תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP OfficeJet Pro 7720, 7730‎‏ - החלפת ראש ההדפסה

ייתכן שיהיה צורך להתקין מכלול ראש הדפסה חדש אם מכלול ראש ההדפסה הקיים ניזוק או אינו תואם למדפסת. מכלולי ראש הדפסה חלופיים זמינים באמצעות התמיכה של HP וספקי שירות מורשים בלבד.

רכישת ראש הדפסה

רכוש ראש הדפסה מספק שירות מורשה או מאתר האינטרנט של HP.

 1. גש אל חנות החלקים של HP (באנגלית).

 2. בחר את המדינה/אזור שלך בחלקו העליון של דף האינטרנט.

 3. הזן את מספר החלק בשדה מצא את החלקים.

 4. מלא את ההנחיות להזמנת ראש ההדפסה.

הוצא את ראש ההדפסה

הוצא את ראש ההדפסה החדש ואת מחסניות הדיו מהמדפסת.

 1. הפעל את המדפסת.

 2. פתח את דלת הגישה למחסנית הדיו.

 3. המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.

 4. הרם את ידית תפס הגררה כדי לבטל את נעילת ראש ההדפסה.

  הרמת ידית התפס של הגררה
 5. מבלי להוציא את מחסניות הדיו, אחוז בצדי ראש ההדפסה, והרם את ראש ההדפסה ומשוך אותו לכיוונך.

  הערה:

  כדי למנוע כתמי דיו, אל תיגע בחלק התחתון של ראש ההדפסה.

  הסרת ראש ההדפסה
 6. הנח את ראש ההדפסה על-גבי גיליון נייר כשהוא פונה כלפי מעלה, ולאחר מכן הנח אותו בצד.

הכנס את ראש ההדפסה החדש

הוצא את ראש ההדפסה החדש מהאריזה ואז הכנס אותו למדפסת.

 1. הוצא את ראש ההדפסה ומחסניות הדיו של SETUP החדשים מהאריזה (היזהר לא לגעת במגעי ם החשמליים או בחרירי הדיו), ואז הנח את מחסניות הדיו בצד.

  אל תיגע במגעים החשמליים או בחרירי הדיו בראש ההדפסה
 2. אחוז בראש ההדפסה בשני צידיו כשהמגעים החשמליים פונים לגב המדפסת, ולאחר מכן הכנס את ראש ההדפסה לתוך הגררה.

 3. הנמך בזהירות את ידית התפס של הגררה עד שהיא תינעל במקומה בנקישה.

  הורדת ידית התפס שעל הגררה

הכנסת מחסניות הדיו של SETUP

הכנס את מחסניות הדיו של Setup לראש ההדפסה.

 1. ודא שבמגש ההזנה יש נייר לבן רגיל.

 2. הוצא את מחסנית הדיו של Setup מתוך האריזה שלה.

 3. החלק בזהירות את מחסנית הדיו של Setup לתוך התושבת שלה, ולאחר מכן דחף אותה קדימה בעדינות עד שהיא תיכנס למקומה בנקישה.

  הערה:

  עליך להתקין את מחסניות הדיו של Setup, אחרת תתרחש שגיאת מחסנית דיו.

  הכנסת מחסנית הדיו לתושבת המסומנת בקידוד-הצבע שלה
 4. חזור על שלבים אלה עבור יתר מחסניות הדיו של Setup.

 5. ודא ששום מחסנית דיו אינה מזדקרת גבוה יותר ממחסניות הדיו האחרות. אם מחסנית דיו מזדקרת החוצה, דחוף אותה עד שהיא תינעל במקומה בנקישה.

 6. סגור את דלת הגישה למחסנית הדיו.

  המדפסת מתחילה את תהליך האתחול. תוך כדי תהליך זה, המדפסת תשמיע רעשים שונים; זוהי תופעה נורמלית. בסיום התהליך, המדפסת תדפיס דף יישור.

החזר את החלקים הפגומים ל-HP

החזר את החלקים הפגומים ל-HP או מחזר אותם.

למידע נוסף, עבור אל החזרה ומיחזור של מוצר HP (באנגלית).

 1. הכנס את ראש ההדפסה הישן כאשר מחסניות הדיו מותקנות באריזת הפלסטיק.

  הכנס את ראש ההדפסה הישן ומחסניות הדיו לאריזה
 2. הכנס למעטפת הדואר המרופדת והמבוילת את אריזת הפלסטיק המכילה את החלקים הישנים, את הטופס שהגיע עם החלקים החדשים ותדפיס לדוגמה שממחיש את הבעיה, אם קיים, ושלח את האריזה בדואר.

  הכנסת החלקים הישנים, הטופס ודוגמת התדפיס לשקית


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏