תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

הגדרת מדפסת HP (Apple AirPrint עבור iPhone,‏ iPad)‎

Apple AirPrint הוא מנהל התקן הדפסה המאפשר לך להדפיס מתוך iPhone,‏ iPad, או iPod touch אל מרבית מדפסות HP.

הערה:

כדי להיכנס לתכונות מדפסת נוספות כגון סריקה וכלי ניהול המדפסת, התקן את אפליקציית HP Smart. למידע נוסף, עבור אל הגדרת מדפסות HP (אפליקציית HP Smart).

הגדר את חיבור הרשת של המדפסת

ודא שהמדפסת ומכשיר ה-Apple מחוברים לאותה רשת אלחוטית.

נוהל

 1. במכשיר ה-Apple, ודא שה-Wi-Fi מופעל ושיש סימון ביקורת לצד השם של רשת ה-Wi-Fi המקומית. אם אתה מחובר לרשת אחרת, הקש על שם הרשת שלך כדי להצטרף אליה.

 2. הפעל מחדש את המדפסת, ובדוק את סטטוס חיבור הרשת.

  • מדפסות עם לוח בקרה של מסך מגע: גע בסמל ה אלחוט או פתח את התפריט הגדרות הרשת או התקנה כדי לצפות בסטטוס חיבור הרשת.

  • מדפסות ללא לוח בקרה עם מסך מגע: ודא שהנורית שליד סמל או לחצן האלחוט דולקת ולא מהבהבת.

  אם המדפסת אינה מחוברת, המשך לשלב הבא.

 3. הנח את המדפסת בטווח אות נתב ה-Wi-Fi וחבר אותה לרשת.

  • מדפסות עם לוח בקרה של מסך מגע: פתח את התפריט הגדרה, רשת או הגדרות אלחוט, בחר את אשף הגדרת האלחוט, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות כדי לבחור את שם הרשת ולהזין את הסיסמה.

  • מדפסות ללא לוח בקרה במסך המגע: לחץ והחזק את הלחצן אלחוט במשך חמש שניות או עד שנורית האלחוט תתחיל להבהב. תוך שתי דקות, לחץ והחזק את הלחצן WPS (הגדרת Wi-Fi מוגנת) בנתב עד שתהליך החיבור יתחיל. נורית האלחוט של המדפסת תפסיק להבהב כאשר ביצוע החיבור נשלם.

  • מדפסות HP DeskJet 6000 ו-6400, ENVY 6000 ו-6400 ו-Tango: לחץ והחזק את הלחצן Wi-Fi ואת הלחצן הפעלה בגב המדפסת למשך חמש שניות, עד שהפס הכחול יהבהב. תוך שתי דקות, לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן WPS בנתב, עד שתהליך החיבור יתחיל. הפס הכחול יפסיק להבהב כשהחיבור יושלם.

הדפס ממכשיר ה-Apple שלך

הדפס מסמכים, תמונות ועמודי אינטרנט מאפליקציות של iPhone ו-iPad שתומכות בהדפסה.

נוהל

 1. ודא שהמדפסת מופעלת, שהמחסניות מותקנות ושהנייר שברצונך להדפיס עליו נטען במגש הנייר הנכון.

 2. פתח את הפריט שברצונך להדפיס, ואז הקש על הסמל שתף ( או ), או על סמל התפריט .

 3. גלול את המסך כלפי מטה ובחר באפשרות הדפס מתוך רשימת האפשרויות.

  בחירה באפשרות 'הדפס' מהתפריט 'שיתוף' או 'פעולה' ב-iOS
 4. בחר את המדפסת שלך, ואז בחר הגדרות הדפסה כמו גודל נייר, מספר עותקים וטווח עמודים.

  הערה:

  ההגדרות הזמינות תלויות באפליקציה שממנה אתה מדפיס, בסוג עבודת ההדפסה, ובמדפסת שלך. להגדרות נוספות וכלי סריקה, התקן את אפליקציית HP Smart.

 5. הקש על הדפס.

שאלות נפוצות (FAQs)

יש לך שאלה נוספת? אתר תשובות נוספות ועזרה.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏