תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות הזרקת דיו של HP - שגיאות יישור

לאחר שניסית לבצע יישור של ראשי ההדפסה או המחסניות במדפסת הזרקת דיו של HP, מוצגת במסך המחשב או בלוח הבקרה של המדפסת ההודעה היישור לא הצליח או היישור נכשל.

בצע את המשימות הבאות בסדר הנתון. השתמש במדפסת לאחר כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

ביצוע יישור

ישר את ראשי ההדפסה או המחסניות במדפסת שלך כשאתה מחליף אותם, כדי לשפר את איכות ההדפסה או לנקות שגיאת יישור.

 1. טען נייר לבן רגיל במגש ההזנה.

 2. הסט את מכווני רוחב הנייר עד שיהיו צמודים לקצות הנייר.

 3. הדפס דף יישור.

  • לוח הבקרה (מדפסות עם מסכי מגע): פתח את התפריט כלים או תחזוקת מדפסת, ולאחר מכן בחר באפשרות יישור מחסניות, ישר את ראש ההדפסה או הדפס דף יישור.

  • היישום HP Smart‏ (Windows 10‏, macOS, ‏Android‏, iOS) ביישום, לחץ על המדפסת שברשותך, לחץ על כלים לאיכות הדפסה, ולאחר מכן בחר באפשרות יישור ראשי ההדפסה או המחסניות.

  • HP Printer Assistant‏ (Windows): לחץ על תחזוקת המדפסת ולאחר מכן בחר באפשרות יישור ראשי ההדפסה או המחסניות.

  • HP Utility‏ (Mac): לחץ על אפשרות יישור ראשי ההדפסה או המחסניות.

 4. אם למדפסת יש סורק, פעל בהתאם להוראות בדף היישור כדי לסרוק אותו ולהשלים את היישור.

איפוס המדפסת

אפס את המדפסת כדי להתאושש מתקלות או משגיאות במדפסת.

 1. אם המדפסת שברשותך מכילה סוללה נטענת, הוצא אותה.

 2. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל החשמל מהמדפסת.

 3. נתק את כבל החשמל ממקור המתח.

 4. המתן ‏60 שניות.

 5. חבר מחדש את כבל החשמל לשקע חשמל בקיר ולמדפסת.

  הערה:

  ‏HP ממליצה לחבר את המדפסת ישירות לשקע חשמל בקיר.

 6. הפעל את המדפסת כדי להשלים את האיפוס.

בדיקת מפלסי הדיו והחלפת מחסניות ריקות או מחסניות שמפלס הדיו בהן נמוך

מפלס דיו נמוך עלול לגרום לאיכות הדפסה ירודה או לשגיאות. HP ממליצה להחזיק במחסניות דיו בהישג יד כאשר המחסניות עומדות להתרוקן.

 1. בדוק את מפלסי הדיו.

  • מלוח הבקרה של המדפסת: חפש טיפת דיו, סמל מחסנית, או תפריט מפלסי דיו.

  • מתוך היישום HP Smart: פתח את היישום HP Smart. מפלסי דיו משוערים מוצגים במסך ה'בית'.

  • מתוכנת המדפסת: פתח את תוכנת המדפסת ולאחר מכן לחץ על האפשרות 'חומרים מתכלים או מפלסי דיו'.

  • מכל דיו, מכל חכם, מדפסת DeskJet GT: התבונן בחלונות מיכל הדיו במדפסת. לרוב המדפסות המכילות מכלי דיו יש קו מילוי מינימלי.

 2. אם אחד מהמחסניות או מהמכלים עומדים להתרוקן, או אם אתה רואה את ההודעה מפלס דיו נמוך, החלף את המחסנית שעומדת להתרוקן או מלא את המכל הריק.

ניקוי ראשי ההדפסה או המחסניות

השתמש בכלי לניקוי ראש ההדפסה או המחסניות בתוכנת המדפסת או בלוח הבקרה כדי לפתור שגיאות ולשפר את איכות ההדפסה.

השתמש בכלי ניקוי זה כאשר מופיעים פסים, כתמים או קווים צבעוניים או לבנים בעמודים המודפסים.

 • לוח הבקרה (במדפסות עם מסכי מגע בלבד): מהתפריט הגדרות, הגדרה או כלים, חפש אפשרות לניקוי ראשי ההדפסה או המחסניות.

 • היישום HP Smart‏ (Windows 10‏, macOS, ‏Android‏, iOS): ביישום, לחץ על המדפסת שברשותך, לחץ על כלים לאיכות הדפסה, ולאחר מכן בחר באפשרות לניקוי ראשי ההדפסה או המחסניות.

 • HP Printer Assistant‏ (Windows): לחץ על תחזוקת המדפסת ולאחר מכן בחר באפשרות לניקוי ראשי ההדפסה או המחסניות.

 • HP Utility‏ (Mac): לחץ על האפשרות לניקוי ראשי ההדפסה או המחסניות.

לאחר הניקוי, הערך את העמוד שהודפס. יתכן שיהיה עליך לנקות את ראשי ההדפסה או המחסניות יותר מפעם אחת.

החלף את המחסניות או ראשי ההדפסה שאינם מתפקדים

דפי יישור עם פגמים או צבעים חסרים עלולים לגרום לחיישן שבמדפסת לבצע קריאה שגויה של הדף ולתקלה ביישור. בדוק אם יש בעיות בדף, והחלף מחסניות או ראשי הדפסה פגומים.

 1. בדוק אם יש פגמים בדף כגון צבעים או מקטעים חסרים. עיין בדוגמאות הבאות של מקטעים בדפי יישור ללא פגמים.

  הערה:

  בהתאם למדפסת שברשותך, יתכן שדף היישור כולל מספר צבעים או דיו שחור בלבד. מרבית דפי היישור כוללים סדרה של קווים ומשבצות.

  דוגמאות לדפי יישור נקיים
 2. אם מצאת פגמים, החלף את מחסניות הדיו ואת ראש ההדפסה (במדפסות בעלות ראש הדפסה נשלף).

מסירת המדפסת לתיקון

מסור לתיקון או החלף את מוצר HP שברשותך אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.

עבור אל פנה לתמיכת הלקוחות של HP‏ כדי לקבוע מועד לתיקון או להחלפה. אם אתה נמצא באזור אסיה והאוקיינוס השקט, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך.

כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות מוצר HP. יתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שכבר אינם במסגרת האחריות.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏