תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP – מוצגת הודעת השגיאה 'השתמש במחסניות SETUP'

חלק מהמדפסות של HP משווקות עם מחסניות דיו מסוג SETUP הדרושות לאתחול וכיול של מדפסת חדשה. אם נעשה שימוש במחסניות רגילות או במחסניות שאינן מתוצרת HP בהגדרת המדפסת בפעם הראשונה, תופיע הודעת שגיאה זו.

זהה את סוג המחסנית שלך כדי לקבל פירוט של שלבי פתרון השגיאה.

סוגי מחסניות הדיו של HP

שגיאת 'השתמש במחסניות SETUP'‏ (מחסניות דיו 178, 364, 564, 655, 862, 902–920, 934, 935)

פתור את שגיאת 'השתמש במחסניות SETUP' עבור מדפסות המשתמשות במחסניות דיו 178, 364, 564, 655, 862, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 912, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 934 ו-935.

בצע את המשימות הבאות לפי הסדר שבו הן מפורטות. נסה להשתמש במדפסת לאחר כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

דוגמה למחסניות דיו HP 904

בדוק את מחסניות הדיו

בדוק את מדבקות המחסניות וודא כי המחסניות יושבות היטב בתוך גררה.

 1. הפעל המדפסת ופתח את הדלת או המכסה של אזור הגישה למחסניות.

 2. המתן עד שהגררה תעצור ולא תשמיע רעשים לפני שתמשיך.

 3. ודא כי הכיתוב 'SETUP' מופיע במדבקת המחסניות.

  • אם המדפסת החדשה שברשותך לא הגיעה עם מחסניות SETUP, החזר אותה למשווק. מחסניות SETUP אינן ניתנות לרכישה מקמעונאים, והן זמינות רק באריזה של מדפסות חדשות או בערכות מסוימות של ראשי הדפסה להחלפה.

  • אם מותקנות מחסניות SETUP, או אם התקנת מחסניות חדשות וקיבלת את הודעת השגיאה, המשך לשלב הבא.

 4. דחף פנימה את הלשונית במחסנית, ולאחר מכן שלוף אותה מחוץ לתושבת.

  הוצאת המחסנית מהגררה
 5. החזר את המחסנית למקומה בתושבת בעלת קוד הצבע המתאים לה, ולאחר מכן ולחץ אותה מטה עד שתינעל במקומה בנקישה.

  הכנסת מחסנית הדיו עד שתינעל בתוך הגררה
 6. חזור על שלבים אלה כדי להוציא ולהכניס מחדש את המחסניות האחרות.

 7. פתח את הדלתית או המכסה של אזור הגישה למחסניות.

איפוס המדפסת

אפס את המדפסת כדי להתאושש מכשלים או משגיאות במדפסת.

 1. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מהמדפסת.

 2. נתק את כבל החשמל ממקור המתח.

 3. המתן ‏60 שניות.

 4. חבר מחדש את כבל המתח לשקע חשמל בקיר ולמדפסת.

  הערה:

  HP ממליצה לחבר את המדפסת ישירות לשקע חשמל בקיר.

 5. הפעל את המדפסת כדי להשלים את האיפוס.

צור קשר עם תמיכת הלקוחות של HP כדי לפתור שגיאת 'השתמש במחסניות SETUP'

צור קשר עם תמיכת הלקוחות של HP או עם קהילת התמיכה של HP לגבי האפשרויות הזמינות לסיום הגדרת המדפסת.

 1. עבור אל פנייה לתמיכה בלקוחות של HP.

 2. הזן את המספר הסידורי של המוצר שברשותך כדי להציג את מצב האחריות ולשנות את המיקום שלך, לפי הצורך.

 3. בחר אפשרות תמיכה.

  • ‏‎קהילת התמיכה של HP: שלח הודעה עם השם והמספר של הדגם שברשותך ועם הודעת השגיאה שבה נתקלת וקבל עזרה לסיום הגדרת המדפסת.

  • צור קשר עם נציג תמיכה לקבלת אפשרויות לסיום הגדרת המדפסת. אם אתה נמצא באזור אסיה והאוקיינוס השקט, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך.

שגיאת 'השתמש במחסניות SETUP' (מחסניות דיו 932, 933, 950, 951‏–959, 962‏–969)

פתור את שגיאת 'השתמש במחסניות SETUP' עבור מדפסות המשתמשות במחסניות דיו 932, 933, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968 ו-969.

בצע את המשימות הבאות לפי הסדר שבו הן מפורטות. נסה להשתמש במדפסת לאחר כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

דוגמה למחסניות דיו HP 950

בדוק את מחסניות הדיו

בדוק את מדבקות המחסניות וודא כי המחסניות יושבות היטב בתוך גררה.

 1. הפעל המדפסת ופתח את הדלת או המכסה של אזור הגישה למחסניות.

 2. המתן עד שהגררה תעצור ולא תשמיע רעשים לפני שתמשיך.

 3. ודא כי הכיתוב 'SETUP' מופיע במדבקת המחסניות.

  • אם המדפסת החדשה שברשותך לא הגיעה עם מחסניות SETUP, החזר אותה למשווק. מחסניות SETUP אינן ניתנות לרכישה מקמעונאים, והן זמינות רק באריזה של מדפסות חדשות או בערכות מסוימות של ראשי הדפסה להחלפה.

  • אם מותקנות מחסניות SETUP, או אם התקנת מחסניות חדשות וקיבלת את הודעת השגיאה, המשך לשלב הבא.

 4. דחף את מחסנית הדיו כדי לחלץ אותה ממקומה, ולאחר מכן דחף אותה לתוך התושבת עד שתינעל במקומה בנקישה.

  הוצאה והכנסה מחדש של מחסנית
 5. חזור על שלבים אלה כדי להוציא ולהכניס מחדש את המחסניות האחרות.

 6. פתח את הדלתית או המכסה של אזור הגישה למחסניות.

איפוס המדפסת

אפס את המדפסת כדי להתאושש מכשלים או משגיאות במדפסת.

 1. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מהמדפסת.

 2. נתק את כבל החשמל ממקור המתח.

 3. המתן ‏60 שניות.

 4. חבר מחדש את כבל המתח לשקע חשמל בקיר ולמדפסת.

  הערה:

  HP ממליצה לחבר את המדפסת ישירות לשקע חשמל בקיר.

 5. הפעל את המדפסת כדי להשלים את האיפוס.

צור קשר עם תמיכת הלקוחות של HP כדי לפתור שגיאת 'השתמש במחסניות SETUP'

צור קשר עם תמיכת הלקוחות של HP או עם קהילת התמיכה של HP לגבי האפשרויות הזמינות לסיום הגדרת המדפסת.

 1. עבור אל פנייה לתמיכה בלקוחות של HP.

 2. הזן את המספר הסידורי של המוצר שברשותך כדי להציג את מצב האחריות ולשנות את המיקום שלך, לפי הצורך.

 3. בחר אפשרות תמיכה.

  • ‏‎קהילת התמיכה של HP: שלח הודעה עם השם והמספר של הדגם שברשותך ועם הודעת השגיאה שבה נתקלת וקבל עזרה לסיום הגדרת המדפסת.

  • צור קשר עם נציג תמיכה לקבלת אפשרויות לסיום הגדרת המדפסת. אם אתה נמצא באזור אסיה והאוקיינוס השקט, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך.

שגיאת 'השתמש במחסניות SETUP'‏ (מחסניות דיו 63–65, 123, 302–304, 652, 664, 680, 803, 804)

פתור את שגיאת 'השתמש במחסניות SETUP' עבור מדפסות המשתמשות במחסניות דיו 63, 64, 65, 123, 302, 303, 304, 652, 664, 680, 803 ו-804.

בצע את המשימות הבאות לפי הסדר שבו הן מפורטות. נסה להשתמש במדפסת לאחר כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

דוגמה למחסניות דיו HP 63

בדוק את מחסניות הדיו ואתחל את המדפסת

בדוק את תוויות המחסניות, הכנס מחדש את המחסניות, ולאחר מכן נסה לאתחל את המדפסת עם מחסנית אחת מותקנת.

 1. הפעל המדפסת ופתח את הדלת או המכסה של אזור הגישה למחסניות.

 2. המתן עד שהגררה תעצור ולא תשמיע רעשים לפני שתמשיך.

 3. ודא כי הכיתוב 'SETUP' מופיע במדבקת המחסניות.

  • אם המדפסת החדשה שברשותך לא הגיעה עם מחסניות SETUP, החזר אותה למשווק. מחסניות SETUP אינן ניתנות לרכישה מקמעונאים, והן זמינות רק באריזה של מדפסות חדשות או בערכות מסוימות של ראשי הדפסה להחלפה.

  • אם מותקנות מחסניות SETUP, או אם התקנת מחסניות חדשות וקיבלת את הודעת השגיאה, המשך לשלב הבא.

 4. הוצא מחסנית מתוך הגררה.

  • גררות עם תפסי מחסניות: פתח את התפס ומשוך את המחסנית בעדינות מעלה ואל מחוץ לתושבת.

   הוצאת מחסניות דיו בעלות תפסים מן הגררה
  • גררות ללא תפסי מחסניות: דחף את המחסנית מטה כדי לשחרר אותה, ולאחר מכן שלוף אותה מתוך התושבת.

   הסרת מחסנית דיו מתוך הגררה
 5. הכנס מחדש את המחסנית לתושבת בעלת קוד הצבע המתאים, תוך שאתה מוודא כי היא יושבת היטב בגררה.

 6. הוצא את המחסנית הנוספת והכנס אותה בחזרה.

 7. פתח את הדלתית או המכסה של אזור הגישה למחסניות.

  אם עדיין מוצגת הודעת שגיאה, עבור לשלב הבא.

 8. הוצא את שתי המחסניות, ולאחר מכן סגור את דלתית הגישה או המכסה.

 9. כאשר המדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מהמדפסת ומהשקע בקיר, המתן 60 שניות, חבר מחדש את הכבל והפעל את המדפסת.

 10. הכנס את המחסנית להדפסה בשחור לתוך הגררה, ולאחר מכן סגור את הדלתית או המכסה של אזור הגישה למחסניות.

  • אם מוצגת הודעה על מצב מחסנית יחידה, אשר זאת כדי לאתחל את המדפסת, ולאחר מכן המשך לשלב הבא.

  • אם אין מוצגת הודעה על מצב מחסנית יחידה, הוצא את המחסנית להדפסה בשחור, הכנס את המחסנית להדפסה בשלושה צבעים, ולאחר מכן המשך לשלב הבא.

  • אם לא הצלחת לאתחל את המדפסת עם אחת מהמחסניות, עבור אל פנייה לתמיכה בלקוחות של HP להצגת אפשרויות לסיום הגדרת המדפסת.

 11. עבור אל הורדות תוכנה ומנהלי התקן של HP כדי להתקין עדכוני קושחה זמינים עבור דגם המדפסת שברשותך.

 12. הכנס מחדש את המחסנית הנוספת.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏