תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP OfficeJet 8010‏, Pro 8020 ו-8030 - שגיאת חסימת נייר

בעת ההדפסה, המדפסת מפסיקה להזין דפים והודעת השגיאה חסימת נייר מוצגת בלוח הבקרה. הדבר מעיד על האפשרות שיש נייר תקוע בתוך המדפסת.

הערה:

חסימות נייר יכולות להיות אמיתיות או כוזבות. המדפסת עשויה לדווח על חסימת נייר גם כאשר אין נייר תקוע. השלבים הבאים מתייחסים לחסימות נייר אמיתיות וגם לכוזבות.

בצע את המשימות הבאות בסדר הנתון. השתמש במדפסת לאחר כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

הסר נייר ממגש ההזנה

הסר נייר חופשי או חסום כלשהו הנגיש מתוך אזור מגש ההזנה.

הערה:

אל תשתמש בנייר שעוביו עולה על 105 גרם כשמדובר בנייר רגיל או על 200 גרם כשמדובר בכרטיסים.

 1. הוצא את כל דפי הנייר ממגש ההזנה.

 2. לחץ על שני לחצני מגש הפלט והחזק אותם, ולאחר מכן הוצא את מגש הפלט.

  לחיצה על שני לחצני מגש הפלט, ואז הסרת המגש.
 3. משוך החוצה את מגש הקלט.

  משיכת מגשה הקלט החוצה
 4. הסר בעדינות את הנייר שנתקע ואת פיסות הנייר הקרועות מאזור המגש. כדי למנוע קריעה של גיליונות נייר שלמים, משוך את הנייר בשתי הידיים.

  הוצא נייר תקוע מאזור המגשים.
 5. ודא שאין עצמים זרים בנתיב הנייר, ולאחר מכן טען נייר חדש במגש הקלט.

 6. הכנס את מגש ההזנה חזרה לתוך המדפסת ולאחר מכן התקן מחדש את מגש הפלט.

שחרור נייר תקוע מהמדפסת

חסימות נייר עלולות לקרות באזורים רבים במדפסת. אם אינך מצליח למצוא את חסימת הנייר באזור אחד, המשך לחפש באזור הבא עד שתאתר את הנייר התקוע.

ניקוי של גלילי הזנת הנייר

אבק, סיבי נייר ופסולת אחרת עלולים להצטבר על גלילי הזנת הנייר ולגרום לחסימות נייר ובעיות בהזנת הנייר. נקה את הגלילים כדי לסייע במניעת חסימות נייר בעתיד.

הוצא פסולת מתוך נתיב הנייר

כשפיסות נייר קטנות נתקעות בנתיב הנייר, הדבר מגביר את הסיכון לחסימות נייר. כדי להסיר פסולת מנתיב הנייר וגלילי הפלט, העבר במדפסת נייר עבה יותר, כגון נייר תמונות.

 1. הוצא את כל הנייר ממגש ההזנה, ואז טען דף אחד בגודל מלא של נייר צילום (Letter או A4).

 2. שלח עבודת הדפסה או העתקה ריקה.

 3. לאחר שהנייר יצא, הוצא את מגש ההזנה.

  משיכת מגשה הקלט החוצה
 4. הרם את חזית המדפסת, ולאחר מכן הוצא את הנייר הקרוע או הפסולת מתוך המגש והגלילים.

  דוגמה של נייר ופסולת בתוך אזור המגש והגלגלת
 5. החלף את המגש, ואז טען מחדש נייר רגיל.

איפוס המדפסת

אפס את המדפסת כדי להתאושש מתקלות או משגיאות במדפסת.

 1. אם המדפסת שברשותך מכילה סוללה נטענת, הוצא אותה.

 2. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל החשמל מהמדפסת.

 3. נתק את כבל החשמל ממקור המתח.

 4. המתן ‏60 שניות.

 5. חבר מחדש את כבל החשמל לשקע חשמל בקיר ולמדפסת.

  הערה:

  ‏HP ממליצה לחבר את המדפסת ישירות לשקע חשמל בקיר.

 6. הפעל את המדפסת כדי להשלים את האיפוס.

מסירת המדפסת לתיקון

מסור לתיקון או החלף את מוצר HP שברשותך אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.

עבור אל פנה לתמיכת הלקוחות של HP‏ כדי לקבוע מועד לתיקון או להחלפה. אם אתה נמצא באזור אסיה והאוקיינוס השקט, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך.

כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות מוצר HP. יתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שכבר אינם במסגרת האחריות.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏