תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים של HP - פתרון בעיות במיקרופון (Windows 10)

אם המיקרופון שלך אינו פועל, הצליל חלש מדי או שמתרחשות בעיות שמע מיקרופון אחרות, פתור את הבעיות עד שהבעיה נפתרת.

בדוק את פעולת חומרת המיקרופון

ודא שהמיקרופון מחובר לחשמל, מופעל ומחובר כראוי למחשב.

 1. אם המיקרופון פועל על סוללות, ודא שהסוללות תקינות ויושבות טוב במקומן ושהן פועלות. אם המיקרופון פועל בעזרת מתח חיצוני, ודא שכל החיבורים לכבל מתח בטוחים ושכבל המתח מחובר אל מקור מתח.

 2. אם יש למיקרופון בקרת עוצמת קול, ודא שהיא מכוונת חצי דרך.

 3. נתק את המיקרופון מהמחשב.

  זהירות:

  יש לפעול תמיד על פי הוראות היצרן לשם ניתוק התקני USB מהמחשב. יש כמה התקני USB שחייבים לכבות אותם ו/או להוציא אותם לפני שמנתקים אותם מהמחשב. סוגים אחרים של התקני USB תומכים בתכונת הוצאה בטוחה של חומרה של Windows.

 4. ודא שמחבר המיקרופון תואם למחשב שלך.

  • מחברי USB תומכים במיקרופונים, באוזניות ובאוזניות משולבות עם מיקרופון.

  • מחברי שקע בעלי ארבעה פינים תומכים במיקרופונים, באוזניות ובאוזניות משולבות עם מיקרופון. מחברי שקע בעלי שלושה פינים מיועדים למיקרופון בלבד.

   אוזניות בעלותארבעה פינים עם שקע למיקרופון ושקע מיקרופון בעל שלושה פינים בלבד
   הערה:

   שימוש במתאם לשקעים שאינם תואמים למחשבי HP עשוי להשפיע על איכות השמע. אין פירושו של דבר שקיימת בעיה במחשב שלך.

   מתאם שקע קטן
 5. אתר את יציאת המחשב הנכונה עבור המיקרופון שלך.

  הערה:

  מחשבים שולחניים: השתמש ביציאה בגב המחשב (היציאות המוצמדות ישירות ללוח האם).

  מחשבים ניידים: השתמש ביציאה במחשב הנייד עצמו (אל תשתמש בתחנת עגינה).

  • יציאות USB פועלות עם התקני USB מסוג 2.0 ו-3.0.

  • יציאות של שקע דיגיטלי מציגות אוזניות עם סמל מיקרופון סמל של אוזניות עם יציאת מיקרופון, ותומכות באוזניות ובמיקרופונים.

   מחשבים ישנים יותר עשויים לכלול יציאות נפרדות עבור מיקרופון יציאה עם סמל מיקרופון ואוזניות סמל של יציאת אוזניות. זהה את היציאה באמצעות הסמל שלצידה.

  • יציאות שקעים אנלוגיות במחשבים שולחניים היציאות מקודדות בצבע. הצבעים הנפוצים הם ורוד (מיקרופון) עבור מיקרופונים, ירוק (יציאה לאוזניות) וכחול (כניסה) עבור התקנים המפיקים קול כגון נגני DVD.

   יציאות שקעי שמע אנלוגיות
 6. חבר את המיקרופון ליציאה המתאימה במחשב אחר, ולאחר מכן נסה להשתמש בו. עבור מיקרופונים מסוג USB, תוכל גם לנסות לחבר את המיקרופון ליציאת USB שונה במחשב.

 7. חבר את המיקרופון להתקן אחר, כגון מחשב אחר, ואז נסה להשתמש בו.

עדכן את מנהל התקן השמע במנהל ההתקנים

מנהל התקן שמע ישן עלול לגרום להתקנים לפעול בצורה שגויה. חפש עדכונים למנהל התקן השמע והתקן אותם.

 1. התחבר לאינטרנט.

 2. ב-Windows, חפש את האפשרות מנהל ההתקנים ופתח אותה.

 3. לחץ פעמיים על בקרי קול, וידאו ומשחק.

 4. לחץ בלחיצה ימנית על שם חומרת הקול ולאחר מכן בחר עדכון את מנהל ההתקן.

  האפשרות 'עדכן את מנהל ההתקן' ב'מנהל ההתקנים'
 5. לחץ על חפש אוטומטית תוכנת מנהל התקן מעודכנת ולאחר מכן המתן לחיפוש של Windows.

  בחר ‏חפש אוטומטית אחר תוכנת מנהלי התקנים מעודכנת
 6. אם קיים עדכון תוכנה זמין, אפשר ל-Windows להתקין אותו.

הפעלת Windows Update

הפעלת Windows Update מתקינה עדכוני מערכת הפעלה, עדכוני תוכנה ומנהלי התקן החלים על המחשב שלך.

הפעל את Windows Update

עדכן את מחשב Windows 11 או Windows 10 שברשותך באמצעות Windows Update.

 1. ב-Windows, חפש ופתח את בדוק אם קיימים עדכונים.

  אם קיימים עדכונים זמינים כלשהם, התקנתם תתחיל באופן אוטומטי.

  הערה:

  כדי להוריד ולהתקין עדכונים אופציונליים, פעל בהתאם להוראות הבאות עבור מערכת ההפעלה שלך:

  • ב-Windows 11, בחר אפשרויות מתקדמות > עדכונים אפשריים, בחר את העדכונים שברצונך להתקין ואז לחץ על הורד והתקן.

  • ב-Windows 10, בחר צפה בכל העדכונים האפשריים, בחר את העדכונים שברצונך להתקין, ולאחר מכן לחץ על הורד והתקן.

 2. לאחר התקנת העדכונים, הפעל את המחשב מחדש כשתתבקש לעשות זאת.

הפעל את Windows Update ‏(Windows 8,7)

עדכן את מחשב Windows 8 או Windows 7 שברשותך באמצעות Windows Update.

 1. ב-Windows, חפש ופתח את Windows Update.

 2. לחץ על בדוק אם יש עדכונים.

 3. בחר עדכונים להתקנה.

  הערה:

  ‏HP ממליצה לבחור את העדכונים החשובים ואת העדכונים המומלצים.

  • עדכונים חשובים חיוניים לבריאות המחשב שלך. כדי להתקין עדכונים חשובים בלבד, לחץ על התקן עדכונים.

  • עדכונים אופציונליים אינם נדרשים, אך בהחלט מומלצים. כדי לבחור מבין כל העדכונים הזמינים, לחץ על יש עדכונים אופציונליים זמינים.

 4. לאחר התקנת העדכונים, הפעל מחדש את המחשב כשתתבקש לעשות זאת.

השתמש בכלי פתרון בעיות השמע של Windows

כלי פתרון בעיות השמע של Windows מוצא ומתקן באופן אוטומטי בעיות מחשב רבות.

 1. חפש ב-Windows, את לוח הבקרה ופתח אותו.

 2. בחר פתרון בעיות.

 3. תחת 'חומרה' ו'קול', בחר פתור בעיות בהקלטת שמע.

  אם מוצג חלון המבקש את סיסמת מנהל ההתקנים או אישור, הקלד את אישורי הזיהוי המבוקשים.

  פתור בעיות בהקלטת שמע
 4. פותר בעיות הקול נפתח. לחץ על הבא. פותר הבעיות בודק את מצב שירות השמע.

  פתרון בעיות בהקלטת שמע
 5. בחר את ההתקן שברצונך לפתור בו בעיה ואז לחץ על הבא.

 6. בצע את ההוראות שעל-גבי המסך ובצע את השינויים המוצעים על-ידי פותר הבעיות. כאשר תסיים, סגור את פותר הבעיות.

פתרון בעיות מתקדם במיקרופון

אם המיקרופון עדיין אינו פועל לאחר שניסית את שיטות פתרון הבעיות הבסיסיות, נסה את שלבים מתקדמים אלה, עד שהבעיה תיפתר.

קבע תצורה של הגדרות הקול

שנה את הגדרות הקול של Windows כדי שהמחשב יזהה את המיקרופון ויפעל איתו. בדוק את המיקרופון לאחר כל שינוי כדי לראות אם הבעיה נפתרת.

פתח את הגדרות הקול של Windows כדי לפתור בעיות בהתקן הקלטה

פתח את הגדרות הקול של Windows כדי לפתור בעיות במיקרופון או התקן שמע אחר.

 1. נתק את כל התקני השמע מהמחשב, למעט ההתקן שאתה מנסה לפתור.

 2. ב-Windows, חפש את לוח הבקרה ופתח אותו ולאחר מכן בחר תוכניות.

 3. לחץ על הכרטיסייה הקלטה בחלון 'קול'.

  הכרטיסייה 'הקלטה' במסך 'קול'

ודא שהמחשב מזהה את המיקרופון.

התאם את הגדרות הקול כדי שהמחשב יזהה את המיקרופון ויפעל יחד איתו.

 1. בכרטיסיית 'הקלטה' של חלון ה'קול', לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק בחלון, ולאחר מכן לחץ על הצג התקנים מושבתים ועל הצג התקנים מנותקים.

  התקנים מושבים ומנותקים מוצגים בחלון ' קול '
 2. אם המיקרופון רשום כלא זמין כעת או לא מחובר, נתק אותו ולאחר מכן חבר אותו מחדש ליציאה.

 3. אם המיקרופון שבו ברצונך להשתמש מציג סמל מושבת של חץ כלפי מטה מוקף בעיגול, ההתקן מושבת. כדי להפעיל את ההתקן, לחץ לחיצה ימנית על שם ההתקן ואז בחר הפוך לזמין.

 4. לחץ על אישור, ולאחר מכן בדוק את המיקרופון על-ידי דיבור.

  בדוק את הפסים האפורים לצד שם ההתקן. פסים ירוקים מציינים שההתקן פעיל ושאות שמע עובר דרך יציאת המיקרופון.

  מסך 'צלילים' עם כרטיסייה 'הקלטה' מציג אות שזוהה עבור התקן המיקרופון

הגדר את התקן השמע המשמש כברירת מחדל

בעת פתרון בעיות, הגדר את המיקרופון כהתקן השמע המוגדר כברירת מחדל.

 1. בכרטיסיית הקלטה של חלון ה'קול', בחר את המיקרופון שבו ברצונך להשתמש, לחץ על קבע כברירת מחדלולאחר מכן לחץ על אישור.

  האפשרות 'קבע ברירת מחדל' בחלון 'צלילים'
 2. בדוק את המיקרופון על-ידי דיבור לתוכו.

  בדוק את הפסים האפורים לצד שם ההתקן. פסים ירוקים מציינים כי ההתקן פעיל ואות שמע עובר דרך יציאת המיקרופון.

בדוק את הגדרות עוצמת הקול וההשתקה של המיקרופון

ודא שעוצמת הקול של המיקרופון מורמת וושהוא אינו מושתק בעת פתרון בעיות.

 1. בכרטיסיית 'הקלטה' של חלון ה'קול', בחר את המיקרופון שבו אתה מנסה לפתור את הבעיה, ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

  הכרטיסייה 'הקלטה' בחלון 'קול' עם לחצן 'מאפיינים'
 2. בחלון המאפיינים, לחץ על הכרטיסייה רמות.

  הכרטיסייה 'רמות' בחלון 'מאפייני מיקרופון חיצוני'
 3. אם מוצג לחצן ה'השתקה' סמל של קול מושתק, לחץ עליו כדי לכבות את ההשתקה. לחצן עוצמת הקול אמור להופיע כסמל של רמקול כחול סמל קול מופעל.

 4. השתמש בפס המחוון כדי להעלות את רמת ההקלטה של המיקרופון ל- 75לפחות, ואת רמת הגברת המיקרופון (אם היא זמינה) ל- + 20.0 db.

 5. לשמירת השינויים לחץ על OK (אישור).

 6. נתק את המיקרופון וחבר אותו מחדש ולאחר מכן בדוק את רמת ההקלטה של המיקרופון.

  אם רמת ההקלטה של המיקרופון נמוכה מדי, חזור על השלבים כדי לשנות את רמת המיקרופון ל- 100, ואת רמת הגברת המיקרופון (אם היא זמינה) ל- + 10.0 db.

השבתת שיפורי שמע

לעתים כיבוי השיפורים במיקרופון ובצלילים עלול לגרום לבעיות במיקרופון.

 1. בכרטיסיית 'הקלטה' של חלון ה'קול', בחר את המיקרופון שבו אתה מנסה לפתור את הבעיה, ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

  הכרטיסייה 'הקלטה' בחלון 'קול' עם הלחצן 'מאפיינים'
 2. פתח את הכרטיסייה שיפורים ולאחר מכן בחר השבת את כל אפקטי הצליל.

 3. לשמירת השינויים לחץ על OK (אישור).

שנה את תבנית הקלטת השמע

שימוש בתבנית ברירת מחדל שונה של שמע עשוי לפתור את בעיית המיקרופון.

 1. בכרטיסיית 'הקלטה' של חלון ה'קול', בחר את המיקרופון שבו אתה מנסה לפתור את הבעיה, ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

  הכרטיסייה 'הקלטה' בחלון 'קול' עם לחצן 'מאפיינים'
 2. בכרטיסייה 'מתקדם', בחר אחת מהאפשרויות של ‎16-bit המופיעות ברשימה.

  שינוי תבנית ברירת המחדל של המיקרופון
 3. לשמירת השינויים לחץ על OK (אישור).

פתרון בעיות מיקרופון בעת הרצה של יותר מיישום אחד

בעיות מיקרופון עשויות להופיע כאשר מריצים יותר מיישום אחד בבת אחת. כך למשל, דיבור במערכת ראש במהלך משחק מקוון.

 1. בכרטיסיית 'הקלטה' של חלון ה'קול', בחר את המיקרופון שבו אתה מנסה לפתור את הבעיה, ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

  הכרטיסייה ' הקלטה ' בחלון ' קול ' עם הלחצן 'מאפיינים', מסומנת
 2. בחר בכרטיסייה Advanced (מתקדם) ולאחר מכן נקה את תיבת הסימון לצד אפשר ליישומים שליטה בלעדית בהתקן זה.

  כרטיסיית מאפיינים מתקדמים ללא שליטה בלעדית, מסומנת
 3. לשמירת השינויים לחץ על OK (אישור).

המיקרופון מפסיק לפעול לאחר התקנת מצלמת אינטרנט או מיקרופון USB

בעת התקנת התקן USB חדש שכולל מיקרופון, כגון מצלמת אינטרנט, ייתכן שההתקן החדש יהפוך להתקן הקלטת השמע המוגדר כברירת מחדל. באפשרותך לשנות את התקן ההקלטה שמהווה ברירת המחדל ב-Windows.

 1. ב-Windows, חפש את האפשרות לוח הבקרה ופתח אותה, לאחר מכן בחר קול.

 2. לחץ על הכרטיסייה הקלטה בחלון 'קול'.

  הכרטיסייה ‏'הקלטה' במסך 'קול'
 3. בחר את המיקרופון שבו ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על הגדר כברירת מחדל ואז על בוצע.

  האפשרות 'הגדר ברירת מחדל' בחלון 'קול'

המיקרופון לא פועל עם Skype או עם כל תוכנת אינטרנט אחרת

אם המיקרופון אינו פועל עם Skype, שנה את מיקרופון ברירת המחדל כדי לפתור את הבעיה.

 1. ב-Windows, חפש את לוח הבקרה ופתח אותו, ולאחר מכן בחר קול.

 2. לחץ על הכרטיסייה הקלטה בחלון ה'קול'.

  הכרטיסייה 'הקלטה' בחלון 'קול'
 3. בחר את המיקרופון שבו ברצונך להשתמש, לחץ על קבע ברירת מחדל ולאחר מכן לחץ על אישור.

  האפשרות 'קבע ברירת מחדל' בחלון 'קול'

מ יקרופון מתוצרת Bang & Olufsenאינו מקליט אם אינך נמצא ישירות מול המחשב

במיקרופון שמע מתוצרת Bang & Olufsen המיקרופון אינו מזהה או מקליט את הקול אם אין הדובר יושב ישירות מול המחשב הנייד. נסה לשנות את הגדרת הקלט כדי לפתור את הבעיה.

 1. פתח את אפליקציית Bang & Olufsen Audio ובחר קלט.

  אפליקצייתBang & Olufsen Audio המציגה את הגדרות הקלט
 2. כדי לצמצם את קולות הרקע ולמטב את המיקרופון עבור קולות מרובים, בחר קולות מרוביםן.

  להגדרת קולות מרובים יש טווח רחב יותר מזה של הגדרת הקול שלי בלבד.

  בחירת הגדרת קולות מרובים

פתור בעיות בחיבור מיקרופון USB

אם המחשב אינו מזהה את מיקרופון ה-USB, או אם המיקרופון אינו פועל כראוי, פתור בעיות בחיבור ה-USB וביציאות ה-USB במחשב. בדוק את המיקרופון בכל פעם שתבצע שינויים כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

לפני פתרון בעיות, נתק את כל התקני ה-USB מהמחשב, פרט לעכבר ומקלדת USB (אם הם בשימוש). התקנים אלה כוללים רכזות, כונני אצבע, מדפסות ומצלמות.

זהירות:

יש לפעול תמיד על פי הוראות היצרן לשם ניתוק התקני USB מהמחשב. יש כמה התקני USB שחייבים לכבות אותם ו/או להוציא אותם לפני שמנתקים אותם מהמחשב. סוגים אחרים של התקני USB תומכים בתכונת הוצאה בטוחה של חומרה במערכת ההפעלה Windows.

 • מחשבים ניידים: השתמש ביציאות ה-USB במחשב הנייד עצמו. אין להשתמש במשכפל כניסת USB (כגון, תחכנת עגינה או מפצל USB).

 • מחשבים שולחניים: השתמש ביציאות ה-USB בגב המחשב (היציאות המוצמדות ישירות ללוח האם).

התקנת תוכנה של יצרן התקן USB

אם התקן ה-USB מגיע עם תוכנה, פעל בהתאם להוראות היצרן כדי להתקין אותה.

 1. נתק את התקן ה-USB מהמחשב.

 2. התקן את התוכנה בהתאם להנחיות היצרן.

 3. חבר מחדש את התקן ה-USB‏.

פתרון בעיות במיקרופון USB מתוך 'מנהל ההתקנים'

יתכן שתוכל לפתור את הבעיה במיקרופון באמצעות 'מנהל ההתקנים'. בהתאם לאופן שבו המיקרופון שלך מופיע ב'מנהל ההתקנים', יתכן שיהיה עליך להתקין מחדש את מנהל ההתקן או לבצע פעולה אחרת כדי לפתור את הבעיה.

ב-Windows, חפש את מנהל ההתקנים ופתח אותו, ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על כניסות ויציאות שמע כדי להרחיב את הרשימה. אתר את המיקרופון שלך ברשימת ההתקנים כדי להתחיל בתהליך פתרון הבעיות.

מיקרופון ה-USB שלך עשוי להיות מוצג ב'מנהל ההתקנים' לפי שם ההתקן, כהתקן לא ידוע, או התקן אחר. כמו כן, המיקרופון עשוי שלא להיות מוצג כלל.

אם שם ההתקן מוצג במנהל ההתקנים

אם התקן ה-USB מופיע במנהל ההתקנים בשמו, יציאות ה-USB ותכונת הכנס-הפעל הבסיסית פועלות בצורה תקינה. קיימת בעיה פיזית עם ההתקן או בעיה במנהלי ההתקן.

הפעל מחדש את המחשב

אם התקן ה-USB מופיע במנהל ההתקנים בשמו, הפעלה מחדש של המחשב עשויה לפתור את הבעיה.

 1. נתק את התקן ה-USB מהמחשב.

 2. הפעל מחדש את המחשב ולאחר מכן חבר מחדש את ההתקן.

הסרת ההתקנה והתקנה מחדש של תוכנת התקן ה-USB

אם התקן ה-USB מופיע ב'מנהל ההתקנים' בשמו, התקנה מחדש של תוכנת היצרן עשויה לפתור את הבעיה.

 1. נתק את התקן ה-USB מהמחשב.

 2. הסר את התקנת תוכנת ההתקן.

 3. התקן מחדש את ההתקן על פי הוראות היצרן.

הסרת ההתקנה של מיקרופון ה-USB והתקנתו מחדש

אם התקן ה-USB שלך מופיע במנהל ההתקנים בשמו, הסרת התקנה ולאחר מכן התקנה מחדש של ההתקן עשויה לפתור את הבעיה.

 1. חבר את התקן ה-USB למחשב.

 2. בחלון מנהל ההתקנים, לחץ לחיצה ימנית על שם ההתקן ולאחר מכן בחר באפשרות הסרת התקנה.

 3. בחלון האישור שנפתח, לחץ על הסר התקנה.

  אם מוצגת ההודעה מחק את תוכנת מנהל ההתקן עבור התקן זה, סמן את התיבה הסמוכה אליה.

 4. הפעל מחדש את המחשב ולאחר מכן התקן שוב את ההתקן בהתאם להוראות היצרן.

אם מופיע התקן בלתי ידוע ב'מנהל ההתקנים'

אם התקן ה-USB שלך מופיע ב'מנהל ההתקנים' כ'לא ידוע', מנהל התקן אינו מותקן או אינו מוגדר כראוי. כדי לפתור את הבעיה, הסר את מנהל ההתקן והתקן אותו מחדש.

 1. במנהל ההתקנים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התקן לא ידוע, ולאחר מכן בחר הסר התקנה.

 2. בחלון האישור שנפתח, לחץ על הסר התקנה.

  אם מוצגת ההודעה מחק את תוכנת מנהל ההתקן עבור התקן זה , סמן את התיבה הסמוכה אליה.

 3. הפעל מחדש את המחשב ולאחר מכן התקן שוב את ההתקן בהתאם להוראות היצרן.

אם 'התקן אחר' מוצג ב'מנהל ההתקנים'

אם התקן ה-USB שלך מופיע במנהל ההתקנים כ'התקן אחר', יציאות ה-USB פועלות אך יש צורך להתקין מנהלי התקנים. כדי לפתור את הבעיה, התקן את מנהל ההתקן של ה-USB.

 1. נתק את התקן ה-USB מהמחשב והמתן 20 שניות.

 2. התקן את מנהל ההתקן על פי הוראות היצרן.

 3. חבר מחדש את ההתקן למחשב.

אם התקן ה-USB לא מוצג במנהל ההתקנים

אם התקן ה-USB לא מוצג במנהל ההתקנים, Windows לא מזהה אותה. יתכן שיש בעיה ביציאת ה-USB או ב-USB root hub. כדי לפתור את הבעיה, תחילה נסה יציאת USB אחרת. לאחר מכן, במידת הצורך, הגדר את התצורה או הסר את ההתקנה של USB root hubs.

נסה יציאת USB שונה

אם מנהל ההתקנים אינו מציג את התקן ה-USB שלך, ייתכן שיש בעיה ביציאת ה-USB. חבר מחדש את התקן ה-USB ישירות ליציאה אחרת במחשב.

 1. נתק את ההתקן מיציאת ה-USB במחשב.

 2. חבר את ההתקן ליציאת USB שונה במחשב.

 3. המתן 5 שניות ולאחר מכן בדוק את מנהל ההתקנים כדי לראות אם שם ההתקן מוצג.

בדוק את מאפייני USB root hub

אם התקן ה-USB לא מוצג ב'מנהל ההתקנים', ייתכן שקיימת בעיה של דרישות מתח. בדוק את המאפיינים של USB root hub.

 1. נתק את התקן ה-USB‏ מהמחשב ולאחר מכן אתחל את המחשב.

 2. חבר את ההתקן והמתן 5 שניות. אם ההתקן לא מזוהה, נתק אותו.

 3. ב-Windows, חפש ופתח את 'מנהל ההתקנים' ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על בקרי אפיק טורי אוניברסלי כדי להרחיב את הרשימה.

  הרשימה 'בקרי אפיק טורי אוניברסלי (USB)' בחלון 'מנהל ההתקנים'
 4. לחץ לחיצה כפולה עלUSB Root Hub, לחץ על הכרטיסייה צריכת חשמל, ולאחר מכן לחץ על מאפייני צריכת חשמל (אם אפשרות זו זמינה). התקנים המחוברים לרכזת מוצגים ולצדם אספקת החשמל הדרושה להם.

  הערה:

  הכרטיסייה 'צריכת חשמל' מוצגת ב-USB 2.0 בלבד. ב-USB 3.0 לא קיימת כרטיסייה 'צריכת חשמל'.

  החלון 'מאפייני צריכת החשמל' של USB Root Hub
 5. סקור את מאפייני צריכת החשמל של כל USB root hub. אם אספקת החשמל הדרושה הכוללת חורגת מאספקת החשמל הכוללת הזמינה עבור הרכזת, הסר התקן מרכזת זו כדי להקטין את אספקת החשמל הדרושה.

  הערה:

  אם צריכת החשמל הדרושה הכוללת עולה על ‎500mA, נתק את ההתקנים והשתמש ברכזת עם אספקת מתח.

 6. חבר את התקן ה-USB והמתן 5 שניות. בדוק את מנהל ההתקנים כדי לראות אם שם ההתקן מוצג.

הסרת ההתקנה של USB Root Hubs

הסרת ההתקנה של USB root hubs גורמת למחשב להתקין אותם מחדש בהפעלה מחדש של המחשב.

 1. נתק את כל התקני ה-USB המחוברים למחשב, פרט לעכבר ומקלדת USB (אם הם בשימוש). התקנים אלה כוללים רכזות, כונני אצבע, מדפסות ומצלמות.

 2. ב-Windows, חפש את האפשרות מנהל ההתקנים ופתח אותה.

 3. לחץ לחיצה כפולה על בקרי אפיק טורי אוניברסאלי כדי להרחיב את הרשימה.

  הרשימה 'בקרי אפיק טורי אוניברסלי (USB)' ב'מנהל ההתקנים'
 4. לחץ תחילה לחיצה ימנית על USB Root Hub ברשימה ולאחר מכן בחר באפשרות הסר התקנה.

  בחירה בהסרת ההתקנה ב'מנהל ההתקנים'
 5. לחץ על אישור כדי לאשר.

 6. המשך להסיר את ההתקנה של כל פריטי USB root hubs המפורטים.

 7. סגור את ‏מנהל התקנים והפעל מחדש את המחשב.

 8. אם התקן USB הגיע עם תוכנה והיא טרם הותקנה, התקן את התוכנה כעת, בהתאם להנחיות היצרן.

 9. חבר מחדש את התקן ה-USB למחשב.

התקן USB 2.0 אינו פועל כאשר ביציאת USB 3.0

התקנים מסוימים מסוג USB 2.0 אינם פועלים ביציאות USB 3.0. כדי לתקן זאת, הסר את ההתקנה של מנהל התקן USB 3.0 במנהל ההתקנים.

 1. ב-Windows, חפש את האפשרות מנהל ההתקנים ופתח אותה.

 2. לחץ פעמיים על Universal Serial Bus Controllers (בקרי אפיק טורי אוניברסלי) להרחבת הרשימה, ולאחר מכן אתר את רכזות הבסיס של התקן ה-USB 3.0.

  איתור רכזת הבסיס של התקן -USB 3.0
 3. לחץ לחיצה ימנית על רכזת הבסיס של התקן ה--USB 3.0 ולאחר מכן לחץ על הסר התקנה.



hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏