תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

הגדרת מדפסת HP (Wi-Fi Direct)

‏‎Wi-Fi Direct היא אופציית חיבור של מרבית מדפסות HP האלחוטיות שיצאו לשוק משנת 2014 ואילך. השתמש ב-Wi-Fi Direct כאשר אין רשת אלחוטית זמינה.

הדפסה באמצעות ‎Wi-Fi Direct‏ (Windows 10)

שלח עבודת הדפסה באמצעות חיבור אלחוטי ישיר בין המדפסת שברשותך לבין מחשב עם Windows.

 1. ודא שיש נייר במגש הראשי ואז הפעל את המדפסת.

 2. ב-Windows, חפש ופתח את מדפסות וסורקים.

 3. לחץ על הוסף מדפסת או סורק.

 4. לחץ על Show Wi-Fi Direct printers (הצג מדפסות Wi-Fi Direct‎).

  לחיצה על Show Wi-Fi Direct printers (הצג מדפסות Wi-Fi Direct‎)
 5. אתר את המדפסת שלך עם DIRECT בשמה.

  בחירת המדפסת שלך עם Wi-Fi Direct בשמה
 6. לחץ על הוסף התקן.

 7. לאחר שתוצג בקשה להזין קוד PIN ל-WPS במחשב, חפש את ה-PIN בלוח הבקרה של המדפסת או בגיליון המידע שהדפסת במהלך ההגדרה.

 8. הזן את קוד ה-PIN הזה בתוך 90 שניות, ואז לחץ הבא כדי להשלים את ההתחברות.

  הערה:

  אם פג התוקף של קוד ה-PIN, הפעל את המחשב מחדש וחזור על תהליך הגדרת המדפסת.

  הזנת קוד PIN ל-WPS בעת הוספת מדפסת Wi-Fi Direct ב-Windows 10
 9. אם מוצגת ההודעה מצב מנהל ההתקן אינו זמין , עבור אל ‏‎123.hp.com כדי להוריד ולהתקין את מנהל ההדפסה.

  דוגמה להודעת 'מנהל ההתקן אינו זמין'
 10. פתח את הפריט שברצונך להדפיס, לחץ על קובץ, ואז לחץ על הדפסה.

 11. בחר את המדפסת שלך מהרשימה ולאחר מכן לחץ על הדפס.

הדפסת דוח באמצעות Wi-Fi Direct

אתר את השם והסיסמה של Wi-Fi Direct, ולאחר מכן שלח את עבודת ההדפסה מטלפון או מחשב לוח Android אל המדפסת באמצעות חיבור אלחוטי ישיר.

הערה:

השתמש בתוסף שירות ההדפסה של HP אם ברצונך להדפיס תוכן אינטרנטי, כגון דף אינטרנט, דואר אלקטרוני או מסמך מבוסס-ענן.

אתר את השם והסיסמה של Wi-Fi Direct

השתמש בלוח הבקרה של המדפסת או הדפס דוח תצורת רשת כדי לאתר את המידע של Wi-Fi Direct.

אתר את השם והסיסמה של Wi-Fi Direct (מדפסות עם מסך מגע)

מצא את המידע על Wi-Fi Direct ישירות בלוח הבקרה של המדפסת או הדפס דוח תצורת רשת.

 1. ודא שיש נייר במגש הראשי ואז הפעל את המדפסת.

 2. חפש סמל או לחצן של Wi-Fi Direct, כדי להציג את המידע על Wi-Fi Direct.

  הצגת תפריט פרטי Wi-Fi Direct
 3. אם אין באפשרותך למצוא סמל או אם אתה מתקשה להציג את המידע, פתח את התפריט דוחות ולאחר מכן בחר באפשרות סיכום רשת או תצורת רשת כדי להדפיס דוח.

  השם והסיסמה נמצאים בסעיף Wi-Fi Direct.

  מיקום סעיף Wi-Fi Direct בדוח תצורת רשת

חפש את השם והסיסמה של Wi-Fi Direct (מדפסות ללא מסך מגע)

הדפס דוח תצורת רשת או דף עזרה כדי לאתר את המידע על Wi-Fi Direct.

 1. ודא שיש נייר במגש הראשי ואז הפעל את המדפסת.

 2. הדפס דוח תצורת רשת או דף עזרה באמצעות לחצני לוח הבקרה של המדפסת. השתמש בשיטה התואמת את הלחצנים במדפסת שלך.

  • לחץ על לחצן מידע.

  • לחץ ולחיצה ארוכה על לחצן Wi-Fi Direct למשך 3 שניות.

  • לחץ על לחצן אלחוט ועל לחצן מידע במקביל.

  • לחץ לחיצה ארוכה על לחצן המשך או למשך 10 שניות, או עד להדפסת הדוח.

  • עבור מדפסות HP DeskJet‏ 6000 ו-6400, Envy‏ 6000 ו-6400 ו-טנגו, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן מידע עד שכל לחצני לוח הבקרה יידלקו, ולאחר מכן גע במקביל בלחצן מידע ובלחצן ביטול .

  השם והסיסמה נמצאים בסעיף Wi-Fi Direct.

  מיקום סעיף ה-Wi-Fi Direct בדוח תצורת רשת

הדפס עם Wi-Fi Direct באמצעות ‎HP‏ Smart‏ (Android)

שלח עבודת הדפסה באמצעות חיבור אלחוטי ישיר בין המדפסת שברשותך לבין טלפון או מחשב לוח של Android באמצעות האפליקציה HP Smart. בצע את השלבים הבאים כשאתה ליד המדפסת.

 1. בהתקן הנייד שלך, הורד את האפליקציה HP Smart מכאן: ‏‎123.hp.com.

 2. ודא שיש נייר במגש הראשי ואז הפעל את המדפסת.

 3. ממסך הבית של אפליקציית HP Smart, לחץ על סימן הפלוס.

 4. הקש על Looking for Wi-Fi Direct Printers (מחפש מדפסות Wi-Fi Direct)

  הקשה על Looking for Wi-Fi Direct Printers (מחפש מדפסות Wi-Fi Direct)
 5. בחר את המדפסת שברשותך מתוך הרשימה.

  בחירת המדפסת שברשותך מתוך הרשימה
 6. הקש על התחבר אל המדפסת.

 7. אם תתבקש לעשות זאת, הזן את הסיסמה של Wi-Fi Direct ולאחר מכן הקש על התחבר.

  הקשה על 'התחבר'
 8. המתן עד להשלמת החיבור.

 9. אם המדפסת לא מוצגת באופן אוטומטי במסך הבית של האפליקציה, הקש שוב על סימן הפלוס ולאחר מכן בחר את המדפסת מתוך הרשימה.

  בחירת המדפסת שברשותך מתוך הרשימה
 10. במסך הבית של האפליקציה, בחר הדפסת תצלומים או הדפסת מסמכים, בחר את הפריט שברצונך להדפיס ולאחר מכן הקש על הדפסה.

 11. כשההדפסה תושלם, פתח את תפריט רשת ה-Wi-Fi ולאחר מכן התחבר מחדש לרשת המקומית.

הדפסה באמצעות Wi-Fi Direct באמצעות תוסף שירות ההדפסה של HP‏ (Android)

שלח עבודת הדפסה באמצעות חיבור אלחוטי ישיר בין המדפסת שברשותך לבין טלפון או מחשב לוח של Android בעזרת תוסף שירות ההדפסה של HP. בצע את השלבים הבאים כשאתה ליד המדפסת.

 1. בהתקן הנייד שלך, עבור אל תוסף שירות ההדפסה של HP ב-Google Store, ולאחר מכן ודא שהיא מותקנת ומעודכנת.

 2. ודא שיש נייר במגש הראשי ואז הפעל את המדפסת.

 3. פתח את הפריט שברצונך להדפיס, ולאחר מכן הקש על הדפסה.

 4. במסך תצוגה מקדימה לפני הדפסה, בחר את המדפסת שרשותך עם DIRECT בשם.

  בחירת המדפסת שלך עם Wi-Fi Direct בשם
 5. הזן את הסיסמה של Wi-Fi Direct, אם תתבקש לעשות זאת.

 6. כדי לאשר את החיבור, גש אל המדפסת ולחץ על אישור, על לחצן Wi-Fi Direct המהבהב, או על לחצן מידע המהבהב.

 7. המתן עד להשלמת החיבור, ולאחר מכן הקש על הדפסה בתצוגה המקדימה של ההדפסה.

הדפס באמצעות Wi-Fi Direct‏ (iOS, iPadOS)‏

אתר את השם והסיסמה של Wi-Fi Direct ולאחר מכן שלח עבודת הדפסה מ-iPhone או מ-iPad למדפסת שברשותך באמצעות חיבור אלחוטי ישיר.

אתר את השם והסיסמה של Wi-Fi Direct

השתמש בלוח הבקרה של המדפסת או הדפס דוח תצורת רשת כדי לאתר את המידע של Wi-Fi Direct.

אתר את השם והסיסמה של Wi-Fi Direct (מדפסות עם מסך מגע)

מצא את המידע על Wi-Fi Direct ישירות בלוח הבקרה של המדפסת או הדפס דוח תצורת רשת.

 1. ודא שיש נייר במגש הראשי ואז הפעל את המדפסת.

 2. חפש סמל או לחצן של Wi-Fi Direct, כדי להציג את המידע על Wi-Fi Direct.

  הצגת תפריט פרטי Wi-Fi Direct
 3. אם אין באפשרותך למצוא סמל או אם אתה מתקשה להציג את המידע, פתח את התפריט דוחות ולאחר מכן בחר באפשרות סיכום רשת או תצורת רשת כדי להדפיס דוח.

  השם והסיסמה נמצאים בסעיף Wi-Fi Direct.

  מיקום סעיף Wi-Fi Direct בדוח תצורת רשת

חפש את השם והסיסמה של Wi-Fi Direct (מדפסות ללא מסך מגע)

הדפס דוח תצורת רשת או דף עזרה כדי לאתר את המידע על Wi-Fi Direct.

 1. ודא שיש נייר במגש הראשי ואז הפעל את המדפסת.

 2. הדפס דוח תצורת רשת או דף עזרה באמצעות לחצני לוח הבקרה של המדפסת. השתמש בשיטה התואמת את הלחצנים במדפסת שלך.

  • לחץ על לחצן מידע.

  • לחץ ולחיצה ארוכה על לחצן Wi-Fi Direct למשך 3 שניות.

  • לחץ על לחצן אלחוט ועל לחצן מידע במקביל.

  • לחץ לחיצה ארוכה על לחצן המשך או למשך 10 שניות, או עד להדפסת הדוח.

  • עבור מדפסות HP DeskJet‏ 6000 ו-6400, Envy‏ 6000 ו-6400 ו-טנגו, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן מידע עד שכל לחצני לוח הבקרה יידלקו, ולאחר מכן גע במקביל בלחצן מידע ובלחצן ביטול .

  השם והסיסמה נמצאים בסעיף Wi-Fi Direct.

  מיקום סעיף ה-Wi-Fi Direct בדוח תצורת רשת

הדפסה באמצעות Wi-Fi Direct‏ (iOS, iPadOS)

שלח עבודת הדפסה באמצעות חיבור מדפסת Wi-Fi Direct. בצע את השלבים הבאים כשאתה ליד המדפסת.

 1. ודא שיש נייר במגש הראשי ואז הפעל את המדפסת.

 2. אם ברצונך להדפיס תוכן מקוון, כגון דואר אלקטרוני או מסמך מבוסס-ענן, פתח את הפריט לפני שתמשיך.

 3. בהתקן הנייד שברשותך, פתח את תפריט רשת ה-Wi-Fi ולאחר מכן בחר את המדפסת עם DIRECT בשם.

  בחירת שם למדפסת Wi-Fi Direct מהרשימה
 4. אם תתבקש לעשות זאת, הזן את הסיסמה של Wi-Fi Direct ולאחר מכן הקש על Join (הצטרף).

  הקשה על Join (הצטרף)
 5. פתח את הפריט שברצונך להדפיס ולאחר מכן בחר באפשרות הדפסה.

 6. בחר ב- AirPrint, אם תתבקש לעשות זאת.

 7. בחר את המדפסת שלך, ולאחר מכן הקש על הדפסה.

 8. כשההדפסה תושלם, פתח את תפריט רשת ה-Wi-Fi ולאחר מכן התחבר מחדש לרשת המקומית.

הדפסה באמצעות ‏Wi-Fi Direct‏ ‎‎(Mac)‎

אתר את השם והסיסמה של Wi-Fi Direct, ולאחר מכן שלח עבודת הדפסה מ-Mac למדפסת שלך בחיבור אלחוטי.

אתר את השם והסיסמה של Wi-Fi Direct

השתמש בלוח הבקרה של המדפסת או הדפס דוח תצורת רשת כדי לאתר את המידע של Wi-Fi Direct.

אתר את השם והסיסמה של Wi-Fi Direct (מדפסות עם מסך מגע)

מצא את המידע על Wi-Fi Direct ישירות בלוח הבקרה של המדפסת או הדפס דוח תצורת רשת.

 1. ודא שיש נייר במגש הראשי ואז הפעל את המדפסת.

 2. חפש סמל או לחצן של Wi-Fi Direct, כדי להציג את המידע על Wi-Fi Direct.

  הצגת תפריט פרטי Wi-Fi Direct
 3. אם אין באפשרותך למצוא סמל או אם אתה מתקשה להציג את המידע, פתח את התפריט דוחות ולאחר מכן בחר באפשרות סיכום רשת או תצורת רשת כדי להדפיס דוח.

  השם והסיסמה נמצאים בסעיף Wi-Fi Direct.

  מיקום סעיף Wi-Fi Direct בדוח תצורת רשת

חפש את השם והסיסמה של Wi-Fi Direct (מדפסות ללא מסך מגע)

הדפס דוח תצורת רשת או דף עזרה כדי לאתר את המידע על Wi-Fi Direct.

 1. ודא שיש נייר במגש הראשי ואז הפעל את המדפסת.

 2. הדפס דוח תצורת רשת או דף עזרה באמצעות לחצני לוח הבקרה של המדפסת. השתמש בשיטה התואמת את הלחצנים במדפסת שלך.

  • לחץ על לחצן מידע.

  • לחץ ולחיצה ארוכה על לחצן Wi-Fi Direct למשך 3 שניות.

  • לחץ על לחצן אלחוט ועל לחצן מידע במקביל.

  • לחץ לחיצה ארוכה על לחצן המשך או למשך 10 שניות, או עד להדפסת הדוח.

  • עבור מדפסות HP DeskJet‏ 6000 ו-6400, Envy‏ 6000 ו-6400 ו-טנגו, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן מידע עד שכל לחצני לוח הבקרה יידלקו, ולאחר מכן גע במקביל בלחצן מידע ובלחצן ביטול .

  השם והסיסמה נמצאים בסעיף Wi-Fi Direct.

  מיקום סעיף ה-Wi-Fi Direct בדוח תצורת רשת

הדפסה באמצעות ‏Wi-Fi Direct‏ ‎‎(Mac)‎

שלח עבודת הדפסה באמצעות חיבור אלחוטי ישיר בין המדפסת שברשותך ל-Mac. בצע את השלבים הבאים כשאתה ליד המדפסת.

 1. ודא שיש נייר במגש הראשי ואז הפעל את המדפסת.

 2. אם ברצונך להדפיס תוכן מקוון, כגון דואר אלקטרוני או מסמך מבוסס-ענן, פתח את הפריט לפני שתמשיך בשלבים הבאים.

 3. במחשב, לחץ על סמל האלחוט , ואז לחץ על המדפסת עם DIRECT בשמה.

  בחירת שם למדפסת Wi-Fi Direct מהרשימה
 4. אם תתבקש לעשות זאת, הזן את הסיסמה של Wi-Fi Direct ולאחר מכן הקש על Join (הצטרף).

  בחירת שם למדפסת Wi-Fi Direct מהרשימה
 5. פתח את הפריט שברצונך להדפיס לחץ על קובץ ואז לחץ על הדפסה.

 6. בחר את המדפסת שלך, ולאחר מכן לחץ על הדפס.

 7. כשההדפסה תושלם, פתח את תפריט רשת ה-Wi-Fi ולאחר מכן התחבר מחדש לרשת המקומית.

הדפס באמצעות ‏Wi-Fi Direct‏ ‎‎(Chromebook)‎

אתר את השם והסיסמה של Wi-Fi Direct, ולאחר מכן שלח את עבודת ההדפסה מ-Chromebook אל המדפסת בחיבור אלחוטי ישיר.

אתר את השם והסיסמה של Wi-Fi Direct

השתמש בלוח הבקרה של המדפסת או הדפס דוח תצורת רשת כדי לאתר את המידע של Wi-Fi Direct.

אתר את השם והסיסמה של Wi-Fi Direct (מדפסות עם מסך מגע)

מצא את המידע על Wi-Fi Direct ישירות בלוח הבקרה של המדפסת או הדפס דוח תצורת רשת.

 1. ודא שיש נייר במגש הראשי ואז הפעל את המדפסת.

 2. חפש סמל או לחצן של Wi-Fi Direct, כדי להציג את המידע על Wi-Fi Direct.

  הצגת תפריט פרטי Wi-Fi Direct
 3. אם אין באפשרותך למצוא סמל או אם אתה מתקשה להציג את המידע, פתח את התפריט דוחות ולאחר מכן בחר באפשרות סיכום רשת או תצורת רשת כדי להדפיס דוח.

  השם והסיסמה נמצאים בסעיף Wi-Fi Direct.

  מיקום סעיף Wi-Fi Direct בדוח תצורת רשת

חפש את השם והסיסמה של Wi-Fi Direct (מדפסות ללא מסך מגע)

הדפס דוח תצורת רשת או דף עזרה כדי לאתר את המידע על Wi-Fi Direct.

 1. ודא שיש נייר במגש הראשי ואז הפעל את המדפסת.

 2. הדפס דוח תצורת רשת או דף עזרה באמצעות לחצני לוח הבקרה של המדפסת. השתמש בשיטה התואמת את הלחצנים במדפסת שלך.

  • לחץ על לחצן מידע.

  • לחץ ולחיצה ארוכה על לחצן Wi-Fi Direct למשך 3 שניות.

  • לחץ על לחצן אלחוט ועל לחצן מידע במקביל.

  • לחץ לחיצה ארוכה על לחצן המשך או למשך 10 שניות, או עד להדפסת הדוח.

  • עבור מדפסות HP DeskJet‏ 6000 ו-6400, Envy‏ 6000 ו-6400 ו-טנגו, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן מידע עד שכל לחצני לוח הבקרה יידלקו, ולאחר מכן גע במקביל בלחצן מידע ובלחצן ביטול .

  השם והסיסמה נמצאים בסעיף Wi-Fi Direct.

  מיקום סעיף ה-Wi-Fi Direct בדוח תצורת רשת

הדפסה באמצעות ‏Wi-Fi Direct‏ ‎‎(Chromebook)‎

שלח עבודת הדפסה באמצעות חיבור אלחוטי ישיר בין המדפסת שברשותך ל-Chromebook. בצע את השלבים הבאים כשאתה ליד המדפסת.

 1. ודא שיש נייר במגש הראשי ואז הפעל את המדפסת.

 2. אם ברצונך להדפיס תוכן מקוון, כגון דואר אלקטרוני או מסמך מבוסס-ענן, פתח את הפריט לפני שתמשיך בשלבים הבאים.

 3. במחשב לחץ על סמל Wi-Fi, ואז לחץ על המדפסת עם DIRECT בשמה.

  בחירת מדפסת Wi-Fi Direct
 4. אם תתבקש לעשות זאת, הזן את סיסמת Wi-Fi Direct , ואז לחץ על חבר.

 5. חזור אל תפריט ההגדרות הראשי, ואז לחץ על הגדרות.

 6. גלול לחלק התחתון של המסך ולחץ על מתקדם.

 7. תחת מקטע Printing (מדפיס) לחץ על מדפסות ואז לחץ על הוספת מדפסת.

 8. בחר את המדפסת, ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  לחיצה על הוסף
 9. פתח את הפריט שאתה מדפיס, לחץ על סמל הגדרות דפדפן Chrome , ואז בחר הדפס.

 10. בחר את המדפסת שלך, ולאחר מכן לחץ על הדפס.

 11. כשההדפסה תושלם, פתח את תפריט רשת ה-Wi-Fi ולאחר מכן התחבר מחדש לרשת המקומית.

שאלות נפוצות

יש לך שאלה נוספת? אתר תשובות נוספות ועזרה.

מה אם עבודת הדפסת Wi-Fi Direct נכשלה?

בדוק את בעיות הרשת ודרישות ההתקנה אם עבודת הדפסה א חיבור Wi-Fi Direct נכשלים.

 • ודא ש-Wi-Fi Direct מופעל: יש להפעיל את Wi-Fi Direct כדי שתוכל לשלוח עבודת הדפסה למדפסת שלך.

  • מדפסות עם מסכי מגע: גע בסמל Wi-Fi Direct.

   אם המצב כבוי, גע בסמל הגדרות, ואז הפעל אותו.

  • מדפסות ללא מסך מגע: חפש לחצן של Wi-Fi Direct , ואז ודא שהנורית הסמוכה אליו דולקת ומאירה באופן קבוע. אם הנורית כבויה, לחץ על הלחצן כדי להפעיל את Wi-Fi Direct.

   אם אין לך לחצן כלשהו, לחץ על לחצן מידע, או לחץ לחיצה ארוכה על לחצן המשך עד להדפסת דוח תצורת רשת.

   למדפסות טנגו של HP, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן Iמידע עד שלחצני לוח הבקרה יידלקו, ואז גע במקביל בלחצן מידע ובלחצן ביטול.

   חפש את Wi-Fi Direct בתדפיס, ולאחר מכן ודא כי הוא נמצא במצבמופעל. אם הוא כבוי, השתמש בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) של המדפסת כדי להפעיל אותו. אם Wi-Fi Direct אינו מופיע בדוח, המדפסת שברשותך אינה תומכת במאפיין זה. הדפס באמצעות שיטה אחרת, כגון HP Smart app או כבל USB.

 • חיבור Wi-Fi Direct גרוע: קרב את המדפסת ואת המחשב או ההתקן הנייד, ולאחר מכן שלח את עבודת ההדפסה מחדש.

 • הפעל מחדש את ההתקנים: הפעלה מחדש את המדפסת והמחשב (או ההתקן הנייד) עשויה לנקות את כל מצבי השגיאה שאולי נותרו.

 • נתק את כבל Ethernet או USB: סוגי חיבור אלה של המדפסת עלולים להפריע לחיבור ולהתקנת מנהל ההתקן הבסיסית.

 • התקן את מנהל התקן ההדפסה או את האפליקציה הניידת של HP: עבור אל ‏‎123.hp.com.

 • שחזר את הגדרות הרשת לברירת המחדל שלהן: אפס את הגדרות הרשת של המדפסת כדי לפתור בעיות כלשהן.

  • מדפסות עם מסכי מגע: פתח את תפריט אלחוט, בחר באפשרות הגדרות ולאחר מכן גע באפשרות שחזר את ברירות המחדל של הרשת או באפשרות שחזר את הגדרות הרשת לברירות המחדל שלהם.

  • מדפסות ללא מסך מגע: לחץ לחיצה ארוכה על לחצן אלחוט ועל לחצן ביטול במקביל, , עד שנוריות החיווי 'אלחוט' ו'הפעלה' יתחילו להבהב.

   עבור מדפסות לייזר של HP: לחץ לחיצה ארוכה על לחצן אלחוט,, עד שנורית החיווי Attention תהבהב. ייתכן שהמדפסת תבצע נוהל הפעלה מחדש.

   עבור מדפסות טנגו של HP: לחץ לחיצה ארוכה על לחצן אלחוט שבגב המדפסת, עד שתאורת הקצה תהבהב בכחול.

איך מאתרים את קוד ה-PIN ל-WPS לטובת הגדרת המדפסת?

אתר והזן את קוד ה-PIN ל-WPS כדי להשלים את הגדרת המדפסת. לרשותך זמן קצר (90 שניות ברוב הדגמים) כדי להזין את קוד ה-PIN לפני שתוקפו יפוג.

הנחיית 'הזן קוד PIN ל-WPS עבור המדפסת' ב-Windows 10
 1. לאחר שתוצג הנחיית 'הזן קוד PIN ל-WPS' במחשב, חפש את הקוד בלוח הבקרה של המדפסת או בגיליון המידע שהדפסת במהלך ההגדרה.

 2. הזן את קוד ה-PIN בתוך 90 שניות ולחץ על הבא כדי להשלים את ההגדרה.

 3. אם קוד ה-PIN לא פועל, בצע אחת מהפעולות הבאות:

האם ניתן לגשת להגדרות המדפסת ולכלי הניהול באמצעות חיבור Wi-Fi Direct?

השתמש בחיבור אלחוטי ישיר למדפסת כדי לגשת לדף הבית של המדפסת במחשב או בהתקן הנייד שלך.

 1. הנח את המדפסת קרוב למחשב או להתקן הנייד שלך.

 2. הפעל את המדפסת ואז ודא שמחסניות הדיו מותקנות ושנייר נטען במגש.

 3. השג את שם המדפסת עבור Wi-Fi Direct (לדוגמה: ‏‎DIRECT-72-HP OfficeJet Pro 6970) וסיסמה.

  • מדפסות עם תפריט לוח בקרה: גע בסמל Wi-Fi Direct או פתח את תפריט הגדרות Wi-Fi Direct כדי להשיג את השם והסיסמה.

  • מדפסות ללא תפריט לוח בקרה: הדפס דף מידע. השתמש בשיטה התואמת את לחצני לוח הבקרה במדפסת שלך.

   • לחץ על לחצן מידע.

   • לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן Wi-Fi Direct למשך 3 שניות.

   • לחץ במקביל על הלחצן אלחוט ועל הלחצן מידע.

   • לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן חידוש או למשך עד 10 שניות, או עד להדפסת הדוח.

   • עבור מדפסות HP DeskJet‏ 6000 ו-6400, Envy‏ 6000 ו-6400 ו-טנגו, לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן מידע עד שכל לחצני לוח הבקרה יידלקו, ולאחר מכן גע במקביל בלחצן מידע ובלחצן ביטול.

  השם והסיסמה נמצאים בסעיף Wi-Fi Direct.

  מיקום הסעיף Wi-Fi Direct בדוח תצורת רשת
 4. במחשב או בהתקן הנייד שברשותך, פתח את הגדרות ה-Wi-Fi או החיבור האלחוטי כדי להציג את רשימת הרשתות האלחוטיות הזמינות.

 5. בחר את שם מדפסת Wi-Fi Direct מרשימת הרשתות הזמינות, ואז הזן את הסיסמה כדי להתחבר למדפסת.

 6. בדפדפן אינטרנט, הקלד 192.168.223.1 בשורת הכתובת ואז לחץ על מקש Enter.

  הקלדת כתובת IP בשורת הכתובת של דפדפן האינטרנט
 7. אם מופיע חלון כניסה או אישור, הזן את המידע כדי לסיים את פתיחת ה-EWS.

  • אם מופיע אישור אבטחה של אתר אינטרנט, לחץ על המשך כדי לפתוח את דף הבית של המדפסת.

  • אם נפתח חלון כניסה, הקלד admin עבור שם המשתמש ולאחר מכן הקלד את קוד ה-PIN שנמצא על המדבקה הממוקמת בתחתית או בגב המדפסת, או את הסיסמה שנקבעה על-ידי מנהל המערכת של המדפסת.

  דוגמה למדבקת קוד ה-PIN על המדפסת

כיצד לשנות את הסיסמה והגדרות נוספות של Wi-Fi Direct?

גש לעמוד הבית מבוסס האינטרנט של המדפסת, שמכונה שרת האינטרנט המשובץ (EWS), כדי לשנות את ההגדרות של Wi-Fi Direct, כגון מצב שם וסיסמה.

 1. חבר את המחשב או את המכשיר הנייד שלך למדפסת ב-Wi-Fi Direct.

 2. בשורת הכתובת של הדפדפן, הקלד 192.168.223.1, ולאחר מכן לחץ על Enter.

  הקלדת כתובת IP בשורת הכתובת של דפדפן האינטרנט
 3. אם מופיע אישור אבטחה של אתר אינטרנט, לחץ על המשך כדי לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של המדפסת.

 4. בחר את כרטיסיית רשת ולאחר מכן לחץ או הקש על מצב.

  בחירת הכרטיסייה Network (רשת) ולאחר מכן לחיצה או הקשה על Wi-Fi Direct
 5. אם תתבקש לעבור אל דף אינטרנט מאובטח התומך ב-HTTPS, לחץ או הקש על אישור או על Redirect to HTTPS (נתב מחדש אל HTTPS)

 6. אם מוצגת ההודעה החיבור שלך אינו פרטי, לחץ או הקש על מתקדם, ולאחר מכן לחץ או הקש על עבור אל [כתובת ה-IP של המדפסת].

 7. בדף Wi-Fi Direct, לחץ או הקש על ערוך הגדרות.

  לחיצה או הקשה על ''ערוך הגדרות'
 8. שנה את ההגדרות הרצויות ולאחר מכן לחץ או הקש על החל.

  לחיצה או הקשה על 'החל'

מה ההבדל בין HP Wireless Direct ו-Wi-Fi Direct?

‏‎Wi-Fi Direct ו-HP Wireless Direct מספקים שניהם חיבורים אלחוטיים ישירים בין המדפסת לבין התקן נייד או מחשב, ללא נתב.

ההבדלים בין Wi-Fi Direct לבין HP Wireless Direct

מפרט

‏‎Wi-Fi Direct

‏‎HP Wireless Direct

אבטחה

נדרשת סיסמת WPA2

סיסמת WPA2 היא אופציונלית

מספר מרבי של התקנים מחוברים בו-זמנית

‏5

‏5

שם המדפסת המוצג בעת הדפסה

‏‎DIRECT-xx-HP [שם דגם המדפסת שלך]

‏‎HP-Print-xx-[שם דגם המדפסת שלך]

מחשב או התקן אלחוטי יכול לזהות מדפסת ולהתחבר אליה ובאופן אוטומטי

כן: אוטומטי או ידני (לחצן או PIN)

לא

מחשב או התקן יכול להתחבר הן למדפסת והן לאינטרנט בו-זמנית

כן

לא

התקנים יכולים להתחבר לאינטרנט ו/או זה לזה באמצעות מדפסת

לא

לא

המדפסת יכולה להתחבר לאינטרנט באמצעות התקן

לא

לא

כתובת ה-IP שהיא ברירת המחדל של המדפסת (כדי לגשת לשרת האינטרנט המשובץ של המדפסת)

דוגמה: ‏‎192.168.223.1

דוגמה: ‏‎192.168.223.1hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏