תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

החיבור האלחוטי למדפסת מתנתק בעקבות שינוי בהגדרות הנתב או הרשת

אם רכשת נתב חדש, החלפת את ספק שירותי האינטרנט (ISP) או שינית שם רשת וסיסמה, המדפסת לא תוכל להתחבר לרשת שלך.

חיבור מדפסת עם לוח בקרה במסך מגע

חבר את המדפסת לרשת האלחוטית באמצעות לוח הבקרה של המדפסת.

חיבור המדפסת לרשת האלחוטית (מדפסות עם מסך מגע)

היעזר באשף הגדרת החיבור האלחוטי בלוח הבקרה לחיבור המדפסת לרשת המקומית.

 1. הנח את המדפסת בסמוך לנתב ה-Wi-Fi.

 2. ודא שיש נייר במגש הראשי ואז הפעל את המדפסת.

 3. במדפסת, בחר באפשרות שחזר את הגדרות ברירת מחדל של הרשת בתפריט אלחוט, הגדרות או שחזר הגדרות.

 4. שלוף את שם הרשת והסיסמה. לפרטים נוספים, עבור אל אתר את סיסמת WEP‏, WPA או WPA2 לחיבור אלחוטי.

 5. בחר את אשף הגדרת החיבור האלחוטי מתפריט אלחוט, הגדרות או הגדרת הרשת.

 6. בחר את שם הרשת האלחוטית שלך והזן את הסיסמה.

  הערה:

  אם אשף הגדרת הרשת האלחוטית אינו ברשימה, בחר באפשרות הגדרת רשת Wi-Fi מוגנת או WPS, בחר לחצן ובצע את ההנחיות שיוצגו כדי ליצור את החיבור לרשת.

הדפסת דוח בדיקת רשת אלחוטית

הדפס דוח בדיקת רשת אלחוטית כדי לאתר מידע על חיבור המדפסת האלחוטית או כדי לפתור בעיות בחיבור.

 1. הדפס דוח בדיקת רשת אלחוטית:

  • מדפסות HP עם תפריט בלוח הבקרה: פתח את תפריט אלחוט, גע בסמל הגדרה, גע בפריט הדפס דוחות, ולבסוף גע בפריט דוח בדיקת חיבור אלחוטי.

  • מדפסות HP Inkjet ללא תפריט בלוח הבקרה: בהתאם למדפסת שברשותך, לחץ במקביל על לחצן אלחוט ועל לחצן מידע, או לחץ במקביל על לחצן אלחוט ועל לחצן התחל צילום בשחור.

  • מדפסות HP LaserJet: לחץ לחיצה ארוכה (10 שניות או עד שנורית 'מוכן לפעולה' תתחיל להבהב) על לחצן אלחוט; לחלופין, עבור לתפריט 'אלחוט' ואתר את הפריט 'בדיקת רשת אלחוטית'.

  • מדפסות HP Laser NS ו-Neverstop Laser: לחץ לחיצה ארוכה (3 שניות) על הלחצנים המשך וכן אלחוט.

  • מדפסות HP Tango: לחץ לחיצה ארוכה על לחצן מידע ­ עד שכל לחצני לוח הבקרה יידלקו ואז לחץ במקביל על לחצן מידע ולחצן המשך.

 2. עבור על המידע שבדו ובצע את ההנחיות המופיעות בו (אם יש) כדי לפתור בעיות של קישוריות.

חיבור המדפסת לרשת האלחוטית (מדפסות ללא מסך מגע)

במדפסות ללא צג, הגדר את החיבור האלחוטי באמצעות 'בהגדרת רשת Wi-Fi מוגנת' (WPS), אפליקציית HP Smart או על ידי חיבור זמני באמצעות כבל USB.

אם שיטה אחת אינה עובדת, נסה שיטה אחרת.

חבר את המדפסת בעזרת 'הגדרת רשת Wi-Fi מוגנת' (במדפסות ללא מסך מגע)

חבר את המדפסת לרשת האלחוטית בעזרת בלחצן 'הגדרת רשת Wi-Fi מוגנת' (WPS)‎ שבנתב.

 1. הנח את המדפסת ליד נתב ה-Wi-Fi.

 2. ודא שיש נייר במגש הראשי ואז הפעל את המדפסת.

 3. בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על לחצן אלחוט לחיצה ארוכה (לפחות 5 שניות) או עד שהנורית תתחיל להבהב. במדפסות Tango, לחץ על לחצן אלחוט ועל לחצן ההפעלה שבגב המדפסת, עד שהפס הכחול יהבהב.

 4. בתוך שתי דקות, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן WPS‏ (הגדרת רשת Wi-Fi מוגנת) בנתב, עד שתהליך החיבור יתחיל.

 5. המתן עד שנורית שבמדפסת תפסיק להבהב.

חיבור המדפסת באמצעות האפליקציה HP Smart

חבר את המדפסת לרשת האלחוטית שלך בעזרת אפליקציית HP Smart.

 1. פתח את האפליקציה HP Smart. אם האפליקציה HP Smart אינה ברשותך, הורד אותה מ-123.hp.comapp store.

 2. הכן את המדפסת לחיבור לרשת אלחוטית.

  • עבור מרבית מדפסות HP ללא תפריט לוח בקרה: לחץ לחיצה ארוכה על לחצן אלחוט ולחצן ביטול במקביל, עד שנוריות החיווי 'אלחוט' ו'הפעלה' יתחילו להבהב.

  • עבור מדפסות HP Envy 6000‏, Pro 6400‏, DeskJet Plus IA 6000 ו-6400 All-in-One: לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן אלחוט בגב המדפסת למשך חמש שניות עד שתאורת הקצה תהבהב בסגול. אפשר שיהיה צורך בכמה נסיונות לפני שהנורית מהבהבת.

  • עבור מדפסות HP Tango: לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן אלחוט בגב המדפסת למשך חמש שניות עד שתאורת הקצה תהבהב בכחול.

  • עבור מדפסות לייזר של HP (לא LaserJet): לחץ לחיצה ארוכה על לחצן אלחוט, עד שנורית החיווי Attention תהבהב. המדפסת עשויה להפעיל את עצמה מחדש.

 3. בתוך שעתיים, בצע את ההנחיות שבאפליקציית HP Smart כדי להוסיף את המדפסת ולהגדיר את החיבור האלחוטי.

חיבור המדפסת באמצעות חיבור USB זמני

היעזר בחיבור USB זמני מהמחשב למדפסת כדי לחבר את המדפסת לרשת האלחוטית שלך.

הערה:

מדפסות HP Tango אינן תומכות בהגדרת חיבור לרשת אלחוטית באמצעות כבל USB.

חיבור המדפסת באמצעות חיבור USB זמני (Windows)

חבר זמנית את המדפסת למחשב באמצעות כבל USB, ולאחר מכן שנה את סוג החיבור לחיבור אלחוטי ב-HP Printer Assistant.

 1. חפש ב-Windows את המילה HP, ולחץ על שם המדפסת שלך ברשימת התוצאות. אם תוכנת המדפסת אינה מותקנת במחשב שלך, עבור אל 123.hp.com כדי להוריד ולהתקין אותה.

 2. לחץ על הכרטיסייה תוכניות שירות.

 3. לחץ על הגדרת מדפסת ותוכנה, ולאחר מכן לחץ על קבע מחדש הגדרות אלחוט.

 4. בצע את ההוראות שבמסך כדי לשנות את הגדרות האלחוט.

 5. כאשר תתבקש, חבר את כבל ה-USB והקלד את מפתח ה-WEP או ה-WPA (סיסמת רשת).

  אם אינך יודע את סיסמת הרשת, עבור אל מצא את סיסמת ה-Wireless WEP‏, WPA‏, WPA2 שלך (Windows).

  עם השלמת חיבור המדפסת לרשת האלחוטית, נורית האלחוט הכחולה תאיר באור יציב.

חיבור המדפסת באמצעות חיבור USB זמני (Mac)

חבר זמנית את המדפסת למחשב ה-Mac באמצעות כבל USB, ולאחר מכן שנה את סוג החיבור לחיבור אלחוטי בתוכנת ‎HP Utility.

 1. חבר את כבל ה-‏USB‏ ליציאת ה-USB שבגב המדפסת ולאחר מכן למחשב.

 2. לחץ על סמל Apple ולאחר מכן על העדפות מערכת.

 3. בהתאם לגרסת OS שברשותך, לחץ על הדפסה וסריקה, או על מדפסות וסורקים.

 4. לחץ על סימן הפלוס, ואז לחץ על הוסף מדפסת או סורק.

  סגור את חלון מדפסות וסורקים.
 5. לחץ על שם המדפסת שלך עם USB תחת סוג.

 6. בחר את שם המדפסת שברשותך מתוך תפריט השימוש ולחץ על הוסף.

 7. לחץ על שם המדפסת, ולאחר מכן לחץ על אפשרויות וחומרים מתכלים.

 8. לחץ על תוכנית שירות ולאחר מכן לחץ על פתח תוכנית שירות של המדפסת.

 9. בתוכנית השירות של HP, לחץ הגדרת אלחוט.

  לחיצה על 'התקנת רשת אלחוטית' בתוכנית השירות של HP
 10. ודא שהרשת שלך מוצגת בחלון אשר הגדרות אלחוט, ולאחר מכן לחץ על המשך כדי להשלים את תצורת האלחוט.

 11. אם הרשת שלך אינה מוצגת בחלון 'אשר הגדרות אלחוט', התחבר אל הרשת הנכונה.

  1. בחר לא, אני רוצה לבחור רשת אחרת, ואז לחץ על המשך.

  2. בחר את הרשת האלחוטית הרצויה מהרשימה או הקלד את ה-SSID של הרשת הרצויה בשדה שם הרשת האלחוטית, ואז הקלד את הסיסמה לרשת בשדה סיסמה.

   אם אינך יודע את סיסמת הרשת שלך, עבור אל מצא את סיסמת ה-Wireless WEP‏, WPA‏, WPA2 שלך.

  3. לחץ על המשך.

 12. אם סיימת את הגדרת התצורה של החיבור לרשת, לחץ על בוצע ואז נתק את כבל ה-USB מהמדפסת והמחשב.

  עם השלמת חיבור המדפסת לרשת האלחוטית, נורית אלחוט הכחולה תאיר באור יציב.

 13. בחלון 'מדפסות וסורקים' או 'הדפס וסרוק', לחץ על שם המדפסת שברשותך, לחץ על סימן המינוס ומחק את המדפסת המותקנת עם USB.

 14. לחץ על סימן הפלוס ולאחר מכן על הוסף מדפסת או סורק.

 15. לחץ על שם המדפסת שברשותך עם הטקסט Bonjour תחת סוג, לחץ על התיבה השתמש או הדפס בעזרת ובחר את שם המדפסת שברשותך בתפריט המוקפץ.

 16. לחץ על הוסף כדי להוסיף את המדפסת לרשימה.

הדפסת דוח בדיקת רשת אלחוטית

הדפס דוח בדיקת רשת אלחוטית כדי לאתר מידע על חיבור המדפסת האלחוטית או כדי לפתור בעיות בחיבור.

 1. הדפס דוח בדיקת רשת אלחוטית:

  • מדפסות HP עם תפריט בלוח הבקרה: פתח את תפריט אלחוט, גע בסמל הגדרה, גע בפריט הדפס דוחות, ולבסוף גע בפריט דוח בדיקת חיבור אלחוטי.

  • מדפסות HP Inkjet ללא תפריט בלוח הבקרה: בהתאם למדפסת שברשותך, לחץ במקביל על לחצן אלחוט ועל לחצן מידע, או לחץ במקביל על לחצן אלחוט ועל לחצן התחל צילום בשחור.

  • מדפסות HP LaserJet: לחץ לחיצה ארוכה (10 שניות או עד שנורית 'מוכן לפעולה' תתחיל להבהב) על לחצן אלחוט; לחלופין, עבור לתפריט 'אלחוט' ואתר את הפריט 'בדיקת רשת אלחוטית'.

  • מדפסות HP Laser NS ו-Neverstop Laser: לחץ לחיצה ארוכה (3 שניות) על הלחצנים המשך וכן אלחוט.

  • מדפסות HP Tango: לחץ לחיצה ארוכה על לחצן מידע ­ עד שכל לחצני לוח הבקרה יידלקו ואז לחץ במקביל על לחצן מידע ולחצן המשך.

 2. עבור על המידע שבדו ובצע את ההנחיות המופיעות בו (אם יש) כדי לפתור בעיות של קישוריות.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏