תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

הגדרת מדפסת HP (Apple AirPrint עבור iPhone, iPad)

AirPrint היא פתרון הדפסה מוכלל עבור Apple iOS ו-iPadOS. תוכל להדפיס מרוב האפליקציות שיש להן מאפיין הדפסה.

הערה:

על מנת לגשת לתכונות מדפסת נוספות כמו סריקה וכלי המדפסת של HP, התקן את אפליקציית HP Smart.

הגדר את חיבור הרשת של המדפסת

ודא שהמדפסת ושהתקן ה-Apple שלך מחוברים לאותה רשת אלחוטית.

 1. בהתקן ה-Apple שלך, ודא שה- Wi-Fi מופעל ושיש סימון ביקורת לצד השם של רשת ה- Wi-Fi המקומית שלך. אם אתה מחובר לרשת אחרת, הקש על שם הרשת שלך כדי להצטרף אליה.

 2. בדוק מהו סטטוס החיבור לרשת של המדפסת.

  • מדפסות עם לוח בקרה של מסך מגע: גע בסמל ה אלחוט או פתח את תפריט הגדרות הרשת או הגדרות כדי לצפות במצב חיבור הרשת.

  • מדפסות ללא לוח בקרה עם מסך מגע: לחץ על לחצני אלחוט ומידע בעת ובעונה אחת, או לחץ על הלחצנים אלחוט והתחל העתקה בשחור בעת ובעונה אחת. יודפס דוח בדיקת אלחוט עם מצב חיבור הרשת.

  מצב חיבור המדפסת אמור להיות מחוברת או מוכנה. אם לא, המשך עם השלבים הבאים כדי לחבר את המדפסת שלך אל הרשת.

 3. הנח את המדפסת בטווח אות נתב ה-Wi-Fi ואז חבר אותה לרשת.

  • מדפסות עם לוח בקרה של מסך מגע: פתח את תפריט הגדרות, רשת, או הגדרות אלחוט בחר באשף הגדרת אלחוט, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות כדי לבחור את שם הרשת ולהזין את הסיסמה.

  • מדפסות ללא לוח בקרה עם מסך מגע: לחץ והחזק את לחצן ה אלחוט במשך חמש שניות או עד שנורית האלחוט מתחילה להבהב. בתוך שתי דקות, לחץ והחזק את לחצן WPS‏ (התקנת Wi-Fi מוגנת) בנתב עד שתהליך החיבור יתחיל. נורית האלחוט של המדפסת מפסיקה להבהב כאשר ביצוע החיבור נשלם.

  • מדפסות HP DeskJet 6000 ו-6400, ENVY 6000 ו-6400, Tango: לחץ והחזק את לחצן Wi-Fi ואת לחצן ההפעלה בגב המדפסת למשך חמש שניות, עד שהפס הכחול יהבהב. בתוך שתי דקות, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן WPS‏ (הגדרת רשת Wi-Fi מוגנת) בנתב, עד שתהליך החיבור יתחיל. הפס הכחול מפסיק להבהב כאשר ביצוע החיבור נשלם.

הדפס מהתקן ה-Apple שלך

הדפס מסמכים, תצלומים ועמודי אינטרנט מתוך אפליקציות iPhone ו-iPad עם תכונת הדפסה.

 1. ודא שהמדפסת מופעלת, שהמחסניות מותקנות ושהנייר שברצונך להדפיס עליו נטען במגש הנייר הנכון.

 2. פתח את הפריט שברצונך להדפיס, ואז הקש על סמל שתף ( או ).

 3. הקש על הדפסה או על הסמל הדפסה.

 4. בחר את המדפסת שלך, ולאחר מכן שנה הגדרות הדפסה כמו גודל נייר, מספר עותקים או טווח עמודים. ההגדרות הזמינות תלויות באפליקציה שממנה אתה מדפיס, סוג עבודת ההדפסה, והמדפסת שלך.

 5. הקש הדפס.

שאלות נפוצות (FAQs)

יש לך שאלה נוספת? אתר תשובות נוספות ועזרה.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏