תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

תקן איכות הדפסה גרועה במדפסות HP Color LaserJet Pro M254

איכות המסמך המודפס אינה עומדת בציפיות. התדפיסים מרוחים, מטושטשים, כהים או דהויים, או שהטונר משוחרר, חסר חלקית, או מפוזר.

בצע את המשימות הבאות לפי הסדר שבו הן מפורטות. השתמש במדפסת לאחר כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

הדפס דף ניקוי

הדפס דף ניקוי כדי לשפר את איכות ההדפסה.

 1. הדפס דף מלוח הבקרה של המדפסת.

  • HP Color LaserJet Pro M254dn, M254nw: לחץ אישור, לחץ על החץ ימינה כדי לגלול אל שירות, לחץ אישור, גלול אל דף ניקוי, ולחץ על אישור.

  • HP Color LaserJet Pro M254dw: מתוך מסך הבית של לוח הבקרה, נגב שמאלה ואז גע בהגדרה. גע באפשרות שירות, ולאחר מכן גע באפשרות דף ניקוי.

 2. כאשר תתבקש לעשות זאת, הזן פיסת נייר אחת לתוך חריץ ההזנה בעל הקדימות (מגש 1).

בדוק נייר, הגדרות הדפסה ואת איכות הקובץ המודפס

ודא שאתה משתמש בנייר הנכון עבור עבודת ההדפסה שלך, ושנה את הגדרות ההדפסה כדי לשפר את איכות ההדפסה.

 1. בדוק את איכות הנייר. איכות וסוג הנייר עלולים להשפיע על עבודת ההדפסה. ודא שהנייר שבו אתה משתמש מתאים למדפסת שלך ולעבודת ההדפסה.

  • השתמש בנייר שמיועד למדפסות HP LaserJet. אל תשתמש בנייר שתוכנן עבור מדפסות הזרקת דיו בלבד.

  • אל תשתמש בנייר מחוספס מדי. נייר חלק יותר עשוי להניב איכות הדפסה טובה יותר.

 2. בדוק את כיוון הנייר. עבור כמה עבודות הדפסה, כגון הדפסת תמונות, דאג לטעון את הנייר בצורה נכונה כדי להדפיס על הצד החלק היותר או המבריק (צד ההדפסה). טען נייר לתוך מגש הטעינה הקדמי כצד ההדפסה פונה כלפי מעלה.

 3. בדוק הגדרות הדפסה. בתוכנה שממנה אתה מנסה להדפיס, לחץ על קובץ, ולאחר מכן לחץ על הדפס כדי לפתוח חלון הדפסה. בחר את המדפסת שלך, ואז לחץ על תכונות, אפשרויות, הגדרת מדפסת, מדפסת, העדפות, אמצעי הדפסה ואיכות, או נייר/איכות כדי לפתוח את תפריט ההגדרות. בהתאם למדפסת שלך, שקול לשנות את הגדרות ההדפסה הבאות.

  • סוג נייר: בחר את סוג הנייר המתאים, כגון נייר צילום, נייר רגיל, או מדבקות.

  • איכות הדפסה: שפר את איכות ההדפסה ממצב רגיל או טיוטה למצב הטוב ביותר. אם אתה רואה אפשרות של מצב חסכון, הסר את הבחירה מתיבת הסימון.

  • גודל נייר: בחור את גודל הנייר הנכון עבור עבודת ההדפסה שלך.

 4. בדוק את איכות התמונה או המסמך. השתמש בתמונות וקבצים בעלי רזולוציה גבוהה.

בדוק את רמות הטונר, את המחסניות ואת תוף ההדמיה

בעיות עם מחסניות טונר או תוף ההדמיה יכולים לגרום לאיכות הדפסה לקויה.

 1. בדוק את סוג הטונר והמחסנית. ‏HP ממליצה להשתמש באספקת טונר מקורית של HP. ‏HP אינה יכולה לערוב לאיכות או לאמינות של מחסניות שאינן מתוצרת HP‏ או של מחסניות שמולאו מחדש. אם אינך משתמש באספקה מקורית של HP, אפשר ששלבי פתרון הבעיות באתר התמיכה של HP לא יפתרו את הבעיה. כדי לבדוק את אמינות המחסניות שלך, גש אל תוכנית HP נגד זיופים ותרמיות (באנגלית). תוכל לרכוש מחסניות להחלפה וחומרים מתכלים אחרים מה-החנות של HP או מקמעונאיים מקומיים.

 2. בדוק את מפלסי הטונר, ואז החלף מחסניות כלשהן שאינן ריקות או שמפלס הטונר בהן נמוך.

  • HP Color LaserJet Pro M254dw: מתוך מסך הבית, גע באספקה כדי להציג את מפלסי הטונר הנותרים.

   מפלסי הטונר מוצגים בלוח הבקרה
  • HP Color LaserJet Pro M254dn ו-M254nw: בלוח הבקרה, לחץ על אישור כדי להציג את מפלסי הטונר הנותרים.

   מפלסי הטונר מוצגים בלוח הבקרה

  אם אתה משתמש במחסניות HP מקוריות ומפלסי הטונר אינם נמוכים או שמחסנית הטונר אינה ריקה, המשך בצעדים אלה כדי לבדוק אם נגרם נזק למחסניות.

 3. פתח את הדלת הקדמית.

  פתיחת הדלת הקדמית
 4. השתמש בידית הכחולה כדי למשוך החוצה את מגירת מחסנית הטונר.

  משיכת מגירת המחסנית
 5. אחוז בידית של מחסנית טונר, ואז משוך את המחסנית ישירות כלפי מעלה כדי להוציאה.

  הסרת מחסנית טונר

 6. ודא שלא נגרם נזק לשבב הזכרון. אם שבב הזכרון פגום, החלף את מחסנית הטונר.

  המיקום של ששב הזכרון במחסנית טונר
 7. בדוק את פני השטח של תוף ההדמיה. אם תראה שריטות, טביעות אצבעות או נזק אחר כלשהו, החלף את מחסנית הטונר.

  זהירות:

  אל תגיע בתוף ההדמיה. טביעות אצבעות יכולות לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.

  איתור תוף ההדמיה כדי לבדוק שאין עליו שריטות או טביעות אצבעות
 8. הכנס את מחסנית הטונר.

 9. חזור על שלבים אלה עבור מחסניות הטונר האחרות.

 10. סגור את מגירת מחסנית הטונר, ואז סגור את הדלת הקדמית.

מסירת המדפסת לתיקון

מסור לתיקון או החלף את מוצר HP שברשותך אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.

עבור אל פנה לתמיכת הלקוחות של HP‏ כדי לקבוע מועד לתיקון או להחלפה. אם אתה נמצא באזור אסיה והאוקיינוס השקט, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך.

כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות מוצר HP. יתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שכבר אינם במסגרת האחריות.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏