תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבי HP - פתרון בעיות מתקדם במקלדת אלחוטית

פתרון בעיות חיבור וחומרה כאשר מקלדת אלחוטית אינה פועלת כמצופה.

בצע את המשימות הבאות לפי הסדר שבו הן מפורטות. נסה להשתמש בהתקן לאחר כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

בדוק את מצב המתח והחיבור (מקלדת עם מקלט אלחוטי בחיבור USB)

בדוק את המקלדת האלחוטית לאיתור בעיות מתח וחיבור אם היא משתמש במקלט USB המתחבר ליציאה או מובנה במחשב.

 1. חפש והסר את כל לשוניות האריזה מהמקלדת. לשוניות אלה מונעות מההתקן לקבל חשמל.

  הסרת לשונית אריזה מהמקלדת
 2. אם יש למקלדת מתג הפעלה/כיבוי, הקפד להעבירו למצב הפעלה.

  הפעלת המקלדת
 3. אם המקלדת אינה מופעלת, טען מחדש את הסוללה על ידי חיבור כבל הטעינה למקור חשמל, כגון יציאת USB לטעינה במחשב או מתאם חשמל USB חיצוני. אם המקלדת משתמשת בסוללות הניתנות להחלפה, התקן סוללות חדשות.

  מקלדת עם מחוון סוללת LED ו-(2) כבל MicroUSB כדי לטעון חיבור להתקן

  מספר

  תיאור

  1.

  מחוון לד סוללה

  2.

  כבל להתקן טעינה

 4. אתר את המקלט בחיבור USB עבור המקלדת. ייתכן שהמקלט הוכנס ליציאת USB במחשב, או שהוא באריזה המקורית. כמה התקני HP Touch ו-All-in-One מגיעים עם מקלט USB מותקן מראש במחשב. לחלופין, חפש תא אחסון למקלט בתוך המקלדת.

 5. ודא שהמקלט הוכנס ליציאת USB במחשב. ייתכן שלרכזת USB לא יהיה די כוח לחבר את ההתקן שלך כראוי.

 6. כבה את כל ההתקנים האלחוטיים האחרים שבהם אינך משתמש, כולל התקני Bluetooth.

 7. קרב את העכבר למקלט האלחוטי, בדרך כלל בטווח של 30 ס"מ.

 8. ודא שאין חפצים כלשהם בין העכבר והמקלט האלחוטי. חפצים כגון טלוויזיות, טלפונים אלחוטיים או רמקולים עלולים להחליש את האותות האלחוטיים.

 9. אפס את חיבור המקלט בחיבור USB בהתאם לקיומו של לחצן התחברות או היעדרו.

  • מקלטים ללא לחצן התחברות

   מקלטים אלחוטיים בחיבור USB ללא לחצן התחברות

   נתק את המקלט מהיציאה, המתן עשר שניות וחבר אותו מחדש ליציאה אחרת במחשב.

  • מקלטים עם לחצן התחברות

   דוגמה למקלט אלחוטי בחיבור USB עם לחצן התחברות ונורית לד המסמנת פעילות

   העבר את המקלט ליציאה אחרת במחשב, ולאחר מכן לחץ לחיצה ממושכת על לחצן התחברות עד שהנורית מהבהבת. בתוך 60 שניות, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן התחברות בהתקן לחוץ עד שהנורית במקלט מפסיקה להבהב.

 10. אם החיבור נכשל, נסה להגדיר את המקלדת במחשב אחר כדי לקבוע אם יש בעיה ביציאה במחשב הראשי.

בדוק את מצב המתח והחיבור (מקלדת Bluetooth)

בדוק מקלדת אלחוטית לאיתור בעיות חיבור ומתח אם היא משתמשת ב-Bluetooth כדי להתחבר למחשב.

 1. חפש והסר את כל לשוניות האריזה מהמקלדת. לשוניות אלה מונעות מההתקן לקבל חשמל.

  הסרת לשונית אריזה מהמקלדת
 2. אם יש למקלדת מתג הפעלה/כיבוי, הקפד להעבירו למצב הפעלה.

  הפעלת המקלדת
 3. אם המקלדת אינה מופעלת, טען מחדש את הסוללה על ידי חיבור כבל הטעינה למקור חשמל, כגון יציאת USB לטעינה במחשב או מתאם חשמל USB חיצוני. אם המקלדת משתמשת בסוללות הניתנות להחלפה, התקן סוללות חדשות.

  מקלדת עם מחוון סוללת החוון ו-(2) MicroUSB כדי לטעון חיבור להתקן

  מספר

  תיאור

  1.

  מחוון לד סוללה

  2.

  כבל להתקן טעינה

 4. ב-Windows, חפש ופתח את הגדרות Bluetooth והתקנים אחרים.

  הגדרות Bluetooth ב-Windows
 5. ודא ש-Bluetooth מוגדר כמופעל.

 6. אם ההמקלדת אינה מופיעה ברשימה, העבר אותה למצב גילוי בהתאם להוראות המסופקות על-ידי היצרן, ולאחר מכן לחץ על הוסף התקן Bluetooth או התקן אחר כדי לצמד אותו.

מחשבי HP - פתרון בעיות מתקדם במקלדת אלחוטית

השתמש בשלבים ובשיטות מתקדמים אלה כאשר המקלדת האלחוטית אינה מגיב או אינה פועלת כצפוי.

עדכן את מנהלי ההתקנים

השתמש במנהל ההתקנים כדי לעדכן את מנהלי ההתקנים של החומרה, כגון גרפיקה, שמע, אלחוט או מנהלי התקנים אחרים עבור המחשב שברשותך.

 1. ב-Windows, חפש את האפשרות מנהל ההתקנים ופתח אותה.

 2. ברשימת ההתקנים, בחר עכברים והתקני הצבעה אחרים.

 3. לחץ לחיצה ימנית על מקלדת, בחר עדכן את מנהל ההתקןולאחר מכן פעל בהתאם להוראות כדי להתקין את מנהל ההתקן המעודכן.

  בחר באפשרות 'עדכן מנהל התקן' במנהל ההתקנים
 4. הפעל מחדש את המחשב כדי להשלים את תהליך התקנת העדכונים.

הפעל בדיקת אבחון של התקן קלט

השתמש בכלי אבחון חומרת מחשב של HP כדי לזהות בעיות בהתקן קלט, כגון עכבר, לוח מגע או מקלדת.

 1. ב-Windows, חפש ופתח את אבחון חומרת מחשב של HP עבור Windows.

  הערה:

  אם הוא אינו מוצג ברשימה, עבור אל אבחון חומרה של HP כדי להוריד ולהתקין את התוכנה.

 2. בתפריט הראשי, לחץ על בדיקות רכיבים.

 3. בחר התקני קלט, בחר את כל הבדיקות הזמינות ולאחר מכן לחץ על הפעל פעם אחת כדי להפעיל את הבדיקות.

  התקני קלט נבחרים
 4. אם בדיקה כלשהי נכשלת, רשום את זהות קוד הכשל בן 24 הספרות (הזמין גם בתוך יומני בדיקה), ולאחר מכן פניה לתמיכת לקוחות של HP או תקן את ההתקן.

הפעל את Windows Update ‏(Windows 10)

עדכן את מחשב Windows 10 שברשותך באמצעות Windows Update.

 1. ב-Windows, חפש את בדוק אם קיימים עדכונים ופתח אותו.

  אם קיימים עדכונים זמינים כלשהם, התקנתם תתחיל באופן אוטומטי.
 2. לאחר התקנת העדכונים, הפעל מחדש את המחשב כשתתבקש לעשות זאת.

פתור בעיות ספציפיות במקלדת

פתור בעיות במקלדת כגון הקלדה איטית, תווים חוזרים, שפות שגויות או מקשים תקועים.

תגובה איטית ללחיצה על מקש או תווים חוזרים

בדוק את ההגדרה 'מקשי סינון' אם ההקלדה מופיעה באיטיות או תווים מרובים מוצגים בעת לחיצה על מקש.

 1. חפש ב-Windows, את לוח הבקרה ופתח אותו.

 2. בחר באפשרות מרכז נוחות הגישה ולאחר מכן בחר באפשרות הפוך את לוח המקשים לקל יותר לשימוש.

 3. נקה את תיבת הסימון לצד האפשרות הפעל מקשי סינון, ולאחר מכן לחץ על החל.

  תיבת הסימון 'הפעל מקשי סינון' אינה מסומנת

לחיצה על מקש מקלדת יחיד מזינה מספר תווים

כוונן את השהיית החזרה על הקלדה אם שני תווים או יותר מופיעים בעת לחיצה על מקש.

 1. חפש ב-Windows, את לוח הבקרה ופתח אותו.

 2. בחר בלוח מקשים, ולאחר מכן בחר בכרטיסייה מהירות.

 3. תחת 'השהיית חזרה', הזז את המחוון ארוכה, ולאחר מכן לחץ על אישור.

  שינוי הגדרות מהירות המקלדת

המקלדת הנומרית אינה פועלת כמצופה

בדוק את מצב המקש 'Number Lock' ובדוק את ההגדרה של Windows כדי להשתמש במקלדת כעכבר.

 1. ודא שמקש Num Lock מופעל או מושבת, בהתאם לאופן שבו ברצונך להשתמש בו. המקש ממוקם בדרך כלל בסמוך למקלדת הנומרית או בה.

  אם הבעיה נמשכת, המשך לשלבים הבאים.

 2. חפש ב-Windows, את לוח הבקרה ופתח אותו.

 3. בחר באפשרות מרכז נוחות הגישה ולאחר מכן בחר באפשרות הפוך את לוח המקשים לקל יותר לשימוש.

 4. נקה את תיבת הסימון עבור הפעל את מקשי העכבר ולאחר מכן לחץ על אישור כדי לשמור את השינויים.

  האפשרות 'הפעל את מקשי העכבר' לא מסומנת

שפת המקלדת והפריסה שלה שונים מהצפוי

שנה את שפת ופריסת המקלדת כך שיתאימו לשפת התצוגה של Windows.

הערה:

עבור משתמשים עסקיים, יתכן שהגדרות השפה נשלטות על ידי מנהל מערכת. צור קשר עם מנהל מחלקת ה-IT לקבלת סיוע.

 1. ב-Windows, חפש ופתח את הגדרות שפה.

 2. אשר או שנה את שפת התצוגה של Windows.

  שינוי שפת התצוגה ב-Windows
 3. ב-Windows, חפש ופתח את הגדרות הקלדה.

 4. בחר באפשרות הגדרות מקלדת מתקדמות.

 5. בחר את השפה מתוך התפריט הנפתח תחת עקוף את שיטת הקלט המוגדרת כברירת מחדל.

  בחירת שפה לשימוש במקלדת
 6. ב-Windows, חפש ופתח את הגדרות שפה.

 7. בחר את השפה שלך, ולאחר מכן לחץ על אפשרויות.

  לחיצה על הלחצן 'אפשרויות' עבור השפה שנבחרה
 8. תחת מקלדות, לחץ על הוסף מקלדת ולאחר מכן בחר פריסת מקלדת שתתאים למקלדת ולשפת התצוגה שבחרת.

  שינוי פריסת המקלדת כך שתתאים לשפת התצוגה
 9. הקש על המקש Windows ועל מקש הרווח כדי להחליף בין פריסות המקלדת.

  הערה:

  מעבר בין פריסות מקלדות משנה רק את שפת הקלט.

מקש במקלדת שתקוע

הסר את המקש התקוע ולאחר מכן נקה את האזור מתחתיו ומסביבו.

הערה:

אם המקלדת אינה פועלת כצפוי, והיא עדיין במסגרת האחריות, צור קשר עם HP כדי לבדוק אם ניתן להחליף את המקלדת. אם המקש נתקע כתוצאה מחדירה של נוזל או חומר אחר למקלדת, ייתכן שניקוי המקלדת הוא האפשרות היחידה.

 1. נתק את המקלדת מהמחשב. אם נעשה שימוש בסוללות, הוצא אותן.

 2. הכנס סכין מריחה (או כלי דומה) מתחת למקש וחלץ אותו בעדינות.

  הערה:

  הוצאת המקשים במקלדות דקות עשויה להיות קשה יותר. שקול להחליף את המקלדת אם לא ניתן להסיר את המקש באופן בטוח.

  הסרת מקש תקוע
 3. נקה את תחתית המקש ואת החריץ שלו בלוח המקשים בעזרת מקלון צמר גפן עם אלכוהול.

 4. הסר אבק או לכלוך מאזור חריץ המקש.

 5. התקן מחדש את המקש על ידי דחיפתו בחזרה עד שיינעל למקומו בנקישה. למקשים ארוכים יותר עשויה להיות תמיכה קטנה ממתכת שגם אותה יש להתקין.

המחשב מצפצף בעת ההקלדה

אם המחשב מצפצף לעיתים בעת ההקלדה, בדוק את ההגדרה 'מקשים דו-מצביים או מקשים דביקים' ב-Windows.

המקשים יכולים להשמיע צפצוף בעת הקשה על מקש הנעילה. המקשים הדביקים עשויה להשמיע צפצוף בעת הקשה על המקשים Ctrl + Alt + Shift ו- Lock .

 1. ב-Windows, חפש ופתח את הגדרות נוחות הגישה של לוח המקשים.

 2. ודא שמתג המקשים הדביקים הוגדר למצב כבוי.

  כיבוי ההגדרה של 'מקשים דביקים'

מחשבי HP - פתרון בעיות בחיבור Bluetooth

אין באפשרותך לצמד ציוד עזר או התקן קלט Bluetooth למחשב שברשותך, בדוק בעיות בחיבור או בהתקן.

בצע את המשימות הבאות לפי הסדר שבו הן מפורטות. נסה להשתמש בהתקן לאחר כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

אשר שיש למחשב שלך Bluetooth

השתמש במנהל ההתקנים על מנת לוודא שהמחשב שלך תומך ב-Bluetooth.

 1. ב-Windows, חפש את האפשרות מנהל ההתקנים ופתח אותה.

 2. במנהל ההתקנים, חפש Bluetooth או רדיו Bluetooth ברשימה.

  אם ה- Bluetooth אינו מוצג, המחשב שלך אינו תומך בו. השתמש בסוג אחר של התקן אלחוטי או התקן USB.

  ה-Bluetooth מוצג במנהל ההתקנים

ודא שאות ה-Bluetooth פועל

כאשר אות ה- Bluetooth מכובה, לא ניתן לקשר התקן קיים, יש להוסיף התקן חדש, או לשנות את הגדרות ה-Bluetooth.

 1. פתח את מנהל ההתקנים, ולאחר מכן לחץ על החץ שלצד Bluetooth.

  לחיצה על החץ שלצד ה-Bluetooth כדי להרחיב את הרשימה
 2. אם ההתקן שלך אינו מוצג, לחץ לחיצה ימנית על כרטיס ה-Bluetooth ולאחר מכן בחר באפשרות הפעל התקן.

  לחיצה על 'הפעל התקן' עבור כרטיס Bluetooth

בדוק את הגדרות תקשורת האלחוט

במחשב שלך, ודא שהגדרות תקשורת האלחוט תאפשרנה חיבור Bluetooth.

 1. ב-Windows, חפש את מצב טיסה ופתח אותו.

 2. ודא שמצב טיסה מכובה וש- Wi-Fi ו-Bluetooth מופעלים.

  הערה:

  מצב טיסה מכבה באופן אוטומטי את ה-Wi-Fi וה-Bluetooth. אם אתה צריך להשתמש ב-Bluetooth בזמן שאתה נמצא במצב טיסה, תוכל להפעיל אותו חזרה באופן ידני.

  אימות ש'מצב טיסה' מכובה וש- Wi-Fi ו-Bluetooth מופעלים

הסר כל הפרעה אלחוטית

אפשר שאות ה- Bluetooth האלחוטי בין המחשב שלך לבין ההתקן חלש מכדי ליצור חיבור טוב.

מוצרים ללא אלחוט המפריעים לביצועי האלחוט
 1. ודא שההתקן פועל ובר-גילוי.

 2. בדוק וכבה את ה-Bluetooth בכל התקן אחר שאינו נמצא בשימוש.

 3. קרב את המחשב וההתקן זה לזה, בדרך כלל בטווח שאינו עולה על 10 מטר (33 רגל).

 4. ודא שאין עצמים בין המחשב שלך לבין ההתקן. עצמים כמו טלוויזיות, מכשירי מיקרוגל וטלפונים אלחוטיים, או התקנים אלחוטיים אחרים עלולים להחליש את אותות ה-Bluetooth.

הפעל מחדש את התקן ה-Bluetooth ואת המחשב

הפעלה מחדש של ההתקן והמחשב עשויה לפתור שגיאות קישוריות.

 1. סגור את כל התוכניות הפועלות במחשב שלך, ולאחר מכן כבה את המחשב.

 2. כבה את התקן ה-Bluetooth.

 3. הפעל את המחשב וההתקן.

בדוק אם יש עדכון עבור מנהל ההתקן של ה-Bluetooth

אם מנהל ההתקן של ה-Bluetooth עבור ההתקן שלך אינו מעודכן, אפשר שתיתקל בבעיות של קישוריות.

 1. פתח את מנהל ההתקנים, ואז לחץ על החץ שלצד ה-Bluetooth כדי לצפות בהתקנים המותקנים כעת.

  לחיצה על החץ שלצד ה-Bluetooth כדי להציג את ההתקנים המותקנים
 2. לחץ לחיצה ימנית על התקן ה-Bluetooth שלך ואז בחר עדכן מנהל התקן.

 3. במסך עדכון מנהלי ההתקנים, לחץ על חפש אוטומטית אחר תוכנת מנהלי התקנים מעודכנת.

 4. אם קיים עדכון זמין, עדכן את מנהל ההתקן.

התקן מחדש את התקן ה-Bluetooth

יתכן שמנהל ההתקן של ה-Bluetooth עבור ההתקן שלך משובש. הסר את ההתקנה של ההתקן באמצעות מנהל ההתקנים, ואז קשר אותו למחשב על מנת לחזור ולהתקין את מנהל ההתקן.

 1. פתח את מנהל ההתקנים, ואז לחץ על החץ שלצד ה-Bluetooth כדי לצפות בהתקנים המותקנים כעת.

  לחיצה על החץ שלצד ה-Bluetooth כדי להציג את ההתקנים המותקנים
 2. לחץ לחיצה ימנית על ההתקן שאתה מנסה לצמד, ולאחר מכן לחץ על הסר התקנה.

 3. הפעל מחדש את המחשב כדי לחזור ולאפס חיבורים אלחוטיים כלשהם.

שחזור המחשב כאשר Windows מתחיל לפעול באופן תקין

שחזר את המחשב לנקודת זמן קודמת.

 1. שמור קבצים פתוחים וסגור את כל התוכניות הפתוחות.

 2. ב-Windows, חפש את האפשרות יצירת נקודת שחזור ופתח אותה.

 3. בכרטיסייה 'הגנת מערכת', לחץ על שחזור מערכת.

  בחירה ב'שחזור מערכת' בחלון 'מאפייני המערכת'
 4. בחלון 'שחזור מערכת', לחץ על הבא.

 5. בחר את נקודת השחזור שבה ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על הבא.

  בחר נקודת שחזור
 6. בדוק את הבחירה שלך, ולאחר מכן לחץ על סיום.

 7. קרא את האזהרה לגבי אי הפרעה ל'שחזור המערכת', ולאחר מכן לחץ על כן.

  זהירות:

  הנח ל'שחזור המערכת' להסתיים ללא הפרעה כדי למנוע פגיעה בכונן הקשיח או גרימת נזק נוסף למחשב.

  אין לקטוע את התהליך 'מאשר את שחזור המערכת'
  'שחזור המערכת' מחזיר את תצורת המחשב לנקודת זמן קודמת ומפעיל אותו מחדש.

פנייה לתמיכה בלקוחות של HP

אם הפעולות בשלבים הקודמים לא פתרו את הבעיה שלך, צור קשר עם תמיכת הלקוחות של HP לסיוע נוסף.

 1. עבור אל תמיכה בלקוחות של HP-יצירת קשר.

 2. הזן את המספר הסידורי של המוצר שברשותך כדי להציג את מצב האחריות ולשנות את המיקום שלך, לפי הצורך.

 3. בחר אפשרות תמיכה. אם אתה נמצא באזור אסיה והאוקיינוס השקט, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏