תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP - מופיעה ההודעה 'אזל הנייר', המדפסת אינה אוספת נייר

מוצגת הודעת ' אזל הנייר או טען נייר, והמדפסת לא מזינה או אוספת נייר.

בצע את המשימות הבאות לפי הסדר שבו הן מפורטות. השתמש במדפסת לאחר כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

בדוק את הנייר וטען אותו מחדש

בדוק אם יש בערימת הנייר פגמים כגון חתיכות מקומטות, קרועות או מקופלות שעלולות לגרום לבעיה באיסוף.

 1. הסר את הנייר ממגש הנייר.

 2. הסר מתוך הערימה כל נייר מקומט, מקופל או קרוע.

 3. בדוק אם יש חסימות בתוך מגש הנייר. ודא שדבר אינו חוסם את המגע בין הנייר לגלילים.

 4. ודא שערימת הנייר ישרה מכל הצדדים.

 5. הטען את ערימת הנייר לתוך מגש הנייר.

  דוגמאות לטעינת נייר
 6. סגור או דחף פנימה את מגש הנייר.

 7. בחר את גודל הנייר הנכון בלוח הבקרה של המדפסת או בתוכנת המדפסת.

נקה את גלילי איסוף הנייר

נקה לכלוך או פסולת מגלילי איסוף הנייר כדי לפתור בעיות בהזנת נייר.

איפוס המדפסת

אפס את המדפסת כדי להתאושש מתקלות או משגיאות במדפסת.

 1. אם המדפסת שברשותך מכילה סוללה נטענת, הוצא אותה.

 2. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל החשמל מהמדפסת.

 3. נתק את כבל החשמל ממקור המתח.

 4. המתן ‏60 שניות.

 5. חבר מחדש את כבל החשמל לשקע חשמל בקיר ולמדפסת.

  הערה:

  ‏HP ממליצה לחבר את המדפסת ישירות לשקע חשמל בקיר.

 6. הפעל את המדפסת כדי להשלים את האיפוס.

מסירת המדפסת לתיקון

מסור לתיקון או החלף את מוצר HP שברשותך אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.

עבור אל פנה לתמיכת הלקוחות של HP‏ כדי לקבוע מועד לתיקון או להחלפה. אם אתה נמצא באזור אסיה והאוקיינוס השקט, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך.

כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות מוצר HP. יתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שכבר אינם במסגרת האחריות.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏