תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
  • מידע
    Windows 11

    ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

  • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP - צור גודלי נייר מותאמים אישית

הדפס על נייר בגודל לא סטנדרטי בעזרת מדפסות HP רבות שמיועדות לשימוש בבית או במשרד קטן. גודלי הנייר המותאמים אישית חייבים להיות בטווח ממדי ההדפסה המינימליים והמקסימליים שבו תומכת המדפסת שברשותך.

הערה:

כדי למנוע בעיות באיכות ההדפסה ובעיות אחרות, ודא שגודל הנייר המותאם אישית אינו חורג מגודל הנייר הממשי.

יצירת גודלי נייר מותאמים אישית (Windows)

צור גודלי נייר חדשים בתפריט מאפייני המדפסת (Windows 10 ו-Windows 8 בלבד) או תחת 'התקנים ומדפסות'.

צור גודלי נייר מותאמים אישית (Mac)

צור גודלי נייר חדשים ב-Page Setup (הגדרת עמוד) או בתפריט Print (הדפסה), בהתאם לאפשרויות הזמינות באפליקציה שממנה אתה מדפיס.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏