תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

יצירת גודלי נייר מותאמים אישית (Windows)

צור גודלי נייר חדשים בתפריט מאפייני המדפסת (Windows 10 ו-Windows 8 בלבד) או תחת 'התקנים ומדפסות'.

צור גדלי נייר מותאמים אישית במאפייני המדפסת (Windows)

צור גודל נייר מותאם אישית מתוך תפריט התכונות של המדפסת ב-Windows‏ 10 או 8.

 1. הכנס את הנייר המותאם אישית למגש הראשי ולאחר מכן החלק את מכווני רוחב הנייר פנימה עד שייעצרו בצמוד לקצות הנייר.

 2. פתח את הפריט שברצונך להדפיס, לחץ על קובץ, ואז לחץ על הדפסה.

 3. בחלון ההדפסה, לחץ על העדפות, מאפיינים, או מאפייני המדפסת.

 4. לחץ על הכרטיסייה נייר/איכות, ולאחר מכן לחץ על מותאם אישית.

  לחצן 'נייר מותאם אישית בהעדפות הדפסה
 5. לחץ על New (חדש), הקלד שם עבור גודל הנייר המותאם אישית, בחר את הרוחב והגובה, ולאחר מכן לחץ על אישור כדי לשמור את הנייר.

 6. לחץ על התפריט הנפתח גודל נייר , ולאחר מכן בחר את גודל הנייר שיצרת.

  הערה:

  אם דגם המדפסת שברשותך אינו תומך בגודל המותאם אישית, הוא אינו מוצג ברשימה. בדוק את מפרטי המדפסת כדי לראות באלו גדלי נייר היא תומכת.

צור גדלי נייר מותאמים אישית בהתקנים ומדפסות (Windows)

הזן גודל נייר מותאם אישית במאפייני השרת של המדפסת בהתקנים ומדפסות של Windows.

 1. חפש ופתח את לוח הבקרהולאחר מכן לחץ על הצג התקנים ומדפסות.

 2. לחץ על הסמל של המדפסת, ולאחר מכן לחץ על מאפייני שרת הדפסה.

  הערה:

  אם חלון מאפייני שרת ההדפסה אינו זמין, לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק כלשהו בחלון 'מדפסות', בחר הפעל כמנהל מערכת מתוך התפריט הנפתח ולאחר מכן בחר מאפייני שרת.

  הלחצן 'מאפייני שרת מדפסת' בהתקנים ומדפסות של Windows
 3. אם יופיע החלון 'בקרת חשבון משתמש', לחץ על ‏המשך.

 4. בכרטיסיית טפסים, בחר את תיבת הסימון צור טופס חדש, ולאחר מכן הקלד שם חדש וייחודי עבור גודל הנייר החדש בתיבה שם הטופס.

  הגדרות נייר מותאמות אישית במאפייני השרת של המדפסת
 5. בחר ימטרית או אנגלית כיחידת המדידה, ולאחר מכן הזן מידות רוחבוגובה . שמור את הגדרות השוליים ב-0.00.

 6. לחץ על Save Form (שמור טופס), ולאחר מכן ודא שהנייר מופיע ברשימת Forms on (טפסים מופעלים). אם המדפסת שברשותך אינה תומכת בגודל מותאם אישית, היא אינה מוצגת ברשימה. בדוק את מפרטי המדפסת כדי לראות באלו גדלי נייר היא תומכת.

 7. לחץ על אישור או על סגור.

 8. הכנס את הנייר המותאם אישית למגש הראשי ולאחר מכן החלק את מכווני רוחב הנייר פנימה עד שייעצרו בצמוד לקצות הנייר.

 9. פתח את הפריט שברצונך להדפיס, לחץ על קובץ, ואז לחץ על הדפסה.

 10. בחלון ההדפסה, לחץ על העדפות, מאפיינים, או מאפייני המדפסת.

 11. לחץ על הכרטיסייה נייר/איכות ולאחר מכן בחר את הנייר מתפריט גודל נייר , או לחץ על Advanced (מתקדם ) כדי לאתר ולבחור את הנייר.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏