תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP - שגיאת תלקת מדפסת

בעת ניסיון לבצע פעולות סריקה, העתקה או פקס, מופיעה הודעת תקלת סורק. מוצגת השגיאה לא ניתן לסרוק, להעתיק או לשלוח פקס או תקלת מערכת סורק.

השגיאה מוצגת בעקבות בעיות בחומרת הסורק או בחשמל כגון, חסימת סרגל הסורק או בעיית כיול, טמפרטורה נמוכה של נורית הסורק, או בעיה חשמלית פנימית או חיצונית. הבעיה אינה קשורה לבעיות רשת או חיבור USB.

בצע את המשימות הבאות לפי הסדר שבו הן מפורטות. השתמש במדפסת לאחר כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

איפוס המדפסת

אפס את המדפסת כדי להתאושש מתקלות או משגיאות במדפסת.

 1. אם המדפסת שברשותך מכילה סוללה נטענת, הוצא אותה.

 2. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל החשמל מהמדפסת.

 3. נתק את כבל החשמל ממקור המתח.

 4. המתן ‏60 שניות.

 5. חבר מחדש את כבל החשמל לשקע חשמל בקיר ולמדפסת.

  הערה:

  ‏HP ממליצה לחבר את המדפסת ישירות לשקע חשמל בקיר.

 6. הפעל את המדפסת כדי להשלים את האיפוס.

שימוש בכלי (Windows) HP Print and Scan Doctor

השתמש ב-HP Print and Scan Doctor במחשב עם Windows כדי לסייע באבחון ובפתרון בעיות הדפסה וסריקה.

 1. ודא שיש נייר במגש הראשי ואז הפעל את המדפסת.

 2. הורד את ‏‎HP Print and Scan Doctor, ופעל בהתאם להנחיות כדי להתקין ולפתוח את הכלי.

 3. במסך הפתיחה, לחץ על התחל כדי לבחור את המדפסת ולהפעיל את האבחון.

 4. אם המדפסת לא נמצאה, לחץ על המוצר שלי לא מופיע ברשימה, ולאחר מכן בצע את ההוראות לפתרון בעיות בחיבור.

בדוק את תפקודיות סרגל הסורק

אם יש לך סורק שטוח, הבט בסרגל הסורק בעת הסריקה כדי לראות אם הוא פועל כראוי.

 1. הסר מסמכי מקור כלשהם ממשטח הזכוכית של הסורק.

 2. הרם מעט את מכסה הסורק ואז לחץ על הסמל או הלחצן של העתקה.

 3. הבט בסורק. סרגל הסורק אמור להאיר ולנוע על פני אורך הזכוכית.

  אם אור הסורק אינו מאיר או זז, פניה לתמיכה בלקוחות של HP כדי לתת למדפסת שירות.

התקן מחדש את תוכנת המדפסת

התקנה מחדש של תוכנת המדפסת עשויה לפתור בעיות הדפסה או סריקה כלשהן.

התקנה מחדש של מנהל ההדפסה של HP‏ (Windows)

הסר ולאחר מכן התקן מחדש את מנהל התקן ההדפסה במחשב עם Windows.

 1. נתק את כבל ה-USB מהמדפסת.

 2. ב-Windows, חפש ופתח הוסף או הסר תוכניות.

 3. חפש את שם המדפסת של HP שברשותך ברשימת התוכניות.

  • אם אתה מוצא את המדפסת שברשותך, לחץ על שם המדפסת ולאחר מכן לחץ על הסר התקנה.

  • אם אינך מוצא את המדפסת, חפש את מדפסות וסורקים, לחץ על המדפסת שברשותך ולאחר מכן לחץ על הסר התקן.

 4. אם נפתחת הודעה בנוסח בקרת חשבון משתמש, לחץ על כן.

 5. פעל בהתאם להוראות כדי להשלים את הסרת התוכנה, ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.

 6. עבור אל 123‏.hp.com כדי להוריד ולהתקין את מנהל התקן ההדפסה העדכני.

הסר את מנהל התקן ההדפסה של HP והוסף את המדפסת שלך באמצעות AirPrint ‏(Mac)

הסר את מנהל התקן ההדפסה והתוכנה המותקנים ב-Mac שלך, ולאחר מכן הוסף את המדפסת באמצעות AirPrint.

 1. הורד ופתח את HP Easy Start.

 2. מתוך התפריט הנפתח HP Easy Start, לחץ על הסרת התקנה של תוכנת HP.

  לחיצה על הסרת התקנה של תוכנת HP ב-HP Easy Start
 3. פעל על פי ההוראות להסרת כל תוכנות HP.

 4. לחץ על הסמל Apple, לחץ על העדפות מערכת, ולאחר מכן לחץ על מדפסות וסורקים, הדפסה וסריקה, או על הדפסה ופקס.

 5. לחץ על סימן הפלוס.

 6. בחר את המדפסת שברשותך מתוך הרשימה.

 7. לחץ על השדה השתמש ב- או הדפסה באמצעות , בחר את AirPrint מהרשימה הנפתחת ולאחר מכן לחץ על הוספה.

  בחירת המדפסת שברשותך מהרשימה ופתיחת השדה 'השתמש ב-'
 8. אם AirPrint אינו זמין או אם דרושה לך תכונה ספציפית של HP בלבד, עבור אל הורדות תוכנה ומנהלי התקן של HP כדי להוריד את התוכנה של HP עבור המדפסת שברשותך.

פתרון בעיות של תקלות סורק נוספות

בהתאם לדגם המדפסת שלך, אפשר שאחת או יותר מהמשימות הבאות תפתור את בעיית הסורק.

 • עבור מדפסות עם מסך מגע או לוחות בקרה מבוססי תפריט, שחזר את הגדרות ברירת המחדל של המפעל. מצא את תפריט שחזר את הגדרות היצרן או תפריט דומה תחת התפריט הגדרה או כלים.

 • עבור חיבורי USB, ודא שאורך הכבל הוא פחות מ-3 מטרים ושהוא מחובר ישירות למחשב במקום לרכזת USB או תחנת עגינה.

מסירת המדפסת לתיקון

מסור לתיקון או החלף את מוצר HP שברשותך אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.

עבור אל פניה לתמיכה בלקוחות של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או להחלפה. אם אתה נמצא באזור אסיה והאוקיינוס השקט, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך.

כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות של מוצר HP. יתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שכבר אינם במסגרת האחריות.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏