תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP - שגיאת המדפסת אינה זמינה (Android)

בעת הדפסה מטלפון חכם או טבלט בעלי מערכת הפעלה Android, מוצגת ההודעה מדפסת זו אינה זמינה כרגע.

הערה:

בעת הדפסה מתוך Microsoft Word, Excel, או PowerPoint, מוצגת ההודעה מדפסת זו אינה זמינה כרגע. התקן את תוסף שירות ההדפסה של HP ובחר את המדפסת הזמינה כדי להדפיס. אין צורך לבצע פעולה זו יותר מפעם אחת.

בצע את המשימות הבאות בסדר הנתון. השתמש במדפסת לאחר כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

התקן את תוסף שירות ההדפסה של HP ובחר את המדפסת הזמינה

ודא שתוסף שירות ההדפסה של HP מותקן ושבחרת מדפסת פעילה.

 1. סמן את התיבה כדי להסכים עם התנאים, הקש התחל, ואז סגור את האפליקציה.

 2. פתח את תבנית הקובץ שברצונך להדפיס.

 3. הקש על הסמל עוד ולאחר מכן הקש על הדפס.

  מוצגת הודעת השגיאה מדפסת זו אינה זמינה כרגע. התעלם מהשגיאה.
 4. הקש על החץ המצביע כלפי מטה בפינה הימנית העליונה, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת הזמינה שאינה מושבתת באפור.

  הקשה על החץ המצביע כלפי מטה בפינה הימנית העליונה
 5. במידת הצורך, שנה הגדרות כלשהן ואז הקש על סמל הדפס.

  הקשה על סמל הדפס ב-Android
 6. בחר האפשרות 'תוסף שירות ההדפסה של HP', לחץ 'אישור' והמסמך או התמונה יודפסו.

  הודעת תוסף שירות ההדפסה של HP

הפעל מחדש את המדפסת, הנתב ואת ההתקן הנייד שלך

הפעל מחדש את ההתקנים כדי לסלק את כל מצבי השגיאה של הרשת והחומרה.

 1. כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה מחדש.

 2. נתק את כבל החשמל מהנתב, המתן עשר שניות, חבר מחדש את הכבל, ואז המתן עד שחיבור האינטרנט יושלם.

 3. כבה את הטלפון או את הטבלט שלך, ולאחר מכן הפעל אותו מחדש.

פתור בעיות בחיבור המדפסת האלחוטי

אם המערכת לא מזהה את המדפסת בעת התקנות התוכנה או במקרה שעבודות הדפסה אלחוטית לא מתבצעות, ודא שהחיבור לרשת תקין ובדוק את דרישות ההגדרה.

 • חיבור רשת לקוי: קרב את המדפסת ואת המחשב או המכשיר הנייד לנתב האלחוטי ובדוק אם איכות החיבור השתפרה. נסה לפתוח אתר אינטרנט כדי לוודא שהחיבור לאינטרנט תקין. אם רשת ה-Wi-Fi איטית או לא יציבה, הפעל מחדש את הנתב על-ידי ניתוק כבל המתח, המתנה של 15 שניות וחיבור הכבל מחדש.

 • המדפסת כבויה או במצב שינה: גע בתפריט לוח הבקרה או לחץ על הלחצן הפעלה כדי להעיר את המדפסת ולהעביר אותה למצב 'מוכנה לעבודה'. לעיתים סטטוס המדפסת לא מקוון למרות שהמדפסת מוכנה לעבודה.

 • בדוק מה סטטוס החיבור של המדפסת: ודא שהקליטה האלחוטית מופעלת ושהמדפסת מחוברת לאותה הרשת של המחשב או המכשיר הנייד שלך. אם יש במדפסת נורית ליד הסמל או הלחצן אלחוט, ודא שהנורית דולקת. אם הנורית כבויה או מהבהבת, סימן שאין חיבור לרשת.

 • חבר מחדש את המדפסת לרשת: הנח את המדפסת בטווח של אות נתב ה-Wi-Fi ואז חבר אותה לרשת.

  • מדפסות עם לוח בקרה של מסך מגע: פתח את תפריט הגדרות, רשת או הגדרות אלחוט, בחר באשף הגדרת אלחוט, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות כדי לבחור את שם הרשת ולהזין את הסיסמה.

  • מדפסות ללא לוח בקרה של מסך מגע: לחץ והחזק את לחצן האלחוט למשך חמש שניות או עד שנורית האלחוט תתחיל להבהב. בתוך שתי דקות, לחץ והחזק את לחצן WPS‏ (התקנת Wi-Fi מוגנת) בנתב עד שיתחיל תהליך החיבור. נורית האלחוט של המדפסת תפסיק להבהב כאשר החיבור יושלם.

  • מדפסות HP DeskJet 6000 ו-6400, ENVY 6000 ו-6400 ו-Tango: לחץ והחזק את לחצן ה-Wi-Fi ואת לחצן ההפעלה בגב המדפסת למשך חמש שניות, עד שהפס הכחול יהבהב. תוך שתי דקות, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן WPS בנתב, עד שתהליך החיבור יתחיל. הפס הכחול יפסיק להבהב כאשר החיבור יושלם.

 • הפעל מחדש את המכשירים: הפעל מחדש את המדפסת והמחשב (או המכשיר הנייד) כדי להסיר את כל מצבי השגיאה האפשריים.

 • הדפס דוח של בדיקות אלחוט: באתר תמיכת הלקוחות של HP, חפש את דגם המדפסת שברשותך ואז חפש את דף הבדיקה העצמית כדי לאתר את המסמך המסביר כיצד להדפיס את הדוח ולבדוק אותו.

 • הפעל Bluetooth להגדרת האפליקציה HP Smart: הפעל Bluetooth במחשב או במכשיר הנייד כדי שהאפליקציה HP Smart תוכל לזהות את המדפסת במהלך ההתקנה.

בדוק את ההגדרות ואת הסטטוס של מנגנון ההדפסה ברקע (Android)

ודא שמנגנון ההדפסה ברקע פנוי בטבלט או בטלפון החכם שלך בעל מערכת הפעלה Android.

 1. בתפריט ההגדרות, הקש אפליקציות או אפליקציות.

 2. הקש על הסמל עוד, ואז הקש על הצג אפליקציות מערכת.

 3. הקש מנגנון הדפסה ברקע. אם מנגנון ההדפסה ברקע אינו אפשרות, הקש אחסון, ואז הקש מנגנון הדפסה ברקע.

 4. הקש מחק נתונים או אלץ עצירה.

 5. הפעל מחדש את המכשיר הנייד שלך.

שימוש בשיטה שונה כדי להדפיס

במקרים מסוימים, תצורת ההתקן הנייד שברשותך אינה תואמת לשיטת הדפסה של HP.

אם אין באפשרותך להדפיס, התקן את אפליקציית HP Smart להגדרה מודרכת של המדפסת, או השתמש ב--Wi-Fi Direct אם אינך מצליח להתחבר דרך רשת מקומית.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏