תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

שגיאת 'כשל בסורק' במדפסות HP

בעת ניסיון לבצע פעולות סריקה, העתקה או פקס, מופיעה הודעת תקלת סורק. מוצגת השגיאה לא ניתן לסרוק, להעתיק או לשלוח פקס או תקלת מערכת סורק.

השגיאה מוצגת בעקבות בעיות בחומרת הסורק או בחשמל כגון, חסימת סרגל הסורק או בעיית כיול, טמפרטורה נמוכה של נורית הסורק, או בעיה חשמלית פנימית או חיצונית. הבעיה אינה קשורה לבעיות רשת או חיבור USB.

בצע את המשימות הבאות בסדר הנתון. השתמש במדפסת לאחר כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

איפוס המדפסת

אפס את המדפסת כדי להתאושש מתקלות או משגיאות במדפסת.

 1. אם המדפסת שברשותך מכילה סוללה נטענת, הוצא אותה.

 2. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל החשמל מהמדפסת.

 3. נתק את כבל החשמל ממקור המתח.

 4. המתן ‏60 שניות.

 5. חבר מחדש את כבל החשמל לשקע חשמל בקיר ולמדפסת.

  הערה:

  ‏HP ממליצה לחבר את המדפסת ישירות לשקע חשמל בקיר.

 6. הפעל את המדפסת כדי להשלים את האיפוס.

השתמש ב-(Windows) HP Print and Scan Doctor

השתמש ב-HP Print and Scan Doctor במחשב עם Windows כדי לסייע באבחון ובפתרון בעיות הדפסה וסריקה.

 1. ודא שיש נייר במגש הראשי ואז הפעל את המדפסת.

 2. הורד את HP Print and Scan Doctor, ופעל בהתאם להנחיות כדי להתקין ולפתוח את הכלי.

 3. במסך הפתיחה, לחץ על התחל כדי לבחור את המדפסת ולהפעיל את האבחון.

 4. אם המדפסת לא נמצאה, לחץ על המוצר שלי לא מופיע ברשימה, ולאחר מכן בצע את ההוראות לפתרון בעיות בחיבור.

בדוק את תפקודיות סרגל הסורק

אם יש לך סורק שטוח, הבט בסרגל הסורק בעת הסריקה כדי לראות אם הוא פועל כראוי.

 1. הסר מסמכי מקור כלשהם ממשטח הזכוכית של הסורק.

 2. הרם מעט את מכסה הסורק ואז לחץ על הסמל או הלחצן של העתקה.

 3. הבט בסורק. סרגל הסורק אמור להאיר ולנוע על פני אורך הזכוכית.

  אם אור הסורק אינו מאיר או זז, פנה לתמיכת הלקוחות של HP‏ כדי לתת למדפסת שירות.

התקן מחדש את תוכנת המדפסת

התקנה מחדש של תוכנת המדפסת עשויה לפתור בעיות הדפסה או סריקה כלשהן.

פתרון בעיות של תקלות סורק נוספות

בהתאם לדגם המדפסת שלך, אפשר שאחת או יותר מהמשימות הבאות תפתור את בעיית הסורק.

 • עבור מדפסות עם מסך מגע או לוחות בקרה מבוססי תפריט, שחזר את הגדרות ברירת המחדל של המפעל. מצא את תפריט שחזר את הגדרות היצרן או תפריט דומה תחת התפריט הגדרה או כלים.

 • עבור חיבורי USB, ודא שאורך הכבל הוא פחות מ-3 מטרים ושהוא מחובר ישירות למחשב במקום לרכזת USB או תחנת עגינה.

מסירת המדפסת לתיקון

מסור לתיקון או החלף את מוצר HP שברשותך אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.

עבור אל פנה לתמיכת הלקוחות של HP‏ כדי לקבוע מועד לתיקון או להחלפה. אם אתה נמצא באזור אסיה והאוקיינוס השקט, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך.

כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות מוצר HP. יתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שכבר אינם במסגרת האחריות.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏