תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP - שגיאת המדפסת אינה זמינה (Android)

בעת הדפסה מטלפון חכם או טבלט בעלי מערכת הפעלה Android, מוצגת ההודעה מדפסת זו אינה זמינה כרגע.

בצע את המשימות הבאות לפי הסדר שבו הן מפורטות. השתמש במדפסת לאחר כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

הפעל מחדש את המדפסת, הנתב ואת ההתקן הנייד שלך

הפעל מחדש את ההתקנים כדי לסלק את כל מצבי השגיאה של הרשת והחומרה.

 1. כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה מחדש.

 2. נתק את כבל החשמל מהנתב, המתן עשר שניות, חבר מחדש את הכבל, ואז המתן עד שחיבור האינטרנט יושלם.

 3. כבה את הטלפון או את הטבלט שלך, ולאחר מכן הפעל אותו מחדש.

פתור בעיות בחיבור המדפסת האלחוטי

אם המערכת לא מזהה את המדפסת בעת התקנות התוכנה או במקרה שעבודת הדפסה אלחוטית לא מתבצעת, ודא שהחיבור לרשת תקין ובדוק את דרישות ההגדרה.

 • חיבור רשת לקוי: נסה לקרב את המדפסת ואת המחשב או ההתקן הנייד לנתב האלחוטי ובדוק אם איכות החיבור השתפרה. נסה לפתוח אתר אינטרנט כדי לוודא שהחיבור לאינטרנט תקין. אם רשת ה-Wi-Fi איטית או לא יציבה, הפעל מחדש את הנתב על ידי ניתוק כבל המתח, המתנה של 15 שניות וחיבור הכבל מחדש.

 • המדפסת כבויה או במצב שינה: גע בתפריט לוח הבקרה או לחץ על לחצן ההפעלה כדי להעיר את המדפסת ולהעביר אותה למצב מוכן. לעתים האפליקציה מציגה סטטוס 'לא מקוון' למרות שהמדפסת מוכנה לשימוש.

 • בדוק את מצב החיבור של המדפסת: ודא שהקליטה האלחוטית מופעלת ושהמדפסת מחוברת לאותה רשת של המחשב או ההתקן הנייד שלך. אם יש במדפסת נורית חיווי ליד סמל או לחצן אלחוט, ודא שהנורית דולקת. אם הנורית כבויה או מהבהבת, סימן שאין חיבור לרשת.

 • חבר את המדפסת לרשת:

  • מדפסות עם מסכי מגע: פתח את אשף הגדרת הרשת האלחוטית דרך תפריט אלחוט, תפריט הגדרות או תפריט הגדרת הרשת. כדי להשלים את החיבור, בחר את הרשת הרצויה והזן את הסיסמה.

  • מדפסות ללא מסכי מגע: לחץ לחיצה רצופה על לחצן אלחוט שבמדפסת, עד שהנורית תתחיל להבהב. בתוך שתי דקות, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן WPS שבנתב. הנורית שבמדפסת תפסיק להבהב כאשר יושלם ביצוע החיבור.

 • הפעל מחדש את ההתקנים: הפעל מחדש את המדפסת והמחשב (או ההתקן הנייד) כדי לנקות את כל מצבי השגיאה שאולי נותרו.

 • הדפס דוח בדיקת שידור אלחוטי: באתר התמיכה של HP, חפש את דגם המדפסות שברשותך ובמקטע המתאים, חפש את דף הבדיקה העצמית כדי לאתר את המסמך המסביר כיצד להדפיס את הדוח ולבדוק אותו.

 • הפעל Bluetooth לתהליך הגדרת המדפסת (מערכות הפעלה Android, iOS בלבד): אפליקציית HP Smart נעזרת ב-Bluetooth לאיתור המדפסת ולהגדרת החיבור האלחוטי לרשת.

בדוק את ההגדרות והמצב של ההדפסה (Android)

ודא שההדפסה מאופשרת ושמנגנון ההדפסה ברקע פנוי בטבלט או בטלפון החכם שלך בעל מערכת הפעלה Android.

 1. פתח את ההגדרות במכשיר הנייד שלך, הקש מכשירים מחוברים או חיבורים, ואז הקש הדפסה.

 2. אשר ששירות ההדפסה של HP רשום ושהסטטוס הוא מופעלת. אם השירות אינו רשום, הקש הוסף שירות, ואז התקן את שירות ההדפסה של HP.

 3. בתפריט ההגדרות, הקש אפליקציות או אפליקציות.

 4. הקש על הסמל עוד, ואז הקש על הצג אפליקציות מערכת.

 5. הקש מנגנון הדפסה ברקע. אם מנגנון ההדפסה ברקע אינו אפשרות, הקש אחסון, ואז הקש מנגנון הדפסה ברקע.

 6. הקש מחק נתונים או אלץ עצירה.

 7. הפעל מחדש את המכשיר הנייד שלך.

שימוש בשיטה שונה כדי להדפיס

במקרים מסוימים, תצורת ההתקן הנייד שברשותך אינה תואמת לשיטת הדפסה של HP.

אם אין באפשרותך להדפיס, התקן את אפליקציית HP Smart להגדרה מודרכת של המדפסת, או השתמש ב--Wi-Fi Direct אם אינך מצליח להתחבר דרך רשת מקומית.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏