תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP - שגיאה מסוג 'התקנת רשת נכשלה' (Windows)

כאשר אתה מנסה להתקין את מנהל ההדפסה עם כל המאפיינים ואת התוכנה עבור רשת אלחוטית (HP Printer Assistant), מוצגת הודעת שגיאה מסוג התקנת רשת נכשלה.

שגיאה מסוג 'התקנת רשת נכשלה' (Windows)

הפעל מחדש את המדפסת, הנתב והמחשב

פתור את מצבי השגיאה על-ידי הפעלה מחדש של התקנים המחוברים לרשת.

 1. כבה את המדפסת.

 2. נתק את כל כבלי ה-USB או ה-Ethernet מהמדפסת. סוגי חיבור אלה עלולים למנוע מהמדפסת להתחבר לרשת האלחוטית.

 3. נתק את כבל המתח מנתב ה-Wi-Fi, המתן 15 שניות, חבר מחדש את הכבל ולאחר מכן המתן עד שהנוריות יציגו מצב מחובר.

 4. הפעל מחדש את המחשב.

 5. הפעל את המדפסת.

הסרת ההתקנה של תוכנת המדפסת (Windows)

הסר את התקנת תוכנת המדפסת של HP ולאחר מכן הסר את המדפסת מרשימת ההתקנים שלך.

 1. נתק את המדפסת מהמחשב או מהרשת.

 2. ב-Windows, חפש ופתח הוסף או הסר תוכניות.

 3. ברשימת התוכנות המותקנות, בחר את שם מדפסת HP שברשותך, ולחץ על הסר התקנה. אם שם המדפסת שלך אינו מוצג, בחר ב- HP Smart, ולאחר מכן לחץ על הסר התקנה.

 4. אם נפתחת הודעה בנוסח בקרת חשבון משתמש, לחץ על כן.

 5. פעל בהתאם להוראות כדי להשלים את הסרת התוכנה, ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.

  הערה:

  אם הסרת ההתקנה נכשלת, השתמש ב-Program Install and Uninstall troubleshooter (באנגלית), ולאחר מכן נסה שוב להסיר את ההתקנה.

 6. חפש ב-Windows, את לוח הבקרה ופתח אותו.

 7. לחץ על התקנים ומדפסות.

 8. על כל סמל מדפסת המייצג את שם המדפסת של HP שברשותך, לחץ לחיצה ימנית על הסמל ולאחר מכן לחץ על הסר התקן או הסר התקנת התקן.

  הערה:

  אם לא מוצגים סמלים של מדפסות, המדפסת כבר הוסרה.

הוסרה ההתקנה של התוכנה ומנהל ההתקן של המדפסת.

ייתכן שתוכנות קשורות אחרות של HP יישארו במערכת. אם אתה לא מעוניין בכותר תוכנה מסוים, הסר את ההתקנה מתוך הוסף או הסר תוכניות.

שימוש בכלי (Windows) HP Print and Scan Doctor

השתמש ב-HP Print and Scan Doctor במחשב עם Windows כדי לסייע באבחון ובפתרון בעיות הדפסה וסריקה.

 1. ודא שיש נייר במגש הראשי ואז הפעל את המדפסת.

 2. הורד את ‏‎HP Print and Scan Doctor, ופעל בהתאם להנחיות כדי להתקין ולפתוח את הכלי.

 3. במסך הפתיחה, לחץ על התחל כדי לבחור את המדפסת ולהפעיל את האבחון.

 4. אם המדפסת לא נמצאה, לחץ על המוצר שלי לא מופיע ברשימה, ולאחר מכן בצע את ההוראות לפתרון בעיות בחיבור.

תיקון קובצי מערכת

השתמש בתוכנית השירות Microsoft System File Checker‏ (SFC) כדי לתקן קובצי מערכת פגומים.

 1. סגור את כל התוכניות והאפליקציות הפתוחות הפועלות ב-Windows.

 2. חפש ב-Windows את הפקודה, לחץ לחיצה ימנית על שורת הפקודה מתוך רשימת תוצאות החיפוש ולאחר מכן בחר הפעל כמנהל מערכת.

 3. הקלד sfc /scannow בשורת הפקודה ולאחר מכן הקש Enter.

 4. אם מופיעה הודעה מסוג הגנת המשאבים של Windows איתרה קבצים פגומים ותיקנה אותם בהצלחה, התקן מחדש את מנהלי ההתקן והתוכנה של HP.

שיטות התקנה אחרות שניתן לנסות

אחת משיטות ההתקנה הבאות עשויה לפתור את בעיית ההתקנה.

התקנת אפליקציית HP Smart והגדרת המדפסת

השג את אפליקציית HP Smart ל-Android, Apple iOS, iPadOS, Windows 10 ו-Mac כדי להגדיר מדפסת HP ולהשתמש בה להדפסה, סריקה וצילום וכדי לנהל את ההגדרות.

 1. הצב את המדפסת ליד נתב ה-Wi-Fi.

 2. ודא שיש נייר במגש הראשי ואז הפעל את המדפסת.

 3. הורדת אפליקציית HP Smart דרך ‏‎123.hp.com (Android, Apple iOS, iPadOS), דרך HP Smart - חנות Microsoft (Windows 10) או דרך HP Smart‏ - Mac App Store.

 4. פתח את האפליקציה כדי להגדיר את המדפסת.

  • אם איתרת את המדפסת שלך, בצע את ההנחיות שיוצגו כדי להשלים את ההגדרה.

  • אם המדפסת שלך לא ברשימה או כדי להוסיף מדפסת לאפליקציה, לחץ על סמל הפלוס ובצע את ההנחיות שיוצגו כדי להוסיף את המדפסת.

  • אם לא איתרת את המדפסת שלך, המשך לשלב הבא.

 5. שחזר את הגדרות ברירת המחדל של הרשת דרך המדפסת כדי להעביר אותה למצב הגדרה ראשונית של חיבור אלחוטי.

  • ברוב מדפסות HP עם מסך מגע: במדפסת, בחר באפשרות שחזר את הגדרות ברירת מחדל של הרשת בתפריט אלחוט, הגדרות או שחזור הגדרות.

  • ברוב מדפסות HP ללא מסך מגע: לחץ לחיצה ארוכה על לחצן אלחוט ולחצן ביטול במקביל, עד שנוריות החיווי 'אלחוט' ו'הפעלה' יתחילו להבהב.

  • מדפסות לייזר של HP: לחץ לחיצה ארוכה על לחצן אלחוט, עד שנורית החיווי Attention תהבהב. ייתכן שהמדפסת תבצע נוהל הפעלה מחדש.

  • מדפסות HP Tango: לחץ לחיצה ארוכה על לחצן אלחוט שבגב המדפסת, עד שתאורת הקצה תהבהב בכחול.

 6. בתוך שעתיים, לחץ על סמל הפלוס שבאפליקציית HP Smart כדי להוסיף את המדפסת ולהגדיר אותה ברשת האלחוטית שלך.

התקנת המדפסת על-ידי הוספת יציאת TCP/IP חדשה

הוסף יציאת TCP/IP חדשה באמצעות האפליקציה 'התקנים ומדפסות' ב-Windows כדי להתקין את המדפסת.

 1. הפעל את המדפסת.

 2. חפש ב-Windows את לוח הבקרה, ובחר את לוח הבקרה מרשימת התוצאות.

 3. לחץ על חומרה וקול, ולאחר מכן לחץ על התקנים ומדפסות.

 4. לחץ על הוסף מדפסת.

  הוסף מדפסת באמצעות 'התקנים ומדפסות'
 5. לחץ על הוסף מדפסת רשת, מדפסת אלחוטית או מדפסת Bluetooth, אם קיימת מדפסת כזאת.

 6. לחץ על המדפסת הרצויה אינה רשומה.

 7. בחר הוסף מדפסת באמצעות כתובת TCP/IP או שם מארח, ולאחר מכן לחץ על הבא.

 8. בחר התקן TCP/IP בתפריט הנפתח סוג התקן.

 9. הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בתיבה שם מארח או כתובת IP.

 10. הסר את הסימון בתיבה בצע שאילתה על המדפסת ובחר אוטומטית את מנהל ההתקן לשימוש, ולאחר מכן לחץ על הבא.

  בטל את הסימון בתיבת הסימון 'בצע שאילתה על המדפסת'
 11. בחלון 'התקן את מנהל התקן ההדפסה', לחץ על Windows Update.

 12. לאחר השלמת העדכון, בחר HP ברשימה יצרן, בחר את המדפסת שברשותך ברשימה מדפסות, ולאחר מכן לחץ על הבא.

התקנת המדפסת באמצעות מנהל התקן הדפסה אוניברסלי (מדפסות LaserJet)

הורדה והתקנה של מנהל התקן הדפסה אוניברסלי (UPD) עשויות לפתור את שגיאת ההתקנה האלחוטית עבור מדפסות LaserJet.

 1. הפעל את המדפסת.

 2. עבור אל הורדות תוכנה ומנהלי התקן של HP, ולאחר מכן הזן את השם והמספר של דגם המדפסת שברשותך.

 3. לחץ על הורדה לצד Driver-Universal Print Driver.

 4. עם השלמת ההורדה, פתח את הקובץ ופעל בהתאם להנחיות.

פנייה לתמיכה בלקוחות של HP

אם הפעולות בשלבים הקודמים לא פתרו את הבעיה שלך, צור קשר עם תמיכת הלקוחות של HP לסיוע נוסף.

 1. עבור אל תמיכה בלקוחות של HP-יצירת קשר.

 2. הזן את המספר הסידורי של המוצר שברשותך כדי להציג את מצב האחריות ולשנות את המיקום שלך, לפי הצורך.

 3. בחר אפשרות תמיכה. אם אתה נמצא באזור אסיה והאוקיינוס השקט, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏