תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP ומכשירי פקס - פתור בעיות פקס

פתר בעיות פקס כמו פקסים שאינם נשלחים, מדפסת שאינה מקבלת פקסים, איכות פקס ירודה או הודעות שגיאה.

לא ניתן לשלוח פקסים

בדוק את מספר הפקס, את הגדרת החיבור, ואת ההגדרות כאשר הפקסים אינם נשלחים.

בצע את המשימות הבאות לפי הסדר שבו הן מפורטות. בדוק את שידור הפקס אחרי כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה. תוכל לשלוח פקס בדיקה אל שירות בדיקת הפקס של HP במספר 1-888-HPFaxme (1-888-473-2963). שירות חינם זה שולח פקס חזרה בתוך 5 עד 7 דקות כאשר הפקס פועל כשורה. מספר הפקס שלך חייב להיות תואם למספר הפקס שהזנת בכותרת הפקס כדי לקבל את הפקס החוזר.

הדפסת דוח בדיקת פקס

הפעל בדיקת פקס מלוח הבקרה של המדפסת כדי לזהות בעיות כלשהן עם המדפסת, חיבור קו הטלפון או הגדרות הפקס.

 1. בלוח הבקרה של המדפסת, בחר הפעל בדיקת פקס או דוח בדיקת פקס בתוך תפריט פקס או הגדרה.

 2. סקור את הדוח עבור בדיקות כלשהן שנכשלו ופעל על פי הוראות כלשהן שניתנו כדי לפתור את הבעיה.

חייג מחדש את המספר ושנה הגדרות

על מנת להגביר את הסיכויים של שידור פקס מוצלח, שלח את הפקס שוב אחרי התאמת ההגדרות.

הגדרות פקס מופיעות בתפריטי פקס או הגדרות בלוח הבקרה של המדפסת.

 • חייג ידנית את מספר הפקס: דאג לכלול כל קוד גישה חיצוני, כמו '9', קוד המדינה עבור שיחות בינלאומיות, וקוד האזור. אם אתה משתמש בחיוג מהיר, ודא שהמספר שנשמר כולל את המקפים הדרושים בין המספרים.

 • הורד את מהירות הפקס: השימוש בהגדרה איטית או סטנדרטית עשוי לשפר את הצלחת השליחה.

 • הפעל את מצב תיקון השגיאות: אם מצב תיקון השגיאות מכובה, הפעל אותו כדי להגביר את הסיכון לשידור מוצלח. אפשר שיידרש לפקס זמן רב יותר עד שהוא יסתיים.

 • שגר את הפקס בשחור-לבן: אפשר שמכשיר הפקס המקבל אינו תומך בפקסים צבעוניים.

 • אשר את סוג החיוג (צלילים או מתקפים): מרבית קוי הטלפון משתמשים בחיוג צלילים.

 • אפשר דיווח שגיאות: תכונת דוחות שגיאת פקס מדפיסה דוח אם מתרחשת שגיאה. אם השגיאה כוללות קוד שגיאה מספרי, גש אל תמיכה בלקוחות של HP, ואז חפש קוד שגיאה.

בדוק את חיבור הפקס

בדוק אם יש בעיות בקו הטלפון.

 • התקשר אל מספר הפקס מטלפון: אם אינך שומע צלילי פקס, אפשר שמכשיר הפקס המקבל מכובה או מנותק.

 • אשר שכבלי הפקס נמצאים ביציאות הנכונות: קו הטלפון אמור להיות מחובר אל היציאה 1-LINE והמשיבון או טלפון אמור להיות מחובר אל יציאת 2-EXT בגב המדפסת.

 • חבר טלפון אל שקע בקיר ונסה לבצע שיחה: אם השיחה נכשלה או שאין צליל חיוג, בדוק אם טלפון או התקן אחר מחזיק את הקו פתוח. אם תשמע רעשים סטטיים, אפשר שמדובר בהפרעה ממכשירי חשמל קרובים, כגון מנועים, מאווררים או טלוויזיות, או מכבלים משותפי-ציר. אפשר שתהיה גם בעיה עם איכות הקו שמחייבת תשומת לב מצד ספק שירות הטלפוניה שלך.

 • השתמש בכבל הפקס שהגיע עם המדפסת שלך: מדפסות HP בעלות יכולת פקס מגיעות עם כבל טלפון דו-גידי. אם אתה משתמש בכבל שונה, אנא אשר שאין למחבר ארבעה גידים. כבלים קצרים יותר בעלי איכות גבוהה יותר פועלים טוב יותר מכבלים ארוכים יותר בעלי איכות נמוכה יותר.

  דוגמה לכבל טלפון עם שני חוטים
 • נתק את ההתקנים האחרים מקו הטלפון: התקנים כגון משיבונים, מודמים או טלפונים אחרים עלולים לגרום בעיות פקס.

איפוס המדפסת

אפס את המדפסת כדי להתאושש מתקלות או משגיאות במדפסת.

 1. אם המדפסת שברשותך מכילה סוללה נטענת, הוצא אותה.

 2. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל החשמל מהמדפסת.

 3. נתק את כבל החשמל ממקור המתח.

 4. המתן ‏60 שניות.

 5. חבר מחדש את כבל החשמל לשקע חשמל בקיר ולמדפסת.

  הערה:

  ‏HP ממליצה לחבר את המדפסת ישירות לשקע חשמל בקיר.

 6. הפעל את המדפסת כדי להשלים את האיפוס.

לא ניתן לקבל פקסים

בדוק את הגדרות הפקס ואת חיבור קו הטלפון כאשר פקסים אינם מתקבלים.

בצע את המשימות הבאות לפי הסדר שבו הן מפורטות. בדוק את שידור הפקס אחרי כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה. תוכל לשלוח פקס בדיקה אל שירות בדיקת הפקס של HP במספר 1-888-HPFaxme (1-888-473-2963). שירות חינם זה שולח פקס חזרה בתוך 5 עד 7 דקות כאשר הפקס פועל כשורה. מספר הפקס שלך חייב להיות תואם למספר הפקס שהזנת בכותרת הפקס כדי לקבל את הפקס החוזר.

הדפסת דוח בדיקת פקס

הפעל בדיקת פקס מלוח הבקרה של המדפסת כדי לזהות בעיות כלשהן עם המדפסת, חיבור קו הטלפון או הגדרות הפקס.

 1. בלוח הבקרה של המדפסת, בחר הפעל בדיקת פקס או דוח בדיקת פקס בתוך תפריט פקס או הגדרה.

 2. סקור את הדוח עבור בדיקות כלשהן שנכשלו ופעל על פי הוראות כלשהן שניתנו כדי לפתור את הבעיה.

בדוק את הגדרות הפקס עבור קבלה

בדוק את הגדרות הפקס על מנת לסייע לזהות בעיות כאשר פקסים אינם מתקבלים.

הגדרות פקס מופיעות בתפריטי פקס או הגדרות בלוח הבקרה של המדפסת.

 • הפעל מענה אוטומטי: אם תכונה זו אינה מאופשרת, עליך לענות ידנית על שיחות פקס נכנסות.

 • הגדר את מספר הצלצולים עד למענה על פקסים נכנסים: אם יש לך משיבון, אפשר לו לענות על כל השיחות תחילה, כדי שהמדפסת תוכל לגלות את צלילי הפקס אחרי שמשיבון יענה לשיחה. שנה את הגדרות צלצולים עד למענה למספר גדול יותר של צלצולים מאשר מספר הצלצולים שהוגדר למשיבון.

 • התאם את האורך והבהירות של הודעת המשיבון: על מנת להבטיח שהמדפסת יכולה לזהות צלילי פקס, קצר את הודעת הפתיחה של המשיבון למשך של 10 שניות או פחות, ודא שאין רעשי רקע, והשאר 5 שניות של שקט בסוף ההודעה.

 • הגדר את סוג הצלצול: השתמש בהגדרה כל הצלצולים עבור קו פקס ייעודי, או בחר צלצול מובחן אם הגדרת תבנית צלצול מיוחד עבור קו הפקס.

 • אפשר דיווח שגיאות: תכונת דוחות שגיאת פקס מדפיסה דוח אם מתרחשת שגיאה. אם השגיאה כוללות קוד שגיאה מספרי, גש אל תמיכה בלקוחות של HP, ואז חפש קוד שגיאה.

בדוק את חיבור הפקס

בדוק בעיות חיבור בקו הטלפון שעלולות לגרום לקבלת הפקס להיכשל.

 • אשר שכבלי הפקס נמצאים ביציאות הנכונות: קו הטלפון אמור להיות מחובר אל היציאה 1-LINE והמשיבון, אם משתמשים בו, אמור להיות מחובר אל יציאת 2-EXT בגב המדפסת.

 • חבר את הטלפון אל השקע בקיר ונסה לבצע שיחה: אם השיחה נכשלה או שאין צליל חיוג, בדוק אם טלפון או התקן אחר מחזיק את הקו פתוח. אם תשמע רעשים סטטיים, אפשר שמדובר בהפרעה ממכשירי חשמל קרובים, כגון מנועים, מאווררים או טלוויזיות, או מכבלים משותפי-ציר. אפשר שתהיה גם בעיה עם איכות הקו שמחייבת תשומת לב מצד ספק שירות הטלפוניה שלך.

 • השתמש בכבל הפקס שהגיע עם המדפסת שלך: מדפסות HP בעלות יכולת פקס מגיעות עם כבל טלפון דו-גידי. אם אתה משתמש בכבל שונה, אנא אשר שאין למחבר ארבעה גידים. כבלים קצרים יותר בעלי איכות גבוהה יותר פועלים טוב יותר מכבלים ארוכים יותר בעלי איכות נמוכה יותר.

  דוגמה לכבל טלפון עם שני חוטים
 • נתק את ההתקנים האחרים מקו הטלפון: התקנים כגון משיבונים, מודמים או טלפונים אחרים עלולים לגרום בעיות פקס.

 • הסר שירותי קו טלפוניה סותרים: שירותים כמו דואר קולי ושיחה ממתינה, או שירותים שתוכננו כדי למנוע שיחות בלתי רצויות כמו דחיית שיחות אנונימיות ומנהל פרטיות, עלולים להפריע לפקסים נכנסים. צור קשר עם חברת הטלפוניה שלך אם שירותים אלה מפריעים לתקשורת הפקס.

איפוס המדפסת

אפס את המדפסת כדי להתאושש מתקלות או משגיאות במדפסת.

 1. אם המדפסת שברשותך מכילה סוללה נטענת, הוצא אותה.

 2. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל החשמל מהמדפסת.

 3. נתק את כבל החשמל ממקור המתח.

 4. המתן ‏60 שניות.

 5. חבר מחדש את כבל החשמל לשקע חשמל בקיר ולמדפסת.

  הערה:

  ‏HP ממליצה לחבר את המדפסת ישירות לשקע חשמל בקיר.

 6. הפעל את המדפסת כדי להשלים את האיפוס.

מוצגת שגיאה במהלך פעילות פקס

פתור בעיות של קודי שגיאה והודעות שמונעות משלוח פקס מוצלח.

 • התראות וקודי שגיאה מספריים: אם יומן המדפסת או הפקס מציג התראת טקסט או שגיאה מספרית בעלת 3, 12 או 15 ספרות, גש אל תמיכה בלקוחות של HP, ואז חפש את קודי השגיאה.

 • שגיאת כשל סורק: שגיאה זו נגרמת כתוצאה מבעיות בחומרת סורק או בחשמל. אפס את המדפסת, ואז ודא שמקור החשמל וסרגל הסורק פועלים.

 • שגיאת הטלפון פתוח: שגיאה זו מצביעה על כך ששפופרת הטלפון אינה מונחת במקומה וקו הטלפון פתוח. בדוק את קו הטלפון ואז אפס את המדפסת או את מכשיר הפקס.

 • הודעת יומן פקס מלא או זכרון פקס מלא: למרבית המדפסות יש אופציה של מחק יומני פקס בתפריטי פקס או הגדרה בלוח הבקרה של המדפסת. אם את רוצה לשמור פקסים מאוחסנים לפני מחיקת יומן הפקס, הדפס אותם או בקש מהשולח לשלוח אותם שוב.

אם אין ביכולתך לפתור את השגיאה, שלח את המדפסת לקבלת שירות.

איכות הפקס אינה מקובלת

בפקסים שנשלחו או התקבלו יש קווים, הם מטושטשים או שהרזולוציה שלהם גרועה.

בצע את המשימות הבאות לפי הסדר שבו הן מפורטות. השתמש במדפסת לאחר כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

 1. אמת את הבעיה: הדפס מסמך או צילום כדי לוודא שהבעיה קשורה לפקס ולא בעיית הדפסה.

  • אם הבעייה מתרחשת בעת קבלת פקס, המשך אל השלב של שינוי מהירות הפקס.

  • אם הבעיה מתרחשת בעת שליחת פקס, המשך אל השלב של ניקוי רכיבי הסורק.

 2. נקה את חלקי הסורק: כבה את המדפסת, ואז השתמש במטלית נקייה נטולת-מוך, מנקה איכותי ומים מזוקקים, מסוננים או שמורים בבקבוק כדי לנקות את משטח הסורק, פס הזכוכית (אם ישנו) והגב הלבן תחת מכסה הסורק, עד שיהיה נקי, יבש ונטול מריחות. אם יש למדפסת שלך מזין מסמכים אוטומטי (ADF), השתמש במטלית לחה כדי לנגב את גלילי הרמת הנייר ופדית ההפרדה. המתן עד שכל החלקים יתייבשו לפני שתדליק את המדפסת.

  זהירות:

  על מנת להגן על החלקים הפנימיים, אל תרסס את חומר הניקוי ישירות על הזכוכית או על המשטח שמתחת למכסה. התז אל המטלית ואז נגב את חלקי הסורק.

 3. אפס את המדפסת: כאשר המדפסת מופעלת, נתק את כבל החשמל מהמדפסת וממקור החשמל, המתן לפחות 60 שניות, ואז תקע את הכבל חזרה לתוך המדפסת ושקע בקיר.

 4. הורד את מהירות הפקס: בהגדרות הפקס בלוח הבקרה של המדפסת שלך, שנה את המהירות לאיטית.

 5. הפעל את מצב תיקון השגיאות: אם מצב תיקון השגיאות מכובה, הפעל אותו כדי לשפר את איכות הפקס. אפשר שיידרש לפקס זמן רב יותר עד שהוא יסתיים.

 6. עדכן את קושחת המדפסת: בדוק אם קיימים עדכוני קושחה בתפריט ePrint, הגדרה, שירות, או הגדרות בלוח הבקרה של הדמפסת, או גש אל הורדות תוכנה ומנהלי התקנים של HP כדי להתקין את הגירסה העדכנית ביותר קושחת מדפסת.

אם איכות ההדפסה עדיין אינה משביעה רצון, תן שירות למדפסת.

לא ניתן לשלוח פקס עם שירות טלפון סלולרי וללא טלפון קווי

מכשרי פקס של HP ומדפסות בעלות יכולת פקס מחייבים שירות טלפוניה קווי מסורתי. אפשר שיהיה ביכולתך לשלוח פקס באמצעות VoIP ו-DSL עם ההגדרה והציוד הנכונים. רשתות סלולריות אינן תומכות כרגע במשלוח פקס ממחשב.

כדי לשלוח פקס מהמכשיר הנייד שלך, הורד והתקן את האפליקציה HP Smart מ-‏‎123.hp.com ואפשר פקס נייד.

שיחות מופסקות בצלילי פקס

פתור צלילי פקס המפריעים לשיחות קוליות או הודעות בקו טלפון משותף.

הגדרות פקס מופיעות בתפריטי פקס או הגדרות בלוח הבקרה של המדפסת.

 • נסה דפוס צלצול שונה. אם מספק שירות הטלפון שלך מציע שירות צלצול מובחן, תוכל להשתמש בצלצול נפרד עבור פקסים. השירות מקצה מספר טלפון שני לאותו קו המצלצל בדפוס שונה מזה של המספר הראשי.

 • הפעל מענה אוטומטי. אם תכונה זו אינה מאופשרת, עליך לענות ידנית על שיחות פקס נכנסות. אם אתה משתמש בשירות צלצול מובחן, הגדר את הפקס כך שהוא יענה באופן אוטומטי רק לדפוס הצלצול המובחן בלבד.

 • הגדר את מספר הצלצולים עד למענה על פקסים נכנסים. אם יש לך משיבון, אפשר לו לענות על כל השיחות תחילה, כדי שהמדפסת תוכל לגלות את צלילי הפקס אחרי שמשיבון יענה לשיחה. שנה את הגדרות צלצולים עד למענה למספר גדול יותר של צלצולים מאשר מספר הצלצולים שהוגדר למשיבון.

 • השתמש בכבל הפקס שהגיע עם המדפסת שלך. מדפסות HP בעלות יכולת פקס מגיעות עם כבל טלפון דו-גידי. אם אתה משתמש בכבל שונה, אנא אשר שאין למחבר ארבעה גידים. כבלים קצרים יותר בעלי איכות גבוהה יותר פועלים טוב יותר מכבלים ארוכים יותר בעלי איכות נמוכה יותר.

  דוגמה לכבל טלפון עם שני חוטים
 • נתק את ההתקנים האחרים מקו הטלפון. התקנים כגון משיבונים, מודמים או טלפונים אחרים עלולים לגרום בעיות פקס.

 • השבת את תוכנת הפקס במחשב. תוכנת פקס יכולה להפריע לשיחות פקס אל המדפסת שלך או מכשיר הפקס.

בעיות פקס עם קול על פני IP (VoIP)

בדוק את החיבור ואת הגדרות הפקס אם נתקלת בבעיות פקס עם חיבור טלפוניה מבוסס VoIP.

הגדרות פקס מופיעות בתפריטי פקס או הגדרות בלוח הבקרה של המדפסת.

 • הורד את מהירות הפקס: השימוש בהגדרה איטית או סטנדרטית עשוי לשפר את הצלחת השליחה.

 • הפעל את מצב תיקון השגיאות: אם מצב תיקון השגיאות מכובה, הפעל אותו כדי להגביר את הסיכון לשידור מוצלח. אפשר שיידרש לפקס זמן רב יותר עד שהוא יסתיים.

 • בדוק את החיבור: כבל הטלפון שהגיע עם המדפסת אמור להיות מחובר ליציאת ‏קו 1-LINE בגב המדפסת ולתוך שער ה-VoIP.

 • צמצם את תעבורת האינטרנט: השימוש במחשב או במכשיר כדי להזרים תכנים או משחק על פני האינטרנט יכול להפריע לפעילות פקס עם VoIP.

 • הפעל מחדש את הנתב ואת המודם: הפעלה מחדש יכולה לסלק בעיות בשירות האינטרנט.

בעיות פקס עם קו מנוי דיגיטלי (DSL)

בדוק את החיבור ואת הגדרות הפקס אם אתה נתקל בבעיות פקס בחיבור מסוג DSL.

הגדרות פקס מופיעות בתפריטי פקס או הגדרות בלוח הבקרה של המדפסת.

 • השתמש במיקרו-מסנן DSL: מיקרו-מסנן מאפשר לפקס לשדר נתונים בפורמט אנלוגי סטנדרטי על גבי חיבור DSL פס רחב. חבר את כבל הטלפון שאליו מתחבר המיקרו-מסנן אל יציאת 1-LINE בגב המדפסת.

  דוגמה למיקרו-מסנן DSL
 • הורד את מהירות הפקס: השימוש בהגדרה איטית או סטנדרטית עשוי לשפר את הצלחת השליחה.

 • הפעל את מצב תיקון השגיאות: אם מצב תיקון השגיאות מכובה, הפעל אותו כדי להגביר את הסיכון לשידור מוצלח. אפשר שיידרש לפקס זמן רב יותר עד שהוא יסתיים.

 • הפחת את רזולוציית הפקס: השימוש בהגדרה סטנדרטית עשוי לשפר את הצלחת הפקס.

 • הפעל מחדש את הנתב ואת המודם: הפעלה מחדש יכולה לסלק בעיות בשירות האינטרנט.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏