבית של המדפסת.

  • אם נפתח חלון כניסה, הקלד admin עבור שם המשתמש ולאחר מכן הקלד את קוד ה-PIN שנמצא על המדבקה הממוקמת בתחתית או בגב המדפסת, או את הסיסמה שנקבעה על-ידי מנהל המערכת של המדפסת.

  דוגמה למדבקת קוד ה-PIN על המדפסת

פתח את שרת האינטרנט המשובץ (EWS) באמצעות חיבור Wi-Fi Direct

השתמש בחיבור אלחוטי ישיר למדפסת כדי לגשת לדף הבית של המדפסת במחשב או בהתקן הנייד שלך.

 1. הנח את המדפסת קרוב למחשב או להתקן הנייד שלך.

 2. הפעל את המדפסת ואז ודא שמחסניות הדיו מותקנות ושנייר נטען במגש.

 3. השג את שם המדפסת עבור Wi-Fi Direct (לדוגמה: ‏‎DIRECT-72-HP OfficeJet Pro 6970) וסיסמה.

  • מדפסות עם תפריט לוח בקרה: גע בסמל Wi-Fi Direct או פתח את תפריט הגדרות Wi-Fi Direct כדי להשיג את השם והסיסמה.

  • מדפסות ללא תפריט לוח בקרה: הדפס דף מידע. השתמש בשיטה התואמת את לחצני לוח הבקרה במדפסת שלך.

   • לחץ על לחצן מידע.

   • לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן Wi-Fi Direct למשך 3 שניות.

   • לחץ במקביל על הלחצן אלחוט ועל הלחצן מידע.

   • לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן חידוש או למשך עד 10 שניות, או עד להדפסת הדוח.

   • עבור מדפסות HP DeskJet‏ 6000 ו-6400, Envy‏ 6000 ו-6400 ו-טנגו, לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן מידע עד שכל לחצני לוח הבקרה יידלקו, ולאחר מכן גע במקביל בלחצן מידע ובלחצן ביטול.

  השם והסיסמה נמצאים בסעיף Wi-Fi Direct.

  מיקום הסעיף Wi-Fi Direct בדוח תצורת רשת
 4. במחשב או בהתקן הנייד שברשותך, פתח את הגדרות ה-Wi-Fi או החיבור האלחוטי כדי להציג את רשימת הרשתות האלחוטיות הזמינות.

 5. בחר את שם מדפסת Wi-Fi Direct מרשימת הרשתות הזמינות, ואז הזן את הסיסמה כדי להתחבר למדפסת.

 6. בדפדפן אינטרנט, הקלד 192.168.223.1 בשורת הכתובת ואז לחץ על מקש Enter.

  הקלדת כתובת IP בשורת הכתובת של דפדפן האינטרנט
 7. אם מופיע חלון כניסה או אישור, הזן את המידע כדי לסיים את פתיחת ה-EWS.

  • אם מופיע אישור אבטחה של אתר אינטרנט, לחץ על המשך כדי לפתוח את דף הבית של המדפסת.

  • אם נפתח חלון כניסה, הקלד admin עבור שם המשתמש ולאחר מכן הקלד את קוד ה-PIN שנמצא על המדבקה הממוקמת בתחתית או בגב המדפסת, או את הסיסמה שנקבעה על-ידי מנהל המערכת של המדפסת.

  דוגמה למדבקת קוד ה-PIN על המדפסת

שאלות נפוצות

יש לך שאלה נוספת? אתר תשובות נוספות ועזרה.

היכן אוכל למצוא את שם המשתמש והסיסמה או מספר הזיהוי האישי של ה-EWS?

אם תתבקש לספק אישורים נוספים בעת הגישה לדף הבית של המדפסת, בדוק את מספר הזיהוי האישי במדבקת ה-UPC של המדפסת או צור קשר עם מנהל המדפסת כדי לקבל סיסמה.

 1. בהוראת האישור הזן admin (ברירת מחדל) עבור שם המשתמש.

 2. אתר את מספר הזיהוי האישי במדבקת ה-UPC של המדפסת הנמצאת בגב המדפסת או בתוך אזור הגישה של המחסנית, ואז הזן אותו.

  דוגמה למדבקת מספר הזיהוי האישי על המדפסת
 3. אם מספר הזיהוי האישי אינו רשום על המדבקה או שהמדבקה חסרה, צור קשר עם מנהל המדפסת כדי לקבל את מספר הזיהוי האישי או סיסמה.

כיצד להקצות כתובת IP למדפסת שלי באופן ידני?

הדפס דף תצורת רשת או דוח בדיקת רשת אלחוטית, ולאחר מכן השתמש במידע שמופיע בו כדי לחבר את המדפסת באופן אלחוטי.

 1. הדפס דף תצורת רשת או דוח בדיקת רשת אלחוטית .

  • מדפסות עם תפריט לוח בקרה: הדפס את הדף מתוך תפריט אלחוט, הגדרות אלחוט או הגדרה.

  • מדפסות ללא תפריט לוח בקרה: הדפס את הדף באמצעות צירופי לחצנים בלוח הבקרה של המדפסת.

   ברוב המדפסותיש ללחוץ במקביל על הלחצנים אלחוטי ומידע, או ללחוץ במקביל על הלחצנים אלחוט והתחל צילום בשחור.

   עבור מדפסות HP DeskJet‏ 6000 ו-6400, Envy‏ 6000 ו-6400 ו-טנגו, לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן מידע עד שכל לחצני לוח הבקרה יידלקו, ולאחר מכן גע במקביל בלחצן מידע ובלחצן חידוש.

 2. בתדפיס, אתר את המצב האלחוטי, כתובת ה-IP, מסכת רשת המשנה, שער ברירת המחדל וכתובת ה-URL.

  • מצב אלחוטי: תחת 802.11 אלחוטי, המצב אמור להיות מחובר. אם לא, המדפסת שלך אינה מחוברת לרשת האלחוטית. חבר את המדפסת שלך לרשת. לקבלת מידע נוסף, עבור אל Connect to a Wireless HP Printer.

   מצב אלחוטי של החיבור בדף תצורת הרשת
  • כתובת IP, מסיכת רשת משנה, שער ברירת מחדל: תחת 802.11 אלחוטי, אתר את כתובת ה-IP, מסיכת רשת המשנה ומספרי השער של המדפסת. אם אתה מוצא מספרים שונים עבור IPv4 ו-IPv6, דרוש לך רק מספר ה-IPv4.

   זיהוי כתובת ה-IP, מסיכת רשת המשנה ושער ברירת המחדל בדוח תצורת הרשת
  • כתובות URL: תחת מידע כללי, אתר את כתובות URL לשרת אינטרנט מוטבע. ייתכן שלמדפסת שלך יש יותר מכתובת URL אחת.

   איתור כתובת ה-URL עבור שרת אינטרנט מוטבע בדף תצורת הרשת
 3. במחשב המחובר לרשת, פתח דפדפן אינטרנט, הקלד את אחת מכתובות ה-URL בשדה הכתובת ולאחר מכן הקש על Enter כדי לפתוח את ה- EWS של המדפסת. אם ה-EWS לא מופיע, נסה דפדפן אחר.

 4. ב-EWS, לחץ על הכרטיסייה רשת או עבודה ברשת, פתח את אפשרות התפריט קווי ולאחר מכן לחץ על תצורת IPv4.

 5. בחר -IP ידני ולאחר מכן ספק את פרטי המדפסת שברשותך.

  הגדרה ישנית של כתובת IP של מדפסת ב-EWS
  • כדי למלא באופן אוטומטי את כל השדות, לחץ על הצע כתובת Ip ידנית, ולאחר מכן ודא שהשדות עבור כתובת ip ידנית, מסיכת רשת משנה ידנית ו שער ברירת מחדל ידני תואמים את מידע המדפסת שברשותך בדף תצורת הרשת.

  • אם כתובת Ip ידנית אינה זמינה, הקלד את המידע מתוך דף תצורת הרשת לשדות כתובת Ip, מסיכת רשת משנה ושער ברירת מחדל .

 6. לחץ על החל, ולאחר מכן המתן לאישור השינויים.

האם אוכל להגדיר את המדפסת שלי ברשת מקומית באמצעות דף הבית של המדפסת?

השתמש באשף התקנת החיבור האלחוטי בדף הבית של המדפסת כדי לחבר את המדפסת שלך לרשת מקומית.

 1. הנח את המדפסת קרוב למחשב או להתקן הנייד שלך ובקרבת נתב האלחוט.

 2. הפעל את המדפסת ואז ודא שמחסניות הדיו מותקנות ושנייר נטען במגש.

 3. השג את שם המדפסת עבור Wi-Fi Direct (לדוגמה: ‏‎DIRECT-72-HP OfficeJet Pro 6970) וסיסמה.

  • מדפסות עם תפריט לוח בקרה: גע בסמל Wi-Fi Direct או פתח את תפריט הגדרות Wi-Fi Direct כדי להשיג את השם והסיסמה.

  • מדפסות ללא תפריט לוח בקרה: הדפס דף מידע. השתמש בשיטה התואמת את לחצני לוח הבקרה במדפסת שלך.

   • לחץ על לחצן מידע.

   • לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן Wi-Fi Direct למשך 3 שניות.

   • לחץ במקביל על הלחצן אלחוט ועל הלחצן מידע.

   • לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן חידוש או למשך עד 10 שניות, או עד להדפסת הדוח.

   • עבור מדפסות HP DeskJet‏ 6000 ו-6400, Envy‏ 6000 ו-6400 ו-טנגו, לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן מידע עד שכל לחצני לוח הבקרה יידלקו, ולאחר מכן גע במקביל בלחצן מידע ובלחצן ביטול.

  השם והסיסמה נמצאים בסעיף Wi-Fi Direct.

  מיקום הסעיף Wi-Fi Direct בדוח תצורת רשת
 4. במחשב או בהתקן הנייד שברשותך, פתח את הגדרות ה-Wi-Fi או החיבור האלחוטי כדי להציג את רשימת הרשתות האלחוטיות הזמינות.

 5. בחר את שם מדפסת Wi-Fi Direct מרשימת הרשתות הזמינות, ואז הזן את הסיסמה כדי להתחבר למדפסת.

 6. בדפדפן אינטרנט, הקלד 192.168.223.1 בשורת הכתובת ואז לחץ על מקש Enter.

  הקלדת כתובת IP בשורת הכתובת של דפדפן האינטרנט
 7. אם מופיע חלון כניסה או אישור, הזן את המידע כדי לסיים את פתיחת ה-EWS.

  • אם מופיע אישור אבטחה של אתר אינטרנט, לחץ על המשך כדי לפתוח את דף הבית של המדפסת.

  • אם נפתח חלון כניסה, הקלד admin עבור שם המשתמש ולאחר מכן הקלד את קוד ה-PIN שנמצא על המדבקה הממוקמת בתחתית או בגב המדפסת, או את הסיסמה שנקבעה על-ידי מנהל המערכת של המדפסת.

  דוגמה למדבקת קוד ה-PIN על המדפסת
 8. מתוך תפריט הרשת בחר אלחוט (802.11), ואז בחר אשף הגדרת אלחוט.

 9. פעל על פי ההוראות כדי לבחור את הרשת המקומית שלחך והזן את הסיסמה כדי להשלים את החיבור.

 10. חבר מחדש את המחשב לרשת ה-Wi-Fi המקומית שלך אחרי השלמת הגדרת המדפסת.

מה אם אני מקבל אזהרות אבטחה בעת החלפת הגדרות?

בעת שינוי הגדרה מתוך דף הבית של המדפסת, אפשר שדפדפן האינטרנט שלך יציג את ההודעות מנתב מחדש לדף בטוח ואתר זה אינו בטוח. פתיחת דף הבית אינה חושפת את המחשב שלך לאיומי אבטחה.

 1. בחלון מנתב מחדש לדף בטוח לחץ אישור.

  לחץ 'אישור' בחלון 'מנתב מחדש לדף בטוח'
 2. בחלון חיבור זה אינו פרטי או אתר זה אינו בטוח, לחץ הצג פרטים, מידע נוסף, או מתקדם.

 3. בתחתית החלון, לחץ בקר באתר אינטרנט זה, המשך אל דף האינטרנט, או המשך אל [כתובת ה-IP של המדפסת].

כיצד אוכל לסרוק ממדפסת EWS?

עבור מדפסות שמותאמות לסריקה, תוכל לסרוק מסמכים ותצלומים באמצעות Webscan דרך חיבור רשת. אין צורך בתוכנה או במנהלי התקן נוספים כלשהם.

 1. הנח את המקור על גבי זכוכית הסורק או לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ADF).

  הערה:

  אל תטען צילומים במזין המסמכים האוטומטי, כדי למנוע נזק לצילומים או למדפסת.

 2. ודא שהמדפסת שלך מחוברת לאותה הרשת שאליה מחובר המחשב או ההתקן הנייד שלך.

 3. מצא את כתובת ה-IP של המדפסת.

  • מדפסות עם תפריט לוח בקרה: מצא את כתובת ה-IP בתפריט אלחוט או בהגדרות הרשת.

   דוגמה למסך סיכום האלחוט
  • מדפסות ללא תפריט לוח בקרה: הדפס דף תצורת רשת או דוח בדיקת רשת אלחוטית כדי לאתר את כתובת ה-IP.

   ברוב המדפסות יש ללחוץ במקביל על הלחצנים אלחוט ומידע, או ללחוץ במקביל על הלחצנים אלחוט והתחל צילום בשחור.

   עבור מדפסות HP DeskJet‏ 6000 ו-6400, Envy‏ 6000 ו-6400 ו-טנגו, לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן מידע עד שכל לחצני לוח הבקרה יידלקו, ולאחר מכן גע במקביל בלחצן מידע ובלחצן חידוש.

   דוגמה לכתובת ה-IP בדוח תצורת רשת
 4. הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשורת הכתובת של דפדפן האינטרנט, לאחר מכן לחץ על Enter כדי לפתוח את שרת האינטרנט המוטבע (EWS) של המדפסת.

  הקלדת כתובת IP בשורת הכתובת של דפדפן האינטרנט
 5. אם מופיע חלון כניסה או אישור, הזן את המידע כדי לסיים את פתיחת ה-EWS.

  • אם מופיע אישור אבטחה של אתר אינטרנט, לחץ על המשך כדי לפתוח את דף הבית של המדפסת.

  • אם נפתח חלון כניסה, הקלד admin עבור שם המשתמש ולאחר מכן הקלד את קוד ה-PIN שנמצא על המדבקה הממוקמת בתחתית או בגב המדפסת, או את הסיסמה שנקבעה על-ידי מנהל המערכת של המדפסת.

  דוגמה למדבקת קוד ה-PIN על המדפסת
 6. לחץ על סרוק.

  תוצג ההודעה לא ניתן להשתמש בפונקציה זו משום שהיא הושבתה.
  פתיחת תפריט הסריקה ב-EWS
 7. לחץ על הגדרות > אבטחה > הגדרות מנהל מערכת.

 8. אם תתבקש לעבור אל דף אינטרנט מאובטח התומך ב-HTTPS, בחר אישור או נתב שוב ל-HTTPS.

 9. אם מוצגת ההודעה החיבור שלך אינו פרטי לחץ על מתקדם > המשך אל [כתובת ה-IP של המדפסת].

 10. בהגדרות המנהל, בחר את התיבה שלצד Webscan או Webscan מתוך EWS, לחץ על החל > אישור.

 11. חזור לתפריט הסריקה , בחר את העדפות הסריקה, לחץ על התחל סריקהולאחר מכן פעל בהתאם להוראות כדי לשמור את הסריקה.

  דוגמה לתפריט הגדרות Webscan ב-EWS

כיצד אוכל לעדכן את קושחת המדפסת מתוך ה-EWS?

השתמש בדף הבית של המדפסת כדי לבדוק ולהתקין עדכוני קושחת מדפסת.

 1. בדף הבית של המדפסת, לחץ כלים או שירותי אינטרנט.

 2. לחץ עדכוני מדפסת או עדכוני מוצר, ואז לחץ בדוק עכשיו.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏