תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP ־ הודעות בנוגע למחסניות דיו משומשות, מחסניות דיו שמולאו מחדש או מחסניות דיו מזויפות

אחת מההודעות הבאות (או הודעה דומה להן) מוצגת והמדפסת לא מדפיסה. ההודעות מצביעות על כך שמותקנות מחסניות שמולאו מחדש או מחסניות מזויפות, אבל לפעמים הן מוצגות גם בעת שימוש במחסניות HP מקוריות שהתרוקנו לחלוטין או כמעט לחלוטין.

 • זוהתה מחסנית דיו משומשת, מחסנית דיו שמולאה מחדש או מחסנית מזויפת

 • ייעוץ בנוגע למחסניות דיו מזויפות

‏HP אינה יכולה לערוב לאיכות או לאמינות של מחסניות שאינן מתוצרת HP‏ או של מחסניות שמולאו מחדש. HP ממליצה להשתמש בחומרי דיו או טונר מקוריים שזמינים כאן: חנות HP. היכנס אל תוכנית מניעת זיופים והונאה של HP מידע לקבלת מידע נוסף על שימוש במחסניות מקוריות של HP.

אם הודעת השגיאה מופיעה במחסניות מקוריות של HP, בחר באפשרות לא, OKאו המשך. אם עבודת ההדפסה הושלמה, הבעיה נפתרה אך ייתכן שתצטרך לבטל את ההודעה בכל פעם שתדפיס, עד שהמחסניות יתרוקנו. אם לא, בצע את השלבים הבאים כדי לפתור את הבעיה.

איפוס המדפסת

אפס את המדפסת כדי להתאושש מכשלים או משגיאות במדפסת.

 1. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מהמדפסת.

 2. נתק את כבל החשמל ממקור המתח.

 3. המתן ‏60 שניות.

 4. חבר מחדש את כבל המתח לשקע חשמל בקיר ולמדפסת.

  הערה:

  HP ממליצה לחבר את המדפסת ישירות לשקע חשמל בקיר.

 5. הפעל את המדפסת כדי להשלים את האיפוס.

החלף את מחסנית הדיו הבעייתית

התקנת מחסנית חדשה עשויה לפתור שגיאות הקשורות לדיו.

 1. להשגת התוצאות הטובות ביותר, החלף את המחסנית במחסנית מקורית של HP. כדי למצוא את מספר המחסנית ולקנות חומרים מסוג דיו או טונר, היכנס אל חנות HP או פנה אל משווק מקומי.

  הערה:

  אם יש לך מחסנית דיו פגומה של HP, ייתכן שיש עליה אחריות. עבור אל אודות מחסניות מקוריות של HP לקבלת מידע על תפוקת העמודים ועל האחריות המוגבלת של HP.

 2. פתח את הדלת או המכסה של אזור הגישה למחסניות. אל תעשה שום פעולה עד שגררת ההדפסה תפסיק תיעצר.

 3. הוצא את המחסנית שצוינה בהודעת השגיאה ולאחר מכן הכנס את המחסנית החדשה לתוך התושבת.

 4. חזור על שלבים אלה כדי להחליף את כל המחסניות האחרות המצוינות בהודעת השגיאה.

 5. סגור את הדלתית או המכסה של אזור הגישה למחסניות, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות כדי ליישר את המדפסת.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏