תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

החלפת המחסניות במדפסות הזרקת הדיו של HP

החלפת מחסניות ריקות או בעלות מפלס נמוך במדפסת הזרקת דיו של HP.

זהה את סוג המחסנית שלך כדי שלבים לגישה והחלפה של המחסניות. ניתן לרכוש מחסניות חלופיות ומוצרים מתכלים אחרים דרך חנות HP.

סוגי מחסניות הדיו

החלפת מחסניות דיו (178, 364, 564, 655, 862, 902-920, 934, 935)

החלף מחסניות עבור מדפסות המשתמשות במחסניות דיו HP‏ 178, 364, 564, 655, 862, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 912, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 934 ו-935.

דוגמה למחסניות דיו HP 902
 1. ודא שיש נייר במגש הראשי ואז הפעל את המדפסת.

 2. פתח את הדלת או המכסה של אזור הגישה למחסניות. אל תעשה שום פעולה עד שגררת ההדפסה תיעצר.

 3. דחף פנימה את הלשונית במחסנית, ולאחר מכן שלוף אותה מחוץ לתושבת.

  הוצאת המחסנית מהגררה
 4. הוצא את המחסנית החדשה מהאריזה, ולאחר מכן משוך את הלשונית הכתומה ואת הכיסוי הפלסטי עד להסרה. תווית הנייר בצד העליון נקרעת מעט כדי לאוורר את המחסנית.

  זהירות:

  הסר לחלוטין את הלשונית ואת הכיסוי הפלסטי לפני שתסיר את מכסה המגן הכתום בשלב הבא. אחרת, הדיו עלול לדלוף.

  הסרת הלשונית הכתומה והכיסוי הפלסטי
 5. אחוז בצידי המחסנית וסובב את מכסה המגן הכתום נגד כיוון השעון כדילהסיר אותו.

  זהירות:

  אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, כשל דיו או למגעים חשמליים תקולים.

  הסרת המכסה הכתום ממחסנית הדיו
 6. החזר את המחסנית למקומה בתושבת המסומנת בקידוד-הצבע שלה, ולחץ פנימה עד שתינעל במקומה בנקישה.

  הכנסת מחסנית הדיו עד שתינעל בתוך הגררה
 7. אם המחסנית אינה ממוקמת היטב, הוצא אותה מהתושבת, כופף בעדינות את הלשונית הרחק מהמחסנית, 1.27 ס"מ (0.5 אינץ') פנימה לכל היותרולאחר מכן הכנס אותה מחדש.

  זהירות:

  כיפוף הלשונית רחוק מדי יגרום נזק למחסנית או יגרום ללשונית להישבר.

  כיפוף הלשונית כלפי חוץ ממחסנית הדיו
 8. סגור את הדלת או המכסה לאזור הגישה למחסניות, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות כדי ליישר את המדפסת, אם תתבקש לעשות זאת.

החלפת מחסניות דיו (932, 933, 950, 951-959, 962-969)

החלפת מחסניות עבור מדפסות המשתמשות במחסניות דיו 932, 933, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968 ו-969.

דוגמה למחסניות דיו HP 932
 1. ודא שיש נייר במגש הראשי ואז הפעל את המדפסת.

 2. פתח את הדלת או המכסה של אזור הגישה למחסניות. אל תעשה שום פעולה עד שגררת ההדפסה תיעצר.

 3. דחף פנימה את חלקה הקדמי של המחסנית כדי לשחרר אותה מהגררה.

  זהירות:

  אל תרים את ידית התפס שבצד הגררה. זה עלול להוציא אץ ראש ההדפסה ממקומו ולגרום נזק במנגנון ההדפסה ובעיות בהדפסה.

  הוצאת המחסנית מהגררה
 4. הוצא את המחסנית החדשה מהאריזה.

 5. דחף את המחסנית לתוך התושבת המסומנת בקידוד-הצבע שלה עד שהיא תינעל במקומה בנקישה.

 6. סגור את הדלת או המכסה לאזור הגישה למחסניות, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות כדי ליישר את המדפסת, אם תתבקש לעשות זאת.

החלפת מחסניות דיו (21, 22, 27, 28, 56-67, 61/301, 63/302, 64/303, 65/304, 74, 75, 92-98, 304, 305, ,901)

החלפת מחסניות דיו עבור מדפסות המשתמשות במחסניות 21, 22, 27, 28, 56, 57, 60, 61, 61/301, 62, 63, 63/302, 64, 64/303, 65, 65/304, 67, 74, 75, 94, 95, 96, 97, 98, 304, 305 ו-901.

דוגמה למחסניות דיו HP 803
 1. ודא שיש נייר במגש הראשי ואז הפעל את המדפסת.

 2. פתח את הדלת או המכסה של אזור הגישה למחסניות. אל תעשה שום פעולה עד שגררת ההדפסה תיעצר.

 3. הוצא מחסנית מתוך הגררה.

  • גררות עם תפסי מחסניות: פתח את התפס ומשוך את המחסנית בעדינות מעלה ואל מחוץ לתושבת.

   הוצאת מחסניות דיו בעלות תפסים מן הגררה
  • גררות ללא תפסי מחסניות: דחף את המחסנית מטה כדי לשחרר אותה, ולאחר מכן שלוף אותה מתוך התושבת.

   הסרת מחסנית דיו מתוך הגררה
 4. הוצא את המחסנית החדשה מהאריזה. הקפד להחזיק אותה בצידי הפלסטיק השחור בלבד.

 5. הסר את הסרט מהמחסנית.

  זהירות:

  אל תנסה להחליף את סרט המגן או לגעת במגעי הנחושת ובחרירי הדיו. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום כשל במערכת הדיו.

  הסרת הסרט ממחסנית הדיו
 6. הכנס מחדש את המחסנית לתושבת המסומנת בקידוד-הצבע שלה, וודא שהיא יושבת היטב בגררה. אם יש תפס, סגור אותו.

 7. סגור את הדלת או המכסה לאזור הגישה למחסניות, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות כדי ליישר את המדפסת, אם תתבקש לעשות זאת.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏