תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבי HP - פתרון בעיות בעכבר קווי

אם עכבר עם חיבור כבל USB אינו מגיב או אינו פועל כצפוי, בדוק את החיבור, התקן את העדכונים, ואשר את ההגדרות כדי לפתור את הבעיה.

בדוק אם יש בעיות חיבור בעכבר הקווי

אם העכבר אינו פועל, ייתכן שיש בעיה בחיבור.

 1. כבה את המחשב.

 2. נתק את כבל העכבר.

 3. הפעל את המחשב.

 4. חבר מחדש את העכבר למחשב.

  • אם לעכבר יש מחבר USB, השתמש ביציאה ישירות במחשב ולא ברכזת USB. אם העכבר אינו מגיב באמצעות היציאה הראשונה שניסית, נסה יציאה אחרת.

  • אם העכבר כולל מחבר ‏PS/2 (מזוהה על-ידי המחבר העגול בקצה הכבל), ודא שהעכבר מחובר ליציאת העכבר, ולא ליציאת המקלדת. צבע השקע של הכבל וצבע המחבר המקבל על המחשב צריכים להיות תואמים.

חבר את העכבר למחשב אחר

אם העכבר אינו פועל כצפוי, חבר את העכבר למחשב אחר.

 1. כבה את המחשב.

 2. נתק את כבל העכבר.

 3. ודא שברשותך מחשב נוסף לביצוע הבדיקה.

 4. חבר מחדש את העכבר למחשב השני.

  • אם לעכבר יש מחבר USB, השתמש ביציאה ישירות במחשב ולא ברכזת USB. אם העכבר אינו מגיב באמצעות היציאה הראשונה שניסית, נסה יציאה אחרת.

  • אם העכבר כולל מחבר ‏PS/2 (מזוהה על-ידי המחבר העגול בקצה הכבל), ודא שהעכבר מחובר ליציאת העכבר, ולא ליציאת המקלדת. צבע השקע של הכבל וצבע המחבר המקבל על המחשב צריכים להיות תואמים.

 5. השתמש בעכבר עם המחשב השני.

  • אם הבעיה אינה מופיעה במחשב אחר עם אותו עכבר: ייתכן שהיא קשורה לתוכנה.

  • אם הבעיה ממשיכה במחשב אחר עם אותו עכבר: ייתכן שהעכבר פגום.

בדוק את העכבר באמצעות HP PC Hardware Diagnostics

אם העכבר אינו פועל כצפוי, השתמש בכלי HP PC Hardware Diagnostics עבור Windows כדי לסייע בזיהוי בעיות כלשהן.

 1. ב-Windows, חפש את HP PC Hardware Diagnostics עבור Windows. לחץ לחיצה ימנית על האפליקציה, ולאחר מכן בחר באפשרות הפעל כמנהל מערכת.

  אם האפליקציה אינה מותקנת במחשב שלך, הורד את הגרסה העדכנית מאתר האינטרנט של HP PC Hardware Diagnostics עבור Windows.

 2. בתפריט הראשי, לחץ על בדיקות רכיבים.

  בחירת בדיקות רכיבים מהתפריט הראשי
 3. בחר התקני קלט, בחר כל בדיקת עכבר ולאחר מכן לחץ על הפעל פעם אחת.

  x

  הפעלת בדיקות עכבר
 4. פעל בהתאם להנחיות כדי לבדוק את תפקוד העכבר.

  עם השלמת הבדיקות, התוצאות מוצגות על גבי המסך.

  • עבר: העכבר פועל בצורה תקינה וכצפוי.

  • כשל (עם מספר זיהוי): העכבר נתקל בכשל חומרה. רשום את מצב הסוללה ואת מזהה הכשל. שמור את מצב הסוללה ואת מזהה הכשל כדי שיעמדו לרשותך אם יהיה עליך ליצור קשר עם תמיכת הלקוחות של HP.

הפעל את Windows Update

עדכן את מחשב Windows 11 או Windows 10 שברשותך באמצעות Windows Update.

 1. ב-Windows, חפש ופתח את בדוק אם קיימים עדכונים.

  אם קיימים עדכונים זמינים כלשהם, התקנתם תתחיל באופן אוטומטי.

  הערה:

  כדי להוריד ולהתקין עדכונים אופציונליים, פעל בהתאם להוראות הבאות עבור מערכת ההפעלה שלך:

  • ב-Windows 11, בחר אפשרויות מתקדמות > עדכונים אפשריים, בחר את העדכונים שברצונך להתקין ואז לחץ על הורד והתקן.

  • ב-Windows 10, בחר צפה בכל העדכונים האפשריים, בחר את העדכונים שברצונך להתקין, ולאחר מכן לחץ על הורד והתקן.

 2. לאחר התקנת העדכונים, הפעל את המחשב מחדש כשתתבקש לעשות זאת.

פתרון בעיות עכבר ספציפיות

פתור בעיות בעכבר כגון מעקב באיכות נמוכה, מצביע איטי, ניראות ירודה או לחיצות איטיות.

העכבר לא מבצע מעקב בצורה תקינה

אם יש בעיה בפעולת המעקב של העכבר, נסה להשתמש בעכבר על משטח שונה ונקה את העדשות.

 1. החלף את משטח העכבר. ודא שהעכבר נמצא על משטח שטוח ולא שקוף, כגון משטח עכבר או פיסת נייר לבנה. ייתכן שההתקן לא יפעל על משטח מזכוכית, מחורץ, שקוף או מחזיר אור.

 2. נקה את עדשות המעקב מפלסטיק. הצטברות לכלוך או טביעות אצבעות עלולה לגרום לבעיות מעקב. השתמש במטלית לחה או במקלון צמר גפן כדי לנקות את העדשות בחלקו התחתון של העכבר.

מצביע העכבר איטי מדי, קטן מדי או מבצע לחיצות באיטיות

אם מצביע העכבר נע באיטיות רבה מדי, קשה לראותו, או הלחיצה הכפולה איטית מהמצופה, שנה את הגדרות העכבר.

 1. ב-Windows, חפש ופתח את הגדרות עכבר.

 2. בחר באפשרות אפשרויות עכבר נוספות.

 3. בחלון 'מאפייני עכבר', בחר כרטיסייה עבור ההגדרות שברצונך לשנות.

  • לחצנים: התאם אישית את הלחצן השמאלי והימני, שנה את מהירות הלחיצה הכפולה או סמן פריטים מבלי להחזיק את לחצן העכבר לחוצים.

  • מצביעים: שנה את ערכות המצביע או בחר סגנון חזותי עבור המצביע.

  • אפשרויות מצביע: שנה את מהירות המצביע, התנהגות ברירת המחדל או הנראות.

  • גלגל: התאם אישית את הגלילה האנכית או האופקית של גלגל העכבר.

  איתור הכרטיסיות לצורך שינוי הגדרות העכבר

שחזר את המחשב שברשותך באמצעות 'שחזור המערכת' של Microsoft

השתמש בכלי 'שחזור המערכת' של Microsoft כדי להחזיר את המחשב למצב קודם שבו המחשב פעל בצורה תקינה.

במחשבים עסקיים, אם אין לך אפשרות לשחזר את המחשב, צור קשר עם מחלקת ה-IT של החברה שלך או עם שירות ה-IT המקומי שלך.

שחזור המחשב כאשר Windows מתחיל לפעול באופן תקין

שחזר את המחשב לנקודת זמן קודמת.

 1. שמור קבצים פתוחים וסגור את כל התוכניות הפתוחות.

 2. ב-Windows, חפש את האפשרות יצירת נקודת שחזור ופתח אותה.

 3. בכרטיסייה 'הגנת מערכת', לחץ על שחזור מערכת.

  בחירה ב'שחזור מערכת' בחלון 'מאפייני המערכת'
 4. בחלון 'שחזור מערכת', לחץ על הבא.

 5. בחר את נקודת השחזור שבה ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על הבא.

  בחר נקודת שחזור
 6. בדוק את הבחירה שלך, ולאחר מכן לחץ על סיום.

 7. קרא את האזהרה לגבי אי הפרעה ל'שחזור המערכת', ולאחר מכן לחץ על כן.

  זהירות:

  הנח ל'שחזור המערכת' להסתיים ללא הפרעה כדי למנוע פגיעה בכונן הקשיח או גרימת נזק נוסף למחשב.

  אין לקטוע את התהליך 'מאשר את שחזור המערכת'
  'שחזור המערכת' מחזיר את תצורת המחשב לנקודת זמן קודמת ומפעיל אותו מחדש.

פנייה לתמיכה בלקוחות של HP

אם הפעולות בשלבים הקודמים לא פתרו את הבעיה שלך, צור קשר עם תמיכת הלקוחות של HP לסיוע נוסף.

 1. הזן את המספר הסידורי של המוצר שברשותך כדי להציג את מצב האחריות ולשנות את המיקום שלך, לפי הצורך.

 2. בחר אפשרות תמיכה. אם אתה נמצא באזור אסיה והאוקיינוס השקט, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏