תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

החלף את ראש ההדפסה במדפסות HP Photosmart 7520

החלף מכלול ראש הדפסה פגום במדפסות HP Photosmart 7520 ו-7525 e-All-in-One.

ראש הדפסה להחלפה: CN642A

רכישת ראש הדפסה

רכוש ראש הדפסה מספק שירות מורשה או מאתר האינטרנט של HP.

 1. גש אל חנות החלקים של HP (באנגלית).

 2. בחר את המדינה/אזור שלך בחלקו העליון של דף האינטרנט.

 3. הזן את מספר החלק בשדה מצא את החלקים.

 4. מלא את ההנחיות להזמנת ראש ההדפסה.

החלפת ראש ההדפסה

החלף את ראש ההדפסה כדי לפתור בעיות באיכות ההדפסה שאינן נעלמות אחרי החלפת מחסניות הדיו.

 1. כאשר המדפסת דלוקה, פתח את דלת הגישה של מחסנית הדיו, ואז המתן עד לעצירת הגררה.

  פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו
 2. הסר כל מחסנית דיו באמצעות לחיצה על הלשונית הקדמית, ואז הרם את המחסנית.

  לחיצה על הלשונית הקדמית, ואז משיכה כלפי מעלה כדי להסיר את מחסנית הדיו
 3. הרם את ידית תפס הגררה כדי לבטל את נעילת ראש ההדפסה.

  הרמת ידית התפס של הגררה
 4. תפוס את צדדי ראש ההדפסה ואז הרם אותו והסר אותו.

  הערה:

  כדי למנוע כתמי דיו, אל תיגע בחלק התחתון של ראש ההדפסה.

  הסרת ראש ההדפסה
 5. הנח את ראש ההדפסה על-גבי גיליון נייר, ולאחר מכן הנח אותו בצד.

 6. השימוש במגבונים הלחים שהגיעו עם ראש ההדפסה להחלפה, נקה את המגעים החשמליים בתוך הגררה מלמעלה עד למטה, ניגוב בכיוון למטה בלבד.

  זהירות:

  אל תחליק כלפי מעלה או מצד לצד. דבר זה עלול לגרום נזק למגעים החשמליים.

  ניקוי המגעים החשמליים בתוך המדפסת
 7. הסר את ראש ההדפסה להחלפה מתוך האריזה.

  זהירות:

  אל תיגע במגעים החשמליים או בחרירים כדי לא להזיק להם.

  אל תיגע במגעים החשמליים או בחרירי הדיו בראש ההדפסה
 8. כאשר המגעים החשמליים ניצבים אל מול גב המדפסת, הכנס את ראש ההדפסה לתוך הגררה.

  הכנסת ראש ההדפסה לתוך הגררה
 9. סגור את תפס הגררה.

  הורדת ידית התפס שעל הגררה
 10. התקן את המחסניות החדשות שהגיעו עם ראש ההדפסה המיועד להחלפה, ואז סגור את דלת הגישה למחסנית הדיו.

  זהירות:

  אל תחזור ותשתמש במחסניות הדיו מראש ההדפסה הקודם. מחסניות ישנות עלולות לגרום נזק לראש ההדפסה החדש.

 11. אם תקבל הודעה המבקשת ממך ליישר את המחסניות, בחר אישור בלוח הבקרה של המדפסת.

  ראש ההדפסה מותקן, והמדפסת מוכנה להדפסה.

החזר את ראש ההדפסה המקורי אל HP

פעל על פי הוראות כלשהן שסופקו עם ראש ההדפסה המיועד להחלפה כדי להחזיר את החלקים שהתקלקלו ל-HP.

הערה:

אם אין לך הוראות החזרה, מחזר את ראש ההדפסה הישן ואת מחסניות הדיו. גש אל החזרה ומיחזור של מוצר HP (באנגלית) למידע נוסף.

 1. הנח את ראש ההדפסה באותה חבילה שבה הגיע ראש ההדפסה החלופי.

  הנחת ראש ההדפסה הישן בתוך האריזה
 2. קלף את מדבקת מכסה האריזה המסומנת באות B, ואז הנח אותה למעלה כדי לאטום את האריזה.

  קילוף מדבקת מכסה החבילה ואיטום החבילה
 3. התקן במחסניות הדיו הישנות את מכסי ההברגה הכתומים שהסרת מהמחסניות החדשות.

  s
 4. הנח את ראש ההדפסה הישן, מחסניות הדיו והתבנית שהגיעה עם ראש ההדפסה החליפי באותה קופסה, בנוסף לדוגמת תדפיס שמציגה שמראה את הבעיה באיכות ההדפסה.

  הכנסת החלקים הישנים, הטופס ודוגמת התדפיס לשקית
 5. סגור ואטום את הקופסה, הדבק את תווית המשלוח המשולם מראש אל הצד החיצוני של הקופסה, ולאחר מכן שלח את הקופסה חזרה אל HP.

  סגירה ואיטום של הקופסה, ואז הדבקת תווית הדואר ששולם מראש כדי להחזיר אותה אל HP


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏