תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות הזרקת דיו של HP - הדפסה בשחור-לבן

שנה את הגדרות ההדפסה כדי להדפיס בדיו שחור בלבד, או כדי למזער את השימוש בדיו בצבע.

הדפסה בשחור-לבן (Windows)

השתמש במנהל התקן ההדפסה של HP כדי לבחור את ההגדרה שחור-לבן (מונוכרום) או גווני אפור עבור עבודת ההדפסה שלך.

 1. פתח את המסמך או התמונה שברצונך להדפיס, לחץ על קובץולאחר מכן לחץ על הדפסה, או לחץ על סמל הדפסה.

 2. בחר את שם המדפסת שברשותך בתפריט מדפסות.

 3. לחץ על אפשרויות, מאפייני מדפסת, העדפותאו הגדרות נוספות.

  הערה:

  אם אפשרויות אלה אינן זמינות, התקן את HP Smart - חנות Microsoft או את מנהל ההתקן עם כל המאפיינים ‏‎123.hp.com.

 4. בכרטיסיית נייר/איכות, צבע או תכונות, או בתפריט מתקדםמצב צבע) או הדפסה בגווני אפור, בחר מבין האפשרויות הבאות בהתאם לצורכי ההדפסה שלך.

  הערה:

  אם אתה מדפיס באופן קבוע בשחור-לבן, אך מגלה שגם הדיו הצבעוני נמצא בשימוש, דגם המדפסת שברשותך משתמש בשילוב של דיו שחור וצבעוני כדי להפחית את הגרעיניות. בנוסף לכך, נעשה שימוש במעט דיו מכל המחסניות כדי לבצע תיקון תקופתי המונע סתימות ובעיות אחרות באיכות ההדפסה. אין דרך לעקוף תכונות אלה.

  • שחור-לבן, מונוכרום, דיו שחור בלבד, או גווני אפור: משתמשת במחסנית להדפסה בשחור בלבד כדי להדפיס בשחור-לבן.

  • גווני אפור באיכות גבוהה יותר: משתמשת בכל הצבעים ובשחור כדי להדפיס תדפיסים בשחור-לבן באיכות גבוהה יותר.

  • צבע: משתמשת בכל הצבעים ובשחור כדי להדפיס בצבעים מלאים.

 5. כדי להשתמש בפחות דיו, שנה את איכות ההדפסה, איכות הפלט, או את הגדרת המדיה אל טיוטה או EconoMode (מצב חיסכון).

 6. כדי לשמור את הגדרות ההדפסה עבור כל עבודות ההדפסה, חפש ב-Windows את מדפסות כדי לפתוח את הגדרות מדפסות וסורקיפ . לחץ על שם המדפסת שברשותך, לחץ על נהל, ולאחר מכן לחץ על העדפות הדפסה. בחר את ההתקן ולאחר מכן לחץ על אישור.

הדפסה בשחור-לבן (Mac)

פתח את הגדרות עבודת ההדפסה כדי לבחור באפשרות שחור-לבן (מונוכרום) עבור עבודת ההדפסה שלך.

 1. פתח את המסמך או התמונה שברצונך להדפיס, לחץ על קובץולאחר מכן לחץ על הדפסה) ואז לחץ על הצג פרטים בתחתית הדו-שיח, אם יש צורך.

 2. בחר את שם המדפסת שברשותך בתפריט מדפסות.

 3. בחר באפשרות שחור-לבן בדו-שיח הראשי. התפריט הגדרות שנקבעו מראש כולל גם אפשרויות שחור-לבן.

  הערה:

  אם אתה מדפיס באופן קבוע בשחור-לבן, אך מגלה שגם הדיו הצבעוני נמצא בשימוש, דגם המדפסת שברשותך משתמש בשילוב של דיו שחור וצבעוני כדי להפחית את הגרעיניות. בנוסף לכך, נעשה שימוש במעט דיו מכל המחסניות כדי לבצע תיקון תקופתי המונע סתימות ובעיות אחרות באיכות ההדפסה. אין דרך לעקוף תכונות אלה.

  בחירת הגדרת שחור-לבן לעבודה הדפסה
 4. כדי להשתמש בדיו שחור פחות, לחץ על חומרי הדפסה ואיכות בתפריט אפשרויות הדפסה חסר השם במרכז הדו-שיח, ולאחר מכן הזז את המחוון איכות אל טיוטה.

  פתיחת התפריט ללא שם בהגדרות ההדפסה
 5. כדי ליצור הגדרות קבועות מראש חדשות להגדרות ההדפסה שנבחרו, לחץ על תפריט הגדרות קבועות מראש, ואז בחר בשמור הגדרות נוכחיות כהגדרה קבועה.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏