solution Contentsolution Content

הגדרת מדפסת HP (תוסף שירות הדפסה עבור Android)

תוסף שירות ההדפסה של HP הוא מנהל התקן הדפסה המאפשר לך להדפיס מתוך התקן Android אל מרבית מדפסות HP שיצאו לשוק אחרי 2004.

הערה:

כדי להיכנס לתכונות מדפסת נוספות כגון סריקה וכלי ניהול המדפסת, התקן את אפליקציית HP Smart. למידע נוסף, עבור אל הגדרת מדפסות HP (אפליקציית HP Smart).

התקן את תוסף שירות ההדפסה של HP

התקן את תוסף שירות ההדפסה של HP בטלפון החכם או בטבלט שלך עם מערכת ההפעלה Android ואז הפעל את התוסף.

 1. ודא שהתקן ה- Android שלך מחובר לאותה רשת כמו המדפסת שלך.

 2. בהתקן Android שברשותך, התקן או עדכן את תוסף שירות ההדפסה של HP (באנגלית).

 3. Android 6.0 (Marshmallow) ו- 5.0 (Lollipop): הקש הגדרות, חפש ופתח את שירות ההדפסה של HP, ואז הקש מופעל כדי להפעיל את התוסף.

  הערה:

  אם אתה משתמש ב-Android 7.0 (Nougat) ואילך, התוסף יופעל אוטומטית אחרי ההתקנה.

הדפס עם ה-Plug-in 'שירותי ההדפסה של HP'

הדפס תמונות, מסמכים, הודעות דואר אלקטרוני או דפי אינטרנט מאפליקציות Android.

 1. פתח את הפריט שאתה רוצה להדפיס, הקש על הסמל תפריט, ואז הקש על הדפס. אם לאפליקציה שבה אתה משתמש אין אפשרות הדפס, הקש על הסמל שתף או חפש את האפשרות שתף בתפריט יצא או שלח, ואז בחר את תוסף שירות ההדפסה HP או את הסמל הדפס.

 2. במסך התצוגה המקדימה, הקש על החץ כלפי מטה כדי לצפות ברשימת המדפסת, ואז בחר HP [שם דגם המדפסת שלך] כדי להדפיס דרך הרשת, או DIRECT-xx-HP [שם דגם המדפסת שלך] כדי להדפיס עם Wi-Fi Direct.

  בחירת מדפסת מרשימת המדפסות הזמינות
 3. הקש על ההחץ למטה כדי לשנות הגדרות הדפסה כלשהן, כגון גודל או כיוון נייר.

 4. הקש על הסמל הדפסה.

שאלות נפוצות (FAQs)

יש לך שאלה נוספת? אתר תשובות נוספות ועזרה.