תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

שינוי גודל הנייר בהגדרות ההדפסה

שנה את גודל הנייר במערכת ההפעלה Windows או Mac.

בדיקת גודל הנייר והגדרות הסוג (Windows)

בדוק את גודל הנייר והגדרות המקור עבור עבודת ההדפסה שלך ב-Windows.

 1. בתוכנית שממנה אתה מנסה להדפיס, לחץ על קובץ, ולאחר מכן לחץ על הדפסה.

 2. ודא שהמדפסת שברשותך נבחרה, ולאחר מכן פתח את תיבת הדו-שיח מאפיינים.

  בהתאם לתוכנה, שמו של לחצן זה עשוי להיות מאפיינים, אפשרויות, הגדרת מדפסת, מדפסת או העדפות.

  • ברוב המדפסות של HP, לחץ על הכרטיסייה נייר/איכות ולאחר מכן המשך אל השלבים הבאים.

  • עבור מדפסות לייזר של HP, לחץ על הכרטיסייה נייר, לחץ על הרשימה הנפתחת גודל מקורי , ולאחר מכן ודא שגודל הנייר מתאים לסוג הנייר שנטען במדפסת. לחץ על הרשימה הנפתחת גודל פלט, בחר כמו הגודל המקוריולאחר מכן לחץ על אישור.

 3. לחץ על מקור הנייר, ולאחר מכן אשר שנבחר מגש הנייר הנכון.

 4. לחץ על מתקדם) ולאחר מכן לחץ על הרשימה הנפתחת גודל נייר .

 5. ודא שגודל הנייר תואם לסוג הנייר שטעון במדפסת.

  הערה:

  אם גודל הנייר המדויק חסר ברשימה, בחר את הגודל הקרוב ביותר לגודל הנייר הטעון במגש.

 6. לחץ על אישור.

בדיקת גודל הנייר והגדרות המקור (Mac)

בדוק את גודל הנייר ואת הגדרות המקור עבור עבודת ההדפסה שלך ב-macOS.

 1. בתוכנית שממנה אתה מנסה להדפיס, לחץ על קובץ, ולאחר מכן לחץ על הדפסה.

 2. ודא שנבחרה המדפסת, ולאחר מכן לחץ על הצג פרטים.

 3. בחר את התפריט סוג/איכות נייר או חומרי הדפסה ואיכות.

 4. לחץ על הזן מ- או על מקור, ואז ודא שנבחר מגש הנייר הנכון.

 5. בדוק את הגדרות גודל הנייר.

  • אם מוצגת האפשרות 'גודל הנייר', לחץ עליה.

  • אם לא מוצגת האפשרות 'גודל הנייר', לחץ על ביטול, לחץ שוב על קובץ ולאחר מכן בחר הגדרת עמוד.

 6. ודא שגודל הנייר תואם לסוג הנייר שטעון במדפסת.

  הערה:

  אם גודל הנייר המדוייק חסר ברשימה, בחר את הגודל הקרוב ביותר לגודל הנייר הטעון במגש.

 7. לחץ על אישור.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏